En diskussion med en broder angående Linda Bergling och den inre bönen

Linda Bergling, Inre Bönen, till andlig hjälp inom
vård, omsorg och rehab.
Jag var i en diskussion med en broder inom trosrörelsen angående Linda Berglings artikel i Trons Värld. 

Min broder kunde inte se något fel i att meditera på Guds ord och den inre bönen. Han berättade hur välsignad han blev av att meditera på Guds ord och att den Helige Ande uppfyllde hans hjärta med kärlek och glädje när han mediterade. 

Jag frågade honom hur han gjorde och han tog ett exempel. Han sätter sig ner i stillhet och tar ett Guds ord t.ex.: ”Den som håller sig till Herren är en ande med honom.” Och det Ordet styrkte honom, sade han. 

Jag frågade om han visste vad det Ordet betyder och förklarade för honom att det är när vi som troende håller Guds ord som Jesus förblir i oss. 

Jag tog Johannes 15:4-7Förbli i mig, och jag i er. Såsom grenen inte kan bära frukta av sig själv, om den inte förblir i vinträdet, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinträdet, ni är grenarna. Den som förblir i mig, och jag i honom, han bär mycket frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte förblir i mig kastas ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop dem och kastar dem i elden för att brännas. Om ni förblir i mig, och mina ord förblir i er, kan ni be om vad ni vill och ni skall få det.” 

Joh. 15:16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att ni ska gå ut och bära frukt, och att er frukt ska bestå, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. 

Jag förklarade för honom att när Guds ord förblir i oss, och vi gör som han sagt, då håller vi oss till Herren och då är vi en ande med honom, inte annars. Och vi kan inte genom att använda Guds ord som ett mantra tro att det hjälper oss ett dugg. Sådant gör nämligen hinduerna också. 

Han svarade med Psalm 131:2Nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig.” och använde det som ett bevis på kristen meditation. 

Mitt svar till honom var då: Hebreerbrevet 5:13-14För den som lever av mjölk är inte mogen för undervisningen om rättfärdighet, eftersom han är ett spädbarn. Men den fasta födan hör till dem som är fullvuxna, de som genom vanan har övat sina sinnen till att skilja mellan gott och ont.” 

Jag sade till honom: Jag har avvant min själ, lugnat och stillat den inför Herren genom att jag litar på hans ord, jag bekymrar mig inte, jag oroar mig inte, utan har full förtröstan på att vad han har sagt är han också mäktig att hålla. Hans ord är ett ljus på min stig och en lampa för mina fötter. 

Jag frågade honom om det Ordet han mediterade på verkligen har hjälpt? Om det bar frukt i hans liv? Och om han blev starkare och kunde göra Guds gärningar, ÄVEN om han slog i tån i tröskeln, ÄVEN om han fick motstånd och mörker sänkte sig över honom? Men det kunde han inte svara på.

Ni förstår, det som kallas kristen meditation, kristen yoga, eller den inre bönen bär aldrig god frukt, frukt som blir bestående. Utan det är en tillfällig känslomässig upplevelse och är bara till för att tillfredsställa det köttsliga sinnet. Du utsätter dig själv för fara och förblindas och blir bara svagare. 

All flyktig frid, glädje, sinnesro och entusiasm kommer från en annan källa än Gud. När Han gör något så blir det på riktigt, inget ostadigt eller flyktigt. Hans rike består i glädje, frid och trygghet, och Hans rike kan du inte hitta i österlandets religioner. Synkretism har alltid varit fel; igår, idag och kommer vara det till evig tid. När den flyktiga friden försvinner måste du söka ny frid. Du dras djupare in i mörkret. Låt dig inte bedras av ett kristet epitet, det blir inte heligare för att Jesus nämns nu och då. Det blir inte \”gott\” i Guds ögon för att du som mantra använder ett bibelord.

Jes. 2:6 Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av Österlandets tänkande, de är spåmän som filisteerna. De ingår förbund med främmande folk.

Gud förkastade Israel därför att de blandade in österländsk mysticism i sin tro på den levande Guden. För förvillelse börjar aldrig med att man förkastar den Sanne Guden och tillber avgudar. Förvillelsen börjar med en blandning, lite baal och lite JHWH, lite budha och lite Jesus, lite allah och lite HERREN. Man börjar tillbe den Sanne Guden på ett felaktigt sätt. Tillbe Gud i ande och sanning: I den Helige Ande och enligt Ordet!

Håll HERREN helig i era hjärtan!!! (1 Petr. 3:15)

2 reaktioner på ”En diskussion med en broder angående Linda Bergling och den inre bönen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s