Ray Yungen – Ökenfäderna – Låna från Östern

Den katolske prästen William Shannon förklarar i sin bok, Fredens Sädeskorn, det mänskliga dilemmat så här….