Tidernas Fullbordan Kapitel 1

Några inledande funderingar

Inledning | Kapitel 2

På sidan 6 rad 26 säger De: \”Vi förnekar inte behovet av omvändelse\”

Min spontana tanke var då: Så det behövs ändå, men varför? Jag finner det vara en logisk kullerbytta med tanke på Apokatastasis-läran och Kristen Universalismens grundtanke som lär att ALLA ändå kommer bli frälsta. Det tar bara lite längre tid.

Hur många skulle lyssna? Varför omvända sig? Och varför bekänna Jesus som Herre? Evangelium behövs inte längre, ta bort evangelisterna och missionärerna. Vad ska vi med predikanter till? Jo, just det, det är bra underhållning. Varför vara salt och ljus? Varför vara helig och ren? Varför bevara Jesu vittnesbörd och gå i döden för Honom? Allt detta blir meningslöst i och med denna läran. 

På sidan 7 och 10 tar de upp Nära Döden Upplevelser – NDU.

Kan någon bli frälst utan att först ha hört evangelium? De förmedlar vittnesbörd om ateister som dött och kommit till antingen himlen eller helvetet och som har blivit frälsta som resultat. Om de verkligen har omvänt sig från sina synder och tror på Gud, all ära till Herren. Amen. Men att använda NDU för att styrka Er tes hör inte till Kristi evangelium och den sunda läran. 

Redan i förordet kommer de in på NDU – Nära Döden Upplevelser vilket är i stark kontrast till Paulus berättelser och hans övermåttan höga uppenbarelser som han knappt vågade tala om. Han hade dessutom fått en törntagg i köttet för att han skulle hållas ödmjuk och inte bli högmodig. Hur stämmer dessa NDU\’s med de berättelser som faktiskt finns i Bibeln? 

Vad har Paulus att säga om sina ”NDU” när han inte visste om han var i kroppen eller utan för kroppen? Vad säger han om sina himmelsfärder och skröt han med det? Om vi jämför NDU med Paulus berättelser märker vi en helt annan ton i hans berättelser. 

På sidan 8 Blandar de ihop tusenårsriket med det eviga livet? De döda i Kristus har uppstått då, enligt 1 Kor 15.

På sidan 9 rad 18 skriver de: \”Menar vi att det tillstånd Uppenbarelsebokens sista kapitel beskriver skulle vara något statiskt för all evighet tror vi att man förminskar Gud och den underbara plan han har. Gud har mycket mer i beredskap för oss än vi anar.\”

Detta är ett helt vanligt tänk bland moderna teologer och kristna, att man ”inte ska sätta Gud i en box”. Jag kom att tänka på 5 Mos 29:29 och märker senare att de citerar just den versen. 

5 Mos 29:29 Det fördolda hör Herren vår Gud till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi ska följa alla ord i denna lag. SFB98. 

Här talar vi inte om att begränsa Gud, utan vi ser att Gud själv har begränsat vad han valt att uppenbara om sig själv. Det uppenbarade Ordet är skriven för vår del och genom att vi studerar Ordet får vi ta del av allt han valt att uppenbara. Spekulationer som går utöver det uppenbarade Ordet blir gnosticism, esoterisk kunskap, som bygger på kunskapens träd på gott och ont och inte på livets träd – Jesus Kristus. Så vi sätter inte Gud i en box utan vi äter av livets träd som är Guds ord – Jesus Kristus, och då får vi leva. Ser vi inte samma tanke framträda hos Johannes?

2 Joh 1:9 Var och en som överträder och inte förblir i Kristi lära, han har inte Gud. Den som förblir i Kristi lära, han har både Fadern och Sonen? SRB16. 

Det fördolda tillhör Herren Kristus till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid. Men här uppmanas vi att tänka längre och utöver vad Skriften har uppenbarat, vilken är en farlig tanke.

På sidan 7 och 10 tar de upp Nära Döden Upplevelser – NDU.

Kan någon bli frälst utan att först ha hört evangelium? De förmedlar vittnesbörd om ateister som dött och kommit till antingen himlen eller helvetet och som har blivit frälsta som resultat. Om de verkligen har omvänt sig från sina synder och tror på Gud, all ära till Herren. Amen. Men att använda NDU för att styrka Er tes hör inte till Kristi evangelium och den sunda läran. 

Redan i förordet kommer de in på NDU – Nära Döden Upplevelser vilket är i stark kontrast till Paulus berättelser och hans övermåttan höga uppenbarelser som han knappt vågade tala om. Han hade dessutom fått en törntagg i köttet för att han skulle hållas ödmjuk och inte bli högmodig. Hur stämmer dessa NDU\’s med de berättelser som faktiskt finns i Bibeln? 

Vad har Paulus att säga om sina ”NDU” när han inte visste om han var i kroppen eller utan för kroppen? Vad säger han om sina himmelsfärder och skröt han med det? Om vi jämför NDU med Paulus berättelser märker vi en helt annan ton i hans berättelser. 

På sidan 11 rad 18 skriver de: \”Ibland möts vi av uppfattningen att det efter döden finns himmel och helvete, och inget däremellan.\”

Frågan dök upp i mina tankar: Var hamnar vi nu då i diskussionen? Finns det något däremellan? Misstänker att vi snart får höra om skärseldenDantes inferno, som katolikerna diktade ihop för att lura människor på pengar och för att få makt över dem. De höll dem i skräck: nu är du frälst. Nu är du inte frälst. Som svar på denna villfarelse kom kalvinisterna upp med en annan villfarelse som heter OSAS. Här ser vi samma ske med det rena Gudsordet. När man inte förstår med sitt sinne, hur Gud kan göra en sak, då behöver vi komma upp med andra, bättre lösningar. Jag känner igen detta från Teodicéproblemet. Kan man rätta till ett fel med ett annat fel? 

På sidan 11, rad 28 skriver de: \”Gud drar människor till sig genom kärlekens band Hos 11:4. Paulus betonar i Rom 2:4 vikten av att förstå att det är Guds godhet som för oss till omvändelse – inte hotet om straff.\”

Här blandar de Guds kärlek till sitt folk med omvändelse för den ogudaktige. De ogudaktiga måste omvända sig för att omfattas av Guds kärlek. Den som inte omvänder sig och tror omfattas av vreden. 

Vi är kallade att predika hela Guds rådslut, inte bara det som passar i tiden, eller som människor vill höra. Evangeliet visar på Guds nåd och barmhärtighet mot oss människor, lagen visar på synden och dess konsekvenser. 

Vi måste därför predika både lag och nåd, där lagen visar att domen kommer för den som inte omvänt sig, men att nådens evangelium genom Jesus Kristus räddar oss från lagens straff. Vi måste predika Jesus Kristus och honom såsom korsfäst, och varför blev han korsfäst? Vår att ta vårt straff. Evangeliet mister sin sälta när vi börjar kompromissa och ändra innehållet. 

På sidan 11, rad 31 skriver de: \”I Tit 2:11 säger han att det är Guds nåd, inte hans lag och hot om straff, som uppenbarats till frälsning för alla människor och som även fostrar oss.\”

Har de förstått vad nåd är och vem den riktar sig till? Och nåden som en kraft att frälsa? Inga böcker i Bibeln är skriven för eller till den ogudaktige!!!

Om vi börjar nysta i vad Paulus säger nåd är i Titus 2:12 Den (nåden) lär oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i denna världen och går tillbaka till 2 Kor 12:9 där han precis beskrivit sina övermåttan höga uppenbarelser, ser vi att Gud svarar honom Min Nåd är dig nog, för min kraft fullkomnas i svaghet

Om nåden fostrar oss i vardagen då är för att vi ska klara svårare saker längre fram, som t.ex. Paulus som blev förföljd och slagen, misshandlad etc. Vi vet av Hebr 10:29 att den Helige Ande är nådens Ande och när Gud säger: Kraften fullkomnas i svaghet, visar ju det på att köttet är till ingen nytta och då lärde han sig ödmjukhet, och Guds Ande fostrade honom att leva anständigt, rättfärdigt, gudfruktigt även under svår misshandel och förföljelse. Säger inte Jesus att om någon slår dig på ena kinden vänd den andre till?

Nåden är alltså den kraft som fostrar oss, den Helige Ande som vägleder oss mitt under svåra förhållanden så att vi i allt ska ära Gud, för det är Guds tanke med oss, och Paulus berör detta: 

1 Kor 4:9 För mig verkar det som att Gud har ställt fram oss apostlar såsom de allra ringaste, såsom ämnade åt döden. För vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. SRB16. 

Gud fick äran varje gång Paulus blev attackerad av den onde och reste sig igen. Då kunde Gud säga: Se min tjänare. Han ger inte upp. 

När vi säger vi är frälsta av nåd, då är det just det att Gud öppnat våra ögon och öron så vi inser att vi är förtappade, och vi får en möjlighet att välja Hans räddning. Vi behöver därför predika nådens evangelium och lagens krav så människan inser sitt behov av omvändelse. Det är Nåd!!! 

På sidan 11, rad 34 säger de: Om någon frågar ”vad händer när vi dör”, blir kanske den troendes svar: ”Den som är frälst kommer till Himlen och de andra kommer till helvetet.” men när Jesus fick frågan svarade han faktiskt inte så.

Jesus talar inte till de ogudaktiga utan till sina lärjungar. Jag håller dock med Ert stycke om den trånga porten. 

På sidan 12, rad 32 säger de: Ingen missunnsamhet existerar. 

Detta är möjligt bara om Guds eld fått bränna bort all egoism här i livet, eftersom det är förelagt människan att en gång dö och sedan dömas (Hebr. 9:27). 

På sidan 12, rad 34 säger de: ”Vi behöver förstå vad Skriften undervisa om olika tidsåldrar och vad Gehennas eld egentligen består av, vilket denna bok syftar till att klargöra.”

Ja, det ska bli spännande att läsa och se vad de ger för förklaring. 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s