Joh. 14:1-3 och Guds boningar – Vad talar Jesus om?

Om vi nu talar om ”Boningarna” Ett argument på mitt inlägg Joh. 14:1-3 – Talar om Försoningen! Inte om något Hemligt Uppryckande! Menar du att Jesus inte talade bokstavligt då Han sade att Han skulle fara iväg till himlen, till faderns hus och bereda boningar åt oss? Jag tar det bokstavligt därför att Jesus säger gång på gång att Han skall åter igen se oss och … Fortsätt läsa Joh. 14:1-3 och Guds boningar – Vad talar Jesus om?