Del 2: Vad är "Allt Detta" som Jesus pekar mot?

Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5

 

Alla Tecknen

I den föregående artikeln liknelsen om fikonträdet fick vi nyckeln till kapitel 24 och 25, Han sa, när vi ser dess kvistar bli mjuka och löven börjar spricka ut, så vet vi att sommaren är nära, och…

Matt. 24:33 Likaså när ni ser allt detta, så vet att det är nära och står för dörren.

Men vad menar han med ”allt detta”?

Jesus pekar tillbaka mot allt som han svarar på när lärjungarna frågade om ändens tid och Han ger oss en detaljerad beskrivning av mängder med tecken och händelser som ska ske innan Hans återkomst i härlighet.

För följande läsning är det viktigt att komma ihåg att kapitel- och versindelningen lades till på 1200-talet resp. 1600-talet.

Jag går igenom alla verserna i Matt. 24 och ger mina kommentarer.

Här kommer ”allt detta”:

Matt. 24:4-5 Se upp så ingen bedrar er. För många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus, och de ska bedra många.

Korresponderar till Första sigilletEn vit häst.

1 Och jag såg när Lammet bröt ett av sigillen och jag hörde en av de fyra varelserna säga med en röst som åskan: Kom och se. 2 Och jag såg, och se, en vit häst, och den som satt på den hade en båge, och åt honom gavs en segerkrans, och hand drog ut segrande och för att segra. Upp. 6:1-2


Matt. 24:6 Och ni ska få höra om krig och rykten om krig. Se till, att ni inte blir skrämda, för allt detta måste hända, men det är ännu inte slutet.

Matt. 24:7a För folk ska resa sig mot folk och rike mot rike,

 Korresponderar till Andra sigilletEn röd häst.

3 Och när han bröt det andra sigillet, hörde jag den andra varelsen säga: Kom och se. 4 Då kom en annan häst ut som var röd, och åt honom som satt på den blev det givet att ta bort freden från jorden, så att de skulle slå ihjäl varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom. Upp. 6:3-4


Matt. 24:7b …och det ska bli hungersnöd…

 Korresponderar till Tredje sigilletEn Svart häst.

5 Och när han bröt det tredje sigillet, hörde jag den tredje varelsen säga: Kom och se. Och jag såg, och se, en svart häst, och han som satt på den hade en vågskål i sin hand. 6 Och jag hörde en röst mitt ibland de fyra varelserna säga: Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada. Upp. 6:5-6

”Ett mått vete för en denar…” Ett mått vete brukar räcka till en måltid, och en denar räknas som en dagslön. En person arbetar alltså för ett mål mat om dagen. Maten kommer bli dyr, och den som har en familj att försörja kommer lida hungersnöd.


Matt. 24:7c …och epidemieroch jordbävningar på många platser.

 Korresponderar till Fjärde sigilletEn blekgrön häst.

7 Och då han bröt det fjärde sigillet, hörde jag den fjärde varelsens röst säga: Kom och se. 8 Och jag såg, och se, en blekgrön häst. Och han som satt på den hette Döden, och dödsriket följde med honom. Och åt dem gavs makt över fjärdedelen av jorden, till att döda med svärd och med hungersnöd och med död och genom de vilda djuren på jorden. Upp. 6:7-8

Matt. 24:8 Men allt detta är början till födslovärkarna.

Pre-Trib säger att även sigillen representerar en del av Guds vrede, men det motsägs alltså av nästa sigill – Det femte sigillet.


Matt. 24:9 Då ska de utlämna er till att plågas och döda er, och ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull.

 Korresponderar till det Femte sigilletMartyrernas själar.

9 Och när han bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar, som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. 10 Och de ropade med hög röst och sa: Herre, du som är helig och sann. Hur länge dröjer du med att döma och utkräva hämnd för vårt blod på dem som bor på jorden? 11 Och åt var och en av dem gavs en vit dräkt, och de blev tillsagda att de skulle vila ännu en liten tid, till dess antalet hade blivit fullt av deras medtjänare och bröder, som skulle bli dödade liksom de själva. Upp. 6:9-11

Pre-Trib håller med om att under det femte sigillet börjar den Stora Vedermödan, och förföljelsen börjar utkräva sina offer och att här martyrerna ger sina liv för Jesus. Därför har de kommit på termen Tribulation Saints. Och de håller även med om att det sker mitt i vedermödan, samtidigt som Förödelsens Styggelse ställs på helig mark.

Här gäller de heligas uthållighet!

Matt. 24:10 Och ska många komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra.

Matt. 24:11 Och många falska profeter ska träda fram och bedra många.

Matt. 24:12 Och därför att ondskan(laglösheten) tilltar, ska kärleken (agape) kallna hos många.

Matt. 24:13 Men den som håller ut till slutet, han ska bli frälst.

Matt. 24:14 Och detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma.

I vers 8 säger han att allt detta bara är början på födslovärkarna, alltså Vedermödan har inte kommit igång för fullt än. Alla tecknen han nämner i verserna 4-7 beskriver inledningen till födslovärkarna. Den Stora Vedermödan börjar han beskriva från och med vers 9, vilket även återkommer i vers 21, och han avslutar med vårt segertåg – evangeliet om riket blir predikat i hela världen, trots stort motstånd, till ett vittnesbörd för alla folk. Det är ett ofta använt uttryck – genom martyrernas blod – och här får vi det stora tecknet på att martyrerna kommer genom sitt offer vinna mängder med människor trots fara för livet. Vers 14 visar oss när tidens eller tidsålderns slut kommer. Och vi vet att det endast finns ETT ENDA tidsålderns slut,samma slut som vi ser i verserna 30-31. Innan tidsålderns slut måste det sjätte och sjunde sigillet brytas, men först behöver Jesus ge specifika detaljer till de troende i Israel.

Filmatisering

Matt. 24:15 När ni nu får se förödelsens styggelse, som omtalats genom profeten Daniel, stå på helig plats – må den som läser förstå det (den som läser Daniels bok ska förstå) –

Som en duktig filmare eller författare, ger Jesus oss först en panoramabild över hela ändens tid, från början på födslovärkarna (vers 4-7) ända fram till tidsålderns slut (vers 14), för att sedan gå tillbaka i berättelsen till vers 9, och zooma in på en specifik stad och ett specifikt folk – Jerusalem och det judiska folket. Också här ger han oss mängder med tecken vi måste vara vaksamma för som kommer trigga igång den Stora Vedermödan som vi också läste om i vers 9 som sker vid mitten av den sjuttionde årsveckan och den Stora Vedermödan varar därför i 3½ år eller 1260 dagar eller 42 månader. Så här följer händelserna som uppstår INNAN det femte sigillet – Martyrernas själar. När de judiska troende ser förödelsens styggelse stå där den inte ska stå…

Matt. 24:16 då ska de som är i Judeen fly upp till bergen.

Han har nu vänt sig specifikt till de judiska Messiastroende och ger dem följande befallning – att inte värdesätta sina ägodelar eller bekvämlighet mer än sin själ. Och det kommer bli svårt för gravida kvinnor och de familjer med spädbarn, som behöver fly. Vintertiden är en svår tid att rymma på, likaså sabbaten med tanke på att hela Israel stängs ner, inga bussar är i trafik, alla affärerna är stängda, så det blir svårt att plocka upp förnödenheter eller tanka bilen på väg ut.

Matt. 24:17 Den som är på taket ska inte gå ner för att ta något från sitt hus,

Matt. 24:18 och den som är ute på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sina kläder.

Matt. 24:19 Men ve dem som väntar barn och dem som ammar på den tiden.

Matt. 24:20 Men be att er flykt inte sker under vintern, inte heller på sabbaten.

Matt. 24:21 För då ska det bli en stor vedermöda, som inte har varit från världens begynnelse intill nu, inte heller någonsin mer ska bli.

För efter att förödelsens styggelse står på helig mark sätter den ”Stora Vedermödan” igång! Alltså efter tecknen som Jesus beskrivit i vers 15! Ordet för eller därför pekar tillbaka till något han berättat tidigare. En regel: Om du ser ordet därför, gå tillbaka och se varför!

Matt. 24:22 Och om de dagarna inte blev förkortade, så skulle inget kött bli frälst. Men för de utvaldas skull ska de dagarna bli förkortade.

Eftersom de utvalda befinner sig under stort press och förföljelse (thlipsis) kommer Gud ingripa genom att förkorta den utsatta tiden. Det är för vår skull han griper in. Och hur han griper in kan vi läsa senare i vers 30-31.

Men först zoomar Jesus in på en annan specifik händelse som kommer ske under den Stora Vedermödan.

Matt. 24:23 Om någon då säger till er: Se, här är Kristus eller där, så tro det inte.

Några kommer då ha mött ”Kristus” och försöker locka med sig de troende. eller visade troende var ”Kristus” är. Frestelsen kommer säkert vara nästan outhärdlig då vårt saliga hopp är Jesu Kristi återkomst som ska sätta stopp för allt det vi då går igenom.

Matt. 24:24 För sådana som falskt utger sig för att vara Kristus och falska profeter ska uppstå, och de ska göra stora tecken och under, för att om möjligt bedra även de utvalda.

Och det är möjligt att några troende kommer ha glömt bort den här varningen och låta sig bedras av dessa som utger sig för att vara ”Kristus” och de stora falska profeterna som gör mäktiga tecken och under. Ett hinder är den så kallade OSAS-läran där man får lära sig att det inte går att falla bort om man är en troende. Och ordet ”Sådana” i vers 24 betyder att det är fler än en person som kommer utge sig för att vara Messias. New Age t.ex. påstår att ”vi är Kristus” men en är lite mer ”Kristus” än andra.

Matt. 24:25 Se, jag har sagt er det i förväg.

Jesus varnar oss för att glömma hans profetiska ord.

Matt. 24:26 Därför om de säger till er: Se, han är i öknen, så gå inte dit, eller: Se, hanär i de inre rummen, så tro det inte.

Nu går Jesus över till att tala om en enda person när han använder ordet ”han”. Nu gäller det att vara skärpt och inte ta till minsta motståndets väg efter en längre tids flykt och lidande, i tron att Herren äntligen har kommit.


Matt. 24:27 För såsom blixten kommer från öster och syns ända till väster, så ska också Människosonens ankomst vara.

För Jesus ger oss beskrivningen av en makalös, fantastisk och mäktig återkomst, som INGEN kan missa, och INGEN kan efterapa, nämligen hans återkomst liksom blixten, alltså i storlek och magnitud, inte Imminens eller överraskning. DÅ först har Herren Jesus Kristus i all sin härlighet och makt kommit. Det här är ögonblicket vi alla längtat efter, och det sker med enorm pompa och ståt och härlighet och maktuppvisning.

Matt. 24:28 För varhelst den döda kroppen är, dit samlar sig örnarna.

Den versen har jag uppriktigt inte förstått och undviker därför att genågon kommentar på den.

Innan HERRENS Dag

Nu zoomar han in på den sista stunden INNAN sin återkomst och ger beskrivningar av HERRENS dag som står för dörren, som också profeten Joel talar om ”Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.” Joel2:30-32.


Matt. 24:29 Men strax efter den tidens vedermöda ska solen förmörkas, och månen ska inte ge sitt sken, och stjärnorna ska falla från himlen, och himlens krafter ska skakas.

 Korresponderar till Sjätte sigilletTecken i Solen, Månen och Stjärnorna.

12 Och jag såg när han bröt det sjätte sigillet, och se, det blev en stor jordbävning, och solen blev svart som en sorgdräkt, och månen blev som blod. 13 Och himlens stjärnor föll ner till jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna fikon, när det skakas av en kraftig vind. 14 Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop och alla berg och öar flyttades från sina platser. 15 Och kungarna på jorden och stormännen och de rika och befälhavarna och de mäktiga, och alla slavar och alla fria gömde sig i hålor och i bergsklyftor, 16 och sa till bergen och klipporna: Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. 17 För hans* vredes stora dag har kommit och vem kan då bestå? Upp. 6:12-17

Allt som kan skakas kommer skaka, och det som inte kan skakas består, och det är den av oss som byggt sin tro på klippan, som stormen inte kan rasera eller rycka bort. (Jag kommer skriva om de som var ute på marken, där en togs med och den andre rycktes bort och visa på skillnaden i den beskrivningen som ges.) Först här utgjuts Guds vrede över världen.


Matt. 24:30 Och då ska Människosonens tecken synas på himlen, och alla jordens stammar ska då jämra sig. Och de ska få se Människosonen komma på himlens skyar med makt och stor härlighet.

↕ Korresponderar till Sjunde sigilletHERRENS Dag.

Och när han bröt det sjunde sigillet, blev det tyst i himlen omkring en halv timme. Upp. 8:1 

Om du undrar varför det blev tyst i himlen tror jag det är för att Herren och alla hans änglar är här!

Matt. 24:31 Och han ska sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de ska församla hans utvalda [eklektos G1588] från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.

Nu först blir Han själv synlig för oss som lever och finns kvar. Folken som förkastat sin Kung, kommer nu att uppleva en sådan ångest och fruktan över sitt felaktiga beslut. De kommer att jämra sig och gömma sig i grottor i tron att Han inte hittar dem där.

Här sänder Han ut sina änglar och här uppstår de döda och vi som är kvar förvandlas, samma ordningsom i liknelsen om Såningsmannen och Fisknätet:

Liknelsen om Såningsmannen

Matt. 13:24 ”En annan liknelse framställde han för dem och sa: Himmelriket* är likt en människa, som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sin väg. 26 Men när säden växte upp och bar frukt, då visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna fram till sin herre och sa till honom: Herre, sådde du inte god säd i din åker, varifrån har den då fått ogräs? 28 Då sa han till dem: Det har en ovän gjort. Tjänarna sa till honom: Vill du, att vi går och samlar ihop det nu? 29 Då sa han: Nej, för att ni, när ni samlar ihop ogräset, inte samtidigt ska rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans intill skördetiden. Och i skördetiden ska jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset, och bind det i knippen till att brännas upp, men samla in vetet i min lada.”

Jesus Förklarar Liknelsen

Matt. 13:36 Sedan skickade Jesus* iväg folket och gick in i huset. Och hans lärjungar kom fram till honom och sa: Uttyd för oss liknelsen om ogräset i åkern. 37Han svarade och sa till dem: Han som sår den goda säden är Människosonen. 38 Och åkern är världen. Och den goda säden är rikets barn, men ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Så som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, så ska det vara vid denna* tidsålderns slut. 41 Människosonen ska sända ut sina änglar, och de ska samla ihop från hans rike allt som förorsakar synd och dem som lever i laglöshet, 42 och ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska vara gråt och tandagnisslan. 43 Då ska de rättfärdiga skina som solen i sin Faders rike. Den som har öron till att höra, han må höra!

Liknelsen om Fisknätet

 Matt. 13:47-50 Himmelriket är också likt ett nät, som kastades i havet och samlade ihop av alla slag, 48 vilket, när det blev fullt, drogs upp på land och de satte sig ner och samlade de goda i kärl, men de dåliga kastade de bort. 49 Så ska det också ske vid tidsålderns slut: Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga 50 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska vara gråt och tandagnisslan.

Änglarna samlar först de goda i kärl, och de dåliga kastas bort.

De Utvalda 

Det Grekiska ordet episunagõsom översätts”församla” i vers 31 betyder att samla alla på ett ställe, och de som samlas kallas de utvalda[eklektos]. Ni kanske ser likheten mellan eklektos [G1588] som har betydelsenexklusiv; underförstått favorit: – vald, utvald.” och ekklesia [G1577] som har betydelsen en kallelse ut, det vill säga (konkret) ett populärt möte, särskilt en religiös församling (judisk synagoga, eller kristet samfund av medlemmar på jorden eller heliga i himlen eller båda): – församling, kyrka.” Båda orden har samma rot Ek eller Ex. Av det ser vi att hans eklektos är denekklesia vi finner i himlen och även här på jorden. [Bild och förklaring]

Förra Delen | Nästa del

Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5

16 reaktioner på ”Del 2: Vad är "Allt Detta" som Jesus pekar mot?

 1. HaFo kommentarerHaFo kommentar 1Oj, det finns så jättemycket att kommentera utifrån Jon-Are Pedersens så utormoderntliga Bloggpost. Det är väldigt intressant att se hur vi oberoende av varandra ändå med att studera Guds Ord, kommer fram till så många liknande slutsatser.Jon-Are visar här förtjänstfullt på hur omfångsrikt Matt. Kap. 24 är. Och visar här nu då speciellt på vad Jesus menar med \”allt detta\” i Matt. 24:33.Han jämför hela tiden budskapet i Matt. Kap. 24 med skeendet i Upp. Kap. 6 och skeendet där i \”sigillen\”.Angående Upp. Kap. 6 så har jag gått igenom varje vers om det till äventyrs kan bidra till Jon-Ares utläggning här ?:https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/07/30/spaning-pa-upp-kap-6/Jon-Are visar även på hur Pre-Trib felaktigt säger att även sigillen representerar en del av Guds vrede och hur detta motsägs i Det femte sigillet.Han pekar även på att Jesus i detta kapitel både talar till det Judiska folket såväl som till den Kristna församlingen. Han visar på hur de troende finns med igenom Vedermödan. Han visar även på hur Jesus vid sin enda tillkommelse, kommer på ett sådant sätt så att ingen kan missa det. Och pekar även på skeendet vid \”Herrens dag\”.Matt. 24: 10 – 14 liksom Matt. 24:23 \”Om någon då säger till er: Se, här är Kristus eller där, så tro det inte.\” Och Matt. 24:24 \”För sådana som falskt utger sig för att vara Kristus och falska profeter ska uppstå, och de ska göra stora tecken och under, för att om möjligt BEDRA ÄVEN DE UTVALDA\” (Som här handlar om de på Jesus troende – den troende församlingen). Visar på att detta är riktat till de troende under Vedermödan.Forts HaFo kommentar

  Gilla

 2. HaFo kommentar 2Matt. 24:31 \”Och han ska sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de ska församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.\”Detta handlar om de troende (Judarna är redan innan samlade vid kriget mot antikrist) när då detta gäller:\”För Herren ska själv stiga ner från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun, och först ska de som dött i Kristus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med dem på skyar för att möta Herren i luften. Och så ska vi alltid vara hos Herren.\”Detta är det enda uppryckande som Bibeln talar om. Där får vi så våra uppståndelsekroppar för att \”regera med Kristus för Tusen år\” och därefter fortsätter vi att \”vara hos Herren\” i \”Den nya Himlen och den nya jorden\” beskrivet i Upp. 1 Kor. 15: 51 – 53: ”Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.”Uppenbarelseboken 20: 6: ”Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt, utan de skola vara Guds och Kristi präster och skola få regera med honom de tusen åren.”https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/04/forsta-och-andra-doden/Här ingår alla de som i GT dött i tron på löftet om vem Jesus ÄR och hans försoning på korset. Här ingår alla som i NT kroppsligen avsomnat i tron på Jesus med en väntan i \”Abrahams sköte\” på den kroppsliga uppståndelsen. Här ingår även de som kroppsligen lever i tron på Jesus när Han kommer tillbaka. Här ingår också ”Gossebarnet – förstlingsskörden från Israels barns tolv stammar” https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/08/10/spaning-pa-upp-kap-11-12/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/06/30/spaning-pa-upp-kap-12/En summering av återlösta tecknade i Upp. som blir med i det enda uppryckande som Bibeln talar om när Jesus kommer tillbaka för att upprätta Tusenårsriket :1. De äldste i Upp. 4: 4 som torde vara analogt med de 144.000 ” gossebarnet” av ”Israels barns 12 stammar”, tecknade med insegel och förhärligade ( Upp. 7: 3 – 8; 14: 1 – 5 )2. Martyrerna under altaret ( Upp. 6: 11 ) 3. Den stora vita skaran ( Upp. 7: 9 – 14 ) 4. De två vittnena ( Upp. 11: 12 ) 5. Vedermödans martyrer ( Upp. 20: 4 ) 6. De himmelska härskarorna ( Upp. 19: 14 )7: 9 – 10 vilka är de som här anges? 7: 13 – 14 har svaret ”En av de äldste frågade mig: ‘Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?’ Jag svarade: ‘Min herre, du vet det.’ Då sade han till mig: ‘Det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod’.”Forts HaFo kommentar

  Gilla

 3. HaFo kommentar 3Men det är först just efter detta skeende, då när så Jesus kommer med sina heliga och sätter sina fötter på Oljeberget, som ”kvarlevan” av det Judiska folket, ser vem ”de har genomborrat” och först då ”blir frälsta på en dag”.De får då ”stenhjärtat utbytt” och blir födda på nytt av Guds Ande, för att gå in i tusenårsriket för sin speciella kallelse och uppgift där. Antagligen att predika Kristus och evangelisera världen på ett aldrig tillförne skådat sätt och därmed bli ”till en välsignelse för en hel värld”.Här vad som gäller skeendet med Israel utifrån Guds Ord för den riktigt intresserade:https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/04/ersattningsteologin/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/08/uppror-mot-guds-lofte-om-det-judiska-folkets-upprattelse/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/06/israel-och-det-judiska-folket-ar-valsignade-av-gud-och-kommer-att-bli-till-valsignelse-inlagg/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/10/13/nar-kommer-israel-in-i-sin-kallelse-och-uppgift-och-nar-ska-forsamlingen-uppryckas/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/30/infor-ankomsten-av-antikrist/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/03/ska-de-troende-vara-med-igenom-vedermodan/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/12/vrede-vredesdom-vedermoda-bedrovelse/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/08/israel-under-vedermodan-och-efter-vedermodan/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/10/27/vad-vantar-de-troende-och-det-judiska-folket-under-vedermodan/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/09/hur-ska-de-troende-motabemota-vedermodan-tillsammans-med-och-finnas-for-det-judiska-folket/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/10/det-judiska-folkets-fralsning/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/11/det-slutliga-eviga-aterupprattandet-av-det-judiska-folkets-stat-israel/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/01/31/tva-jesu-ankomster-tva-vedermodor-tva-forodelsens-styggelse-fyra-tempel/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/04/har-gud-tva-folk-dispensationalismen/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/07/har-israel-och-de-hednakristna-olika-vagar-till-gud/Forts HaFo kommentar

  Gilla

 4. HaFo kommentar 4För hans vredes stora dag har kommit och vem kan då bestå? Upp. 6:12-17Pretribbarna blandar ihop Guds Vrede med Vedermödan eller så blandar man samman Guds vrede över synd och syndare. Har försökt reda ut dess begrepp här:https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/12/vrede-vredesdom-vedermoda-bedrovelse/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/07/25/vi-ska-inte-drabbas-av-vreden/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/12/20/vedermodan-ar-inte-samma-sak-som-vreden/Men denna här i texten handlar om något helt annat: ”Deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?””vredes stora dag har kommit” i och med att det sjätte inseglet bryts i Upp. Kap. 6 och fortsätter sen med de sju domsbasunerna, fortsätter så med de sju vredesskålarna och kulminerar i slaget vid Harmageddon där slutstriden mot satan och denna världens ondska utspelas och drabbas av \”vredens stora dag\”.”vem kan då bestå?” Ingen som inte har ”tvagit sin kläder i Lammets blod”, blivit av nåd för Kristi skull tillräknade Kristi rättfärdighet och fått sina synder förlåtna, där man inte ”tillräknas sina synder” på grund av Jesu syndfria rättfärdighet och RENA offret av Kristi persons ( Gud och människa försonade/förenade ) kropp och blod på korsetLäs Mal. 3: 2; 4: 1 – 2:”Men vem kan uthärda den dag då han kommer, och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Ty han är som en guldsmeds eld och som en tvättares såpa.”; ”Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer skall bränna upp dem, säger Herren Sebaot, den skall lämna kvar varken rot eller kvist. Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås.”Må Jesus hjälpa oss på Kristus troende hålla fast ”vid Lammets blod och vittnesbördets ord” igenom vedermödan så att vi därefter kan ”komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås.”Forts HaFo kommentar

  Gilla

 5. HaFo kommentar 5\”Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska vara gråt och tandagnisslan.” Jag tror att detta handlar om två skeenden där \”fåren och getterna skiljs åt\”. Både vid ingången till Tusenårsriket och i slutet av Tusenårsriket.Då när satan släpps lös och en sista sållning av de som kommit till tro under Tusenårsriket sker, innan så satan slutligt förpassas till eldsjön där antikrist och den falske profeten redan befinner sig. Dit blir de kastade innan upprättandet av Tusenårsriket i samband med att Jesus kommer tillbaka.https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/03/angaende-matt-2431-och-matt-25-31-46/Matt. 24:28 \”För varhelst den döda kroppen är, dit samlar sig örnarna.\” som Jon-Are undrade över. Kan det månne syfta på den slagna härskaran av antikrists arme som blivit dödade som drar till sig rovfåglarna??Jon-Are tar även upp kopplingen mellan Matt. 24:15 och Profeten Daniel: \”När ni nu får se förödelsens styggelse, som omtalats genom profeten Daniel, stå på helig plats – må den som läser förstå det\”HaFo: Jag har ju skrivit en del om hur Matt. 24 måste ses i ljuset av Dan. 9: 24 – 27.Forts HaFo kommentar

  Gilla

 6. HaFo kommentar 6Dessa verser härunder handlar om Jesu första ankomst som frälsare och hans korsfästelse och senare den första vedermödan, Jerusalems förstöring år 70:Dan. 9:25 ”Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess DEN SMORDE FURSTEN KOMMER, skall det gå /sju veckor och sextiotvå veckor/. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter.9:26 ”Men efter de sextiotvå veckorna /skall den Smorde förgöras (korsfästelsen), helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket” (den första vedermödan, Jerusalems och det andra Templets förstöring år 70).Men fortsättningen handlar om: ”tills en furste kommer (antikrist – en falsk Messias). Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten”. Vilket syftar framåt inför nästa, den andra vedermödan, ”Jakobs nöd”, när plagiatet av Kristus, antikrist träder fram vid ändens tid:9:27 ”Han (antikrist) skall stadfästa förbundet med de många under en vecka (vedermödan under antikrists charmoffensiv), och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer (då inleds hans vilddjursperiod, när han ska försöka utrota det Judiska folket).Och på styggelsens vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.” (Jesu andra ankomst när Han ska kasta antikrist och den falske profeten i eldsjön och upprätta Tusenårsriket).”Detta sammanfaller då med senare delen av Ordet i Matt. 24 av Jesus. Men vi ser först på större delen av texten, så att vi ser bägge styggelserna och de bägge vedermödorna som texten i Matt 24 handlar om.Dels så handlar det om Jerusalems förstöring (Den första vedermödan) och dels så handlar det om antikrist med vedermödan som inleds med den 70:e årsvekan och som avbryts av Jesus vid Hans ankomst för att upprätta Tusenårsriket.Så i samma mening följer då beskrivningen av den andra vedermödan. Att det är den det då handlar om ser vi utifrån att detta sker just i anslutning innan Jesus kommer, ”alla ska se Honom” och Han avbryter vedermödan.https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/01/31/tva-jesu-ankomster-tva-vedermodor-tva-forodelsens-styggelse-fyra-tempel/

  Gilla

 7. Jon Are!Jag är i en situation idag och suckar till Gud sägandes, när blir änden på detta elände?Ände betyder således inte tidens ände utan ände på en period.Därför är det viktigt att förstå att änden i ex Matt 24 inte tvunget betyder tidens ände utan änden på Jerusalem och templet.Daniel 9:26 talar om änden, men här är det änden på de 70 veckorna, trots tydligheten i Daniel 9 menar de flesta ändetidsteologer att det är tidens ände, vilket det inte kan vara.Som jag skrivit innan till dig, kan man inte flytta fram en profetisk händelse som Jesus talat om i Matt 24, Mark 13 och Luk 21 och som fullbordades år 70 till vår tid. Framför allt inte när Jesus poängterade att en sådan vedermöda inte har förekommit och ej heller efter skall förekomma. Detta gäller då det Jesus sa angående Jerusalem och templet.Ett annat exempel på fel man gör utifrån Daniel 9 är att man menar att den profetiska klockan tagit Paus från v 69 vilket gör att man väntar på v 70 och att den skall komma i ändens tid. Men läser man noga så ser man att alla 70 veckorna kommit och fullbordats. Daniel talar om Jerusalems och templets förstörelse, men om man flyttar fram detta och vedermödan Jesus talar om till vår tid så blir det teologiska kullerbyttor som inte är hållbara.Uppenbarelseboken talar om straffdommar men det är en helt annan sak än det Jesus säger ang vedermödan.Björn

  Gilla

 8. Tack för din kommentar, Björn. Matt. 24 är en profetia om ÄNDENS TID, och inte om år 70 e.Kr. Det kan du se om du läser lärjungarnas fråga och Jesu svar. Jag citerar:Matt. 24:3 När han sedan satt på Oljeberget och de var för sig själva, kom lärjungarna fram till honom och frågade: Säg oss, när ska detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst* och tidsålderns slut?Och Jesus börjar genast förklara för lärjungarna mängder med tecken som ska ske FÖRST och avslutar med:Matt. 24:14 Och detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma.Jag förstår att du har en preteristisk syn på det profetiska ordet. Och du kanske förstår att jag har den futuristiska synen. Du menar att det redan uppfyllts år 70 e.Kr. Men så är inte fallet. Varför inte? • Han kan omöjligen ha profeterat om år 70 e.Kr. och templets förstörelse. Tidens ände kom inte då och Jesus återkom inte heller. • Alla profetiska ord i Matteus 24 hör ihop grammatiskt och alla dessa saker är oupplösligt, oskiljaktigt sammankopplade, du kan inte dra isär dem, om nu språket ens betyder nåt. • Förödelsens styggelse som Daniel profeterade om, stod aldrig i templet vid förstörelsen år 70 e.Kr. • Församlandet av de heliga har inte hänt, som Paulus undervisar i 2 Thess. 2:1 och säger ”angående vår Herre Jesu Kristi återkomst och vårt församlande till honom…” och som Jesus profeterar om i Matt. 24:30-31 • Uppståndelsen från de döda har inte hänt. • Händelserna i Matt. 24 är globala, världsomfattande händelser medan Templets och Jerusalems förstörelse var en lokal händelse i området Judeen i Israel. Att benämna gapet mellan den 69de och 70de veckan som att ”trycka på paus” är lite missvisande. Varför judarna skingrades och kastades ut ur landet berodde på deras upprepade överträdelse av Lagen. Herren hade också sagt till dem att den som förkastade Messias skulle skäras bort. Tidsperioden från diasporan till idag går att räkna ut. Hosea profeterade att Herren skulle ”gömma” sig för dem under två dagar, två Millennium. Hos 5:15-6:3  Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig. 6:1  \”Kom, låt oss vända om till HERREN . Ty han har rivit oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. 2  HAN SKALL OM TVÅ DAGAR PÅ NYTT GÖRA OSS LEVANDE, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte. 3  Låt oss lära känna HERREN , ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden.\” Det är vad Jesus säger när han diskuterar med de skriftlärda och fariseerna i Joh. 7Joh. 7:32 Sådant fick fariseerna höra folket i smyg säga om honom. Då skickade fariseerna och översteprästerna ut tempelvakter för att gripa honom. 33 Men Jesus sa till dem: Ännu en kort tid är jag hos er, och sedan går jag till honom som har sänt mig. 34 NI SKA SÖKA EFTER MIG MEN INTE FINNA MIG, OCH DÄR JAG ÄR, DIT KAN NI INTE KOMMA. 35 Då sa judarna till varandra: Vart tänker denne gå, eftersom vi inte ska finna honom? Inte tänker han väl gå till dem som är kringspridda bland grekerna och undervisa grekerna? 36 Vad är det för ett ord som han sa: Ni ska söka mig men inte finna mig? Och där jag är, dit kan ni inte komma?Och den 69de årsveckan tar slut vid korsfästelsen år 33 e.Kr. De två dagarna är ganska så exakt två Millennium. Om vi sammanfattar Jesu ord, Paulus ord, Hoseas och Johannes ord, världshändelserna, Agenda 2030, The Great Reset och världsreligionen som reser på sig, så behöver vi läsa Jesu ord med största respekt och allvar, och inte hänskjuta Hans ord till historien. Vi står mitt i det just nu!

  Gilla

 9. Jon – Are!Jag är nog inne på den historistiska synen vilket jag tror är mer sann. Ang den 69 årsveckan visar skriften att efter Dan 9:26  Men efter de sextiotvå veckorna skall en som är smord förgöras. Den smorde är Jesus och han korsfästes efter v 69. Ordet efter har stor betydelse för det visar att 7 plus 62 är 69 och det är efter v 69 Jesus träder fram, dvs v 70 och mitt i v 70 korsfäst Jesus.Ängeln sa 70 veckor till Daniel, han sa inget om någon Paus, denna Paus är en efterkonstruktion för att få ihop den teologin som många har annamat.Vänligen Björn

  Gilla

 10. Tack Björn för rättelsen. Jesus korsfästes ett halvår EFTER den 69de veckan, innan sabbaten. Duktiga kronologer är oense om när nedräkningen av de 70 veckorna börjar. De flesta räknar från Artaxerxes, och andra från Koresh (Cyrus). Jag ser detaljerna stämma mer med Koresh befallning. Man utgår från Dan 9:25 \”Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter.\”Många menar att Koresh bara gav befallning angående templet och muren och utgår därmed bara från 2 Krön. 36:23 men det är inte hela Koresh befallning.2 Krön. 36:23  \”Så säger Koresh, kungen i Persien: HERREN, himmelens Gud, har givit mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk må bege sig dit upp, och hans Gud ska vara med honom.\” Esra 1:2-4 tillför en till del:Esr 1:1  Detta hände i den persiske kungen Koresh första regeringsår. För att HERRENS ord genom Jeremia skulle uppfyllas, påverkade HERREN den persiske kungen Koresh sinne, så att han över hela sitt rike lät utropa följande som också skriftligt kungjordes: 2  \”Så säger Koresh, kungen i Persien: HERREN, himmelens Gud, har givit mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. 3 Den bland er som tillhör hans folk må bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp HERRENS, Israels Guds, hus, och hans Gud skall vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. 4 Alla som finns kvar skall få hjälp av folket på den ort där de bor som främlingar. De skall få silver och guld, gods och boskap, förutom vad som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem.\” Och Jesaja 44:24-28 ger oss hela bilden av pusslet:Jes 44:24 Så säger HERREN, din återlösare, han som format dig alltifrån moderlivet: Jag, HERREN, är den som har gjort allt, den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden Vem var med mig? 25 Jag är den som gör lögnprofeternas tecken om intet och gör spåmännen till dårar, den som låter de visa komma till korta och gör deras kunskap till dårskap, 26 men som bekräftar sin tjänares ord och fullbordar sina sändebuds råd. Jag är den som säger om Jerusalem: \”Det skall bli bebott\” och om Juda städer: \”De skall bli uppbyggda. Jag skall resa upp deras ruiner.\” 27 Jag är den som säger till havsdjupet: \”Torka ut! Dina strömmar skall jag låta sina.\” 28 Jag är den som säger om Koresh: \”Han är min herde, han skall fullborda allt det jag vill. HAN SKALL SÄGA OM JERUSALEM: DET SKALL BLI UPPBYGGT, OCH TILL TEMPLET: DIN GRUND SKALL BLI LAGD PÅ NYTT.\” 

  Gilla

 11. Forts.Om man enbart läser vad 2 Krönikerboken och Esra bok skriver om detta får man intrycket av att enbart templet skulle byggas upp, men Jesaja ger oss hela bilden, där både staden och templet ska byggas upp, vilket var vad som skedde på Koresh befallning. Räknar man från Koresh så har det gått 69 veckor ett halvår INNAN Han korsfästes. Korsfästelsen skedde alltså ett halvår EFTER att den 69de veckan tog slut! Det var precis vid slutet av den 69de veckan Jesus sa: Ni ska söka efter mig och inte finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma. Joh. 7:32-36. Vid påsken sex månader senare korsfästes Han. Kronologen och pastorn Tim Warner säger i sin bok The Time of the End, s. 331, så här: Vissa forskare hävdar att Jesus korsfästes år 33 e.Kr. Om det stämmer skulle det dock inte finnas någon harmoni mellan Hoseas profetia om ”två dagar” och de 1 960 åren från 3 Mosebok 26. (Hur man har räknat ut det kommer längre ner). Det vill säga det skulle inte vara 40 år mellan korsfästelsen och förstörelsen av Jerusalem, utan då bara 37 år. Det finns också problem med tidpunkten när Jesus påbörjade sin tjänst. Lukas säger att Jesus var omkring trettio år då Johannes döpte honom (Luk 3:32). Han verkade i tjänst under tre påskhögtider (cirka 3,5 år). Det överensstämmer med en korsfästelse 30 e.Kr., men blir problematisk för en korsfästelse år 33 e.Kr. eftersom det skulle kräva ett födelsedatum (för Jesus) år 1 e.Kr., vilket är för sent för att Herodes (som hotade att döda alla barn under 2 år) dog före det året (före år 1 e.Kr.). Jesus föddes med största säkerhet i september år 3 f.Kr. Jag skriver ut de bibelställen han nämner, Hosea och 3 Moseboken:Hos 5:15-6:3  Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig. 6:1  \”Kom, låt oss vända om till HERREN . Ty han har rivit oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. 2  HAN SKALL OM TVÅ DAGAR PÅ NYTT GÖRA OSS LEVANDE, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte. 3  Låt oss lära känna HERREN , ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden.\” 

  Gilla

 12. Forts. 3 Mos. 26:14  Men om ni inte hör på mig och inte gör efter alla dessa bud, 15  om ni föraktar mina stadgar och avvisar mina lagar, så att ni inte följer alla mina bud utan bryter mitt förbund, 16  då skall också jag handla på samma sätt mot er. Jag skall straffa er med förskräckelse, med tärande sjukdom och feber, så att era ögon försmäktar och er själ tynar bort. Och ni skall så er säd förgäves, ty era fiender skall äta den. 17  Jag skall vända mitt ansikte mot er, och ni skall bli slagna av era fiender. De som hatar er skall råda över er, och ni skall fly, även om ingen förföljer er. 18  Om ni trots detta inte lyssnar till mig, skall jag tukta er sjufalt värre för era synders skull. 19  Jag skall krossa er stolta makt och låta er himmel bli som järn och er jord som koppar. 20  Er möda skall vara förgäves, ty er jord skall inte ge sin gröda och träden i landet skall inte bära frukt. 21  Om ni ändå gör mig emot och inte vill lyssna på mig, skall jag slå er sjufalt värre, så som era synder förtjänar. 22  Jag skall sända över er vilddjur, som skall döda era barn och fördärva er boskap och minska ert eget antal, så att era vägar blir öde. 23  Om ni trots detta inte låter varna er av mig utan står mig emot, 24  skall också jag stå er emot och slå er sjufalt för era synders skull. 25  Jag skall låta er drabbas av ett hämndens svärd som skall hämnas mitt förbund, och ni skall samlas i städerna. Men där skall jag sända pest ibland er, och ni skall bli överlämnade i fienders hand. 26  Jag skall så fördärva ert livsuppehälle att ert bröd skall kunna bakas i en enda ugn av tio kvinnor. Brödet skall lämnas ut efter vikt, och när ni äter skall ni inte bli mätta. 27  Om ni trots detta inte lyssnar till mig utan står mig emot, 28  skall också jag i vrede stå er emot och tukta er sjufalt för era synders skull. 29  Ni skall tvingas äta era söners och döttrars kött. 30  Jag skall ödelägga era offerhöjder och utrota era solstoder. Jag skall kasta era döda kroppar på era eländiga avgudars döda kroppar, och jag skall visa er ifrån mig. 31  Jag skall göra era städer till ruiner och ödelägga era helgedomar, och jag skall inte mer med välbehag känna doften av era offer. 32  Jag skall själv ödelägga landet, så att era fiender som bor där skall häpna över det. 33  Men er skall jag sprida ut bland hednafolken och jag skall förfölja er med draget svärd. Så skall ert land bli en ödemark och era städer ruiner. 

  Gilla

 13. Forts. Vad vi ser Herren säga fyra gånger i 3 Moseboken är Han skulle skulle straffa folket för deras olydnad. Och orsaken var att de inte lät landet få sin sabbatsvila vart sjunde år (2 Krön. 36:36:21). Och det var orsaken till den första exilen i Babylon. Efter 70 år i Babylon gav kung Koresh befallningen om att Jerusalem och templet skulle återuppbyggas. Herren säger vidare i 3 Mos. 26 att han skulle multiplicera det första straffet med 7 (exilen i Babylon), vilket gör att vi får 490 år (70 x 7 = 490), om de fortfarande inte efter det lydde skulle Han lägga till ytterligare 490 år, och det då blir det 980 år i exil, om de fortfarande inte lydde skulle han lägga till 490 år vilket ger oss 1960 år i exil. Den andra exilen av det judiska folket kom år 70 e.Kr. Det handlar alltså inte om något så enkelt som en ”paus”, utan om att Herren fullbordade sitt hot i 3 Mos. 26. Och Herren säger i Matt. 23:37 Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, såsom hönan samlar sina kycklingar under sina vingar. Men ni ville inte. 38 Se, ert hus ska lämnas öde för er. 39 För jag säger er: HÄREFTER SKA NI INTE SE MIG, FÖRRÄN NI SÄGER: VÄLSIGNAD ÄR HAN SOM KOMMER I HERRENS NAMN.Vad vi ser ske med det judiska folket är att de börjar närma sig sin Gud. Den messianska organisationen One for Israel är ett levande bevis på att evangeliet om Jesus Kristus börjar tas emot av judarna. Så vad är det för tidsram vi talar om här? Räknar vi från och med templets förstörelse och den andra exilen år 70 e.Kr. plus 1 960 år, kommer vi fram till år 2030 e.Kr. Det är ett årtal vi bör noga vara uppmärksamma på! 2 Petr. 3:9 Herren är INTE SEN ELLER DRÖJER MED DET SOM HAN HAR LOVAT, såsom en del menar, utan han har tålamod med oss och vill inte att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig.Precis på samma sätt som judarna kunde ha räknat ut Hans första ankomst och därigenom ha förstått att Jesus var den Messias som skulle komma, så kan vi räkna ut den ungefärliga tidpunkt för Hans återkomst. (Vi ser redan hur Jesu ord i Matteus 24 börjar hända, och vi bör vaka och hålla utkik efter de tecken Han beskriver för oss.)Daniels profetia är mycket precis och gav den exakta tidpunkten för Messias första ankomst. Jesus gick även tillrätta med judarna just därför.Luk. 19:44 Och de ska slå dig och dina barn i dig till marken, och de ska inte lämna kvar i dig sten på sten, DÄRFÖR ATT DU INTE KÄNDE DEN TID DÅ DU VAR BESÖKT.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s