Är Oneness troende, Modalister, och Unitarianer våra kristna syskon?

Det här är en fråga som legat på mitt hjärta under en lägre tid, och som jag upplever jag behöver ta upp.

Många av oss går till en församling som tror på den treenige Guden, men blandar samman Bibelns lära med andra felaktiga kristologiska läror.

• Är Jesus Gud?

• Är Jesus en lite mindre gud?

• Är det Fadern som kommer som Sonen?

• Blir Jesus adopterat som Guds Son?

• Eller är Jesus Guds Son av evighet?

PATRIPASSIANISM: Fadern kommer som Sonen, sonen är inte Gud, bara ett redskap Fadern använder. Fadern lider och dör på korset.

ARIANISM: Jesus är en gud, men inte Allsmäktig Gud.

MODALISM/SABELLIANISM: Gud uppenbarar sig sekventiellt som Fadern i skapelsen, Sonen i återlösningen och som Anden i helgelsen och pånyttfödelsen.

ONENESS: Gud kan uppenbara sig samtidigt som Fadern, Sonen och Anden. Även kallad Jesus-Only, du måste döpas i Jesu namn, dopet är frälsningsavgörande. Tungotalet är ett bevis på att du är pånyttfödd. Jesus ÄR Fadern och Anden.

ADOPTIONISM: En version av modalism där Jesus upptas som Guds Son i dopet. WoF håller adoptionismen för sann.

UNITARIANISM: Bara Fadern är Gud.

Några viktiga verser från aposteln Johannes:

1. Johannesbrevet 2:23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern.

1. Johannesbrevet 2:24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern.

1. Johannesbrevet 5:12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.

2. Johannesbrevet 1:9 Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.

—————————————————————————–

Så jag ställer frågan ännu en gång: Är Oneness troende, Modalister, och Unitarianer våra kristna syskon?

Och en annan fråga? Är Treenighetsläran en grundläggande lära I den kristna tron?

Jag vet var jag står, men vad säger du?

40 reaktioner på ”Är Oneness troende, Modalister, och Unitarianer våra kristna syskon?

 1. Fadern är Gud, Jesus är Gud, Den Helige Ande är Gud. Tre separata enheter men i fullständig harmoni echad. För att vi skall vara syskon måste vi grundläggande tro att Jesus är Gud, inte en mindre Gud eller upenbarad som Gud. Treenighetsläran är inte sann för den Den Helige Ande består av 7 andar enligt Upp. 1:4.

  Gilla

   1. Jag är treenighetstroende.

    Jag kan förtydliga, för den treenighetstroende är den Helige Ande även Han Gud, och en person. Den bibliska uppenbarelsen tvingar oss att erkänna detta. Därför räcker det inte med att erkänna att Jesus är Gud, det gör även Oneness-pentakostla, men där leder det till andra felaktiga föreställningar som t.ex. Patripassianism. Andra felaktiga föreställningar är att Sonen är Jesu mänskliga person och Fadern är Jesu gudomliga person, vilket gör Jesus till två personer och därmed schizofren. Det ena leder till det andra och till slut måste man skriva om Ordet för att ens teologi ska passa.

    Gilla

   2. Jag skrev att villkoret för att man kan kallas syskon är enligt min övertygelse att man tror att jesus är Gud. Jag menar att man inte tror att han enbart är en människa eller blev Gud på något sätt då han blev född. Det är enligt mig den minsta gemensamma nämnaren. Så om jag ska tolka ditt svar utifrån det så tror du inte att Jesus är Gud. Om vi har samma Fader och är födda på nytt genonm den Helige Ande så är vi syskon. Jag ser alla pånyttfödda kristna som syskon oavsett om dom accepterar treenighetsläran eller inte. En tid för länge sedan var man tvungen att tro på den annars ansågs man inte vara kristen och blev utesluten ur kyrkan, ja t.om. straffad oh dödad. De flesta kristna idag har inte ifrågasatt om teenighetläran stämmer och är inte intresserade av djupsinniga teologiska ekvationer. Så egentligen vet jag inte varför man håller fast vid denna som något viktigt. Treenighetsläran är något främmande för mig.

    Gilla

   3. Jo, Jesus är Gud kommen i mänsklig gestalt, Han tabernaklade bland oss människor. Jag sa jag var treenighetstroende och det inkluderar att Jesus är Gud enl. Joh. 1:1-18, Tit. 2:13, 2 Petr. 1:1 mm.

    Vi kan inte enas kring minsta gemensamma nämnare. Vi är förvaltare av Kristi Evangelium och ska vara Sanningens stödjepelare och det ger oss inte utrymme att kompromissa för enhetens skull. Om Guds Ord uppenbarar för oss att den Helige Ande är en person, och att Han är Gud, då är det inte upp till oss att bortförklara det. Gör vi det gör vi Gud till en lögnare och står inte i sanningen.

    Treenighetsläran är Guds grundläggande uppenbarelse om Sig Själv till oss, och detta finns redan med i 1 Mos. 1:1.

    Vem är den Helige Ande för dig?

    Gilla

   4. Jo, i frågan frågan om vi var syskon eller inte. så jag svarade utifrån det. Enheten byggs inte utifrån tro på dogmer utan det är Den Helige Andes verk i och genom oss. Jag bortförklarar inte att Den Helige Ande är Gud. Vad jag vill säga är att treenighetläran inte hjälper oss att förstå vem Gud är. Det är genom att vi accepterar Kristi ställföreträdande offerdöd och vi tar emot förlåtelsen för våra synder som en gåva. Då kan Den Helige Ande börja sitt verk i oss.

    Gilla

   5. Ifråga om de är våra syskon eller inte kan jag inte hålla med.

    Inga Unitarianer anser inte oss treenighetstroende vara syskon tron. Bland dem är Jehovas Vittnen, Islam, Rabbinsk Judendom, och Biblisk Unitarianer.

    Oneness-pentakostala anser inte treenighetstroende vara syskon i tron därför att vi inte har döpts i Jesu namn. De skulle anse oss vara syskon i tron bara ifall vi döps om i Jesu namn. Detta har framträdande ledare inom rörelsen sagt i olika debatter. Dessutom måste man tala i tungor vilket är ett bevis på frälsningen. Det här utesluter stora delar av den kristna församlingen, och är ett fördömande av gigantiskt mått och sekteristiskt.

    Och här är Paulus väldigt tydlig i 2 Kor. 11:1-4. Paulus talar om en annan jesus, ett annat evangelium och en annan ande där han säger att han är rädd deras sinnen ska fördärvas och vändas bort från den uppriktiga troheten mot Kristus. Det borde även vara vårt bekymmer, för idag så accepterar vi det så väl, för även våra sinnen kan fördärvas och föras bort från den uppriktiga troheten mot Krist. Vi är inte på nåt sätt under ett specialskydd mot villfarelser och bedräglig lära. Även vi måste kämpa för tron som har överlämnats åt oss en gång för alla.

    I allt det här gör jag skillnad mellan dem som förvanskar Guds ord för sin egen teologis skull, och dem som sitter fast under denna lära. Det finns dem som inte vet bättre och därför inte kan belastas på samma sätt. Därför behöver vi ta upp detta och föra fram vad Guds Ord faktiskt säger så de har en möjlighet att tänka om.

    När det gäller mitt svar till dig så fördes mina tankar iväg när du skrev ”Treenighetsläran är inte sann för den Den Helige Ande består av 7 andar enligt Upp. 1:4.”, och jag vet inte riktigt vad du menar med detta. Jag tog det för givet att du inte ansåg den Helige Ande vara Gud.

    Gilla

   6. Jag utgick från mitt förhållande till dig och kristna i Sverig i allmännhet, eftersom jag känner mest till dom. Jag känner inte till de rörelser som du räknar upp.Dom är nog inte så vanliga i Sverige. Kreteriet för att vara syskon kan inte bara baseras på hur jag ser på gudomen eller på treenighetsläran. Det är ju skillnad hur jag personligen ser på en annan kristen människa och hur en en rörelse uppfattar andra. Jag tror att den Helige Ande är en person men samtidigt 7 andar. Jag tror att Fadern, Sonen och den Helige Ande är ett. Det behövs ingen treenighetsteologi för att inse det.

    Gilla

 2. Tack Jon-Are för ett viktigt belysande. På frågan: Är Oneness troende, Modalister, och Unitarianer våra kristna syskon?

  Så är svaret nej!

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/24/jesus-only-igen/

  På frågan: Är Treenighetsläran en grundläggande lära I den kristna tron?

  Så är svaret ja!

  Bibeln beskriver Guds person som Fader Son och Ande i en OUPPLÖSLIG sammansatt enhet – väsens – enhet.

  Samtidigt som Gud beskriver sig som flera, säger Bibeln ”HERREN, vår Gud, HERREN är en.” (5 Mos 6:4). Är inte det en motsättning?

  Nej, det hebreiska ordet för en – ‘echâd – används nämligen på andra ställen för att beskriva en enhet, exempelvis ”ett enda folk” (1 Mos 11:6) och att man och hustru ”skall bli ett kött” (1 Mos 2:24).

  Det finns i hebreiskan två ord för EN nämligen ECHAD = en, en enhet – lat unus = sammansatt enhet; och YACHEED = endast EN – lat unicus = absolut EN.

  I uttrycket ”Gud är en” handlar det om ECHAD, vilket påvisar att det handlar om en sammansatt enhet. Därför kan nyckeln till att förstå förhållandet mellan Fadern, Sonen och den Helige Ande hittas i versen 5 Mos. 6:4: ”Hör, Israel, YHVH, vår Gud, är EN (Echad)”

  För att använda den nyckeln måste vi titta på originalspråket i texten där YHVH beskrivs som En. Versen är grunden för Shema som är det grundläggande uttalandet om tro för det judiska folket. Echad är det hebreiska ordet för en , men mer exakt betyder det en enda enhet men som består av mer än en del.

  Det finns ett annat hebreiskt ord från samma rot – Yachid som betyder singel. Betydelsen av Echad (mer än en del) är en bekräftelse på det hebreiska ordet Elohim som översätts som Gud. Elohim är ett pluralord – mer än en som kallas Gud.

  Jesaja 48:16 Och nu har YHVH och hans Ruach (Ande) sänt mig (en evig person som talar i vers 12 och 16 – Yeshua)

  Tre enheter kan tydligt ses i den versen. Vi kan tydligt se att även om Gud är Echad – en , så är Han mycket mer än så – Han är en sammansatt enhet av Fader Son och Ande. Han är Echad – sammansatt enhet och Han är Elohim – i plural.

  Jesus vidrör denna sammansatta enhet i bl.a. Joh. Kap. 14 – 18: ”Jag och min Fader är ett”. Ändå visar ”jag” och ”min” på skilda personer i den enda Gudomen JAG ÄR HERREN.

  Jesus säger om Anden i Joh.16:14-15: ”Han ska förhärliga mig, ty av mitt ska han taga och ska förkunna för er. Allt vad Fadern har, det är mitt, därför sade jag att han ska taga av mitt och förkunna för er.” Jesus ger oss här bilden av en Gud i tre personer och tre personer i en Gud i en sammansatt enhet.

  Här finns samtidigt från begynnelsen en du – jag – vi – relation inom den enda Gudomspersonen av den oupplösligt sammansatta enheten av Fader Son och Ande:

  I Mos. 1:26 används beteckningen ”oss” när Gud talar om att skapa människan till sin avbild. Samma sak upprepas i 3:22 där Gud säger att ”mannen blivit som EN AV OSS, så att han förstår vad gott och ont är.”

  I 11:7 återkommer detta uttryck: ”LÅT OSS stiga dit ned och förbistra deras tungomål”. Här finns alltså en konversation inom den sammansatta enheten av Fader Son och Ande.

  I Jesaja kap. 6 får profeten höra seraferna ropa sitt trefaldiga ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot” och vidare ”Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare.”

  Vi får svaret vem som blev sänd Hebr. 10:5-10: ”Därför säger Han vid sitt inträde i världen: slaktoffer och spisoffer begärde Du inte, men en kropp beredde Du åt mig .. Se jag kommer – i bokrullen är skrivet om mig – för att göra Din vilja o Gud.”

  I Ps. 110:1 framgår fortsatt denna ”interna dialog” inom den ende Gudomspersonen: ”Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall”.

  Det finns i sanning endast en Gudomsperson, men denne Gud uppenbarar sig i en sammansatt enhet av Fader, Son och Ande. Men inte som åtskilda Gudar, som Gud Fadern, Gud Sonen och Gud Anden, utan som en oupplöslig sammansatt enhet av Fader Son och Ande, samtidigt som ”JAG ÄR HERREN, HERREN ÄR EN”.

  Alla försök genom historien att sära på denna enhet till tre åtskilda Gudar, eller att förbise denna sammansatta enhet av Fader Son och Ande, eller att förbise Kristi verkliga förutvarande existens innan inkarnationen i en jordisk kropp, i den ende Gudens karaktär och personlighet har alltid lett vilse och kommer alltid att leda vilse.

  Sker en upplösning eller uppdelning mellan den oupplösliga enheten av Fader, Son, Ande i den enda Gudomspersonligheten JAG ÄR HERREN (åtskillnad mellan Fader och Son eller åtskillnad mellan Gud och människa i Kristi person), så är det inte längre frågan om den ende levande Guden som Bibeln presenterar! Där sker många angrepp på sann kristen tro.

  Vad jag försöker peka på är att det bara finns en Gud: ”Jag är Herren, Herren är en”. Men att det samtidigt är tre personer i en Gud och en Gud i tre personer.

  Men inte så att det är åtskilda Gudar som att man kan säga Gud Fader, Gud Sonen och Gud Anden. Och att dessa tre personer i en Gud inte är åtskilda utan finns i en sammansatt enhet av Fader Son och Ande. Om de beskrivs som åtskilda Gudar så är det inte längre frågan om Bibelns Gud. Och den tanken öppnar för villoläran att Sonen skulle vara skild från Fadern på korset.

  Jesus beskriver denna sammansatta enhet/treenighet. Johannes 8:24,25 ” ty om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder.” Vad Jesus här åsyftar är Hans egen bekännelse som är densamma som Faderns:

  ”JAG ÄR”. Alltså att de tillsammans är förenade i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande. Alltså att den som inte ”tror att jag är den jag är skall dö i era synder.”

  Joh. 14 vers 22 – 24: ”Judas – inte Judas Iskariot – frågade: ‘Herre, hur kommer det sig att du ska uppenbara dig för oss och inte för världen?’ Jesus svarade: ‘Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min FAR ska älska honom, och (OBS!) VI ska komma till honom och ta VÅR boning hos honom.”

  Joh 15:26-27: ”Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig.”

  Jesus säger att det är Han som ska sända Honom: ”jag ska sända”. Från vem ska Jesus sända Hjälparen? Jo, ”från Fadern” och vem är Han som sänds? Jo, ”sanningens Ande som utgår från Fadern”.

  Och vad är då sanningens Andes uppgift? Jo, att vittna om vem Jesus är och har gjort: ”då ska han vittna om mig.”

  Joh 16:12 – 15: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när HAN kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. HAN ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och HAN ska förkunna för er vad som kommer att ske.

  HAN ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att HAN ska ta av det som är mitt och förkunna för er.”

  Joh 16:23 – 24: ”Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig.”

  Men med seende ögon tycks en del inte se vad som står i vad Jesus säger om den sammansatta enheten av Fader Son och Ande och ser inte orden:

  ”min FAR ska älska honom, VI ska komma till honom och ta VÅR boning hos honom.” Vem/vilka är är det då som kommer när Jesus säger: ”när HAN kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen.”

  Jo, ”Jag ska inte lämna er faderlösa FADERN, jag ska komma till er SONEN”. ”när HAN kommer, sanningens Ande”.

  ”Då ska han leda er in i hela sanningen” om vem Jesus är och har gjort och hur Han ingår i den sammansatta enheten/treenigheten av Fader Son och Ande.

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2021/01/23/grunden-for-kristen-tro/

  Gillad av 1 person

 3. Treenighetsläran är en mänsklig konstruktion, eller förklaringsmodell för att förklara Fader, Son och Anden. Bibeln själv har ingen treenighetslära och det blir väl lite konstigt när skriften även talar om Guds 7 andar, vilka och vad är dessa för någonting? Problem uppstår med hittepå läror, dvs lära som inte finns, eller som är tilläg till skriftens lära. Det finns många läror som har tydliga fel, där människan är i centrum, där hon i sig själv skall ha sådan väldig kraft och uträtta sådana väldiga under och tecken frånskilt från Andens initiativ och vilja.
  Björn

  Gilla

 4. Svar till skånebloggaren och beocai22df700155

  Ja, Det är en mänsklig, teologisk term som beskriver Gud som ett i essens/natur och att den ende Guden är tre personer. Men det är inte en mänsklig konstruktion, det är hur Gud har valt att uppenbara sig för oss. Gud är en till sin natur, men tre personer inom Gudomen eller är en ”vad” och tre ”vem”.

  Nej, ordet treenighet finns inte i Bibeln. Det är en teologisk term som beskriver olika egenskaper hos Gud som t.ex. omnipresent, omniscient, och omnipotent, men det är inte en hittepå lära. Här följer andra vanliga ord vi använder som inte finns i Bibeln är t.ex. Lärjungaskap, Ställföreträdande Straff, Ställföreträdande Offer, Teofani, Kristendom, Bibel. Tertullian, som levde mellan 155-230 e.Kr. myntade uttrycket Treenighet. Även om själva uttrycket inte finns i Bibeln så hittar vi konceptet där.

  Messianska judar, våra troende syskon i Israel försvarar treenigheten starkt och de kallar det Guds enhet, andra använder ordet fluiditet. De använder inte ordet treenighet på grund av den negativa konnotationen ordet har i judiska öron, men de förklarar samma koncept med samma skriftreferenser. När man läser de apostoliska fäderna, d.v.s. apostlarnas lärjungars skrifter, ser man helt tydligt att konceptet Treenighet beskrivs av dem. Det var just på grund av de falska lärorna jag tar upp i artikeln som de troende sökte efter förklaringsmodeller och varför Tertullian använde den förenklade termen trinitas.

  One for Israel – A Jewish Defense of the Trinity – The Case for Messiah

  ”Guds sju andar” hittar vi i Uppenbarelseboken på följande ställen:

  Uppenbarelseboken 3:1 Skriv till församlingens ängel i Sardes: Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död.

  Uppenbarelseboken 4:5 Och från tronen kom det ut blixtar, dån och åska, och framför tronen brann sju facklor, det är Guds sju andar.

  Uppenbarelseboken 5:6 Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett Lamm stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon – de sju ögonen är Guds sju andar, utsända över hela jorden.

  Av alla kommentarer jag fått både här och på Facebook blir det så tydligt att kunskapen om Gud är bristande. Detta är ett sånt exempel ”den Helige Ande är en person men samtidigt 7 andar”. Här krånglas allting till rejält, för nu har du inte bara en treenig Gud, utan en åtta-enig Gud. Och inte gör ni det enklare för er genom att lägga till dessa sju andar i Gudomen. Hur förklarar man detta för den utomstående? Detta med att den Helige Ande är en person och 7 andar liknar mycket treenighetens förklaring att Gud er en vad och tre vem. Så varför ge sig på att underminera ett väl beprövad koncept, som har bestått snart 2000 år motsägelse och prövningar, med en ytterst svår förklaringsmodell? Förvirringen i de kristna lägren blir bara större.

  Uppenbarelseboken är fylld med symbolspråk och vissa delar går inte att läsa bokstavligen. Att den Helige Ande är sju andar, är ett väldigt bra exempel på detta. Vad gör ni då med Lammets sju horn och sju ögon? Är det så Jesus ser ut nu? Hur ska man förstå de sju ljusstakarna, de sju stjärnorna, de sju facklorna, de sju åskorna? Bara i Uppenbarelseboken används talet sju 30 gånger, och förståelsen av Uppenbarelseboken skulle bli ännu mer förvirrande om man tolkar det som ni gör.

  Så hur ska man då förstå detta? Jesaja beskriver detta som sju olika attribut av den Helige Ande:

  Jesaja 11:2 Över honom skall HERRENS Ande vila, Anden med vishet och förstånd, Anden med råd och styrka, Anden med kunskap och fruktan för HERREN.

  1. HERRENS Ande
  2. Anden med vishet
  3. Anden med förstånd
  4. Anden med råd
  5. Anden med styrka
  6. Anden med kunskap
  7. Anden med fruktan för HERREN

  Och om jag inte minns fel så har LXX/Septuaginta även ordet The Spirit of Godliness.

  Varför är det så viktigt för oss troende med vem Gud är?

  Johannes 4:23-24 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.

  Fadern vill tillbedjan i ande och sanning, och inte bedragna tillbedjare.

  Varför är det så viktigt att vi presenterar, möter och tillber den sanne Jesus?

  • Den Gud som presenteras för dig kommer vara den du formas efter.
  • Om du får höra om en Jesus som inte är Gud utan bara en människa kommer denne inte vara till någon hjälp för dig.
  • Om du har gjort dig en egen Jesus efter din egen fantasi så tillber du inte Fadern i ande och sanning. Du har gjort dig en avgud.
  • Den Jesus du möter är också den du kommer följa.
  • Presenterar en kraftlös Jesus blir du kraftlös.
  • Den Jesus du möter kommer du ropa på i nöden.

  Sin egen ”jesus”

  Alla har ju sin egen ”Jesus” och att ha med en ”Jesus” förstärker trovärdigheten för dem, men är det verkligen Bibelns Jesus de har?

  • Mormonerna har en egen ”jesus”, och Satan är hans tvillingbror. Deras evangelium: Du kan bli en gud, i en oändlig procession av gudar. Deras jesus var en gång en människa, även deras ”gud Fader” var en gång en människa som blev upphöjt till gud. Du ska få en egen planet att härska över. Du vet inte om du når upp till högsta himlen så att du blir en Gud, men det är ”värt” ett försök. De är också universalister.

  • Jehovas Vittnen har en egen ”jesus”, han är en ängel vid namn Mikael som blev människa. Deras evangelium: Du måste säga Jehova och inte Gud, du vet inte om du har evigt liv eller ej. Du får inte av nåd förlåtelse för dina synder. Du måste förtjäna den.

  • Islam har en egen ”jesus”, de kallar honom Isa och han är bara en profet. Isa säger att den som tillber en treenig Gud ska dödas, Allah is not begotten and does not beget! (Allah är inte född och föder inte!)

  • New Age har en egen ”jesus”, en upphöjd mästare.

  • Mexiko är full av jesusar. Vilken av dem kan frälsa?

  Detta är antikrists ande som vi vet ska komma och som redan är i världen (1 Joh. 4:3).

  Vilken av alla dessa jesusar kan frälsa en hel mänsklighet? Vad säger Guds ord?

  Ps. 49:8-10 
Men sin broder kan ingen friköpa,eller ge Gud lösepenning för honom.

 
För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid,

 
så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen.

  Ingen människa kan göra det, men Gud kan säger samma Psalm!

  Ps. 49:16 
Men Gud skall friköpa min själ från dödsrikets våld,
 han skall ta emot mig. Sela.

  ———–
  Det här är bara några av farorna jag ser med att inte vara så noggrann i sin läsning och forskning av Skrifterna. Och jag har ännu inte gett mig in på farorna med Patripassianismen, Modalismen, Sabellianismen, Oneness, Arianismen, osv. osv. Dessa läror förvanskar och förvränger Guds natur och uppenbarade ord om sig själv, förvränger evangeliets kraft och leder människor bort från den sanne Jesus.
  Gud är inte källan till förvirring, därför är dessa läror av demoniskt ursprung och måste avslöjas.

  Gillad av 1 person

  1. Den helige Ande är en person men samtidigt 7 andar är inte svårare att förstå än att Gud är tre men ändå en. Att begränsa Gud till en treenig modell gör att Han passar in i våra historiska och teologiska ramar. Skulle någon få uppenbarelse och mer ljus så är man inte intresserad. Jag förstår visst att det kan leda till en felaktig insikt framförallt om vem Jesus är men vi måste pröva alla tolkningar mot skriften. Jag tror att när vi använder echad begreppet menar vi att beskriva ett förhållande mellan olika enheter inte hur eller varför. Därför tycker jag det är fel att använda ordet sammansatt om enheten. Jag ser Gudomen som en familj bestående av Fadern, Sonen och den Helige Ande (fem.). När vi tar emot sonen kommer vi in den Gudomliga familjen och vi blir barn och får del av arvet. Gud skapade oss till sin avbild till och genom Jesus. Han var inte ensam, änglarna var med och den Helige Ande likaså. Gudomen består alltså att många fler än tre.

   Gilla

   1. Din uppdelning är ju inte precis skriftenligt.

    Verserna från Uppenbarelseboken kan inte användas för det du försöker bevisa. Dessutom är det inte att begränsa Gud genom treenigheten. Det är däremot den bibliska uppenbarelsen Gud själv gett oss. Du kommer inte hitta några bevis ur Bibeln som stöder din teori. Dessutom är det farligt att gå utöver vad Skriften säger.

    2. Johannesbrevet 1:9 Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.

    Du blandar djärvt mellan olika läror. Är du säker på att den Gud du tror på är den bibliska Guden? Jag vill gärna se kapitel och vers på att Gud är många fler än tre.

    Om man tror att Gud kommer uppenbara nya saker utöver vad Han redan uppenbarat förstår jag att du skriver som du gör. Men 5 Mos. 29:29 säger att Det fördolda hör Herren, vår Gud, till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag.

    Spekulera inte i saker som inte går att visa ur Bibeln, för då hamnar du i samma fälla som Valentinus och gnostikerna. De lade grunden till alla andra felaktiga läror som vi bibellärare måste tampas med idag. Sånt leder människor bort från Herren och Han säger i Matt. 18:6-7 Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer.

    Gillad av 1 person

   2. Då ska jag fråga dig om det baptistiska vuxen vdopet. När anabaptisterna på 1500-tqlet förstod att vuxendopet var det enda rätta och det luterska och katolska barndopet inte var biliskt, var det inte då en för den tiden en ny uppenbarelse där många fick dö för sin övertygelse? Vi står i tacksamhetsskuld till människor som vågat bryta ny mark och vågat tro på det som dom ansåg vara rätt. Om du levt på den tiden hade du sagt samma sak till dom som till mig? Jag blandar inte läror djärvt och spekulerar i utombibliska tankegångar utan jag instämmer fullständigt med den apostoliska trosbekännelsen. Så på din fråga om det finns fler inom Gudomen så läser vi på många ställen hur änglar besökte människor och förmedlade ett budskap. Så dessa skapade varelser anser du inte vara en del av Gudomen. Jag ber endast till Gud Fadern och till Jesus Kristus. Vi blir inte Gudar i uppståndelse utan vi får en uppståndelsekropp som liknar Jesu. Jag tror inte på det Benny Hinn säger, det håller jag med dig. Jag har inte klarhet i alla frågor men jag tror det är bra att ifrågasätta treenighetsläran.

    Gilla

   3. Anabaptisterna såg i Skriften att troendedopet var rätt. Det var ingen uppenbarelse tagen direkt ur luften, som ditt påstående om att Den Helige Ande är sju andar.

    Jag visade dig från Jesaja 11:2 att det talas om sju olika attribut, och inte sju olika andar.

    Det blir ju djärva spekulationer när du inte kan underbygga ditt argument med Skriftbevis.

    Dessutom när Bibeln talar om Herrens Ängel, så är det en kristofani, en Kristus-uppenbarelse. Det är Sonen som är Herrens Ängel. ”HERRENS Ängel” står i bestämd form och tillskrivs namnet YHWH, och Gud. Detta är ingen vanlig skapad varelse, utan Gud själv som uppenbarade sig för människorna.

    Efter Jesu inkarnation ser vi inte termen Herrens ängel mer.

    Gillad av 1 person

   4. Dom sju olka attributen i Jesaja 11:2 eller egenskaper är en profetia om Jesus i det tusenåriga fridsriket. Det är inte där en beskrivning av den Helige Ande. Det finns däremot inget som säger att det också kan vara en beskrivning av den Helige Ande. Det är inget heller som motsäger att den Helige Ande består av 7 andar. Jag kan inte ge dig ett ”bevis” på det likaså som du inte kan ge ett ”bevis” att det inte är så, Att kalla att jag har tagit det direkt ur luften är en flagrant lögn. När man plockar något ur luften är då det inte finns någon som helst anknytning till det skrivna ordet.

    Gilla

   5. Svar till beocai22df700155

    Allt måste läsas i sin kontext och jämföras med de inter-kontextuella verser vi har i NT.

    Jesaja 11 omfattar en mycket lång tidsperiod, inte enbart tusenårsriket. Den perioden sträcker sig från Jesu födelse, vandring på jorden, verk på korset och uppståndelse (Jes. 4a), fram till Hans återkomst (Jes. 11:4b).

    Läser vi vers 4 noga ser vi en brytning efter ”skaffar rätt åt de ödmjuka på jorden” och fortsättningen ”Han skall slå jorden med sin muns stav, och sina läppars andedräkt… ”.

    Jes. 11:1 Men ett skott skall skjuta
 upp ur Isais avhuggna stam,en telning från hans rötter skall bära frukt.

 2 
Över honom skall Herrens Ande vila,
Anden med vishet och förstånd,Anden med råd och styrka,
Anden med kunskap och fruktan för Herren.

 3 
Han skall ha sin glädje i Herrens fruktan.
Han skall inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör,

 4a 
utan med rättfärdighet skall han döma de fattiga,med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden.

    «En brytning i tidsramen»

    Jes. 11:4b Han skall slå jorden med sin muns stav, med sina läppars andedräkt döda de ogudaktiga.

 5 
Rättfärdighet skall vara bältet runt hans midja,trofasthet bältet om hans höfter.

    Hur vet vi att det är så? Det har uppfyllts och beskriver Hans tid på jorden! Jesus dömde rättvisa domar och inte efter vad andra sade eller tyckte. Och Han har skaffat rätt åt de ödmjuka, de fattiga i anden (Matt. 5:3).

    Johannes 5:30 Jag kan inte göra något av mig själv. Efter det jag hör dömer jag, och min dom är rättvis. Ty jag söker inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig.

    Jesus var inte som fariseerna som dömde orättvisa domar efter vad ögonen har behag till.

    Matteus 23:28 Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska.

    Och vi vet också att Jesus inte ännu har återkommit. Vers 4b beskriver Herrens dag. Detta känner vi igen från både Uppenbarelseboken och från Paulus andra brev till Tessaloniki.

    2. Tessalonikerbrevet 2:8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.

    Upp. 19:15 Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.

    —–
    Men det är fint att du inser att Jesaja beskriver sju olika attribut och inte beskriver sju andar. Överallt i Bibeln beskrivs Gud som tre personer. Och att den Helige Ande är EN person vet vi av hur Jesus beskrev Honom.

    Johannes 15:26 När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall HAN vittna om mig.

    Johannes 16:8 Och när HAN kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom:

    Johannes 16:13 Men när HAN kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty HAN skall inte tala av sig själv, utan allt det HAN hör skall HAN tala, och HAN skall förkunna för er vad som kommer att ske.

    Jesus säger inte när DE kommer, utan han använder ett personligt pronomen i singularis. Din tes skulle vara sann om Jesus använde ett personligt pronomen i pluralis, men det gör Han inte.

    Bibeln använder ofta siffror:

    • På 7 dagar skapades allt
    • Människans tal är 6
    • Jesus fastade i 40 dagar
    • Gud är 3
    • osv. osv.

    Det finns många olika teorier kring detta. Vad vi vet är att sju är fullkomlighetens tal, helighetens tal, fullbordandets tal. Talet 6 är det människans tal och är inte fullkomlig. Bibeln talar om en 3-tvinnad tråd.

    Detta kallas numerologi eller Gematria, och används enbart som illustration eller förstärkning av en redan erkänd dogm.

    På samma sätt som vi vet att Jesus inte har sju faktiska ögon, eller sju faktiska horn, vet vi att Guds sju andar inte är sju faktiska andar. Och vi får inte bygga läror på symbolism.

    Det är inte bra att ifrågasätta treenigheten som du säger. Om man inte förstår något så förkastar men det inte utan man gräver tills man börjar få klarhet. Får man inte det lägger man det undan, men man förkastar inte. Det är början på avfall som leder till vidare avfall och plötsligt står man långt borta från Herren och tror inte på nåt Han sagt. Joh. 12:48

    Gillad av 1 person

   6. Strongs förklaring av echad från 1 Mos. 1:24. Att sätta till ordet sammansatt till enhet är utanför den förklaringen. H259
    אֶחָד
    ‘echâd
    ekh-awd’
    A numeral from H258; properly united, that is, one; or (as an ordinal) first: – a, alike, alone, altogether, and, any (-thing), apiece, a certain [dai-] ly, each (one), + eleven, every, few, first, + highway, a man, once, one, only, other, some, together.
    Total KJV occurrences: 968

    Gilla

   7. Svar till beocai22df700155

    Inlägg 1

    Du säger: ”Skulle någon få uppenbarelse och mer ljus så är man inte intresserad.”

    Menar Du alltså har en uppenbarelse och ljus som står över alla andra?

    Du säger: ”Jag förstår visst att det kan leda till en felaktig insikt framförallt om vem Jesus är”.

    Menar Du att Din uppenbarelse och ljus kan leda till en felaktig insikt om vem Jesus är? Vilken insikt har Du då om vem Jesus är?

    Du säger: ”när vi använder echad begreppet menar vi att beskriva ett förhållande mellan olika enheter inte hur eller varför. Därför tycker jag det är fel att använda ordet sammansatt om enheten.”

    En sammansatt enhet beskriver just förhållandet mellan Far Son och Ande i deras väsensenhet och deras inbördes relation och funktion:

    https://tre-skrivare.se/hf/enheten-enligt-johannes.html

    Du menar att Gudomen är en familj som utöver Fadern, Sonen och den Helige Ande så ingår änglarna och de som kommit till tro på Jesus och att Gudomen består av många fler än tre.

    Änglarna är inte Gudomliga till sitt väsen utan skapade varelser.

    Du menar tydligen att den på Jesus troende kommer att bli Gudomlig på samma sätt som Jesus i en väsensenhet med Gud. Du stöder Dig då antagligen på Rom. 8: 17 – 18; 29 Kol. 3: 10; 1Joh. 3:2:

    ”för att också bli förhärligade med honom.” ”den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår.” ”avbild av sin Skapare.” ”formas efter hans Sons bild,” ”att han i allt skulle vara den främste.” ”få det utlovade arvet.” ”för att också bli förhärligade med honom.”

    Men handlar det om att bli förverkligade/förhärligade människor som får en uppståndelsekropps natur som passar in i Guds eviga gemenskap?

    Eller handlar det om att vi blir lika Gud och Jesus till hela deras väsende i deras sammansatta enhet av Fader Son och Ande så att det då inte finns en ”treenighet” utan en ”miljonenighet”. Det är denna tanken som finns hos Benny Hinn som jag värjer mig mot.

    Benny Hinn framförde läran om en nio-enig gud. Hans lära sumeriskt: Vi är skapade till Guds avbild, ande själ och kropp. Om Gud är treenig, betyder det också att Fader är treenig, Sonen är treenig och Den Helige Ande är treenig, med andra ord så är Gud nio-enig.” Och fortsätter med att vi är inbjudna i Guds ”nio – eniga Gud” till samma väsensenhet och Gudar i oss själva. Något så helt vilset!

    Forts

    Gillad av 1 person

   8. Svar till beocai22df700155

    Inlägg 2

    Hur mycket vi än går igenom ”lidandet” med Jesus och är med i en process där ”vi dör och uppstår med Kristus” och kan tillägna oss erbjudandet om att vara som döda mot synden och levande gentemot Guds Ande vilja och ord, så tror jag vi får vara väldigt försiktiga med att vi ska bli som Jesus och att vi skulle inkluderas i enheten av Fader Son och Ande.

    Jag menar att det inte handlar om att vi blir lika Gud och Jesus till hela deras väsende i deras sammansatta enhet av Fader Son och Ande.

    Jag vill mena att det handlar om att bli förverkligade/förhärligade människor som får en uppståndelsekropps natur som passar in i Guds eviga gemenskap.

    Gud är alltid Gud och människa är alltid människa och människa förenad med Gud i Hans gemenskap som förverkligade/förhärligade människor som får en uppståndelsekropps natur som passar in i Guds eviga gemenskap.

    Arvet som vi ska ärva tillsammans med Jesus ligger antagligen i att vi, när vi under Tusenårsriket ska ”regera med Kristus för Tusen år”, blir Guds pelare i hans tempel och det betyder ledare.

    Johannes, Petrus och Jakob ansåg som pelare i Jerusalem. De var alltså ledare. De ska sitta på på tolv troner och döma israels folk. Men Paulus utvidgar detta till att gälla oss i evigheten när han säger: ”vet ni inte att vi ska döma änglar? Om ni inte kan döma i småsaker hur ska ni kunna döma i det som hör Gud till?”

    Ett är säkert enligt 1 Kor. 1:9 om Guds kallelse till gemenskap med Sonen: ”Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.”

    Men fullt ut vad vi ska bli får vi säga med Johannes: ”Vad vi ska bli är ännu inte uppenbart. Men ett vet vi vi ska bli honom lika.” Och då blir det spännande i evighetens värld att få full klarhet i vad detta innebär.

    Men ett är också säkert vi blir aldrig som den unike Jesus. Han är enastående och den ende i sitt slag.

    Forts

    Gillad av 1 person

   9. Svar till beocai22df700155

    Inlägg 3

    Redan på fallets dag så var det denna lögn om att människan skulle bli som Gud, som lockade människan till att sluta följa Gud och istället följa lögnerna från ”lögnens fader” satan.

    Denna lögn florerar idag i olika varianter på den andliga arenan. Bl.a. såväl inom ”kristna sammanhang”, som inom New Age och österländska religioner. Denna förförelse har bl.a. framförts av trosförkunnelsen. T.ex. på ett Band av K–G. Severin (Livets ord). Där han bygger upp en hel lära på en enda mening: ”Sådan Han är äro också vi”.

    Summering från bandet: ”Sådan som Jesus är i himmelen, sådana är vi i den här världen. Vi ska inte bli det. Vi är det nu i den här världen. Arvet träder i full funktion när Jesus dog. Han plockar ur oss vår synd. Gud har lagt sin skapelse i Dig. Gud på insidan. Vi är precis som Gud. Ser Du in i min ande ser Du ingen skillnad på mig och Gud. Han har utplånat synden i mitt liv.

    Du är en ny skapelse i Din ande. Du är vad Gud är. Jag är Gud. Sådan Han är äro också vi i den här världen. Detta är uppenbarelsekunskap. Att Din egen ande – Du själv – är helt uppfylld med gudomlig natur. Du är som en stålman på insidan. Där Du går, där går Gud. Sådan Han är äro också vi i den här världen.”

    Severin tar här alltså en mening i en Bibelvers och gör den till en hel lära. Utan att pussla in det i ett helhetssammanhang och helhetsperspektiv. Ser vi till hela Bibelns budskap, så säger denna mening, just detta, att vi blivit delaktiga av Guds natur. Därigenom Guds tillhörighet och räddade och kan vara frimodiga inför domens dag.

    Något som når sin fulla konsekvens som en förhärligad förverkligad människa först i evighetens värld. Severin gör på bandet lite spe av denna Bibliska helhetssyn och förmedlar en känsla av att det är otro och ”lägre stående” som ser det så.

    Kollar man upp trosförkunnelsen lite mer ingående så ser man hur man kommit fram till denna slutkonsekvens att ”Den troende människa är i sin egen ande, sin egentliga personlighet skapad till likhet med Gud”.

    Detta kan ske med den troende genom att Jesus dog andligen – (skiljdes från Gudsgemenskapen precis som Adam) – förlorade sin Gudastatus och föddes på nytt med en ny Gudomlig Ande, som aldrig funnits förut. En helt ny Jesus. En annan Jesus än den Jesus som hänger på korset.

    En Jesus som aldrig har funnits förut, blir till efter att Jesus dött i sin ande och blir född på nytt av Gud och därmed åter ”är av samma klass som Adam före fallet”. Och detsamma säges då hända med den troende i pånyttfödelsen.

    Det var till denna punkt djävulen skulle förvilla människan fram till. Att hon skulle lockas tro att hon skulle bli såsom en Gud fullt ut. Detta lockar satan med i trosförkunnelsens förförelse, med en falsk syn på Adams position och konstitutionen, med en falsk beskrivning av människoanden som hela och egentliga identiteten och personligheten och i motpolsställning till själ och kropp.

    Den falska läran från satan fortsätter med en falsk syn på Jesus som Sann Gud och sann människa och med en falsk lära om att Fadern och Sonen skildes åt och att människa och Gud skildes åt i Kristi person, där Jesus dör andligen och blir född på nytt.

    ”Grädden på moset” i förförelsen är att också människan i sin pånyttfödelse – i sin egen ande ”sin hela och rätta identitet” (som det falskt heter) – alltså i sig själv blir såsom en Gud. Detta genom att hon säges bli skapad till likhet med Gud i sin egen ande.

    Trosförkunnelsen ala Ekman: http://tre-skrivare.se/hf/HBok.htm#Kap4n4

    Forts

    Gillad av 1 person

   10. Svar till beocai22df700155

    Inlägg 4

    Detta ovan återgivna är en förvanskning av Bibelns mening bakom uttrycket, att människan blir skapad till Guds avbild och till likhet med Gud till sin invärtes människa. Det uttrycket åsyftar människans liering och relation med Gud genom Guds Ande integrerad i helheten av människans natur och är inte knutet enbart till hennes egna livsande som gör henne till en levande varelse av själ och kropp.

    Guds Ande kommer i människans pånyttfödelse in som en integrerad del av människans väsen. Utan att fördenskull vara människans egen livsande på ett sådant sätt, att människan i sig själv skulle vara såsom en Gud. Att människans egen ande och Guds Ande skulle vara ett och detsamma eller likadana.

    Nej, Gud är Gud och människa är människa och människa lierad med Gud. Genom Guds Ande. Människan får inte sin egen livsande utbytt. Men livsanden och hela människan med alla sinnen och förmögenheter, väcks till liv gentemot Gudsgemenskapen. Jag, hela människan återfår förmågan till Gudsumgängelse. Med alla sinnen och allt vad jag är. Född på nytt.

    Gudsgemenskapen har fått nytt liv igen. Jag har genom den Helige Ande fått del av Gudomlig natur. Blivit lierad med min Skapare och Gud i en kärleksumgängelse. Som inte bara inbegriper och påverkar min egen livsande, utan allt vad jag är till livsande, själ och kropp är inbegripet i detta under att bli född ovanifrån – född av Gud.

    Låt oss påminna oss om skillnaden på Jesus, när Han gick på jorden och den troende efter pånyttfödelsen. (Jämförelsen mellan den troende och Jesus efter uppståndelsen torde väl ändå stå klar för de flesta? Även om Severin på det återgivna bandet också på fullt allvar hävdar att den troende redan här i tiden, inte bara på jorden är som Jesus, utan som även är som Jesus är i himlen idag.)

    Jämförelsen låter sig egentligen inte göras, för Jesus är på alla sätt helt unik och ingen eller inget i hela universum kan liknas vid Honom (Förutom Gud Fader själv, eftersom Jesus hävdar att de ”är ett”). Detta gäller vare sig före inkarnationen, under inkarnationen, eller efter uppståndelsen och himmelsfärden.

    Men trosförkunnelsen överbetonar likheten mellan den inkarnerade Jesus och den troende efter pånyttfödelsen. Detta i en förvanskning av vem Jesus är som Kristus (Guds fullhet lekamligen), där fokus förs från Jesus till att människan i sig själv skulle vara en Kristus.

    Forts

    Gillad av 1 person

   11. Svar till beocai22df700155

    Inlägg 5

    Låt oss påminna oss om minst sju himmelsvida skillnader mellan den troende och Jesus i sin jordiska tillvaro och även skillnad i den eviga världen:

    1. Den troende lever i det tillräknade verk som Jesus utförde. Medan Jesus utförde verket. Jesus var helt rättfärdig och syndade aldrig,

    Medan den troende lever i den tillräknade rättfärdigheten från Jesus där vi inte tillräknas våra synder (2 Kor. 5: 17 – 21; Rom. Kap. 3 – 4).

    2. Jesus hade full väsensenhet med Gud från evighet i den oupplösliga sammansatta enheten av Fader Son och Ande i den ende Gudens person av ”Jag ÄR Herren, Herren ÄR en”.

    Medan den troende blivit delaktig av Gudomlig natur och når en evighetsnatur som i evighetens värld passar in i gemenskapen med Gud.

    3. Jesus var inkarnerad in i den naturliga människans gestalt (Hebr. 2:14-18). Rom. 8:3: ”Född i syndigt kötts gestalt” (i arvet från Maria), men eftersom Han aldrig levde i liering med syndanaturen, så ”fördömde han synden i köttet” i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet ( Rom. 8: 3)

    Medan den troende har synden kvar som en integrerad del av sitt väsen (”om vi säger att vi inte har någon synd så bedrar vi oss själva och sanningen är inte i oss…” (1 Joh. 1: 5 – 9)

    4. Jesus behövde ingen nåd, förlåtelse och räddning för sin egen del, utan räddade människan.

    Medan människan inte kan rädda sig själv eller någon annan. Hon är hela tiden beroende av den nåd och förlåtelse som Jesus vunnit åt henne (Av nåd är ni frälsta och det inte av er själva en Guds gåva är det Ef. 2: 8) Vi kan inte rädda någon människa, men vi kan peka på vem Jesus ÄR och har gjort, så att människor kan upptäcka att de I HONOM, sin ställföreträdare är räddade.

    5. Jesus gav ett offer som ingen människa kan ge: offret av Kristi persons kropp och blod på korset: försoningsoffret:

    ”Också åt eder har han nu SKAFFAT FÖRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga” (Kol. 1:22)

    ”Och det bröd som jag skall giva, är mitt kött, och jag giver det, för att världen skall leva. (Joh. 6:51)

    ”Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och genom Kristi blod…Ty I SITT KÖTT gjorde han om intet budens stadgelag… för att han i en enda KROPP skulle skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen.” (Ef. 2: 13 – 16)

    ”genom att Jesu Kristi KROPP blev offrad en gång för alla.” (Hebr. 10: 9 – 10)

    6. Jesus var underställd den kroppsliga döden, men besegrade den i sin uppståndelse i människans ställe.

    Medan den troende inte själv kan besegra den kroppsliga döden, utan i uppståndelsen kommer att uppstå till odödlighet som en förhärligad/förverkligad människa, där syndfri och rättfärdig, på grund av Jesu seger över den kroppsliga döden (Rom. 4:24 – 25).

    7. Jesus ingår för evigt i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande.

    Medan vi blir förhärligade/förverkligade människor som passar in i gemenskapen/umgängelsen med Kristus i den eviga världen. Där kommer vi att befolka ”en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor” (2 Petr. 3: 13).

    Sju Himmelsvida Skillnader

    Gillad av 1 person

 5. Är det inte så att sjutalet är Guds tal. Alltså Anden är Gud och att Jesus är Gud. Vad som är så viktigt att se för en sann tro på Jesus är att se hur Bibeln har ett otvetydigt budskap om att Jesus är Gud. Att inse i Andens ljus över Ordet att Jesus är Gud skyddar mot en mångfald av villoläror.

  För det är där angreppen främst ligger kring vem Jesus är och har gjort. Slå gärna upp alla dessa verser som styrker att Jesus är Gud:

  Joh 10:30, Fil 2:5-6, Joh 17:21; 1:18; 10:33, 1:1; 1:14, 5:18; 8:57-58; 8: 22-24; 13:18-19; 20:27-28, Kol 2:9-10, 1 Joh 5:20, Rom 10:13, Jes 44:6, 1 Kor 8:6, Upp 2:8; 1:17-18, Matt 2:1-2; 28:8-9; 28:18, Apg 7:59-60; 20:28, 2 Kor 13:14, 2 Pet 1:1.

  Jesus är skaparen: Joh 1:3; 1:10, Kol 1:16, 1 Kor 8:6

  Jesu preexistens. Inte som någon skapad ängel som JV menar eller som Jesus Only menar att Jesus bara var en tanke hos Gud.

  Han är från evighet till evighet Sonen i den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande : Joh 1:1-18; 17:5; 17:24; 6:38; 6:33; 6:50-51; 8:23

  Jesu existens efter Himmelsfärden är uppenbar när Han jämlik med Gud sitter på Faderns högra sida: Joh 3:13; Apg 1:11; 2:34; 3:21, Ef 1:20; 6:9, 1 Tess 4:16; 2 Tess 1:7, Hebr 8:1; 9:24; 4:14, 1 Pet 3:22

  Skriver ut en del otvetydiga texter om att Jesus är Gud. Kan inte tolkas och göras om utan säger klart att Jesus är Gud:

  Tit 2:13: ”och att vänta på det saliga hoppet, VÅR STORE GUD OCH FRÄLSARE Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet.”

  1 Joh. 5:20: ”Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. HAN ÄR DEN SANNE GUDEN OCH DET EVIGA LIVET.”

  Joh. 1:18: ”Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, SOM SJÄLV ÄR GUD , och är hos Fadern, har gjort honom känd.”

  Jesaja 9:6: ”Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, VÄLDIG GUD; EVIG FADER, Fridsfurste.”

  Det namn som Fadern presenterat sig med är ”Jag Är”. Jesus presenterade sig med samma namn och sa även att ”den som har sett mig har sett Fadern”.

  Joh 1:1-3: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet VAR GUD. Han var I BEGYNNELSEN HOS GUD. Genom HONOM har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.”

  Kol 1:16 : ”Allt är skapat genom honom [Jesus] och till honom.”

  Fil 2:6-11: ”Fastän han VAR TILL I GUDS GESTALT, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa.”

  Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och GETT HONOM NAMNET ÖVER ALLA ANDRA NAMN, för att I JESU NAMN alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att JESUS KRISTUS ÄR HERREN”.

  Kol. 2:9 : ”Ty i honom bor GUDOMENS HELA FULLHET i kroppslig gestalt…”

  Kol.1:15-17: ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom.”

  KAN DET SÄGAS KLARARE ÄN SÅ HÄR ATT JESUS ÄR GUD! OCH DET ÄR HAN IGENOM HELA SKEENDET!

  Forts

  Gillad av 1 person

 6. Inlägg 2

  Jesus är Guds fullhet lekamligen

  Bibeln säger om Jesus i Kol. 2:9 : ”Ty i honom bor GUDOMENS HELA FULLHET i kroppslig gestalt.” Alltså är Jesus ”Guds fullhet lekamligen”. Alltså fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt.

  Men det är inte alltid Han använder sig av ”Guds fullhet” utan som människans representant skulle Han frestas i allt. Där kommer det in att Han ”ödmjukade sig och blev en människa.”

  Men Han är fördenskull inte enbart människa. Han är enligt Rom. 8:3 ”född i syndigt kötts gestalt” (människa) men eftersom Han var även syndfri Gud så ”fördömde Han synden i köttet”.

  Fader Son och Ande är en sammansatt enhet. Åtskiljs de på något sätt så handlar det inte längre om Guds person av Fader Son och Ande. Kristi person är Gud och människa förenade – ”Guds fullhet lekamligen”. Fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt. En människa som stänger synden ute.

  Och som därmed kan bära fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blo på korset.

  Åtskiljs Gud och människa i Kristi person så är det inte längre Kristi person. Då kan inte Jesus ge offret av Kristi person (Gud och människa förenade) kropp och blod. Utan då är blodet på korset en vanlig från Gud skild människas kropp och blod.

  ”Var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet han är av Gud men var och en ande som inte så bekänner Jesus är antikrists ande”.

  1 Joh. 2: 22: ”Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus”.

  Är Jesus skild från Gud så är Han inte längre ”Kristus kommen i köttet”. Att Han är ”Kristus kommen i köttet” innebär att Han är,

  ”Ordet som var hos Gud och som var Gud …som vart kött” Joh. 1: 1 – 14. Han ÄR ”All/Gudsfullhet lekamligen”, ”Kristus kommen i köttet”. Alltså fullt ut Gud och fullt ut människa förenade”.

  Den föreningen bryts aldrig! Utan den föreningen förblir igenom hela skeendet där ”Gud var i Kristus och försonade världen/människorna med sig själv” ( 2 Kor. 5: 17 – 22 ). Där så Gud försonar Gud och människa i Kristi persons (Gud och människa förenade) syndfrihet, rättfärdighet och Gudomlighet.

  Jesus – sann Gud och sann människa

  Forts

  Gillad av 1 person

 7. Inlägg 3

  JESUS ÄR FRÅN EVIGHET GUD I DEN SAMMANSATTA ENHETEN AV FADER SON OCH ANDE. HAN ÄR INTE I SITT MÄNNISKOBLIVANDE ENBART EN MÄNNISKA UTAN HAN ÄR GUD OCH MÄNNISKA FÖRENADE. ”GUDS FULLHET LEKAMLIGEN”.

  Offret på korset är offret av en med Gud förenad människa Kristi person:

  ”Också åt eder har han nu SKAFFAT FÖRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga” (Kol. 1:22)

  ”Och det bröd som jag skall giva, är MITT KÖTT (KROPP), och jag giver det, för att världen skall leva.”(Joh. 6:51)

  ”Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och genom KRISTI BLOD. Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur, som stod emellan oss, nämligen ovänskapen.

  Ty I SITT KÖTT gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid och för att han skulle åt dem båda förenade i en enda KROPP skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen.” (Ef. 2: 13 – 16)

  ”genom att Jesu Kristi KROPP blev offrad en gång för alla.” (Hebr. 10: 9 – 10)

  Hela den sammansatta enheten av Fader Son och Ande, i den ende Gudens person av ”Jag är Herren, Herren är en”, är engagerade och inbegripna i skeendet vid offret av Kristi persons (Gud och människa förenade – ”Guds fullhet lekamligen” – Ordet som var Gud och vart kött”) kropp och blod på korset, se följande texter:

  Matt. 26: 28; Apg. 20: 28; Ef. 1: 7 – 14; Kol. 1: 20; Hebr. 9: 14; 1 Joh. 1: 7; 1 Joh. 5: 5 – 12:

  ”Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” Det var Fadern som upprättat förbundsblodet med Abraham och som nu här bärs fram via Guds Son. Alltså är Fadern och Sonen helt ”synkroniserade” och ett samtidigt som Fadern och Sonen är åtskilda men samtidigt verkar i en sammansatt enhet av Fader Son och Ande.

  ”Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.” Här samverkar Guds Ande och Fadern, som köpt sin församling med sitt eget blod som alltså är synonymt med Jesu Kristi Guds Sons blod.

  Vad som ger Jesu Kristi Guds Sons blod dess verkan är att Jesus ingår som Son i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande och ger DET RENA OFFRET (Som förebilderna i GT visar att offret skulle vara) på korset av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod.

  Vad som ger Jesu Kristi Guds Sons blod dess verkan är att Gud själv är så inbegripen i detta offer så att Han uttrycker att Han ”köpt församlingen med sitt eget blod”.

  ”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder…Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.” ”i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill.” Här samverkar hela den sammansatta enheten av Fader Son och Ande!!

  Gud är i Jesus Kristus i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande, den som ger offret och som själv är tillfreds med offret när Han, när Jesus säger att det är fullbordat på korset, visar att vägen då in till Hans gemenskap nu är öppen när förlåten in till det allra heligaste rämnar mitt itu.

  Bibeln fokuserar det rena, syndfria offret av Kristi kropp och blod som det giltiga och tillräckliga offer som Gud krävde för mänsklighetens syndaskuld. Ingen annan kunde bära fram det offret för ingen syndfri och av syndens natur obesudlad människa fanns som levde i förening och enhet med Gud.

  Det är KRISTI (enheten av Gud och människa) kropp och blod som är det giltiga och tillräckliga offret.

  Gillad av 1 person

  1. Jag har inte ifrågasatt att Fader, Son och den Helige Ande inte är en enhet. Jag har inte ifrågasatt enheten echad men det jag ifrågasätter är treenighetsläran. Vad är det för skillnad? Det är på det sätt som den kristna kyrkan har använt detta som ett absolut krav för att man sska kallas kristen eller vara frälst. Om man inte inser att frälsningen först och främst är ett verk av Guds ande i oss kan frälsningen lätt bli något som vi måste prestera. Det som som skiljer min och din syn på Gud är i huvudsak den Helige Ande. Jag tror att den bokstavligt kan bestå av sju andar och att den Helige Ande är femenin. Jag tror att Nya testamentet är i huvudssak skrivit på hebreiska och arameiska. Hebreiskan har bara två genus maskulin och femenin inte tre genus som i grekiska och latin. I GT är den Helige Ande feminin men när man översatte GT så valde man felaktigt att beskriva den Helige Ande som maskulin.

   Gilla

   1. Svar till beocai22df700155

    Du ställer dig tyvärr utanför den grundläggande kristna tron, inte bara för att du vill påstå att Gud inte är tre utan fler. Jag tror du är uppriktig i dina påståenden. Men uppriktighet är inte tecken på att man har rätt.

    För att kalla sig kristen krävs det nämligen att man håller sig inom den kristna ramen, den som Guds ord har satt upp för oss. Rör vi oss utanför ramen rör vi oss på farlig mark.

    Du påstår stora saker och det är upp till dig att framföra bevis för dina teser genom sund argumentation. Du skriver NT är skrivet på hebreiska och arameiska, vilket blir mycket märkligt med tanke på att hela den då kända världen talade Grekiska. Alla förstod Grekiska, även det judiska folket. Paulus skrev till grekisktalande församlingar, Lukas var grekisk, Silas med många fler.

    Vi får försöka reda ut begreppen manlig och kvinnlig så vi kan ställa oss på fast mark igen.

    * Gud är ande och inte fysisk. Manligt och kvinnligt är fysiska attribut. Därav är Gud vare sig manlig eller kvinnlig.

    * Gud är osynlig och ande och har därmed ingen fysisk kropp. Kön är fysiska attribut och tillhör den fysiska kroppen och Gud har inte fysiska attribut. Gud är därför utan kön.

    * Den Helige Ande är Gud och därmed också Ande och därmed inte heller fysisk och därmed vare sig manlig eller kvinnlig. Alla verser som beskriver Guds attribut omfattar därför även den Helige Ande eftersom även Han är Gud.

    * Maskulin och feminin betecknar i Bibeln fasthet, styrka och kraft respektive mjukhet och omsorg. Och människan, som består av man och kvinna speglar dessa attribut och har ingenting med fysiskt kön (när vi talar om Gud). På så vis är vi skapade till Guds avbild.

    Språkets genus beskriver de olika attributen Gud har, men de personliga pronomen som används i Grekiskan är det maskulina Han. Jesus är Guds fullkomliga avbild. Alltid när Gud uppenbarar sig så är det som en manlig person, och ingen kan påstå att Jesus var en kvinna. Och på samma sätt är det med den Helige Ande, vilket jag skrev i en tidigare kommentar.

    Jesus, som vi vet, är en man (inte kvinna), kunde däremot använda feminint språk, t.ex. i Luk. 15:8-9 när Han beskriver Fadern som letar efter de förlorade (… Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem…).

    Och Jesus använder feminint språk om sig själv när Han hänvisar till sig själv som hönan som vill samla sina kycklingar under sina vingar. Och en höna är som vi vet tuppens motsats. Och här ser vi mjukhet och omsorg i verksamhet i Jesus. Men det betyder inte att Jesus är feminin och ser sig själv som väldigt kvinnlig. Detta speglar Hans hjärta för de förlorade och har ingenting att göra med maskulinitet eller femininet som fysiska attribut.

    Så, den Helige Ande beskrivs alltid som maskulin när det hänvisas till Honom precis som Fadern beskrivs med maskulina pronomen, eftersom Fadern och Anden båda är Gud.

    Gillad av 1 person

   2. Nej, det är fel. Kollar du det hebreiska ordet i GT för den Helige Ande Ruach ha Chodesh så är det ett femint ord. Att säga att Gud är könlös är det som feministerna tycker om. Dagens könsförvirring hänger i hop med kyrkans utslätning av manligt och kvinnligt. Är vi skapade till man och kvinna till Guds avbild så kan vi inte säga att Gud är könlös. Då kan vi inte heller prata om Fadern och Sonen. Jag är mycket förvånad över din kommentar.

    Gilla

   3. Du säger att jag inte är kristen för att jag inte håller med allt när det gäller treenighetsläran. Jag har förstått att frälsningen är en gåva som vi får när vi omvänder oss och tar emot Jesus. Vi blir rättfärdiggjorda genom Kristi försoningsverk. Jag anser att om man måste tro på treenighetsläran för att vara kristen då är inte frälsningen en gåva av nåd utan av gärningar.

    Gilla

   4. Nu läste du inte vad jag skrev.

    Gud är inte könlös på det sättet att Gud är ett ”det”. Gud är en Han.

    Feminina ord är inte samma som kvinnligt och det betyder inte att den Helige Ande är kvinnlig. Läs gärna de här artiklarna (Gudinnedyrkan 1 Hur påverkar det församlingen?, Gudinnedyrkan 2 Modergudinnan tillbads, Gudinnedyrkan 3 Mjölk från den ”Dubbelbröstade”.) om hur fel det kan bli när man gör den Helige Ande till den ”kvinnliga” delen i Gudomen baserad på ”uppenbarelsen” om det feminina ordet ”Ruach ha Chodesh”.

    Manligt och Kvinnligt är fysiska och mentala attribut. Mannen och kvinnan har olika könsorgan och är olika gällande fysik och har mentalt olika känsloliv osv. Gud är inte en fysisk skapelse med könsorgan. Gud är fullheten av allt, och fullkomlig på alla sätt. Vissa överförbara egenskaper finns i människan som t.ex. förmågan att resonera, självmedvetenhet, skapa liv, bygga och vårda, osv. men Gud är så mycket mer än så.

    Mannen och kvinnan kompletterar varandra, och tillsammans är mannen och kvinnan Guds avbilder, men inte den fullkomliga avbilden av Gud. Det finns bara en sådan, och det är Jesus. Eller är du av en annan uppfattning? Det går bra till en viss gräns att jämföra det skapade med Gud. Skapelsen uppenbarar vissa bilder och exempel för oss, men inte fullkomligt. Vi kan inte jämföra Gud med något skapat.

    Jesaja 40:25 Vem vill ni då likna mig vid, så att jag skulle vara som han? säger den Helige.

    Jesaja 46:5 Med vem vill ni likna och jämföra mig, med vem vill ni jämställa mig, så att jag skulle likna honom?

    Inget skapat kan liknas vid Honom. Han står över det skapade.

    Jag sa att du har ställt dig utanför den grundläggande kristna tron och vandrar på farlig mark. Och är man på fel väg behöver man vända om till den rätta vägen. Och den vägen beskrivs i Guds ord och hittas inte genom filosofi och människotankar.

    Ja, frälsningen är en fri gåva och den ska vi arbeta på med fruktan och bävan säger Paulus i Fil. 2:12. Du kan inte frälsa dig själv genom gärningar. Det är en gåva.

    Ett exempel: Ett barn får en gåva av sin pappa. Barnet öppnar paketet, det är ett modellflygplan. Barnet börjar läsa bruksanvisningen och tittar på bilderna. Barnet gör allt det kan för att det ska bli rätt enligt bilderna. Han har fått en gåva av sin far och nu är det upp till barnet att limma ihop flygplanet. Pappan finns där som stöd och korrigerar men det är barnet som arbetar ihop det. Det är vad Paulus menar med att arbeta på sin frälsning, som vi har fått som en fri gåva, och beskrivningen av tron finns i Bibeln. Och det medför att vi tar väldigt allvarligt på den fria gåva vi fått så vi förvaltar den rätt och inte går vilse från tron.

    Jag menar att vi som kristna kan gå vilse från Gud men att Guds Ande manar oss till omvändelse. Om vi inte lyssnar riskerar vi förhärda våra hjärtan så att vi inte längre hör Hans röst. Läs One Verse To Rule Them All där jag tar upp En-Gång-Frälst-Alltid-Frälst (OSAS).

    Gillad av 1 person

 8. Svar till beocai22df700155

  Du säger: ”Om man inte inser att frälsningen först och främst är ett verk av Guds ande i oss kan frälsningen lätt bli något som vi måste prestera.”

  Rättfärdiggörelsen handlar om tillräknad rättfärdighet för Kristi skull utan att det skett en endaste förvandling i mig.

  Rättfärdiggörelsen är inte en förvandling i personen eller förändring av människans natur, utan en deklaration om denna persons lagliga ställning inför Gud: Tillräknad rättfärdighet för Kristi skull.

  Ingenting i människan själv eller hennes medverkan eller förtjänst är orsak till denna tillräknade rättfärdighet från Gud och inför Gud. Endast Jesu försoningsverk är grunden till denna rättfärdiggörelsedom över människan.

  Tron producerar inte denna rättfärdiggörelse. Men den objektiva rättfärdiggörelsedomen över alla människor mottages subjektivt, i den enskildes liv, genom tron.

  Tron är endast medlet, det passiva verktyget, som mottager rättfärdiggörelsen eller försoningen eller syndernas förlåtelse. Tron liknas ofta vid den utsträckta handen, men inte i den meningen att det är fråga om en prestation från människans sida. Vår rättfärdighet eller vår rättfärdiggörelse är en gåva, tron är mottagandet av eller gripandet om denna gåva.

  Uppmaningen att tro innebär inte att du först måste göra någonting för att bli förlåten. Den innebär i stället att du alls ingenting skall göra. Du är förlåten och accepterar det i tro. Gud begär ingenting av dig. Du får i stället fritt och för intet acceptera eller förkasta hans gåva som är syndernas förlåtelse, rättfärdiggörelsen, försoningen och evigt liv.

  Enligt Guds Ord är alla människornas synder utplånade, övertäckta och förlåtna för Kristi skull. Detta genom försoningen och den tillräknade rättfärdigheten från Gud. Han tillräknar inte människorn deras synder (2 Kor. 5 : 1). En rättfärdiggörelse till liv har kommit över alla människor (Rom. 5 : 18). Tron griper tag kring detta erbjudande.

  Rättfärdiggörelsedomen är objektivt dömd över alla människor och blir den personliga egendomen subjektivt hos den människa som upptäcker vem Jesus är och har gjort och accepterar/vill ha den fria gåvan av evigt liv i Guds gemenskap.

  Det är ingen prestation att handla efter Guds uppmaning när jag upptäcker vem Jesus är och har gjort: ”Låt er därför försonas med Gud…åt alla de som tar emot Honom ger Han rättighet att vara ett Guds barn…den som vill han kommer och tar livets vatten för intet”.

  Människan får av nåd och själv helt oförtjänt, tillräkna sig försoningen mellan Gud och människans ställföreträdare, som skett i Jesu jordiska kropp. Människan tillräknas det av Gud begärda offret för att skulden skulle vara betald, sonad och förlåtelsen tillgänglig.

  Detta är offret av Kristi kropp och blod för människans syndaskuld. Som om alla människor i Kristus Jesus har förenats med Gud, betalat skulden och mottagit straffet: Offret av en ren syndfri Gudsförenad människas kropp och blod.

  Gillad av 1 person

 9. Svar till beocai22df700155

  Vet inte om man kan kalla det för feministisk teoligi att kalla den Helige Ande för hon. Men nog blir det i vart fall närbesläktat med den Feministteologi som kan ibland poppa upp i olika former.

  En tid kallades Gud för ”Sofia och Visheten”. Feministteologin kan ibland ha uppstått som en motreaktion mot en mansdominerad, destruktiv maktutövning.

  Männen bör ta till sig Guds Ord om att utge sig själv för, skydda och betjäna kvinnan som Kristus utgett sig, skyddar och betjänar församlingen. Kvinnan bör se Guds Ord om att inte ta mannen ur den funktionen.

  Bägge behöver de se att de är komplement till varandra, där man och kvinna utgör Guds avbild. Detta gäller inte bara i familjen, utan även i församlingen, där det inte handlar om maktpositioner, utan att ”alla underordnar sig den andre i ömsesidig kärlek och aktar den andre för mer”.

  ”Den som vill vara störst bland eder, han vare de andras tjänare”, säger Jesus. All jakt på makt och position är ett resultat av människans fall. Gud regerar i kärlek och omsorg och inte i makt och dominans.

  Personligen är det viktiga för mig att ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv”. Gud och människa (både man och kvinna) förenas och försonas i Kristi person och jordiska kropp.

  Det sker genom att enheten mellan Gud och människa, tack vare Jesu syndfrihet, rättfärdighet och lydnad, aldrig bryts och därför kan Han bära fram det rena offret av Kristi kropp och blod som sonar världens synd.

  Vi bör vara försiktiga med att ändra på den Gudsbild med en sammansatt enhet av Fader, Son och Ande som Jesus själv har gett oss. Det är något annat än en könsbundenhet på mänskligt sätt, som Gud vill åskådliggöra med Gudsbilden av en sammansatt enhet av Fader, Son och Ande.

  Men nu stannar inte den extrema feministteologin eller dyrkan av en Gudinna på t.ex. Bethel Church vid spörsmål kring detta, utan drar vidare in i ett begynnande sektdike, där det kommer att handla om en annan Jesus än Bibelns Jesus.

  Där uppvisar man nu ett totalt negligerande av det namn Gud upphöjt över alla andra namn: Namnet Jesus. Man gör en könsbestämning på Gud till kvinna och inför dyrkan och tillbedjan av tidigare Sofia och Visheten och nu en Gudinna. Detta blir ett villospår som helt kommer att grumla den Bibliska Gudsbilden.

  När Stefanus stenas till döds så åkallar Han namnet Jesus. Det är i namnet Jesus vi ärar, åkallar och tillber. ”Den som ärar Sonen ärar också Fadern och den Helige Ande förhärligar Sonen.”

  Samtidigt är namnet Jesus inte bara ljud vi uttalar. Namnet Jesus med den betydelse det har knutet till Honom som personen Kristus, öppnar bara på rätt sätt i andevärlden, när vi kommer på den Bibliska försoningsgrunden.

  Den Bibliska försoningsgrunden rubbas om vi inte håller fast vid den Bibliska Gudsbilden, håller fast vid vem Jesus är som Kristus med den oupplösliga enheten av Gud och människa i sin person och jordiska kropp och håller fast vid frambärandet av det rena offret av Kristi kropp och blod som det giltiga och tillräckliga offret för mänsklighetens synd.

  Det är en könslös Gud och som inte kan liknas vid människans könsfördelning, som genom sin egen könslösa Ande, som just är Guds Ande i den sammansatta enheten Av Fader Son och Ande, som pekar på vem Jesus är och har gjort.

  Gillad av 1 person

 10. Tack för din kommentar, jag förstår vad du säger. Om vi ska försöka beskriva Gud så är vi bundna av språket och orden och det är ju naturligtvis ofullkomliga. Jag har absolut inga problem att kalla Gud för ”han” men jag har inga problem att kalla den Helige Ande för ”hon” vilket många människor har. I ett hebreiskt tänkande så uttrycker ett substantiv eller ett subject funktionen av subjektet inte hur det ser ut. Så tänker jag när jag hellre vill kalla den Helige Ande för ”hon”. Jag skulle aldrig kunna kalla det du kallar den sammansatta enheten av Fadern, Sonen och den Helige Ande Gud för ”hon” . Det går naturligtvis att låta bli att använda personliga pronomen om Gud då stöter man sig kanske inte med någon. Men om man använder ordet Gud när man talar med en ortodox jude eller en messiansk troende kan det säkert också göra det. Att tillbe moder Gud, Sofia eller Visheten är avgudadyrkan. Jag kan tänka mig att en orsak som bidrar till att jag vill kalla den Helige Ande för ”hon” är att jag blev skadad genom mitt äktenskap då min fru var väldigt manlig och dominant. Jag skyller inte på henne för jag var väldigt osäker och hade en väldigt dålig självkänsla och manlig identitet. Jag var inte pånyttfödd i den mening som jag förstår nu så då är det inte lätt för kvinnan att underodrna sig mannen. När Gud skapde människan skapade han kvinnan för att vara en hjälp åt mannen. Det är bara genom Jesus som Gud kan upprätta vår sanna manlighet och kvinnlighet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s