Del 4: Indoktrinering, Judaiserande Lärares Hädiska Läror

← Förra | Nästa →

I det här inlägget, som är det sista om Judismen, tar jag upp:

 • Rabbinsk indoktrinering från 3 års ålder.
 • Jag ger några exempel.
 • Förvanskning och Feltolkning av Skriften.
 • Befallning från The Rebbe om att skapa shluchim och vad det är.
 • En farlig judaiserande lärare.
 • 6 hädiska punkter denne lär ut i församlingarna.
 • Förmaningar till oss kristna.

I nästa inlägg tar jag upp förföljelsen av Kristna judar i Israel, samt religionslagar som gäller för icke-juden. Vi får inte vara naiva och blunda för detta. Vi får heller inte vara rädda för att ta reda på vad Rabbinsk Judaism är och innebär för oss som tror på Jesus. Rädsla för att stämplas som antisemit eller antisionist ska inte få hindra oss från att samtala om detta. Frid syskon.

Indoktrinering sedan barnsben

De fyra exemplen från förra artikeln på hur ilskna och förblindade rabbinerna kan bli, har troligen sin orsak i den djupa indoktrineringen de utstår från barnsben av. 
Jag låter Israel Shahak och Norton Mezvinsky förklara hur utbildningen går till. 

Historiskt sett började judisk skolgång med heder för judiska manliga barn i åldern tre eller fyra. (Heder, ett ord som betyder ”rum” på hebreiska, var namnet på den traditionella judiska grundskolan, eftersom den fanns från talmudiska tider under de tidigaste århundradena av den gemensamma eran tills bildandet av de första moderna nationalstaterna då många judar strävade för att ändra eller avskaffa heder.) Heder var tidigare endast för män. Enligt Talmud och Halacha behöver kvinnor inte utbildning och är uttryckligen förbjudna från vissa studier. Fram till modern tid fick de flesta judiska kvinnor ingen formell utbildning och var mestadels analfabeter. Detta stod i slående kontrast till judiska män. 

Mött med moderna nationalstaters regeringar och med många judar som själva reagerade mot och avskaffade utestängningen av kvinnor från formell utbildning, inrättade Haredim specialinstitutioner för att utbilda, mer exakt för att indoktrinera, unga haredi-flickor att acceptera och gå med på lägre utbildning. Hederutbildning består endast av heliga judiska studier. Sekulära ämnen, inklusive aritmetik, främmande språk, vetenskap, litteratur och hebreisk grammatik är undantagna. 

Det mesta av Bibeln ingår bland ämnen som inte undervisas. Efter att ha studerat de fem Moseböckerna med hjälp av en kommentar av Rashi (Rabbi Shlomo Yitzhaki som dog 1099) fortsätter studenterna direkt för att studera de lättare delarna av Talmud. Efter att ha studerat cirka åtta år skickas de mindre kapabla studenterna till olika platser för att lära sig ett hantverk, handel eller något annan yrke; de mer kapabla antas till en institution för högre utbildning som kallas en yeshiva. (Yeshiva på hebreiska betyder sittande eller möta.) Vanligtvis finns flera nivåer av ”yeshivot” (plural). 

Gallringen av elever fortsätter på varje nivå. De studenter som har visat sig vara mindre kapabla skickas mot lukrativa uppdrag och något senare till engagemang i religiösa tjänster som lägre rabbiner eller som handledare av religiösa kashrutregler på restauranger, sjukhus, armén och andra institutioner. De mer kapabla eleverna fortsätter i sitt lärande genom att gå från en yeshiva-nivå till en annan. Efter examen från högsta yeshiva, och giftemål, tillbringar de bästa av studenterna sina liv på en institution som kallas en kollel (en term som härstammar från ordet som betyder ”hela”) och tillbringar tiden med att studera bara talmudisk litteratur. Några av de mest kapabla utnämns senare till höga rabbinska positioner eller blir chefer för yeshivot eller kollels. 

Som tidigare nämnts inkluderar traditionell judisk utbildning som beskrivits ovan inte några sekulära eller humanistiska studier. Det är värt att betona att denna uteslutning av sekulära ämnen inte bara omfattar matematik, all vetenskap och främmande språk utan också hebreisk litteratur, inklusive poesi som handlar om religiösa ämnen, grammatik och judisk historia. Det är därför ingen överraskning att hebreisk religiös poesi, även medeltida mästerverk, är okända för Haredim. Endast de heliga studierna (en postmodern term inom judendomen) undervisas med största möjliga intensitet. De heliga studierna består främst av Talmud och viss efterföljande talmudisk litteratur. På den högsta yeshivanivån kan tolv till fjorton timmar per dag med heliga studier ägnas åt studiet av moral, som främst består av skrämmande beskrivningar av bestraffningen som åläggs av Gud, antingen i detta livet eller i helvetet, även för den minsta avvikelse från de religiösa buden. 

Undervisning ur de bibliska profeterna, Jobs bok och Klagovisorna och många andra delar av Bibeln studeras varken i heder eller i yeshivot och är därför okända för haredim. Förutom de fem Moseböckerna känner Haredim till endast de delar av Bibeln som citeras i Talmud och det endast inom ramen för talmudisk tolkning. Haredim saknar generellt kunskap om stora delar av Bibeln; denna brist på kunskap utgör en källa till skillnaderna mellan haredim och vissa andra religiösa såväl som de flesta sekulära israeliska judar. 

Yeshivastudenter berövas ofta sin sömn. Efter att ha fyllt 16 år ägnar Yeshiva-studenter sig åt minst tolv till fjorton timmar per dag för att studera. Lektionerna är bullriga, eftersom eleverna skriker ut vad de studerar. Att studera i tystnad anses vara synd. Kaos är ofta resultatet i klassrummet; olika studenter skriker ofta om olika texter. Studenter kan ställa frågor om de interna frågorna i det som studeras, men aldrig om de antaganden som tolkningar görs eller om den yttre världen. Studenter är oftast isolerade från omvärlden, särskilt från den sekulära världen. Studenter är förbjudna att kontakt med icke-troende. Lärarens myndighet är omfattande och nästan absolut. Huvudläraren eller rektorn för yeshivan kommer vanligtvis välja ut hustrur för eleverna. ~Israel Shahak & Norton Mezvinsky – Jewish Fundamentalism in Israel, s. 50-52 

Indoktrineringen påverkar också hur olika chassidiska sekter ser på varandra, och det pågår intern maktkamp dem emellan. Boruch Ellison, en talmudisk troende och Noahide-främjare, skriver en fördömande artikel mot den ryske Rabbinen Bar-Ron och hans närmande mot Jesu undervisning.

Boruch (Bryan) Ellison Talmudisk troende skriver:

Bar-Ron1 stödjer i hemlighet tanken att benämna Jesus Nasaren som en tzaddik, en fullkomlig rättfärdig person (“en vis, rättfärdig lärare som fanns för 2000 år sedan med bra saker att säga,” med Bar-Ron’s egna ord). Förövrigt stödjer han tanken på att ta lärdom från ”Nya Testamentet,” som om den samlingen människogjorda, Grekiska Skrifter skulle ha någon som helst legitimitet. Torah är väldigt tydlig angående dessa ämnen; de rabbinska Äldste som kände Jesus personligen skrev ner sin egen ögonvittnesberättelser, att han var den mest ondskefulla jude som någonsin levt, en förespråkare för antisemitism, ockulta krafter som var involverad i magi och svartkonst, som dedikerade sitt liv till att förföra judar bort från G-d in i avgudadyrkan. Genom århundradena har Jesu undervisning förlett miljarder människor och fördömt dessa själar genom att förmå folk att ignorera G-ds Lag (Noahide Lagarna) till förmån för en hednisk ide om en ”treenighet” eller en ”tre-gud” gudom. Och ”Nya Testamentet” är ett människoverk med falsk religion, jämställt med Baghavad Gita från hinduismen, Dharmas från Buddha, Koranen från Islam, Mormons Bok, och andra heretiska verk. Bar-Ron har all grund till att hålla låg profil; detta räcker för att ta ifrån Bar-Ron hans ordination som rabbin och exkommunicera honom från det judiska folket.2

Citatet ovan visar den djupa indoktrinering en hassidisk jude får från barndomen av. Judiska kvinnor får inte studera Talmud. Judiska barn sätts i heder redan från 3 års ålder för att indoktrineras och undervisas ur Talmud och hassidiska Skrifter. Som Professor Israel Shahak, som skrivit flera böcker om judendomen, sa i sin bok Jewish Fundamentalism in Israel, får eleverna i en yeshiva inte lära vetenskap, matematik eller andra världsliga ämnen, utan där studeras Talmud och judiska myter i upp till 14 timmar om dagen. Hur kan de annat än att hata Jesus Kristus efter en sådan uppfostran? Inte bara Jesus förlöjligas, även den kristna tron och den kristna församlingen är ämnen de lär sig avsky.

Boruch Ellison fortsätter i sitt nyhetsbrev:

Som svar på en fråga som det här brevet väcker, borde vi poängtera att den kristna kyrkan har bedragit sina följare genom alla tider genom olika propaganda tricks. Ett av dessa tricks har varit en pågående smutskastningskampanj mot rättfärdiga judiska ledare, i ett försök att misskreditera både det judiska folket och G-ds Lag i syfte att legitimera den Kristna ”auktoriteten” när det gäller religiösa ärenden. Grundläggande så har den romersktstödda Kyrkan ersatt en individuell människa – Jesus med det judiska folket som en helhet, i ett försök att överföra den judiska uppgiften som G-ds budbärare till världen bort från judarna till Jesus – och i förlängningen, den kristna Kyrkan och dess medlemmar. Det är en slug metod som försöker legitimera det människogjorda ”Nya Testamentet” i stället för G-ds heliga Ord som återfinns i de Hebreiska Skrifterna, Talmud, Kabbalah och andra heliga judiska Skrifter. .3

En mycket oroväckande lära framträder i hans text. Baruch påstår att det är det judiska folket som är Messias, inte Jesus, när han skriver ”Kyrkan [har] ersatt en individuell människa – Jesus med det judiska folket som en helhet, i ett försök att överföra den judiska uppgiften som G-ds budbärare till världen bort från judarna till Jesus”. Att det är det judiska folket som är Messias är Baruch på inget sätt ensam om att påstå. Senare kommer jag ta upp en kabbalist vid namn Doreen Dotan, som i sina videos ger exakt samma undervisning. En annan intressant jämförelse är att på samma sätt som RKK använder termen ”Guds Ord” som en beskrivning av Bibeln OCH Traditionen ser vi här rabbinsk judendom göra. Boruch skriver Guds heliga ord finns i de hebreiska Skrifterna Talmud, Kabbalah, The Zohar etc. Det blir väldigt svårt att argumentera med sådana som jämställer Bibeln med tradition och utombibliska Skrifter. Jag har erfarenhet med att försöka resonera med övertygade katoliker.

Förvanskning och feltolkning av skriften

När jag läst vissa delar av Talmud har jag stött på ett genomgående problem i rabbinernas tolkningar av torah. Dessa använder sig av eisegetik och proof-texting som bevis för sina tolkningar. Allt sväljs av talmuds studenter eftersom rabbinernas auktoritet inte får ifrågasättas. Bibelns undervisning förvanskas och förvrängs, och ett exempel på deras förvanskning av Skriften är kung Davids otrohet med Batseba och mordet på Uria. Talmud citeras för att rättfärdiggöra Davids synder4. Boruch Ellison skriver så här:

Kyrkan försöker diskreditera judar och det sanna G-dsordet genom att söka efter alla inbillade brister eller misslyckanden från de största, mest rättfärdiga ledarna, inklusive Jakob, Moses, kung David, kung Salomo och andra. I fallet med kung David hävdar den kristna myten, som nämnts ovan i brevet, att han begick mord och äktenskapsbrott, och därmed gjorde honom inte bara inte särskilt rättvis, utan uppriktigt ond till det yttersta (G-d förbjude!) Ändå ger till och med den skrivna bibeln en helt annan historia …

Problemet med detta är att kristna läser texten utan någon förståelse för reglerna i G-ds lag som finns i Talmud och andra källor – regler som har följts sedan Sinai-berget och Mose dagar.

Judisk lag tillåter endast en man att skilja sig från sin fru, inte tvärtom (det är annorlunda för hedningar enligt Noahide-lagarna). Följaktligen, om en man går ut i strid och saknas i striden, kan han varken skilja sig från sin fru eller förmodas vara död. Detta lämnar henne i knipa och hon kan inte gifta för sig resten av livet. Följaktligen införde rabbinerna en praxis att en man ger sin hustru ett skilsmässobrev, vilket får retroaktiv effektivt om han inte kommer hem från striden. Så judiska fruar var faktiskt inte riktigt gifta under krigstid.

Detta betyder att Bath-Sheva inte var en gift kvinna när kung David hade ett förhållanden med henne, medan hennes ”man” Uriyah (tekniskt skild) var iväg och stred. Och en kung får ha förbindelser med konkubiner, vilket betyder kvinnor som han inte har gifte sig med. Så kung Davids förbindelser med Bath-Sheva var inte äktenskapsbrott, och de skulle bara ha brutit mot judisk lag om Uriyah hade återvänt från striden levande för att ogiltigförklara skilsmässan.

Rabbinerna jag nu har citerat är bara några få exempel på den indoktrinering och det hat talmudisk judendom lär sina följare mot kristna. Men det finns rabbiner som är mer sofistikerade än dessa.

The Rebbe, M.M. Schneerson – Chabad-Lubavitch

Rabbi Shlomo Riskin har fått tydliga direktiv av Lubavicher Rebbe Menachem Schneerson, att producera agenter som ska gå in i församlingar under det att de framstår som avhoppare. Shlomo Riskin berättar i en video om sitt möte med The Rebbe:

”Rebbe sade till mig: ‘Jag vill att du ska veta att i varje strid finns det vissa människor som måste klä sig ut som fienden, och de måste gå in på fiendens territorium, och deras egna inom samma religion kommer att tro att de är avhoppare; att de har blivit rebeller, men utan dessa människor kan slaget inte vinnas…. och du [Rabbi Shlomo Riskin] kommer att vinna kriget … du måste producera shluchim [missionärer/agenter] för hela världen som är modern på utsidan och Chabad på insidan. ‘”5

Shlomo Riskin t.v. och John Hagee

Rabbi Shlomo Riskin har hedrat John Hagee för hans ”orädda kamp för Israel6, när faktum är att sådana som pastor Hagee hindrar det judiska folket från att få höra evangeliet och komma till tro på sin Messias. Hagees koppling till Shlomo Riskin visar Hagees brist på gudsfruktan och även hans hjärtas avfällighet. Och så kommer vi in på riktigt minerat område, judiska rabbiner som har munnens bekännelse men som visar sig sprida judiska myter och mysticism i kristna församlingar.

Itzhak Shapira

Rabbi Itzhak Shapira

En av de farligaste av dessa är Itzhak Shapira7 som reser runt i församlingarna under ”kristen” täckmantel och sprider kabbalistisk judendom i ”Messiansk” förklädnad. Shapira är en judaiserande lärare vi behöver hålla ögonen på! I mitt förra inlägg Fariseerna, skrev jag följande med tanke på Itzhak Shapira ”Det finns också messianska judar som har läpparnas bekännelse av att Jesus är Herren, men som undervisar ur Talmud, haZohar och andra judiska Skrifter. Det tryggaste sättet för oss att känna igen en sant troende messiansk jude är om denne undervisar ur både Gamla och Nya Testamentet och lämnar Talmud och judisk mysticism åt sidan. Om judiska myter blandas in och lärs ut är det ett varningstecken.” Itzhak Shapira har tagit till sig Mark Biltz, pastor inom Hebrew Root rörelsen, som sin lärjunge och utbildar honom just nu i djupare studier av Talmud, the Zohar och annan judisk litteratur. Hebrew Root är egentligen bara en inkörsport till Noahidism. Här är länken till Shapira och Biltz samtal för den som vill fördjupa sig i det.

 Vakna Kristna Judar i Jesu tjänst

Jana och Steven Ben-Nun – Israeli News Live

Jana Ben-Nun från Israeli News Live, har gjort ett fantastisk arbete med att ta fram Itzhak Shapiras grundläggande lära och ger oss 6 punkter i sin predikan Did God Keep His Promise to Isreal?8:

 1. Kyrkan kommer snart inte att existera som en enhet.
 2. Kristna måste lämna kristendomen och anknyta till judarna.
 3. Kristendomen Jesus är en falsk Messias.
 4. Frälsning är en kollektiv frälsning, inte individuell frälsning.
 5. Fysiska judar är nationernas ljus.
 6. Fysiska judar har rollen som Medlare mellan Gud och hedningar.

Vad Shapira framför är rent av hädiskt i mina ögon. Fråga dig själv hur en sådan lärare får komma in i kristna kretsar och sprida sitt budskap?
Shapira vill gärna framstå som expert på Talmud och judisk mysticism, och använder sin kunskap i sina predikningar. Han blandar in mysticism eller myter som Paulus kallar det, vilket får honom att framstå som mycket kunnig och andefylld. Ockulta läror tas för Guds vishet och kristna bara gapar av beundran. Hur står det egentligen till med bibelkunskapen i kristna församlingar? Hur kommer det sig att apostlarnas varningar att inte förkunna främmande läror, judiska myter eller slugt uttänkta sagor har glömts bort?

1 Tim. 1:3-4 Nu, liksom när jag gav mig iväg till Makedonien, ber jag dig att stanna kvar i Efesus för att förmana somliga att inte förkunna främmande läror och inte heller bry sig om myter och ändlösa släktregister, som snarare leder till ordstrider än den uppbyggelse som Gud verkar genom tro.

2 Tim. 4:3-4 För den tid ska komma, då de inte ska tåla den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig lärare, allteftersom det kliar dem i öronen, och vända sina öron från sanningen och vända sig till myter.

Tit. 1:13-14 Detta omdöme är sant. Tillrättavisa dem därför strängt, så att de kan bli sunda i tron och inte ägnar sig åt judiska myter och påbud från människor som vänder sig bort från sanningen.

2 Petr. 1:16 För det var inte några slugt uttänkta sagor vi följde, då vi gjorde känt för er vår Herre Jesu Kristi makt och återkomst, utan vi var ögonvittnen till hans majestät.

Yisroel Chaim Blumenthal – Jews For Judaism

Även vissa judiska rabbiner inom Jews for Judaism reagerar mot hans undervisning. Rabbi Yisroel Chaim Blumenthal driver en blogg där han går hårt ut emot Itzhak Shapiras undervisning i boken The Return of the Kosher Pig. 9

Itzhak Shapira tog ner videon där han visar sin otroliga inkompetens. Jag vädjar till honom att ta bort all sin ”undervisning” ur cirkulation av samma anledning som han tog bort den här videon.

Itzhak Shapira innehar ”full ordination” från IAMCS10 och hans bok; “The Return of the Kosher Pig” kommer med ringande utmärkelser från några av de största namnen i messianska och evangeliska kretsar. Med dessa rekommendationer i bakfickan sprider Shapira sina läror personligen och online till oskyldiga och välmenande människor över hela världen. Dessa människor kan inte på egen hand utvärdera Shapiras expertis eftersom de inte känner språket i texterna som ligger till grund för hans läror. I stället förlitar de sig på bedömningen av dem som har beviljat honom ordinationen och som påstår sig se honom som en seriös lärare.

Nyligen släppte Shapira en video med en av sina läror. I den här videon begränsar Shapira sig inte till själva undervisningen. Han försöker att läsa några rader i Talmud. Talmud är den grundläggande boken för rabbinsk litteratur och Shapira beskrivs av dessa kristna ledare som en forskare inom området rabbinsk litteratur. Men Shapira är inget sådant.

Jag vänder mig nu till de ledare som har satt sina namn bakom Itzhak Shapira och jag vädjar till er. Kolla in den här videon. Absorbera den otroliga inkompetens som visas i den här videon och fråga er själva om denna man kan göra något legitimt anspråk på expertis inom området judisk litteratur. På vilken grund tillåter du denna bedragare att vilseleda oskyldiga människor? Hur kan du stödja och vara medbrottsling i Shapiras pågående bedrägeri?

Inte ens i judiska kretsar har Itzhak Shapira någon tyngd. Men jag misstänker att han gör precis vad the Rebbe befallt honom genom rabbi Shlomo Riskin, han är en shluchim. Hur kommer det sig att kristna sväljer allt med hull och hår? Lite bättre urskiljning behöver vi ha. Talmud, The Zohar och The Tanya, är tre sådana böcker som apostlarna varnar för, och det finns oändligt mycket mer av judisk litteratur som måste avslöjas och hindras från att spridas i församlingen. Detta är onda andars läror, och vi förbjuds av Herren att äta av onda andars bord (1 Kor. 10:21). Men så är det sant vad Herren sagt i Hosea 4:6… att utan kunskap förgås mitt folk, och det är mitt syfte att föra ut kunskapen om århundradens bedrägeri och upplysa de kristna i Sverige och där detta läses, om vad vi nu står inför.
Hur kan vi som troende kristna som säger oss älska Jesus, kasta Hans ord bakom oss eller vända oss emot Hans ord och varningar i evangelierna? Säger inte Herren i samma vers från Hosea 4:6 Eftersom du har förkastat kunskap ska också jag förkasta dig från att vara min präst. Du glömde din Guds undervisning, därför ska också jag glömma dina barn.

Jesus var ju i ständig konfrontation med fariseerna och de skriftlärda angående deras förvrängning av Skrifterna. Borde inte det höja ett varningens finger? Hur många gånger läser vi inte i Skriften där Jesus gick tillrätta med fariseerna, sadduceerna och de skriftlärda och varnade dem för konsekvenserna av deras vilseledande undervisning? Matteus 23 beskriver en av Hans senaste konfrontationer med dem. Föreställ dig stå där och lyssna på Hans ord. Den vrede Han uttryckte, den förtvivlan och ilska Han måste ha känt. Han visade tålamod med dem ända in i slutet, men de ville inte omvända sig från sina onda gärningar. De förhärdade sig.
Men dagens fariséer gör större skada på Guds folk än vad fariseerna på Jesu tid gjorde. På Jesu tid hade inte fariseerna utvecklat sina ockulta läror fullt ut. Den muntliga lagen var ännu inte kodifierad. Nu är den det, och nu har den utvecklats till så mycket mer än bara nya budord och bördor. Rabbinsk judaism har nått sin kulmen genom Kabbalah.

← Förra | Nästa →


Fotnoter
1 En rysk Rabbi bosatt i Moskva som anklagas av Boruch Ellison. 2 Editor Boruch (Bryan) Ellison http://www.noahide.com/newsletter/news60.htm under rubriken Subversion Alert. 3 Editor Boruch (Bryan) Ellison http://www.noahide.com/newsletter/news60.htm under rubriken Letters to the Editor (Fel länk: http://www.noahide.com/yeshu.htm) 4 [Text] 5https://www.chabad.org/multimedia/video_cdo/aid/1130017/jewish/Our-Generations-Battle.htm ca 8:40 in i videon. Och fortsättningen: https://www.chabad.org/multimedia/video_cdo/aid/1130019/jewish/Modern-on-the-Outside-and-Chabad-on-the-Inside.htm6https://www.youtube.com/57ce8da5-b6ac-4df0-9c86-a926c3157827 Shlomo Riskin hedrar John Hagee med ett pris. 7https://youtu.be/D437S94RcFQ?t=7978https://youtu.be/mjmzYTYQjHw?t=11489https://judaismresources.net/2018/06/04/the-endorsement-of-itzhak-shapira-a-video-an-appeal-and-a-challenge/10https://iamcs.org/ IAMCS – International Alliance of Messianic Congregations and Synagogues