Del 4: Vad är, och Hur började Kabbalah?

Översikt | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 |

[Video där jag läser inlägget finns längst ned]

 Vad är Kabbalah?

Kabbalah är ockult, esoterisk judisk mysticism och Talmud – den muntliga lagen (Oral Torah) i full blom. Kabbalah betyder ”mottagen” eller ”tradition”, och kallas också Torah’s vin av kabbalisterna, benämnd så för den destillationsprocess av kunskap varigenom den initierade genomgår en andlig transmutationsprocess liknande den medeltida alkemisten i hans hemliga laboratorium.1

Begreppet Kabbalah hänvisar specifikt till den form av judisk mystik som spreds under medeltiden. Men under de senaste decennierna har det i huvudsak blivit en samlingsterm som omfattar all judisk mysticism. Den Bokstavliga betydelsen är ”det som mottas”, och Kabbalah består av en serie esoteriska traditioner som går ända tillbaka till bibelns tid och är mycket levande fortfarande idag.

Det handlar om ämnen som världens skapelse, Guds natur, den extatiska mystiska upplevelsen, den kommande messianska eran och livet efter detta. Ytterst sett representerar Kabbalah den judiska formen av vad alla mystiska traditioner strävar efter; en direkt och intim kunskap [Gnosis] om det gudomliga på en nivå utöver intellektets.

Även om det egentligen är en esoterisk tradition var Kabbalah populär och praktiserades i stor utsträckning ända fram till modern tid, fast det fanns begränsningar gällande nybörjarnas ålder och den fromhet de ägde. Åldern för att få börja läsa Kabbalah sägs vara 40 år, efter lång tids studier av Talmud och andra judiska Skrifter.

Det omfattade forntida talmudiska kartläggningar av bibliska ämnen, berättelser om extatiska nedstigningar till Guds tron, omfattande myter om världens skapelse, intensiv messiansk glöd och former av pietistiska ritualer och praxis som gav upphov till rörelser som fortfarande idag påverkar judendomen.2

Kabbalisten Dr. Michael Laitman, har en kanal på YouTube, Kabbalahinfo – där han har lagt ut en kort video på 3:20 minuter som berättar historien om hur Kabbalah kom till och sedan upptäckas. [Video]

Hur Började Kabbalah? Kort Historia Om Judisk Mystik

Jeremy Shuback3 är en judisk videoproducent och animationsprojektledare som har gjort många YouTube-videos4 om sin judiska tro. Vi låter Jeremy Shuback förklara:

Hur började Kabbalah? I centrum av Kabbalah… och med det menar jag en forntida ström av mystik, inte denna plats i LA (Min kommentar: Kabbalah Center Etablerat 1922…) I centrum av Kabbalah finns en bok som heter the Zohar, som är en bok som samlat in kunskap från ännu äldre judiska mystiska verk. Den tittar på verser i Bibeln och idéer inom judendomen genom linsen av ”de tio Sefirot”. Enkelt uttryckt, var och en av dessa Sefirot är ett sätt att interagera med en aspekt av G-d. Genom Sefirot skapade The Zohar nya sätt att tänka på mycket i Bibeln och verkligen mycket att tänka på judendomen i allmänhet, mystiska sätt.

The Zohar skrevs på 1200-talet i en kultur där det fanns både intellektuell nyfikenhet och djup religiös glöd. I denna kultur… detta var i norra Spanien, å ena sidan påverkades de av Maimonides, en judisk tänkare med ett grekiskt filosofiskt perspektiv (Maimonides Moses ben Maimon, Cordoba, Spanien, 1135-1204). Han sa, du kan aldrig veta vad Gud gör. Bara vad Gud inte gör. Med andra ord, du bör aldrig anta att Guds handlingar har en direkt effekt på dig. Det är ett intellektuellt sätt att närma sig Gud. Och sedan påverkades de av det kristna Europas religiösa glöd: Gud påverkar mig direkt. Så, hur kan Gud samtidigt ha en effekt och inte ha någon effekt?

Mystikens svar är: Det finns flera aspekter på G-d. (Sefirotträdet kommer upp. Se bild t.v.). Vi kan inte interagera med Gud, som inte går att förstå, det är Ein Sof, men vi kan interagera med tio hämmade aspekter av G-d – Sefirot. En liten grupp människor skrev om detta på 1200-talet, i norra Spanien. Den ena var Nachmanides (1194-1279), i sin tolkning av Torahn, och den andra var Moshe de Leon (1240-1305) som samlade äldre texter som bildades till The Zohar. Dessa äldre texter fokuserade på att försöka förstå några svåra avsnitt i Bibeln. Såsom logiken bakom skapelsen, eller Hesekiels vision med vagnen eller apokalyptiska visioner av Daniel. Det är anmärkningsvärt att bara en liten grupp forskare läste någon av de kabbalistiska texterna, inklusive The Zohar, eftersom det allmänt accepterades att att studera dem skulle göra dig tokig. Det vill säga tills 250 år senare.

Så, 60 år efter den spanska inkvisitionen kom Isaac Luria från Safed in bilden. För att kraftigt generalisera befann sig vid denna tidpunkt judar på en utsatt plats. Religionens hela fokus låg på att leva i det förflutna, och att vara ledsen över var vi är nu, inte i Spanien för att ha kul (The Jewish Golden Age, 10 – 12th century).

Luria hade den revolutionerande idén att ta principerna om kabbalism som finns i The Zohar och utveckla dem. I stället för att det mestadels handlade om att förstå Sefirot, handlade kabbalism nu om att samla gnistor. Luria sa att världen ursprungligen var ett perfekt kärl men att den förstördes och det är upp till oss att samla alla bitarna. Varje gång vi gör en god gärning samlar vi dessa gnistor och tar ytterligare ett steg mot Messias. Till exempel, hur en person höll en kiddushkopp kunde skapa en gnista eftersom om man höll den på ett visst sätt så uppenbarades G-ds namn. Många traditioner som judar har fram till denna dag skapades av Luria, och människor som följde honom. Kabbalat-sabbat, till exempel.

Så med Luria… istället för att vara ledsen över det förflutna, handlade plötsligt judendomen om att se mot framtiden och hoppet om frälsning av Messias. Och dessa tankar var väldigt populära. Det fick människor att följa ännu fler traditioner och det har hjälpt betydligt med att sprida Kabbalah.

Det fortsatte att växa tills det förde fram Messias (Sabbatai Zevi, 1626-1676). Nja, det förde fram någon som påstod sig vara Messias och detta blev ett hårt slag för människors förtroende för rörelsen. Så historien fortsätter med den här killen Sabbatai Zevi, han var en falsk Messias, han var en person som nästan förstörde judendomen.5 

Israel Shahak Förklarar Kabbalah

Israel Shahak föddes i Warszawa i 1933 och satt i koncentrationslägret Belsen i sin barndom. Han var professor emeritus6 i organisk kemi vid Hebrew University i Jerusalem, och gjorde sin militärtjänst i Israel Defence Force (IDF). Han har studerat Talmud och Kabbalah, och kan som jude både förklara, samt se svagheterna och inkonsekvensen i judendomen. Israel Shahak förklarar i sin bok Jewish History, Jewish Religion – The Weight of Three Thousand Yearshur Kabbalah fungerar inom judaismen:

Enligt Kabbalah styrs universum inte av en gud utan av flera gudar, av olika karaktärer och influenser, som härrör från en dunkel, avlägsen Första Orsak. Om man lämnar de många detaljerna kan man sammanfatta systemet enligt följande. Från Första Orsak utgick eller föddes, först en manlig gud som heter ”Visdom” eller ”Fader” och sedan en kvinnlig gudinna som kallas ”Kunskap” eller ”Moder”. Från dessa tvås äktenskap föddes ett par yngre gudar: Son, även kallad med många andra namn som ”Small Face” eller ”The Holy Blessed One”; och Dotter, även kallad ”Lady” (eller ”Matronit”, ett ord härledd från latin), ”Shekhinah”, ”Queen” och så vidare.

Egennamnet Första Orsak som Israel Shahak använder blir då vår YHVH. Den högste guden inom Kabbalah är Ein Sof – hebr. Oändlig, en formlös, onåbar och opersonlig kraft, som enligt Kabbalah, skapade YHVH – Elohim, Bibelns Gud

David Matt om The Zohar.

Så här tolkar Zohar de första orden i 1 Moseboken. Hebreiskans bereshit bara Elohim, översätter vi vanligtvis till: I begynnelsen skapade Gud. Men Zohar insisterar på att läsa orden i den exakta ordningen de visas på hebreiska. Bereshit – i begynnelsen, ba-ira – skapade det , Elohim – Gud. I begynnelsen skapade det Gud

Zohar menar att, ”i begynnelsen skapade oändligheten [Ein Sof] gud.” Vad skulle det eventuellt kunna betyda? Gud är nu versens objekt. Inte subjekt. Som låter omöjligt eller kätterskt, men The Zohar, tror jag säger att oändligheten är Guds sanna verklighet. 

Allt annat som vi kallar Gud är futtigt jämfört med det. Det är vår egen fantasi eller vår egen uppfattning av vad Gud kan vara. Det gör inte rättvisa mot Guds sanna verklighet. Så oändligheten åstadkom allt vi tänker på som Gud. 

Och för The Zohar är det betydelsen av öppningen i 1 Moseboken. I begynnelsen skapade oändligheten det vi kallar Gud.11

Kabbalahs gud är alltså inte samma som Bibelns Gud. När de ortodoxa judarna pratar om g-d, menar de Ein Sof och inte vår YHVH – Javhe. Det namnet får inte heller uttalas och har därför bytts ut mot haShem (Namnet). YHVH är ett magiskt namn med krafter som inte får användas hur som helst eller av vem som helst. Detta tar jag upp i ett senare avsnitt, hur YHVH inom Gemtatria är ett Nummer, Ett märke som också är ett namn och en bild. Det påminner väldigt mycket om Upp. 15:2Och jag såg liksom ett glashav, blandat med eld, och dem som hade vunnit seger över vilddjuret och över dess bild och över dess märke och över dess namns tal stå på glashavet och de hade Guds harpor.

Rabbinsk judendom/Kabbalah är inte heller en monoteistisk religion. Kabbalah har många gudar, och enligt sefirot-trädet kan man räkna dem till tio stycken (goda gudar. Men, Som Nedan, Så Ovan: Det finns ett rotsystem på trädet med tio onda gudar.).

Shekinah

Vi har nog alla hört talas om Shekhinah härligheten. Det uttrycket går inte att hitta i Bibeln eller den hebreiska grundtexten av Tanach (GT). Kabbalisterna använder det för att beskriva Guds närvaro – Shekhinah härligheten, som manifesterades vid det första templets invigning, och Närvaron (The Presence) eller G-ds Närvaro (The Presence of G-d) vilka är synonyma uttryck.Moderna kristna rörelser som t.ex. Nya Apostoliska Rörelsen använder ofta uttrycket i tron att det verkligen är Guds härlighet som kommer ner över församlingen. Men det uttrycket har sitt ursprung i Kabbalah och något som vi troende kristna bör överge och förkasta helt.

Israel Shahak fortsätter sin beskrivning av Kabbalahs gudar:

Dessa två yngre gudar behöver förenas, men deras förening förhindras av Satan, som i detta system är en mycket viktig och oberoende personlighet. Skapelsen genomfördes av den FörstaOrsak för att låta dem att förenas, men på grund av fallet blev de mer splittrade än någonsin, och Satan har i själva verket lyckats komma mycket närmare den gudomliga Dotter och till och med att våldta henne (antingen bildligt eller i på riktigt – åsikterna skiljer sig om detta). Skapandet av det judiska folket påbörjades för att hantera det som förstördes och orsakades av Adam och Eva, och vid Sinai-berg uppnåddes detta för en kort stund: den manliga guden Son, inkarnerad i Moses, förenades med gudinnan Shekhinah. Tyvärr orsakade Guldkalvens synd återigen oenighet inom gudomen; men det judiska folkets omvändelse har till viss del gett läkedom i saken.

På samma sätt tros varje händelse i biblisk judisk historia vara förknippad med en förening eller upplösning av det gudomliga paret. Den judiska erövringen av Palestina från kanaaniterna och byggandet av det första och det andra templet var särskilt gynnsamt för deras förening, medan förstörelsen av Templet och judarnas exil från det heliga landet bara var yttre tecken, inte bara på den gudomliga oenigheten utan också på att folket i sanning ”trolöst följde främmande gudar”: Dotter faller djupare i Satans makt, medan Son går till sängs med olika kvinnliga sataniska personligheter, istället för sin rätta fru.

I Sefirot-trädet har allting en maskulin och en feminin sida. En gud fader och en gud moder. Ett fint ord i deras vokabulär är equilibrium, på svenska Balans.

Känsliga Läsare Håll För Ögonen

Förklaringen som följer är inte lämpad för känsliga läsare, och jag ber er hålla för ögonen medan ni läser. Shahak fortsätter:

De fromma judarnas skyldighet är att genom sina böner och religiösa handlingar återställa den perfekta gudomliga enheten, i form av en sexuell förening, mellan de manliga och kvinnliga gudarna.7 Alltså före de flesta rituella handlingar, som varje hängiven jude måste utföra många gånger per dag, reciteras följande kabbalistiska formel: ”För det [sexuella] umgänget8  av Den Heliga Välsignade och hans Shekhinah…” De judiska morgonbönerna arrangeras också för att främja denna sexuella förening, om än bara tillfälligt. På varandra följande delar av bönen motsvarar mystiskt de på varandra följande stadierna i föreningen: vid en tidpunkt närmar sig gudinnan med hennes tjänarinnor, vid en annan lägger guden armen om hennes nacke och smeker hennes bröst, och slutligen ska den sexuella akten äga rum.

Andra böner eller religiösa handlingar, som de tolkas av kabbalisterna, är utformade för att lura olika änglar (föreställda som mindre gudar med ett mått på självständighet) eller för att blidka Satan. Vid en viss tidpunkt i morgonbönen uttalas vissa verser på arameiska (snarare än den vanligare hebreiska ).9 Detta är tänkt att vara ett sätt att lura änglarna som hanterar portarna genom vilka bönerna passerar in i himlen och som har befogenhet att hindra de fromma bönerna. Änglarna förstår bara hebreiska och förvirras av de arameiska verserna; och eftersom de är något trögtänkta (förmodligen är de mycket mindre smarta än kabbalisterna) öppnar de grindarna, och i det ögonblick kommer alla bönerna igenom, inklusive de på hebreiska.

Det Gudomliga Äktenskapet

Författaren och Kabbalisten, professor Rabbi Pinchas Giller10 berättar om det Gudomliga Äktenskapet.

En av de stora Tzfat-ritualerna var ritualen för Shekhinah-dyrkan och dyrkan av det Gudomliga Äktenskapet. Människor tänker inte riktigt på detta när de åker till templet i Amerika och reser sig i slutet av en viss psalm och bugar och sjunger ”Come o’bride, Come o’bride”. Men i själva verket betraktade Tzfat-kabbalisterna fredagskvällstjänsten och sabbatsmåltiden som en bröllopsfest när de gudomliga delarna av Gud ovan förenades med den jordiska feminina delen av Gud Shekhinah, och de hade sexuell förening på fredag kväll. Och detta har överlevt till allmän judisk praxis fram till denna dag.

Man stöter ofta på uttrycket Som ovan, Så nedan, när man försöker sätta sig in i Kabbalah. Det är en tanke som genomsyrar hela religionen, att allt som finns där ovan ska manifesteras här nedan, ett maxim som används av alla ockulta religioner och anses vara det starkaste maxim ockultisterna kan använda. T.ex. bilden ovanför är hämtat från BibelBelWitch, en blogg för häxor, men används också av Kabbalah.info och andra kabbalistiska webbsidor.

Vad du har läst så här långt har nog chockat dig men tyvärr finns det mer som behövs tas upp som smugits in bakdörren i församlingens terminologi och lära. 

Nästa del fortsätter med Kabballisterna Matt David och Gershom Shcolem mfl. berättar om Shekinah, (Synda)Fallet, Magi och Skrock, Vidskepelse och Mysticism, Guds Hemliga Namn, Lilith, Malchut, mm. 

Fotnoter1 DeAnne Loper – Kabbalah Secrets Christians Need to Know, s. 4

2 https://www.ancient.eu/Kabbalah/ [Kabbalah – Definition]

3 https://www.jeremyshuback.com/

4 https://www.youtube.com/channel/UCIgyJeU5wV7gOXhMP5Z0qWA

5 https://youtu.be/XOmDIoHD3yw

6 Professor emeritus. När en heltidsanställd professor pensioneras från sin tjänst får han eller hon titeln professor emeritus eller emerita, vilket markerar att professorn har kvar sin titel och alltjämt är knuten till fakulteten. Källa: Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Professor_(Sverige)#Pensionering,_avslutad_tj%C3%A4nstg%C3%B6ring,_seniorprofessor

7 Many contemporary Jewish mystics believe that the same end may be accomplished more quickly by war against the Arabs, by the expulsion of the Palestinians, or even by establishing many Jewish settlements on the West Bank. The growing movement for building the Third Temple is also based on such ideas.

8 The Hebrew word used here – yihud, meaning literally union-inseclusion – is the same one employed in legal texts (dealing with marriage etc.) to refer to sexual intercourse.

9 The so-called Qedushah Shlishit (Third Holiness), inserted in the prayer Uva Letzion towards the end of the morning service.

10 Pinchas Giller på YouTube https://youtu.be/ppT8JK1loSg?t=3953 American Jewish University: https://www.aju.edu/faculty/rabbi-pinchas-giller
11 https://youtu.be/ppT8JK1loSg?t=3461

Översikt | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 |