Del 2:3 Rabbinerna har förkastat sin Messias

← Förra | Nästa →

I det här inlägget tar jag upp

 • Tre troliga orsaker till judarnas vägran att erkänna Jesus som Messias.
 • Kristen Sionism.
 • Judiska Tankebyggnader.
 • Jag ger några exempel på judiska tankebyggnader och låter fyra Rabbiner förklara.

Vi får inte vara naiva och blunda för detta. Vi får heller inte vara rädda för att ta reda på vad Rabbinsk Judaism är och innebär för oss som tror på Jesus. Rädsla för att stämplas som antisemit ellre antisionist ska inte få hindra oss från att samtala om detta.Frid syskon.

Eitan Bar om Kristen Sionism

Eitan Bar tar upp kristen sionism i sin predikan 

”Men min fråga är: Vad betyder det att välsigna Israel? Hur välsignar du Israel? Om din kärlek till Israel endast uttrycks som politisk kärlek och stöd, så välsignar det egentligen inte Israel… Även om det inte är dåliga saker pengarna går till, tror vi att om du inte välsignar Israel genom att bygga oss andligt, vilket innebär att om du inte delar med oss om vår Jesus, vår Messias, välsignar du oss då verkligen? Eller skickar du oss bara till helvetet på mätt mage?… En jude är inte frälst bara för att han är en jude… Dubbla förbundsteologin (judar behöver inte Jesus) Jag kallar det Blind kärlek till Israel. Men min fråga är: Vad betyder det att välsigna Israel? Hur välsignar du Israel? Om din kärlek till Israel endast uttrycks som politisk kärlek och stöd, så välsignar det inte egentligen Israel.”

Eitan Bar om Judiska Tankebyggnader

Eitan Bar från One for Israel predikar i en församling i USA.1 Han citerar Paulus ord angående fariseerna, de skriftlärda och prästerskapet, dåtidens fariséer, dagens rabbiner. Citat:

Rom. 10:2För jag kan vittna om att de har iver för Gud, men saknar insikt.

[Orsak #3] Och det är vad våra rabbiner lär oss om Jesus i de synagogor och religiösa skolor som kanske några av er har hjälpt till att bygga. Låt oss prata om namnet Jesus. Jesu konnotation i väst, som i Europa och här i staterna, är vanligtvis ganska positiv. Människor kanske inte gillar kristendomen, de kanske inte gillar kristna, men de är vanligtvis till och med positiva till Jesus själv. Om du tar Jesus till islam är han en stor profet, det är också positivt, de ser inte honom som Guds Son, men han är en profet, han är positiv. Om du tar Jesus till Asien, menar jag, de tror redan på, vad, tre hundra miljoner gudar, vad gör en till. Endast inom judendomen har Jesus har denna extremt, extremt negativa konnotation. Vi har redan sett varför, men det finns mer till detta. Jag ska dela med dig en kort historielektion.

Bara i Israel har Jesus denna extremt, extremt negativa innebörd. För nästan 2000 år sedan, år 132 e.Kr. ledde en kille som hette Simon Bar Kochba den tredje judiska revolten mot Romarriket. När de var halvvägs genom upproret förklarade Rabbi Akiba att Simon bar Kochba, (som BTW var en soldat som var berömd för sin barbariska grymhet,) var Messias. I början av upproret enades de judiska följarna av Jesus om att hjälpa till, i det som till en början tycktes vara en kampanj för att kämpa för, och skydda Israel och då särskilt Jerusalem. Men efter att Rabbi Akiba förklarade att bar Kochba var Messias, var de judiska Jesus-troende tvungna att dra sig ur upproret, eftersom den killen uppenbarligen inte inte var Messias. Vi kommer inte följa honom.

Rabbi Akiba och Sanhedrin tog det riktigt, riktigt dåligt och de ansåg oss vara förrädare av judendomen från och med den tiden. Det ledde dem till att skapa regler mot efterföljare, judiska följare av Jesus, för att i grund och botten sparka oss ut ur synagogorna, sparka oss ut ur judendomen. Dessa lagar förbjuder andra judar att till och med associeras med Jesu följare och ända tills i dag, upprepar de tre gånger om dagen Birkat haMinim i varje synagogor, som är en ”välsignelse”rörandeheretikerna. Gissa vem som är heretikerna. En bön som i grunden förbannar Jesus och hans följare. Och vi som följare av Jesus kan inte be den bönen, därför kan vi inte vara i synagogan, därför kan vi inte vara i judendomens hjärta.

Senare i Talmud, Talmud är de judiska heliga skrifterna, lade rabbinerna till hemska, falska berättelser om vem Jesus var. Ett exempel på det säger att hans mor Maria begick äktenskapsbrott med en romersk soldat och det var så Jesus blev till. En annan berättelse säger att Jesus var en avgudadyrkare som fick sina krafter från Satan. Låter det bekant?2

En annan berättelse är om en kille som heter Onkelos som var en tanna, en tanna är en stor rabbinsk vis man3. Och han var expert på Mediumskap. Mediumskap är förmågan att kommunicera med de döda. Enligt berättelsen i Talmud bad de Onkelos att kommunicera med Jesus från de döda och så gjorde han det. Och han frågade Jesus igen (och det är enligt berättelsen i Talmud, inte min åsikt) han frågade Jesus ”var är du? Och vad händer med dig? Och Jesus svarade: ”Jag är i helvetet, och mitt straff är att kokas i avföring för evigt och alltid för att jag var en falsk Messias och en falsk profet.4

Det finns ännu mer fruktansvärda historier om Jesus i Talmud och om oss de judiska troende, men jag tror att du förstår bilden. I judendomen anses Jesus vara den värsta fienden genom alla tider. Judiskt folk ser Jesus som “ORSAKEN” till all antisemitism i världen. Kom ihåg, enligt judisk historia, måste alla slags andliga budskap som någon ville föra fram, först godkännas av Portvakterna, som är de ortodoxa rabbinerna, som tidigare kallades fariséer, vi ser detta i Nya testamentet, och de avvisade Jesus och hans budskap, och Jesus själv anklagade dem i Matteus 23 vers 13 ”Men ve er, skriftlärda och fariseer, hycklare, för ni stänger till himmelriket för människorna! För själva går ni inte in, och de som är på väg in tillåter ni inte heller att gå in.” Och i 2000 år har nu Jesus hållits undan från judendomen. Och av dessa tre skäl förstår du nu varför Jesus är den bäst bevarade hemligheten i judendomen.

Citat Slut.

Exempel På Tankebyggnader

Jag ger dig här några exempel på Judiska tankebyggnader och läror med judiska rabbinernas egna ord:

Tovia Singer – Den judiska Messias: Varför vi avvisar Jesus

Rabbi Tovia Singer förklarar vilka tecken som visar vem som är Messias.5

Evangeliska kristna riktar sig mot judar över hela världen och spenderar hundratals miljoner dollar för att föra dig och de som du älskar, till kyrkan. De hävdar att Jesus är Messias. Nu är tron på Messias unikt judisk, den grundläggande principen för den judiska tron. De hävdar att Jesus på något sätt uppfyllde dessa profetior, men egentligen, vad säger de judiska skrifterna om Messias, varför accepterar inte judendomen de kristnas anspråk? Det är ett fantastiskt påstående och… det saknar bevis.

Tanach förutsäger att vissa händelser kommer att indikera den Messianska tidsåldern:

 • När Messias kommer kommer alla i exil6 att samlas tillbaka (Hesekiel 37).
 • Kunskapen om Gud kommer att fylla hela världen liksom vattnet täcker havet (Jesaja 11: 9, 10).
 • Det kommer att bli en uppståndelse från de döda (Daniel 12: 2).
 • Återuppbyggnaden av Templet. Det tredje och sista templet kommer att byggas upp.

Om du tittar på Tempelberget idag ser du där ett par islamiska helgedomar och det ligger i förstörelse och väntar på förlossningen, men Hesekiel kapitel 37 hela vägen genom 47 beskriver det tredje templet som kommer att vara där för alltid och för evigt.

Så, vi har alla dessa Messianska profetior som berättar vad Messias skulle göra. Och nu ställer vi frågan: Det har varit hundratals människor genom historien, kanske tusentals, som har påstått sig vara Messias, inklusive Jesus, vad har de alla gemensamt? De uppfyllde inte en enda av dessa profetior.

 • Det fanns ingen tempelbyggnad under det första århundradet, i själva verket förstördes det.
 • Det fanns ingen insamling under det första århundradet, judarna förvisades däremot.
 • Det fanns ingen uppståndelse av de döda, judarna mördades av romarna i de pågående krigen.
 • Det fanns ingen världsutbredd kunskap om Gud under det första århundradet till följd av dessa krig med Rom och förstörelsen, kaoset efter förödelsens av det andra samväldet. Kunskapen om Gud och iakttagandet av mitzvot minskade.

Vad är nyckeln? Nyckeln är att känna din egen Tanach, känna dina egna Skrifter. Om du kan titta på de stora avsnitten Hesekiel och Jesaja, så berättar det exakt vad som kommer att hända; Lammet kommer att ligga med lejonet, det kommer att bli en världsomspännande fred när Messias kommer, nationen kommer inte att lyfta svärd mot nationen, Jesaja 2.

Lever vi i tid där det är fred? Nej, vi lever dock i en fantastisk tid. Vi observerar händelserna som leder oss till denna stora återlösningen som händer inför våra ögon. Känn dina Skrifter, förstå din egen tro och ingen missionär kommer att kunna beröva dig på din relation med Gud.

Tovia Singer är enormt aktiv på YouTube, på gatorna och reser också runt och predikar Judaism. Han undergräver Kristi evangelium, och han gör det ganska effektivt. Han är mycket kunnig i kyrkohistoria och de olika grupperingarna inom kristendomen.  

Rabbi Yitzchok Breitowitz Varför Jesus inte är Messias för judarna

Judendomen har tre grundläggande problem med kristen teologi. Problem nummer ett som inte rör den messianska aspekten utan gudomen och treenigheten, Fader, Son och Helig Ande. Vårt problem skulle där vara att vi tror att Gud aldrig har och aldrig kommer att anta en mänsklig form. När du har hanterat återgivningen eller förkroppsligandet av gudomen kränker du en del av Gud som är oändlig och icke-materiell. Det går naturligtvis tillbaka till gudomen och en senare utveckling av kristendomen.

När det gäller den messianska visionen… Låt oss säga att jag inte tror att Jesus är Gud eller Guds son men låt honom vara Messias som vi tror på, så jag skulle säga att det finns två punkter. Punkt nummer 1 är att klassisk judisk litteratur inte accepterar idén om en återkomst, det vill säga när Messias, när han uppenbarar sig själv kommer han att utföra ett utsedd uppdrag att få (1) judarna tillbaka till Israel, (2) återuppbygga templet, och förhoppningsvis (3) etablera världsfred. Nu korsfästes Jesus naturligtvis, Jesus mördades innan han slutförde några av dessa saker. På grund av detta utvecklade kristendomen idén om återkomsten, att Jesus kommer tillbaka och slutför uppdraget. Som jag säger, när det gäller normativ judisk teologi, när Messias kommer kommer han att få jobbet gjort, han kommer inte att dö och sedan komma tillbaka. Det är punkt nummer 1.

Punkt nummer 2 som faktiskt är viktigare… och jag kommer inte att gå in i debatten om Jesus sa det eller apostlarna eller senare folk sa det. Men föreställningen i Nya testamentet att Gud upphävde8 sitt förbund med Israel, att Gud har ersatt den Sinaitiska uppenbarelsen med rättfärdiggörelsen genom tro som egentligen är Paulus’ innovation… Paulus skapade idén att man får försoning, inte genom gärningar utan genom tro, rättfärdighet genom tro. Det är ett teologiska postulat9, vilket är helt i strid med Toras evighet och Torah’s gudomlighet. Återigen förstår jag att man kan framföra argumentet att det inte är Jesu argument. I själva verket finns det avsnitt där han säger att jag inte kommer att upphäva en enda bokstav i Toran och ändå, även inom den kristna bibeln finns det berättelser där han antyder att vissa bud inte längre är bindande och särskilt Paulus intog en ställning där ingen av buden är bindande, och det är en punkt som vi inte kan acceptera, för som Maimonides skriver i sina trosartiklar kommer inte heller Messias att upphäva eller ersätta Tora och det är vårt problem med kristen teologi.

Rabbi Yitzchok Breitowitz är vänlig och artig i sitt framförande i den här videon. Hans stil är ödmjuk och lugn, det är inte alla som uppträder aggressivt mot den kristna tron, men det finns sådana vilket vi får härnäst.

Känd rabbin hotar två Messias-troende judar

Rabbi Yosef Mizrachi

Den ortodoxa rabbinen Yosef Mizrachi däremot uppmuntrar sina anhängare att döda Eitan och Moti (israeliska judiska troende på Yeshua-Jesus) efter att de släppte videor som avslöjade Rabbi Mizrachis förvrängning av Bibeln i ett försök att motbevisa att Jesus är Messias.10

Rabbi Yosef Mizrachi: Den som anstiftar till avgudadyrkan ska straffas med döden och den som följer honom förtjänar också döden! Dessa verser är tydliga, se vad Maimonides (Rambam) säger i sin kommentar till Mishna. Med järnhand! Enlighet lagen uppmanar dessa två till avgudadyrkan! Om de vågar tala igen, dessa två clowner – kommer jag krossa dem!

Yosef Mizrachi framstår för mig som en ilsken unge som inte får som han vill. Oftast saknar han argument för sina attacker mot kristen tro.

ÄNNU en populär Ortodox Rabbin kräver vår död efter att ha delat evangeliet i Israel

Rabbi Eitan Bagdhadi

Nyligen uppmanade en annan berömd rabbin till att döda Eitan Bar och Moti Vaknin, två judiska-israeliska Jesus-troende: Än en gång hotar en populär ortodox rabbin deras välbefinnande om de inte upphör att predika evangeliet i Israel.11

Rabbi Eitan Bagdhadi: Nyligen dök dessa två upp (Eitan och Moti), två ”besserwissers” som tror att de är tuffa och inledde en strid mot alla judar där ute. De startade en strid med alla! Du gick och tände eld – det finns ingen väg tillbaka från det nu. Om de fortsätter att göra detta kommer mängden moteld att bli otänkbar. Det finns inget slut på straffet för dem som bedrar och för vilse. Deras lidande kommer bara att vara lika med den förbannade (Jesus). Talmud säger att grundaren av kristendomen måste dömas till att kokas i avföring! En hög med kokande avföring! Exkrement från människor, katter, hundar, lejon och tigrar. Kokande och bubblande avföring! Det är där han är, just nu! Det är så han straffas varje vakna ögonblick! Det är Talmud! Du glömde att nämna det, va? Alla kyrkor och deras kors, den stora statyn på det berget i Brasilien … blåst i småbitar! Hela världen kommer att se det! De kommer alla att se det! Den stora lögnen kommer att avslöjas! Den kristna lögnen kommer att avslöjas! Enligt dem kan Gud ta allas synder på Sina breda axlar. Allas! Han kommer att täcka alla deras överträdelser! Som om ingenting hänt kommer ni alla att komma in i himlen! Vilken idiot! Hur efterbliven kan en person vara!? Hur tjock i huvudet är man? Hur idiotisk och efterblivet!? Jag har inga andra ord som beskriver en sådan person som tror på detta nonsens.

Eitan Badghadi får stå som ett skräckexempel på hur arg och galen man kan bli när Kristi evangelium predikas i Isrel. Hans hårda ord riktas alltså personligen mot Eitan Bar och Moti Vaknin, men det går inte att ta miste på Rabbinens hat mot kristendomen.

Eitan och Moti – One for Israel

I nästa del förklarar Professor Shahak och Professor Mezvinsky hur det har blivit så här, hur detta hat mot kristna fått kraft genom indoktrinering sen barnsben.

← Förra | Nästa →

Fotnoter