Försoningslära

Objektiv Försoning

Grunden för kalvinismen ligger i en felaktig lära som kallas objektiv/juridisk försoningslära, vilken säger:

Den objektiva eller juridiska försoningsläran, bygger på att Guds känsla för rättfärdighet kräver att den som bryter mot hans regler får ett straff. Eftersom de syndande människorna aldrig klarar av att uppfylla Guds krav på rättfärdighet, förtjänar de att straffas, men eftersom Gud samtidigt älskar dem vill han inte utdöma straffet. Gud är således i konflikt mellan sin egen kompromisslösa rättfärdighet och stora kärlek. Lösningen på dilemmat blir enligt trinitarisk teologi att Gud själv blir människa i Jesus Kristus och tar på sig straffet (se vidare inkarnationen och Guds lamm). Antitrinitariska kristna menar att Gud sänder sin \”enfödde son\” (Joh. 3:16), som även är den utlovade Messias/Kristus och vår frälsare, att dö i människans ställe för att sedan uppstå och på så sätt visa dem att det finns ett evigt liv. Namnet juridisk försoningslära kommer av denna juridiska straffsymbolik, och namnet objektiv försoningslära kommer av att Gud är objekt för försoningen, alltså att det är Gud som är vred och skall försonas. Källa: WikiPedia

De flesta av oss känner till Paul Washers kraftfulla predikan som skakade om det kristna lägret: Shocking Message. Eller Jonathan Edwards och hans predikan: Sinners in the hands of an angry God. Dessa två får stå som exempel på den objektiva försoningsläran. Kom ihåg definitionen av Objektiv Försoning: namnet objektiv försoningslära kommer av att Gud är objekt för försoningen, alltså att det är Gud som är vred och skall försonas. Lutheranismen och kalvinismen bygger båda på denna lära.
Gud är Vrede! Inte Kärlek (1 Joh. 4:8, 16)
Gud är en arg och vred Gud, inte en Gud som har omsorg om sin skapelse, inte en Gud som hade en plan redan innan världens begynnelse. Gud framställs också som villrådig och i konflikt med sig själv. Vreden över människans fall och synder är så fruktansvärd att han inte vet hur han ska lösa problemet med synden. Han kommer sedan upp med iden att han själv ska ta straffet. Utifrån den grunden byggs det sedan på med andra läror som determinism, kompabilitism, monergism, synergism, suveränitetosv. i all oändlighet. Det är här \”mysterierna\” kommer in. Allt som inte kan förstås med det mänskliga sinnet kallas mysterier (sakrament). Mänsklig filosofi tar över där man inte förstår Guds Ord.

Kol. 2:8 Se till att inte någon rövar bort er genom filosofi och tomt bedrägeri, efter människors traditioner, efter världens läror och inte efter Kristus.

Vi matas med obibliska fraser som förvirrar den kristne, grumlar till Skriftens ord och låter den som använder orden framstå som bättre vetande. Teologiska fraser utan substans från Skrifterna. Du hittar ingen av dessa i Guds ord. 

Men det är inte den bild Bibeln ger av Gud. Han talar tydligt, så att även en dåre kan förstå. Hans ord är Hans uppenbarelse till oss, och allt Han har uppenbarat i sitt ord är till för oss. 5 Mos. 29:29. Därför uppmanas vi att forska i Skrifterna som kan göra oss visa till frälsning (2 Tim. 3:15).

Och det är inte heller den bild Bibeln ger av Gud efter Adam och Evas fall. Tvärtom ger han Bibelns första löfte om Messias: Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen. 1 Mos. 3:15, och sedan gör Han kläder av skinn åt Adam och Eva för att kläda deras nakenhet. Här ser vi Guds omsorgsfulla kärlek över sin fallna skapelse. 


Likadant var det med Kain, när han gick i mörka tankar. Gud talar med honom: Och HERREN sade till Kain: \”Varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den.\” 1 Mos. 4:6-7. 

Jesus, som är Guds fullkomliga uppenbarelse, måste vara vårt främste exempel, och vad Han gjorde och sade visar Guds karaktär och personlighet. Han sa i Matt 5:44-45 \”Men jag säger: Älska era fiender, välsigna dem som förbannar er, gör väl mot dem som hatar er, och be för dem som hånar er och förföljer er, så att ni kan vara barn till er Fader som är i himlarna. För han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.\”

Bibeln visar upp en annan bild av Gud än den som ligger till grund för kalvinismens gud. Guds VREDE över synden var inte orsaken till att Jesus gav sitt liv. Synden var orsaken!

Människan föll bort från Gud, men Jesus försonade oss med Gud och öppnade en NY och levande väg inför förlåten. Syndens lön var döden, men Jesus kom för att vi skulle ha liv. Han övervann furstarna och väldigheterna, och triumferade över dem på korset. Deras tyrrani var över. Jesus kom för att göra oss fria från syndens slaveri (Gal. 5:1, 13). Inte först och främst att rädda oss från Guds vrede. Nåden och sanningen kom genom Jesus. Men det kommer också en dag då Gud ska döma världen i rättfärdighet, och innan dess kommer Guds vrede utgjutas över de som inte känner Gud, och de som inte vill lyda evangeliet (2 Thess. 1:8).

Den traditionella försoningsläran säger:

Hos de tidiga kyrkofäderna, som funderade mycket över kristologi och treenighetslära, finns ingen riktigt utvecklad försoningslära, och det är osäkert hur de skulle ha ställt sig till de sentida försoningslärorna. I den tidiga kyrkan beskrivs Jesu död framför allt som en seger över ondskan. Människan har sedan urminnes tider levt under djävulens, dödens och syndens förtryck, och genom att han frivilligt lät sig avrättas har Jesus slutligen besegrat dessa tre. Den klassiska försoningsläran kallas också hos 1900-talsteologen Gustaf Aulén för den dramatiska försoningsläran, då den uttrycker Guds kamp emot det onda. Enligt Aulén var den klassiska försoningsläran också väl företrädd hos Martin Luther liksom hos Aulén själv. Källa: WikiPedia

Den traditionella försoningsläran är vad jag ser beskrivs i Bibeln, och den jag håller mig till. Som vi såg av berättelsen i 1 Moseboken är Gud även efter syndafallet en kärleksfull och omsorgsfull Gud, som gav löfte om återupprättande från synden och ge försoning. Och Mose lag gavs delvis för att folket skulle kunna få försoning för sina synder. Även om ”bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet\”, så fick de offerlagarna i väntan på den utlovade Messias.
1 Mos. 3:15  Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen.\” 

Dan. 9:24 Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försonaskuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.

Kol. 2:13-15 Och ni, som var döda i era synder och i ert oomskurna kött, har han gjort levande med honom, i och med att han förlät alla era synder och utplånade den handskrift som genom sina stadgar vittnade emot oss, och han tog bort den genom att spika fast den på korset. Han har avväpnat furstendömena och makterna och låtit dem bli till skam inför alla, genom att han öppet triumferade över dem genom honom.  

2 Kor. 5:18-21 Men allt är från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Jesus Kristus och gett oss försoningens tjänst. För Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, och tillräknade dem inte deras synder, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: Låt försona er med Gud. För han som inte visste av någon synd har han gjort till synd för vår skull, för att vi skulle bli gjorda till Guds rättfärdighet i honom.

Ef. 2:16 Så skulle han försona de båda med Gud i en kropp genom korset, sedan han genom det hade dödat fiendskapen.

Kol. 1:20 … och genom honom försona allt med sig själv, sedan han har skapat frid genom blodet på hans kors – genom honom, vare sig det som är på jorden eller det som är i himlarna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s