Serpent Seed-läran!

Ormens säd-läran faller på sin egen orimlighet. Den är proof-text från 1 Mos. 3:6, där de menar att det egentligen står i grundtexten att Eva blev \”förförd\”, och då menar de sexuellt förförd. I hebreiskan står det att hon blev \”bedragen\”. De försöker använda sig av Ords. 30:20 som bevis på att frukten ormen gav Eva var något sexuellt.  Ord 30:20  Sådant är äktenskapsbryterskans sätt: … Fortsätt läsa Serpent Seed-läran!