Forsatt Argumentation Kring mitt Inlägg om Den Klassiska Försoningsläran!

Kalvinist 1 fortsätter sin argumentation mot mitt inlägg En Kalvinists Argument mot den Klassiska Försoningsläran! Nedan följer hans kommentar.

Jon-Are Pedersen vad är det egentligen du vill argumentera emot i det inlägget? Kalvinismen eller den juridiska försoningsläran? De är inte synonymer. Och nej, kalvinism är inte heller synonymt med Evangeliet enligt kalvinister.

Inte heller bortser den juridiska försoningsläran från Guds kärlek och barmhärtighet och förlåtelse, och fokuserar endast på Guds vrede. Nej. Däremot \”utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.\”

Det vore bättre om du själv satte dig ner och funderade över vad den sida du vill vederlägga verkligen tror på innan du lägger ner all denna möda och energi på att göra s k \”halmgubbar\” förgäves. Som påpekats tidigare.

Här är min kommentar till \”ransom to Satan\”-teorin, som också Stanley Sjöberg lär ut. [Video]

Tanken på att Jesus offrades till Satan, och inte till Gud, är djupt hädisk och satanistisk. Den sätter Satan i en maktposition jämlik med Gud, där Gud tvingas förhandla och ge vika för Satans krav. Men i ljuset av att du faktiskt tror på den här teorin så förklaras mycket annat av det du skriver och gör. Men detta är inte den bild av Gud vi ser i Bibeln. 

Min kommentar: Du tappar bort dig i diskussionen. Det jag skriver emot och vänder mig mot är den objektiva försoningslärans grund: Gud är objekt för försoningen, alltså att det är Gud som är vred och skall försonas.

Kristi försoningsverk är så mycket större än just den juridiska försoningsläran lär. Den ÄR en juridisk handling därför att Guds ord är sant, Han ÄR rättvis, Han måste döma synden i sin rättvisa. Att blod måste utgjutas för att få förlåtelse är en biblisk princip. Livet är i blodet, och det var Jesu liv som utgöts. Jag ser i Bibeln mer att det var EN ENDA rättfärdigs liv som utgavs för ALLA synder, för den ENDA rättfärdige var SÅ MYCKET mer värd än alla syndare tillsammans.

Men Försoningenär så mycket större än just den objektiva/juridiska försoningen. Det finns den juridiska aspekten men det är bara en del av försoningen. Vad jag reagerar på och vill föra fram i ljuset, är den felaktiga bilden: Gud är objekt för försoningen, alltså att det är Gud som är vred och skall försonas. 
Jag har inget färdigt utarbetat teologiskt system som t.ex. kalvinisten har att luta sig mot. Jag måste be, klaga, våndas och forska för att få fram svaren ur bibeln. Men när jag märker att något är falskt då leder Guds Ande mig att gå emot det, sen visar Han mig vad som är fel, och hur jag ska bemöta det. Men det är hela vägen en kamp, vånda och bön och studier i mitt fall. 

Kalvinisten lider av andlig dyslexi och behöver förklaring på en förklaring, för om svaret inte blir T U L I P kan inte kalvinisten förstå. Jag kan t.ex. ge kalvinisten 1 Joh. 2:2 ”han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens,” eller Joh. 3:16 ”Ty så älskade Gud världen att han gav sin Enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv” men nej, då tuggar kalvinisten sönder bibelversen och ut kommer….. T U L I P . Allt som inte kan förklaras med T U L I P tillhör mysterierna (sakrament).

Likadant är det med den objektiva/juridiska försoningsläran. Om inte försoningen kan förklaras med Guds vrede tillhör det mysterierna. Men kalvinisterna går än längre, allt som inte är T U L I P är kätteri och hädelse. Och var det inte precis så Kalvins och Zwinlgys polisstater utövade sin makt? Jag ger kalvinisten ett antal bibelverser som visar att det inte enbart handlar om juridisk rättvisa, och absolut inte handlar om Guds vrede, men eftersom kalvinisten tuggar sönder även dessa verser genom sin T U L I P-maskin blir den totala förståelsen förvrängd och kraftlös.

Du frågar vad jag vill framföra med mitt förra inlägg så gav jag dig svar på följande:
 1. Den klassiska försoningsläran är inte människors tradition, utan en biblisk försoningslära.
 2. Det var inte Guds vrede som behövde stillas.
 3. Den juridiska försoningsläran finns inte tydligt uttryckt i Bibeln på det sätt som ni försöker framställa den. Den juridiska försoningsläran finns inte i NT så som ni framställer den.
 4. Den klassiska försoningsläran uppstod INTE med Origenes.
 5. Jag gav dig rätt när du sa: ingen i kyrkohistorien har lärt den (den juridiska försoningsläran) under de första 1000 åren, eftersom ingen lärde ut något sådant under de första 1000 åren. Logiskt?
 6. Guds VREDE behövde inte BLIDKAS. Guds dom ÖVER SYNDEN var orsaken till Jesu ställföreträdande död på korset, och Guds dom över synden kom på grund av Guds rättvisa, inte på grund av Guds vrede.
 7. Rom. 2:8 och Rom. 1:18 och Rom. 5:8-9 talar om domens dag då Gud ska döma levande och döda efter sin rättvisa och rättfärdighet.
 8. Jag gav en kort introduktion till den objektiva försoningsläran med vem som tänkt ut den, vilken teologisk bakgrund han hade, och vad han hade att säga om sin nya lära.
 9. Jag tog sedan upp hur Luther och Kalvin förde vidare denna katolska lära till protestanterna.
 10. Jag sa också att den objektiva/juridiska försoningsläran är en ÖVERSIMPLIFIERAD och snedvriden lära om försoningen.
 11. Jag gav dig sedan ett exempel från vardagen med vad orden förlåtelse och betalning innebär för oss. Andra ord för detta som tog jag fram från Jesu liknelse var: Efterskänkt och Förlåten. Men ni säger: Gud kan inte förlåta synder, men kan ta emot betalning. Gud kan inte förlåta men Han kan bestickas, vilket blir kontentan av ert resonemang.
 12. Jag tog sedan fram ordet Lösen vilket är en del av den stora försoningen, och som visar på att någon har stulit någon, och inte kommer släppa det frivilligt därför att denne nu har rätt att behålla bytet. Och med er logik är det Fadern som håller människorna fångna. Men Gud är inte upphov till synden. Satan är det. Därför är det omöjligen Gud som fick lösen eller Gud som höll människorna fångna. Bibeln är väldigt tydlig i denna sak, vilket jag gav ett antal bibelreferenser: Joh. 8:34, Rom. 6:16-23, Gal. 4:1-9, Tit. 3:3, Hebr. 2:15, 2 Petr.2:19. Vi blev friköpta från syndens och dödens lag, och den lagen sa att den som syndar måste dö. Vi har också blivit frälsta från mörkrets välde och förts in i Hans älskade Sons rike (Kol. 1:13).
 13. Jag tog sedan upp många exempel ur de tidiga kristnas Skrifter vad de trodde och undervisade. Och det var inte den objektiva/juridiska försoningsläran som kalvinismen påstår (glöm inte definitionen på denna: Gud är objekt för försoningen, alltså att det är Gud som är vred och skall försonas.)
 14. Jag gav sedan ett exempel på detta från Rom. 6:16-23 där Paulus tar upp oss som slavar under synden eller slavar under rättfärdigheten. I tillägg fick du Gal. 1:3-4 och Apg. 20:28 som vidare bevisföring, där jag visade att vi INTE blev friköpta från Faderns vrede med Kristi blod. En fullständig dåraktig framställning av kalvinismens filosofiska lärosystem.
 15. Jag tog sedan upp Jesus som försoningsoffer, där kalvinismens juridiska försoningslära liknas vid hedningarnas offer till sina avgudar, där de försökte blidka sin gud för att undvika straff och undfå välsignelse. Jag visade också att Jesu offerdöd var en hjältedöd, inte en ritualistisk död. Paulus framför denna frivilliga, tjänstvilliga offertjänst i Rom. 12:1, vilket jag inkluderade i min beskrivning.
 16. Sedan tog jag upp skillnaden mellan den klassiska och juridiska försoningsläran när det gäller Kristi seger över Satan, och visade på Jesu egna ord från Matt. 12:9 där han visar att den starke måste bindas, vilket Jesus gjorde på korset där han besegrade alla furstar, makter: … och utplånade den handskrift som genom sina stadgar vittnade emot oss, och han tog bort den genom att SPIKA FAST DEN PÅ KORSET. Han har avväpnat furstendömena och makterna och låtit dem bli TILL SKAM INFÖR ALLA, genom att HAN ÖPPET TRIUMFERADE ÖVER DEM GENOM HONOM.
 17. Som exempel på hur den tidiga kristna församlingen förstod Skrifterna, vilket går emot den juridiska försoningsläran, tog jag upp Melito, Irenaeus, Methodius, Victorinus, Alexander från Alexandria, och Ignatius, vilket river bort ditt stöd för ”Guds vrede-teorin”.
 18. Du framhåller fortfarande, trots de historiska bevis jag framför från den tidiga Kyrkan och från Bibeln, att den juridiska är evangeliet.
 19. Du må ha en annan åsikt kring kalvinismen än vad Spurgeon hade som sa: ”Kalvinism är evangeliet, och inget annat” och ”Att förneka Kalvinismen är att förneka Jesu Kristi evangelium.
 20. Till sist tog jag upp 48 bibelverser om vrede i NT varav 6 direkt talar om Guds vrede, 1 om Lammets vrede. Av dessa 48 så är det en liten del som talar om Guds vrede, och den vreden utgjuts över människorna precis innan Jesu återkomst, och den slutgiltiga vreden talar om eldsjön. Och som jag nämnde avslutningsvis i mitt svar till dig, måste vi under det nya förbundet ha vår utgångspunkt för Guds vredesdom i Apg. 17:30-31.

Du skrev: ”Tanken på att Jesus offrades till Satan, och inte till Gud, är djupt hädisk och satanistisk. Den sätter Satan i en maktposition jämlik med Gud, där Gud tvingas förhandla och ge vika för Satans krav. Men i ljuset av att du faktiskt tror på den här teorin så förklaras mycket annat av det du skriver och gör. Men detta är inte den bild av Gud vi ser i Bibeln.

Mitt svar: Att Jesus offrades åt Satan är en vidrig förståelse av mitt inlägg. Du fortsätter på samma sätt som tidigare att förvränga Guds karaktär genom dina kommentarer. ¨

Min utgångspunkt för min tanke är: 
Denna världens gud kände inte till Guds plan när han korsfäste Jesus. Det var Guds hemliga plan att Satan skulle tro att han var på väg att vinna seger över Guds Son när han dödade honom, för ur dödens våld släpps ingen fri. För alla har syndat och när någon dog var denne evigt förlorad. Men Sonen hade inte gjort någon synd därför kunde inte döden behålla honom. Detta var syftet! Gud gjorde schackmatt på djävulen.

1 Kor. 2:6-9 \”Visdom talar vi emellertid bland de fullkomliga, men en visdom som inte tillhör denna världen eller denna världens mäktiga, som kommer att förgås. Utan vi talar Guds hemliga visdom, den fördolda, som Gud före världens begynnelse har förutbestämt till vår härlighet, som ingen av denna världens furstar har känt till. För om de hade känt till den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Utan som Skriften säger: Vad inget öga har sett och inget öra har hört och vad som inte har stigit upp i något människohjärta, det har Gud berett åt dem som älskar honom.\”

Ef. 1:21 \”över alla furstaroch väldigheter och makter och herradömen och över alla namn som kan nämnas, inte endast i denna världen, utan också i den kommande.\”

Kol. 2:10 \”och i honom är ni fullkomliga, i honom som är huvudet över alla furstar och väldigheter.\”

Så vem är denna världens furstar? Satan och hans makter i himlarymderna.
Helheten av Guds ord måste stämma för att få helhetsbilden av vad som hände. På olika ställen i Bibeln hittar vi förklaringar till det vi kan ha svårt att förstå. Bibeln är som ett pussel. Man behöver få alla bitarna på plats för att få en rätt bild av Kristus och Hans gärning.
Den juridiska aspekten av Gud som domare hittar vi bl.a. i Daniels bok, där han dömde till förmån för de heliga.

Dan 7:9-10 Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. En ström av eld flöt ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tio tusen gånger tio tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. 

Dan 7:13-14  I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras. 

Dan 7:18, 21-22 Men den Högstes heliga skall ta emot riket och behålla det för evig tid, ja, i evigheters evighet.\”… Det hornet hade jag också sett föra krig mot de heliga och besegra dem, till dess att den Gamle kom och domen föll till förmån för den Högstes heliga och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning. 

Lammet som blev slaktat, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, som Luk. 24:51 och Apg. 1:9 beskriver: ”Och det hände medan han välsignade dem, att han skildes från dem och lyftes upp till himlen.” och ”Och när han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och en molnsky tog honom ur deras åsyn.” och här faller domen till förmån för de heliga, och därför att Jesus vann evig seger hände detta: ”Därför var det nödvändigt att avbilderna av den himmelska tingen skulle bli renade med dessa medel, men de himmelska tingensjälva renas med ett bättre offer än dessa. För Kristus har inte gått in i den helgedom som är gjord med händer och som är en avbild av den verkliga, utan han har gått in i själva himlen, för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull…

Det himmelska templet renades och ondskans andemakter hade inte längre tillträde till Guds tron, som de hade under GT och som vi kan läsa om i Job 1:6-12 och 1 Kung. 22:17-23,

Job 1:6-12  En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför HERREN, och Åklagarenkom också med bland dem. Då frågade HERREN Åklagaren: \”Varifrån kommer du?\” Åklagaren svarade HERREN: \”Från en färd utöver jorden där jag har vandrat omkring.\” Då sade HERREN till Åklagaren: \”Har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda.\” Åklagaren svarade HERREN: \”Är det utan orsak som Job fruktar Gud? Har du inte på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har välsignat hans händers verk, och hans boskapshjordar breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt som han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet.\” HERREN sade till Åklagaren: \”Nåväl, allt vad han äger är i din hand, men du får inte räcka ut din hand mot honom själv.\” Satangick då bort från HERRENS ansikte.

1 Kung. 22:17-23  Då sade han: \”Jag såg hela Israel skingrat på bergen, som får utan herde. Och HERREN sade: Dessa har inte någon herre. Låt dem vända tillbaka hem i frid, var och en till sitt.\” Då sade Israels kung till Josafat: \”Sade jag inte till dig att han aldrig profeterar lycka åt mig, utan bara olycka?\” Mika sade: \”Hör alltså HERRENS ord: Jag såg HERREN sitta på sin tron och himlens hela härskara stod hos honom på hans högra sida och på hans vänstra. Och HERREN sade: Vem vill locka Ahab att dra upp mot Ramot i Gilead, så att han stupar där? Den ene sade si och den andre så. Då kom en ande fram och ställde sig inför HERREN och sade: Jag skall locka honom till det. HERREN frågade honom: Hur då? Han svarade: Jag skall gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sade HERREN: Försök locka honom till det, och du skall också lyckas. Gå ut och gör så! Och se, nu har HERREN lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun, och HERREN har beslutat att olycka skall drabba dig.\”

Därför att domen föll till förmån för Jesus Kristus och Hans heliga, kastades åklagaren ned till jorden:

Upp. 12:9-10 \”Och den store draken blev utkastad, den gamle ormen, som kallas Djävuloch Satan, han som bedrar hela världen. Han blev nedkastadpå jorden, och hans änglar blev också nedkastade med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen, som sa: Nu har frälsningen och kraften och riket blivit vår Guds och makten hans Smordes. För våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.\”

Därför att domen föll till förmån för Jesus Kristus och Hans heliga, kan Paulus förklara:

Rom 8:28-31 \”Vi vet också att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. För dem som han förut har känt,dem har han också förutbestämt till att formas efter sin Sons avbild, för att han ska vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han förutbestämde, dem kallade han också. Och dem han kallade, dem rättfärdiggjorde han. Och dem han rättfärdiggjorde, dem förhärligade han också. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss?\”

Försoningen är så mycket större och omfattar så mycket mer. Men Guds vrede var inte orsaken till Jesu offerdöd på korset. Synden var det, för synden är så fruktansvärd och drar människan i fördärvet. Och människan är skapat till Guds avbild och därför evig. Aldrig någonsin har jag sagt att Jesus offrades till Satan. Det är en tragisk förvrängning av det som kallas den klassiska försoningsläran.

 Du nämnde Jes. 53:4-12! Du framhävade vissa ord.

Jes 53:4-12Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen AV GUD och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld LADE HERREN på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks brott? Det var HERRENS VILJA att SLÅ honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och HAN BÄR DERAS SKULDER. Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare, han som BAR DE MÅNGAS synd och gick in i överträdarnas ställe.

Min kommentar till versen: Den kalvinistiskafilosofin, den mänskliga filosofin som Kalvin framfördeverkarvarajust det som Jesaja profeterade om: KalvinisternaSERdet som om att Jesusvar slagen och plågad av Guds vrede, Kalvin trodde att det var Gud som stillade sin vrede på sin Son. Just den versen säger att VIsåg det så, VIhöll honom för att vara hemsökt, slagen, plågad av Gud, underförstått, ”men det var inte så…”

Jag är osäker varför du hänvisar till Stanley Sjöbergs förklaring gällande mitt inlägg. Jag håller inte med hans ståndpunkt, att Gud lika gärna hade kunnat förlåta men att Satan framtvingade Guds straff. Däremot är Gud rättvis och det utnyttjade Satan till sin fördel. Satan hade redan fallit och drog människan med sig i fallet genom människans olydnad. Men människan blev bedragen och överträdde Guds lag. Och genom att Eva bedrogs och lät sig lockas av ögonens begär, köttets begär och högmod över livets goda, ställdes allting i ett annat ljus. Gud sände sin Son, för att ta på sig överträdarnas synder och det straff som vi förtjänade, och detta är Guds rättvisa manifesterad. Guds rättvisa måste upprätthållas. Guds karaktär får däremot inte trampas under fötterna genom, som ni menar: Gud är objekt för försoningen, alltså att det är Gud som är vred och skall försonas.


Synden är hemsk och fruktansvärd, och går inte att försvara, som Stanley Sjöberg gör när han bortförklarar och avväpnar evangeliet om Jesus. Där är du och jag överens. Synden måste människan omvända sig från, för syndens lön är döden, och den som har synd i sitt hjärta och liv, kommer ta emot ett rättvist straff. Läs mitt inlägg om att Synda eller Göra Synd vad synd ärStanley Sjöbergs ”evangelium” är inte bibelns evangelium. Han erbjuder frälsning utan omvändelse, rättfärdighet utan tro, och evigt liv utan rättfärdighet. Det är inte vad jag har predikat och förkunnat under mina år.

Avslutningsvis vill jag påminna omatt Guds plan var fördold för furstarna och väldigheterna i den här världen, och det är detta som varhemligheten med evangeliet. Hade de vetat detta hade de inte korsfäst härlighetens Herre. Men nu gjorde de det, och genom detta genialiska drag av Herren den Allsmäktige, avväpnades vår fiende, och Herren förde fram en evig rättfärdighet!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s