Del 5: Kabbalah, Judaism, Fallet, Shekinah Föll i Abyssen!

Översikt | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 |

[Video där jag läser inlägget finns längst ned]


I min förra artikel tog jag upp Vad Kabbalah är, hur Kabbalah började och jag lät sådana som har kännedom om den religionen förklara utifrån Talmud och Zohar. Jag tog också upp vad Shekhinah är och hur förvridet allting är kring detta. Jag lämnade er med chockerande fakta kring Kabbalah som visar dess orenhet. Men vi måste förstå att Shekhinah är viktig inom Kabbalah och nedan följer fler beskrivningar av detta fenomen som spridits till Kristna församlingar.

Jag fortsätter med sambandet judaism och Kabbalah, om (Synda)Fallet, magi och skrock och Panteism/Panenteism som spridits till kristna församlingar. Vi kommer att få se att dagens judaism inte är monoteistisk.

Illustration: Shekinah föll

Byron Sherwin1, En Judisk Filosofidoktor Förklarar Kabbalahs Samband Med Judaism.

Kabbalah betyder som sagt judisk mystik, därför är det viktigt att inte bara sätta accenten på mystik, utan också att lägga accenten också på judisk. Med andra ord är Kabbalah en mystisk tradition som kommer ur judendomen.

Och det är därför en oupplöslig del av den judiska religiösa traditionen, vilket betyder dess teologi, dess lagar, dess ritualer, dess helgdagar, och du kan inte koppla bort Kabbalah från judendomen.

Det skulle vara som att ha en premiss utan en slutsats, vilket är ett vanföreställning, och jag säger detta eftersom många människor idag hävdar … och du ser idag reklam för kurser i Kabbalah … där de säger: detta har ingenting att göra med judendomen.

Det är omöjligt att ha judisk mystik utan judendom. Så Kabbalah är den mystiska traditionen för judendomen.2

Israel Shahak Fortsätter Att Förklara Kabbalah För Oss

Många liknande exempel kan ges. Flera saker måste framföras beträffande detta system och dess betydelse för en korrekt förståelse av judendomen, både under dess klassiska period och i dess nuvarande politiska engagemang i sionistisk praxis. För det första, vad som än kan sägas om detta kabbalistiska system, kan det inte betraktas som monoteistiskt, såvida man inte också är beredd att betrakta hinduismen, den sena grekisk-romerska religionen eller till och med religionen i det forna Egypten som ”monoteistisk”. 

För det andra illustreras den verkliga karaktären av klassisk judendom genom den enkla anpassning av detta system. Tro och övertygelser (förutom nationalistiska övertygelser) spelar en extremt liten roll i klassisk judendom. Det som är av största vikt är den rituella handlingen, snarare än den betydelse som den handlingen är tänkt att ha eller tron knuten till den.

Talmudisk judaism är alltsåinte en monoteistisk religion baserad på Bibelns ord som vi alla har fått intrycket av, de tillber inte endast en enda Gud. Det finns många gudar i en hierarki, några maskulina och några feminina.
Och precis som Paulus säger så försöker de bli rättfärdiga genom laggärningar (Rom. 9:31) för tro och övertygelser spelar en extremt liten roll i klassisk judendom, vilket gör att tron inte behövs (Gal. 3:12). Jag kan av det förstå den ilska som riktas mot oss idioter som menar att Gud bara kan glömma våra synder och göra oss rättfärdiga av tro.3 Det är gärningarna som är viktiga inom talmudisk judendom.
På ett liknande sätt gör Islam. De begär att en person ska konvertera till islam eller dö. Den som konverterar behöver inte tro i hjärtat på Allah och Mohammed. Det räcker med att man uttalar den muslimska trosbekännelsen. En gärning som inte kräver tro.

Israel Shahak Fortsätter:

I tider då en minoritet av religiösa judar vägrade att acceptera Kabbalah (som är fallet idag), kunde man se några få judar utföra en viss religiös ritual och få intrycket att det var en ritual gjort i tillbedjan av Gud, medan andra gjorde exakt samma sak, med avsikt att blidka Satan – men så länge handlingen var densamma kunde de be tillsammans och förbli medlemmar i samma församling, hur mycket de än skulle kunna ogilla varandra. 

Men om någon, i stället för tanken med den rituella tvagningen av händerna, vågade komma med ett nytänkande kring hur man tvättade händerna4, skulle det i sanning uppstå en verklig schism. 

Markus beskriver just detta med handtvagningen och hur det var redan på Jesu tid ”När de kommer från torget äter de inte utan att först ha tvättat sig. Det finns många andra traditioner som de håller fast vid, som att skölja bägare, kannor och kopparkärl.” (Mark. 7:4). Dessa traditioner finns fortfarande kvar hos fariseerna.

Detsamma kan sägas om alla heliga formler inom judendomen. Förutsatt att gärningarna lämnas intakt är avsikten i bästa fall en sekundär fråga. Till exempel kanske den heligaste judiska formeln, ”Hör 0 Israel, Herren är vår Gud, Herren är en”, som reciteras flera gånger varje dag av varje from jude, kan för närvarande betyda två motsatta saker. Det kan betyda att Herren verkligen är en; men det kan också betyda att ett visst steg i föreningen av de manliga och kvinnliga gudarna har uppnåtts eller främjas genom korrekt recitation av denna formel. 

Men när judar i en reformerad församling reciterar denna formel på något annat språk än hebreiska, blir alla ortodoxa rabbiner, oavsett om de tror på enhet eller på den gudomliga sexuella föreningen, verkligen mycket arga.

Ni har säkert hört uttrycket: Där det finns två judar, finns det tre åsikter. Den som uttalar formlerna bäst och på rätt språk, är också den som blir hörd i höjden.

Slutligen har allt detta en stor betydelse i Israel (och i andra judiska centra) även idag. Den enorma betydelsen som finns knutna till blotta formler (till exempel ‘Jerusalemlagen‘); idéerna och motivationerna till Gush Emunim5; brådskan bakom hatet mot icke-judar som för närvarande bor i Palestina; den fatalistiska inställningen till alla fredsförsök från arabstaterna – alla dessa och många andra drag av sionistpolitik, som förvirrar så många välmenande människor som har en falsk uppfattning om klassisk judendom, blir mer begripliga mot denna religiösa och mystiska bakgrund. Jag måste dock varna för att falla i det andra extrema och försöka förklara all sionistpolitik i termer av denna bakgrund. 

Det är uppenbart att den sistnämnda påverkan varierar i omfattning. Ben-Gurion var skicklig på att manipulera dem på ett kontrollerat sätt för specifika ändamål. Under Begin utövade det förflutna ett mycket större inflytande på nutiden. Men vad man aldrig bör göra är att ignorera det förflutna och dess påverkan, för bara genom att veta det kan man överskrida dess förblindande kraft. ~Israel Shahak – Jewish History, Jewish Religion – The Weight of Three Thousand Years. s. 93-94

 Israel Shahak Berättar Om Rabbinernas Märkliga Syn På Offren

Israel Shahak berättar vidare om den mycket märkliga syn de rabbinska judarna har på offren som utfördes i templet:

Eller vi tar ett annat exempel: både före och efter en måltid tvättar en from jude rituellt händerna och ger en särskilt välsignelse. Vid ett av dessa två tillfällen tillber han Gud genom att främja den gudomliga föreningen mellan Son och Dotter; men å andra sidan tillber han Satan, som gillar judiska böner och rituella handlingar så mycket att när han erbjuds några av dem håller det honom upptagen ett tag och han glömmer bort att plåga den gudomliga Dotter

Kabbalisterna tror faktiskt att några av de offer som brändes i templet var avsedda för Satan. Till exempel, de sjuttio tjurarna som offrats under de sju dagarna av Lövhyddohögtiden,6 anses offras till Satan i hans egenskap som härskare över alla hedningarna, för att hålla honom för upptagen för att störa den åttonde dagen, när det offrades till Gud. ~Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion – The Weight of Three Thousand Years, s.92

Fotnoten I boken fortsätter7: Satans makt, och hans anknytning till icke-judar, illustreras av en utbredd sed, etablerad under kabbalistiskt inflytande i många judiska samhällen från 1600-talet. En judisk kvinna som återvänder från sitt månatliga rituella bad för rening (varefter sexuellt samlag med sin man är obligatoriskt) måste akta sig för att möta en av de fyra sataniska varelserna: hedning, gris, hund eller åsna. Om hon möter någon av dem måste hon ta ett nytt bad. Anpassningen förespråkades (bland andra) av Shevet Musar8, en bok om judiskt moraliskt beteende som först publicerades 1712, som var en av de mest populära böckerna bland judar i både Östeuropa och islamiska länder fram till början av detta sekel, och är fortfarande allmänt läst i vissa ortodoxa kretsar. 

Israel Shahak Tar Upp En Annan Utbrett Missuppfattning.

Han skriver på sidan 94-95:

Det finns ännu en missuppfattning om judendomen som är särskilt vanligt bland kristna, eller människor som är starkt påverkade av kristen tradition och kultur. Detta är den vilseledande idén att judendomen är en ”biblisk religion”; att Gamla testamentet har i judendomen samma centrala plats och juridiska myndighet som Bibeln har för protestantisk eller till och med katolsk kristendom. Återigen har detta samband med tolkningsfrågan. Vi har sett att i trosfrågor finns det stort svängrum. Exakt motsatsen gäller när det kommer till den rättsliga tolkningen av heliga texter. Här är tolkningen fast fixerad – dock av Talmud snarare än av Bibeln själv.9 Många, mestadels, bibliska verser som föreskriver religiösa handlingar och skyldigheter ”förstås” av klassisk judendom och av dagens Ortodoxa, i en mening som är ganska distinkt från, eller till och med i motsats till, den bokstavliga betydelse som de förstås av kristna eller andra läsare av Gamla testamentet, som bara ser den enkla texten. Samma uppdelning finns för närvarande i Israel mellan de som är utbildade i judiska religiösa skolor och de som är utbildade i ”sekulära” hebreiska skolor, där i stort sett den enkla betydelsen av Gamla testamentet lärs ut. Denna viktiga punkt kan bara förstås genom exempel. Det kommer att noteras att meningsförändringarna inte alla går i samma riktning ur etikens synvinkel, som begreppet förstås nu. Judaismens apologeter hävdar att tolkningen av Bibeln, som kommer från fariséerna och fixeras i Talmud, alltid är mer liberal än den bokstavliga meningen.

Gershom Scholem Berättar Om Fallet

Gershom Scholem

Gershom Scholem (t.h.) (hebreiska: גרשם שלום), född 5 december 1897 i Berlin, död 21 februari 1982 i Jerusalem, var en tysk-israelisk filosof och historiker. Han hette ursprungligen Gerhard Scholem men i samband med att han flyttade från Tyskland till Palestina bytte han namn från Gerhard till Gershom. Han är allmänt ansedd som grundare av den moderna vetenskapliga forskningen om kabbalan, den judiska mystiken, och han kom också att bli den förste professorn i judisk mystik vid Hebreiska universitetet i Jerusalem, där han verkade som professor i fyrtio år. Han betraktas som den främste forskaren inom judisk mystik och en av 1900-talets inflytelserikaste forskare.10 Martin Buber kommenterade en gång angående Scholem, ”vi alla har elever, skolor, men bara Gershom Scholem har skapat en hel akademisk vetenskapsgren!”11

Gershom Scholem12 berättar om Fallet och hur kärlen krossades, och att en del av gud nu befinner sig i abyssen och väntar på att tillräckligt många ska hjälpa till att resa upp ”gud” därifrån. 

”Det gudomliga ljuset … är inte längre på sin rätta plats eftersom kärlen krossades… Det finns inget som inte skadades av förstörelsen. Ingenting finns på den plats som utsetts för det; allt är antingen nedan eller ovan … hela tillvaron befinner sig i Galut (Exil). Och detta är inte allt. I den djupa avgrunden… föll, som ett resultat av att kärlen krossades, helighetens krafter, gnistor av gudomligt ljus. Därför finns det en Galut (Exil) av den gudomliga själv, av ‘Shekhinahs gnistor:’ ‘Dessa heliga gnistor är bundna i bojor i djupet av höljet (eng: shell) och strävar längtande efter få stiga upp till sitt ursprung men kan inte klara av att göra så förrän de får stöd ‘- så säger Rabbi Hayyim Vital, Lurias lärjunge.”13

Kabbalisten David Matt Berättar om Shekhinah.

Shekhinah är ett av Kabbalahs viktigaste bidrag. Det balanserar den patriarkala synen på Gud, där Gud beskrivs, övervägande, nästan uteslutande, i maskulina termer i det mesta av västerländsk religiös litteratur, Gud ses som kung, som en domare, som en härskare, som en krigare och den maskulina framställningen av Gud.

Kabbalah erbjuder verkligen en kritik, en teologisk kritik och säger att: detta är ett otillräckligt sätt att framställa Gud. Gud bör ses som både manlig och kvinnlig. Så på något sätt betonar den feminina skildringen av Gud den mer intima sidan av Gud – Gud som mor, Gud som den ständiga följeslagaren till Israel.

Det andra fantastiska med Shekhinah är att det på vissa sätt är en återhämtning av, återupptäckt av den forntida gudinnan, naturligtvis, om vi går tillbaka till det forntida Mellanöstern, har vi många gudinnor, Anath, Ashera, Astarte, bara för att tala om de kaananeiska formerna av gudinnan.

Och vi finner i Bibeln en mycket stark kritik av den kaananeiska fertilitetsdyrkan. Profeterna rasar mot folket, för några av dem lockas till de kaananeiska gudinnorna.

Men vi vet att det fanns israeliter som dyrkade gudinnan. Det fanns till och med israeliter som försökte kombinera tillbedjan av gudinnan och tillbedjan av den hebreiska guden. Till exempel har arkeologer hittat material på vilket det står skrivet: till YHWH och hans Ashera. Till Gud och hans gudinna.14

Nu fördömer Bibeln denna typ av synkretism som en kombination av monoteism med hedendom, och i senare judendom finner du knappast några referenser till gudinnan. Och ändå återkommer gudinnan i Kabbalah.

Du kan säga att gudinnan nu har blivit kosher. Och det tycker jag är en häpnadsväckande utveckling. På något sätt visar det att den feminina skildringen av Gud hade ett starkt grepp om människor och svarade på ett djupt grundläggande mänskligt behov, för att Gud skulle bli innerligt tillgänglig och inte bara härskaren i himlen.15

Shekhinah Föll

Shekhinah-härligheten föll ned i avgrunden och tyvärr måste hon ha hjälp att komma upp, för du ska bara veta hur hon längtar efter sin frihet och att få återförenas med sin familj. Vem är det som finns bundna i avgrunden (abyssen)? Vilka är det kabbalisterna vill hjälpa upp därifrån?

2 Petr. 2:4 För Gud skonade ju inte änglarna som syndade, utan störtade ner dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets kedjor, för att förvaras till domen.

Jud. 1:6 Och de änglar som inte behöll sitt ursprung, utan övergav sin egen boning, dem har han med eviga bojor förvarat i mörkret till domen på den stora dagen.

Vad händer runt om i församlingarna? Jo, Shekhinah åkallas och tillbes, och det sjungs till ”henne”. John Lanagan och Maria Kneas har skrivit några artiklar om gudinnedyrkan i församlingen [Del 1 | Del 2 | Del 3] som beskriver vad som just nu händer och hur ”kristna” i sin okunnighet och dårskap, står tillsammans med kabbalisterna för att resa upp (släppa ut) deras Shekhinah. Jag ser ett direkt samband med Uppenbarelseboken 9:1ff

Upp. 9:1-2Och den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på jorden. Och åt honom gavs nyckeln till avgrundens brunn. Och han öppnade avgrundens brunn, och en rök steg upp från brunnen som från en stor ugn och solen och luften förmörkades av röken från brunnen.

Shiva

Vad är det för andemakter som befrias? Hela avgrundens makter kommer upp. ”Och de hade en kung över sig, avgrundens ängel, vars namn på hebreiska är Abaddon [Förstöraren]16. Men på grekiska har han namnet Apollyon [Förstöraren]17.” Upp. 9:11 Hinduernas motsvarighet till Abaddon/Apollyon är Shiva – en gud som också kallas ”Den som förstör” och ”vilddjurens herre”18 en av de tre högsta indiska gudarna. Shiva äger 108 epitet19 där två av dem är Ardhanari – Halv Kvinna och Hara – Den som förstör. Shivas kännetecken: avbildas ofta med ett tredje öga, bär en halvmåne på sitt huvud, fläckar sin kropp med aska, och visas ofta bekransad med en orm20 Shiva är populärt känt för att vara bland de mest komplicerade indiska gudarna och uppvisar egenskaper som ofta motsäger varandra. Han är både en förstörare och en återställande gud.21

Magi och Skrock

Mezuzah

Kabbalisterna är skrockfulla och drivs ofta av rädsla för onda andar, därför bär de amuletter som skydd mot dessa. En amulett de flesta av oss har hört talas om är Mezuzah. Det finns mezuzahs man bär runt halsen22 och mezuzahs som sätts upp på alla dörrposterna i ett hus eller lägenhet (bild t.h.). En mezuzah är väldigt viktig i ett judiskt hem. Chabad-Lubavitch får berätta för oss om mezuzahs betydelse:

Mezuzah skyddar en jude inte bara från fysisk fara utan också från andlig fara. Rabbi Eliezer sa:”En som sätter tefillin på armen och huvudet, tzitzith på sitt plagg och mezuzahs på dörrstolparna, är skyddad från synd.” 

Maimonides förklarar att en sådan man är omgiven och skyddad av skyddsänglar, som det står: ”Herrens ängel omger den G-dfruktige och skyddar honom.” (Ps. 34:8). 

Skyddande amulett

Dessutom skyddar inte bara mezuzah husets invånare i den här världen utan också i den kommande världen, som det sägs, ”Därför bör den sanna trons söner hela tiden smyckas med sina mästares tecken [mezuzah, tefillin, tzitzith, etc.] för att skrämma bort allt av ”onda arter”, så att de kan skyddas i denna värld och i nästa.” 

Och vidare: ”Under den heliga kungens tron finns det övernaturliga kammare; och på den platsen för tronen fästes en mezuzah för att befria männen från rättvisans skarprättare som står redo att attackera dem i den andra världen.” 

Genom att sätta upp mezuzot vid grindarna och dörrstolparna i vårt hus förklarar vi vår förtröstan på gudomligt skydd; denna uppriktiga förtröstan är i sig en källa till skydd, som profeten förklarar, ”Välsignad är den man som förtröstar på G-d, och G-d ska vara hans hopp.” (Jeremiah XVII, 7) .23

Bill Gross berättar om Magi i Kabbalah, också kallat Praktisk Kabbalah

Magi och användningen av amuletter för att uttrycka magi, har varit en del av det judiska folket sedan urminnes tider. Och redan innan Kabbalah blev en disciplin, som den blev någon gång under det tolfte århundradet, som det normalt anses.

Det har funnits i Talmud, och vi har dokumentation i Cairo Geniza från tidiga dokument som har att göra med magi. Men idag kallas dock alla dessa saker för Praktisk Kabbalah, även om vissa av dem har historia som går ända tillbaka till den pre-kabbalistiska perioden. Men idén om magi inom Kabbalah på praktisk nivå, anses idag vara ett och detsamma.24

Byron Sherwin om Vidskepelse & Mysticism

Magi spelar en viktig roll i judisk mystik och judisk vidskepelse. Idag låter många av dessa idéer väldigt pittoreska för oss, men jag föreslår att vi tittar på dem på ett annat sätt än vi brukar göra. 

Snarare än att bara se på dem som vidskepelse, se på dem först som en slags dåtidens vetenskap, med andra ord, de använde, låt oss säga, vissa drycker, och vissa förtrollningar och vissa beteenden, för det fungerade i det förflutna, så det var för dem typ dåtidens vetenskap. 

De hade inte den teknik som vi har, men de visste att om du gjorde vissa saker skulle vissa andra saker inte hända, vanligtvis vissa dåliga saker. För det andra såg de världen som befolkad av demoner. Av onda osynliga krafter. 

Nu låter det som en väldigt bisarr idé, men om du tittar på saker som vi är rädda för, som virus, är det osynliga ondskefulla krafter. Och vi vidtar åtgärder för att försöka hindra dem från att skada oss. Det här är exakt samma tanke som de hade. 

Det finns osynliga onda krafter som försöker skada oss och vi måste vidta vissa åtgärder för att försöka förhindra det. Eller om de skadar oss, försöka att bota oss själva från det. Så jag skulle vilja kalla det en slags prototeknisk metod. 

Och jag skulle säga att i historien med judisk mystik och magi, finns det fyra typerna av judisk magi: en är prediktiv magi, med andra ord, med hjälp av vissa tekniker för att försöka förutsäga framtiden, så om det kommer att bli bra kan du dra nytta av om det kommer att bli dåligt kan du antingen mildra effekten eller undvika alltsammans. Och vi har en hel bransch i vårt samtida samhälle, futurologi, till och med meteorologer, aktiemarknader, alla försöker förutsäga framtiden av samma anledning som de gjorde. 

Sedan har du förebyggande magi genom att använda vissa tekniker för att försöka förhindra att vissa saker händer dig. En amulett kan användas i detta avseende. Den försöker hålla vissa onda krafter borta från dig. Det är därför människor tar influensavaccin, det är en modern form av en amulett för att hålla virusen borta från dig. Och vad är ett virus? Ett virus betyder att något finns i luften. Det betyder att det är osynligt och det är fientligt. 

Sedan har du botande magi, som är användningen av vissa tekniker för att bota en person som har påverkats negativt av någon form av ond kraft. Och du använder brygder, som idag kallas läkemedel, läkemedel, du använder berlock, trollformler, amuletter, folkmedicin, en del av det är inte så osannolikt att vi använder idag. 

Och så har du kreativ magi, det mest framträdande exemplet är skapandet av konstgjort liv, som vanligtvis bildas kring legenden om Gollum. Så jag skulle säga att du har alla dessa typer av magi inom judisk folklore och inom judisk mystik. I judisk mystik har du också idén om vad du skulle kalla att dra ner det gudomliga flödet, kallat på hebreiska, Shefa, den gudomliga tillströmningen. 

Med andra ord, det finns bra saker där uppe, det finns gudomlig energi där uppe, och du vill dra ner det för att hjälpa dig att uppnå dina viktigaste materiella mål. 

Med andra ord, det mest andliga i universum, flödet av den gudomliga nåden, om den förs ner till vår värld och kanaliseras i rätt riktning hjälper den oss att få de bästa materiella resultaten som, låt oss säga, välstånd, fruktbarhet, säkerhet och tillfredsställelse av skapelsens behov.25

Pinchas Giller om Guds Hemliga Namn.

Den äldsta idén är att Gud har flera namn och dessa namn har krafter. Redan från Talmuds tid fanns det hemliga namn på Gud, och dessa namn lämnade aldrig Kabbalah.

Så småningom ansågs det att om du åberopade dessa namn skyddade det dig mot onda krafter. Många i den senare generationens judar brukade ha en liten Mezuza, en liten guldamulett runt halsen med den grundläggande judiska bönen, Shema26, i den.

Nu finns det inget budord som befaller oss att bära en liten Mezuza runt halsen. Vad det är, är att tidigare generationer bar amuletter runt halsen för att skydda dem, för att få en make/maka för dem, för att skydda dem från sjukdomar, för att försvara dem mot det onda. Dessa amuletter var baserade på heliga namn (sacred names).27

Pinchas Giller om Lilith.

Det har alltid funnits demoner och onda andar i talmudisk judendom. En av de mest intressanta var Lilith. Lilith var enligt den rabbinska förståelsen av Bibeln, Adams första fru. Det vill säga, rabbinerna undervisade att: Kvinnan i 1 Mos. 1 är inte samma kvinna i 1 Mos. 2. Kvinnan i första Moseboken 1 är Lilith. Kvinnan i första Mosebok 2 är Eva. Eva är inte densamma som Lilith.

Lilith lämnade Adam, hon tröttnade på honom och gick för att bli de feminina demonernas drottning. Hon är drottningen av nattens emanation och plötslig spädbarnsdöd. Och som en populär amulett… det finns amuletter som säljs för att skydda spädbarn från Lilith.

Hon har också blivit en feministisk ikon inom liberal judendom, vilket är en märklig sak. Du kan gå på gatorna i ett judiskt kvarter, gå in i ett konservativt tempel och hitta en kopia av Lilith Magazine, som är tidningen för judisk feminism. Och sedan kan du gå tvärs över gatan till en judisk bokhandel i Los Angeles och Saint Louis, eller var som helst, och köpa en amulett för att lägga i ditt barns spjälsäng för att skydda barnet från Lilith.28

Malchut

Malchut, den lägste manifestationen (eminationen) i Kabbalah-trädet kallas också Shekhinah, och Malchut är Israel.29  Israel är Gud manifesterad på jorden. När jag läser om detta kommer jag osökt att tänka på vad Johannes fick uppenbarat för sig:

Upp. 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden, och det hade två horn som ett lamm men det talade som en drake. 

Talas det inte här i symbolspråk? Jo, jag menar det. När ordet ”jorden” används i Bibeln är det oftast en bild på Israel, där ”havet” är en bild på folkslagen. Kabbalah ser ut för en del som ett lamm, men talar som en drake. Dess yttre är fint och städat, men dess inre är diaboliskt. Det var mitt syfte att först föra fram rabbinsk judendoms mörker i ljuset för alla att se, (för i rabbinsk judendom verkar Upp. 13:11 få sin sanna fullbordan), för att sedan visa vad den religionen verkligen tror, och slutmålet för Kabbalah.

Panteism och Panenteism

En svår villfarelse har på senare år dykt upp i kristen undervisning, Gud är i allt och i alla och sprids av pastorer även här i Sverige. Panteism30 och panenteism31 är ”nödvändiga” falska läror som måste spridas för att kristna ska förberedas att kalla upp Shekhinah-härligheten från abyssen. För enligt Kabbalah så krossades sefirot och spreds ut i hela skapelsen, i naturen, i universum, i människor och en gnista – Shekhinah föll ned i abyssen. Därför behövs tzim-tzum32, goda gärningar som samlar upp alla gnistor så att Messias och Shekhinah kan komma tillsammans (och Messias och Israel – As Above, So Below). När jag läste det kom jag direkt att tänka på Uppenbarelsebokens profetia:

Upp. 11:7 Och när de har avslutat sitt vittnesbörd, ska vilddjuret som stiger upp ur avgrunden strida mot dem och besegra dem och döda dem.

Och när det skett kommer Israel inta sin givna plats som gudar i den här världen, vilket The Tanya lär.

Doreen Dotan – En Sann kabbalist

Doreen Dotan

Doreen Dotan (t.h) arbetar hårt för att förföra kristna och föra in dem under talmudisk judendom och Kabbalah. Sådana som konverterat från kristen tro till Noahidism kallas b’nei Noah – Noahs barn. Hon är en inbiten kabbalist och talar i sina videos med stark övertygelse. Hon talar också ovanifrån och ned, liksom med befallningar och påbud till hedningar och dolda hot om straff för den som inte sköter sig. Ett återkommande uttryck kabblisterna använder är i den värld som kommer. Vilken värld är det? Guds rike på jorden! Kingdom Now! Jag märker en nedvärderande ton i hennes undervisning. 

Hon talar till b’nei Noah, alltså till konvertiter till noahidismen och hon säger rakt på sak att det judiska folket är Messias, judarna är allt vad ”ni [kristna] säger Jesus är” – Gud kommen i köttet, Skaparen och Lagen. Judarna, inte Jesus, är Gud manifesterad på jorden. Varifrån tror ni har vi fått små-gudar läran som presenterades genom WoF, Hagin och Copeland, NAR och Bethel Church Bill Johnson, Todd Bentley, Todd White m.fl. och även New Age? Fotnoterna leder till YouTube-videon och just den tidsmarkör där uttalandena görs. 
Jag ger några exempel på vad Doreen Dotan säger i sina videos:

… gud kommer ner i mänsklig form för att skapa mänskligheten. Den mänskliga formen som Gud kommer till för att skapa mänskligheten, för att skapa hela skapelsen, är JUDARNA. Vi är vad du tror att Jesus är! Judarna är Gud i köttdräkt. Det är inte en person, det är inte en figur, det är alla oss, i vår stora mängd, från varje generation. Detta är sanningens kärna.33

… innan en jude kommer in i denna värld, i livmodern, lärs en jude hela Torahn. I livmodern lär Gud sig hela Torahn, tar på sig hela Torahn, det blir en sköld som skyddar skapelsen från att Gud kommer in i den, och det är också informationen som kommer att bygga kroppen. Och att lära Tora kallas hogei, att lära sig djup är hogei. Och det är den första manifestationen av Eva. Det är Gud som lär Toran och skapar sin kropp *** från den. Och så är vi födda in i världen.34

… för när allt är sagt och gjort förblir en jude Gud i en kropp. Så utan att älska dig (goyim) på den högsta nivån och vilja det bästa för dig och den allra bästa avsikt för dig, förde de dig till existens, men inte på den högsta nivån. Och det här är vad vi försöker förändra nu. Vi vill skapa dig så att du kan uppfylla din djupaste vision om vad du vill vara och hur du vill att din värld ska vara, att ha förmågor att kunna göra det och villkoren för att göra det. Vi är Messias.35

De (vissa rabbiner) ville inte vara haMasiach, de ville inte ta den typen av ansvar. Så de gick in i förnekelse, de sa, Messias kommer att vara någon annan, någon annanstans, någon annanstans … de av er som har missförstått de kristna idéerna om vad Messias är, vad Masiach är är hjärn- och hjärtbarn till rabbinerna. Rabbinernas hjärnbarn som förnekade sin egen existens som Masiach.36

Judarna är Gud, Jesus är inte Gud, judarna är Gud i mänsklig gestalt. Ergo: judarna skapade dig och mig! Och nu ska dem äntligen föra oss upp på den högsta nivån,de ska omskapa (pånyttfödelse?) oss så vi kan uppfylla våra djupaste visioner/drömmer. Kan man hitta något mer hädiskt än sådana uttalanden? Doreen Dotan är helt klart ute på farlig mark. 
En del kommentarer under hennes video menar hon är mentalsjuk och andra säger bara att hon är helt fel ute medan andra igen beundrar hennes undervisning ur Kabbalah. Denna kvinna leds av en annan ande. Även rabbinska judar anser henne vara fanatisk. Men det här är en lära som är på väg upp inom talmudisk judendom, och då särskilt inom Chassidism och deras lärobok The Tanya.
Kära läsare, jag tror vi står inför det största hotet någonsin mot oss troende kristna, det som Herren och alla profeterna och apostlarna profeterat om. Och det har inte kommit genom tvång eller våld, utan i bakgrunden, i tysthet och vi tar emot det med öppna armar. 
Jag ber er ta med er det här och bevara det i era hjärtan. Det går fort nu.

Översikt | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 |


Fotnoter


1 https://en.wikipedia.org/wiki/Byron_Sherwin

2 https://youtu.be/ppT8JK1loSg?t=2751

3 https://theholyremnant.blogspot.com/2020/03/del-32-rabbinsk-judaism-och-talmud.html#sdfootnote11sym

4 This is prescribed in minute detail. For example, the ritual hand washing must not be done under a tap; each hand must be washed singly, in water from a mug (of prescribed minimal size) held in the other hand. If one’s hands are really dirty, it is quite impossible to clean them in this way, but such pragmatic considerations are obviously irrelevant. Classical Judaism prescribes a great number of such detailed rituals, to which the cabbala attaches deep significance. There are, for example, many precise rules concerning behaviour in a lavatory. A Jew relieving nature in an open space must not do so in a North—South direction, because North is associated with Satan.

5 https://knesset.gov.il/lexicon/eng/gush_em_eng.htm Knessets beskrivning av Gush Emunim, national-religiösa bosättare och kabbalister. WikiPedia ger närmare förklaring https://en.wikipedia.org/wiki/Gush_Emunim

6 Numbers, 29.

7 Fotnot till Israel Shahak – Jewish History, Jewish Religion – The Weight of Three Thousand Years, 2008:

8 https://en.wikipedia.org/wiki/Musar_literature

9 ‘Interpretation’ is my own expression. The classical (and presentday Orthodox) view is that the Talmudic meaning, even where it is contrary to the literal sense, was always the operational one.

10 https://plato.stanford.edu/entries/scholem/

11 https://sv.wikipedia.org/wiki/Gershom_Scholem

12 https://plato.stanford.edu/entries/scholem/

13 DeAnne Loper – Kabbalah Secrets Christians Need to Know, s. 46-47, Ibid. (Emphasis added) citat ur Gershom Scholem – The Messianic Idea in Judaism: And Other Essays on Jewish Spirituality, s. 44-45 https://www.goodreads.com/book/show/343909.The_Messianic_Idea_in_Judaism

14 Jer. 7:30  Juda barn har gjort det som är ont i mina ögon, säger HERREN. De har ställt upp sina avgudar i det hus som är uppkallat efter mitt namn för att orena det. Jer. 32:34  De satte upp sina vidriga avgudar i det hus som är uppkallat efter mitt namn och orenade det.

15 https://youtu.be/ppT8JK1loSg?t=3299

16 https://sv.wikipedia.org/wiki/Abaddon

17 https://sv.wikipedia.org/wiki/Abaddon

18 https://sv.wikipedia.org/wiki/Shiva

19 https://sv.wikipedia.org/wiki/Shiva#Epitet

20 https://sv.wikipedia.org/wiki/Shiva#K%C3%A4nnetecken

21 https://thehindugods.org/shiva-the-destroyer/

22 https://i.ebayimg.com/images/g/nBwAAOSwPgxVNPB-/s-l300.jpg

23 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/312461/jewish/The-Laws-and-Customs.htm

24 Bill Gross https://youtu.be/ppT8JK1loSg?t=4315

25 https://youtu.be/ppT8JK1loSg?t=3011

26 https://sv.wikipedia.org/wiki/Shema

27 https://youtu.be/ppT8JK1loSg?t=3726

28 https://youtu.be/ppT8JK1loSg?t=3643

29 Kabbalah Secrets Christians Need to Know, DeAnne Loper, s. 48

30 https://sv.wikipedia.org/wiki/Panteism Panteism

31 https://sv.wikipedia.org/wiki/Panenteism Panenteism.

32 https://sv.wikipedia.org/wiki/Tzimtzum TzimTzum.

33 https://youtu.be/pWcvCVUvCOY?t=516

34 https://youtu.be/pWcvCVUvCOY?t=745

35 https://youtu.be/pWcvCVUvCOY?t=1200

36 https://youtu.be/pWcvCVUvCOY?t=1272