Del 13: FN, USA, EU och Vatikanen

Översikt | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 |

[Video där jag läser inlägget finns längst ned]

Många kanske ställer sig skeptisk till Noahide lagarna och frågar hur en liten grupp människor skulle klara av att genomföra ett sådant stort åtagande. Det är en berättigat fråga. Det krävs pengar och lobbyister villiga att ta Noahide lagarna till maktens korridorer. Och jag måste säga, jag visste ingenting om detta förrän 2019, men de har lyckats nå fram till presidenter och andra världsledare under flera decennier, vilket jag nu kommer visa.

Chabad-Lubavitch har folk inom FN som driver frågan genom en organisation som kallar sig Institute for Noahide-Code och är en FN-ackrediterad icke-statlig organisation (NGO). FN undertecknade en deklaration redan 2013 på att Noahide lagarna var en universell lag som alla måste följa. 

Rabbi Gershon Overlander (Lubavitch) Addresses The United Nations

Här följer FN:s dokument som bekräftar hur Noahide lagarna anammats av världens ledande politiker. Jag citerar från dokumentet ”Ett folk, en värld under en G-d” som förklarar hur FN interagerar med Noahide lagarna och hur de ser på dem:

Förena FN Med Sju Noahide-Lagar

Diplomater, delegater och olika sändebud samlas vid FN: s huvudkontor för konferensen "Ett folk, en värld under en G-d". [Video 1:06:52 Lång]
Förenade Nationer, New York (10 juni 2013) – I kölvattnet av Lubavitcher-Rebbes 19:e Yahrtzeit samlades medlemmar av FN:s diplomatiska korps, FN:s pressofficer och andra tjänstemän vid FN:s huvudkontor i New York för att lära sig hur de sju Noahide-lagar måste spela en nyckelroll i internationella ansträngningar för världsfred.
"Den här dagen samlades människor från hela världen på uppdrag av Noahs lagar," sade Rabbi Yakov D. Cohen (bilden t.h. tillsammans med FN's generalsekreterare António Guterres), chef för institutet för Noahide Code, som sponsrade konferensen. "Deras iakttagande krävs, så att FN:s vision - att ha en lugn och civiliserad värld, fylld av ekonomisk rättvisa och rättfärdighet - kommer att segra."
Rabbi Yakov D. Cohen och FN’s generalsekreterare António Guterres
Med titeln "Ett folk, en värld" samlade konferensen journalister, diplomater och delegater från länder över hela världen - inklusive Egypten och Israel. Hedersgäster från FN:s diplomatiska korps undertecknade också en "deklaration av Noas sju lagar", som betonade vikten av de sju Noahide-lagarna för att upprätthålla fred, rättvisa och harmoni mellan folk och nationer.
I sina kommentarer vid evenemanget diskuterade Rabbi Cohen hur monoteism - förenar världen under den sanna G-den - är nödvändig för att bryta ner barriärer mellan kulturer. När han tittade runt i rummet - fylld med ansikten som återspeglar mångfalden i Förenta Nationerna själv - insisterade Rabbi Cohen på att vi måste arbeta tillsammans för att få det internationella samfundet till en högre andlig förståelse av människans plats i universum.
Andra talare vid evenemanget inkluderade Cartell Gore, ordförande för Booker T. Washington Business League, och Richard Dawson, chef för Dawson Associates International, som insisterade på att alla judar är skyldiga att undervisa i de sju Noahide-lagarna.
Förutom att förbjuda avgudadyrkan förbjuder Noahide-koden också blasfemi, förbjudna sexuella relationer, mord, stöld och grymhet mot djur. Den beordrar också sina följare att genomföra ordnade processer för rättvisa.
Institute of Noahide Code är en FN-ackrediterad icke-statlig organisation som ägnar sig åt att sprida medvetenhet om de sju Noahide-lagarna, som alla människor i världen är skyldiga att följa. Den tar sin vägledning från den inspirerande visionen från Lubavitcher-Rebbe, som förstod den inneboende kraften i dessa lagar för att förena världens nationer.1

Citat slut

 INC och Agenda 2030

INC – Institute for Noahide Code anhöll den 9de November 2015 en konferens i FN i syfte att Mobilisera Kulturell och Religiös Etik för Agenda 2030 med delegater från många olika trosinriktningar i tillägg till politiker, ambassadörer och journalister. Chabad-Lubavitch arbetar för att införa Noahide-lagarna i Agenda 2030. [Svensk Google-översättning med bilder]

Förenade Nationerna erkände år 2016 Yom Kippur som en Officiell Helgdag. Målet med helgdagen var ett anställda vid FN med judiskt ursprung officiellt kan ta betalt ledighet vid den judiska Försoningsdagen.  Det är rätt att behandla alla lika, men frågan jag ställer mig är hur många anställda med judiskt ursprung finns det egentligen i FN?

   New York (JTA) - FN kommer för första gången att erkänna Yom Kippur som en officiell helgdag.

  Från och med 2016 kommer inga officiella möten att äga rum på den judiska försoningsdagen i det internationella organets huvudkontor i New York, och judiska anställda där kommer att kunna missa arbetet utan att använda semestertider, rapporterade Times of Israel i fredags.

  Andra religiösa helgdagar som har samma status är jul, långfredag, Eid al-Fitr och Eid al-Adha.

  I ett uttalande som utfärdades i fredags ​​sade B’nai B’rith International att de ”välkomnar” nyheten. B'nai B'rith har genom en insändare i The New York Times 2014 gjort påtryckningar för att det internationella organet ska erkänna Yom Kippur, 

  2014 undertecknade ambassadörer från 32 länder ett brev till stöd för att erkänna Yom Kippur.

  "Detta är ett blygsamt, sunt och förnuftigt steg mot rättvisa för personal vid FN och respekt för judendomen som en viktig världsreligion," säger B’nai B’rith i uttalandet. "Det bör efterföljas av FN-kontor över hela världen och byggas vidare över ett internationellt system där politik ofta ersätter ömsesidig respekt och jämlikhet."

  "Vi berömmer starkt diplomaterna i Förenta staterna, Israel och många andra nationer som möjliggjorde de framsteg som sågs i går," löd uttalandet.2

Rabbinska Seed Words

Rabbinerna använder Seed Words för att lättare nå in till delegaterna – ord som världsfred, rättvisa och harmoni och framför Noahide lagarna som viktiga för att uppnå FN’s övergripande mål att förena världen och Noahide måste därför spela en nyckelroll i arbetet för världsfred. Dessa lagar har tillkommit genom en inspireradvision (men har de inspirerats av Gud?) något som ger ytterligare känslomässiga och moraliska påtryckningar på delegaterna att ta dessa lagar på allvar och införa dem i deras nationella lagar. Att så många höga ämbetsmän deltog i firandet av Lubavitcher-Rebbes dödsdag visar på det inflytande denna organisation har inom FN.
I USA har de gått ett steg vidare och benämner Noahide lagarna som Naturlagar. Noahide jämförs alltså med tyngdlagen, tröghetslagen, kraftlagen och lagen om verkan och motverkan, etc., sånt som inte går att påverka.3

Chabad-Lubavitch anordnar årligen en konferens för Amerikanska jurister med utbildning i Talmudisk Juridik. Konferensen syftar till att utbilda jurister och domare i Noahide-lagarna, ett steg i riktning mot ”en lugn och civiliserad värld, fylld av ekonomisk rättvisa och rättfärdighet”. Den 17:e konferensen hölls år 2011 vilket betyder att första konferensen hölls 1994. 

Chabad Presenterar

   Den 17: e konferensen om Talmud och Samtida Juridik

  Onsdagen den 1 juni 2011, 12:45 - 17:15

  The Center of Clayton, 50 Gay Ave., Clayton, Missouri (vägbeskrivning nedan)
   St. Louis, Missouri - Chabad of Greater St. Louis kommer att vara värd för sin årliga konferens om Talmud och Samtida Juridik den 1 juni. Seminariet har ackrediterats för fortsatt juridisk utbildning (CLE) av Missouri Advokatsamfund sedan starten för 16 år sedan, och kommer att hållas i Center of Clayton. Det är öppet för hela St. Louis juridiska gemenskap. 
Konferensen utformades för att skapa ett forum för en jämförande analys av juridiska, etiska och allmänna politiska frågor enligt judisk och sekulär rätt. Det ger moderna rättsliga sinnen möjlighet att utforska åldriga judiska juridiska principer och deras relevans för gällande lag och allmän ordning.

Deltagarna kommer att tas upp av framstående forskare vid skärningspunkten mellan talmudisk och sekulär lag. Detta program erbjuds av Chabad of Greater St. Louis i samarbete med Cardoza Society of the Jewish Federation of St. Louis.4

Vi behöver fråga oss själva: Hur kan en specifik religiös grupp eller religion sätta sig över andra religioner och avgöra vad som är rätt och fel eller hur en icke-jude måste dö för påstådda överträdelser av påhittade budord? Vad är syftet med det? Finns det någon konspirations-fakta bakom? Har vi någonsin hört talas om Imamer som främjat Sharia-lagar inför presidenter och världsledare och har vi någonsin sett dessa införa Sharia-lagar i sina länders rättssystem? Det är vad vi här får läsa att Chabad-Lubavitch lyckats med.

Chabad-Lubavitch och USA’s Presidenter

Chabad är den organisation som ligger bakom Noahide lagarna och det tredjetemplets byggande. Det är också den organisation som är mest aktiv inom politik och lobbyverksamhet. Chabad är mycket förmögna och utövar stort inflytande. Lubavitcher-Rebbe, Menachem M. Schneerson har lyckats nå in till alla amerikanska presidenter sedan Jimmy Carter på 1970-talet. Han har varit rådgivare för presidenterna under 3 årtionde. Så vad kan möjligen vara målet med att en judisk organisation ska nå den amerikanska presidentens öron? Jag utgår från att det beror på att USA är det land i världen som har störst påverkan på andra länder, och därför anses USA vara viktigaste målet för att uppnå en Ny Världsordning – NWO. Om någon kan nå in i maktens korridorer i USA kan denne också nå in hos andra länders lagstiftning och utbildning.

Ronald Reagan skriver under House Joint Resolution 447 to set aside April 4, 1982, as a ”National Day of Reflection.”

Ronald Reagan skrev in bestämmelsen om En Tyst Minut i Amerikanska skolor, på initiativ av Chabad-Lubavitch. Ronald Reagan och Schneerson var goda vänner och Presidenten var en entusiastisk anhängare av Noahide-Lagarna, som senare President George H.W. Bush skrev in som Offentlig Lag 102-14. Följande utdrag är hämtat från Chabad-Lubavitchs hemsida.

   Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson, i rättfärdighetens minne, och president Ronald Reagan åtnjöt en djup relation under många år.

  Reagan visade en djup respekt för The Rebbe och hans undervisning. Presidenten var en tidig och entusiastisk anhängare av Rebbes uppmaning att göra alla människor medvetna om de sju universella lagarna, baserade på tron på ett högsta väsen. Rebbes uppmaning till ett ögonblick av tystnad i de offentliga skolorna och hans ihållande övertygelse om att Amerika måste exportera trosbaserade moraliska värden till världen, var bland teman som fann ett välkomnande öra hos president Reagan.5

***

  Ett lysande exempel för människor i alla trosuppfattningar om vad utbildning borde vara är det som tillhandahålls av Lubavitch-rörelsen, under ledning av Rabbi Menachem Schneerson, en världsledande andlig ledare som firar sin 80-årsdag den 4 april 1982. Lubavitcher-rebbes arbete står som en påminnelse om att kunskap är ett ovärdigt mål såvida det inte åtföljs av moralisk och andlig visdom och förståelse. Han har gett ett levande exempel på de sju Noahide-lagarnas eviga giltighet, en moralisk kod för oss alla oavsett religiös tro. Må han gå från styrka till styrka.

  Som ett erkännande av Lubavitcher-rebbeens 80-årsdag har Senaten och Förenta staternas representanthus i kongressen utfärdat Representanthusets Gemensamma Resolution 447 för att avsätta den 4 april 1982, som en "Nationell Reflektionsdag."

  NU, DÄRFÖR, förkunnar jag, RONALD REAGAN, president för Amerikas förenta stater, härmed 4 april 1982 som National Day of Reflection.

  VARAV JAG VITTNAR, jag har här idag satt min underskrift, den tredje dag i april, Herrens år nitton hundra åttiotvå, och det tvåhundra sjätte året för USA: s oberoende.6

***
George H.W. Bush skriver under Public Law 102-14

I 1991 skrev George H.W. Bush under en lag som främjar ”Utbildning och Goda gärningar”, med vilken Chabad-organisationen ställer sig själva i centrum som den organisation som har bäst förutsättningar att främja ”rätt moral” och ”sann fromhet”.


Signing of Presidential Proclamation in Honor of Education and Sharing Day.
George W. Bush skriver under Public Law 102-14
Barack Obama och Chabad-Lubavitch i Ovala Rummet
Donald Trump skriver under Offentlig Lag 102-14

Varje president sedan Ronald Reagan har erkänt Noahide-lagarna som Universella Lagar som hela mänskligheten är förpliktigat att följa. Och varje president sedan George H.W. Bush har skrivit under Offentlig Lag 102-14, och det sker varje år under en presidents sittande period. 

Trump och Kabbalah

Jarod Kushner, president Trumps svärson och Ivanka, Trumps dotter, är Chabad-Lubavitch troende.7 Trump har en egen Kabbalah-lärare, något han skriver om i sin bok The Way to the Top.

En dag, när min Kabbalah-lärare, Eitan Yardeni, frågade hur jag hade det, sa jag till honom att jag behövde en paus. Jag var gruvligt utmattad, överväldigad och överarbetad. Eitan sade då: ”Vet du vad du ska göra nu?” Jag trodde att han skulle uppmuntra mig att ta lite ledig tid. Men istället svarade han: ”Nej, arbeta hårdare! Var försiktig med vad du ber om eftersom du kan få det. ” Eitan hade rätt. Om jag ber om en paus, kan Gud höra mig och jag kan få en – en riktig lång paus…  

~Donald Trump, The Way to the Top: The Best Business Advice I Ever Received, s. 188

Att kongressen, representanthuset och presidenten har undertecknat lagen och godkänt den, är för Chabad-Lubavitch ett bevis på att det är dem som ska få utbilda i de religiösa Noahide lagarna, något som upphöjs av presidenterna som den mest grundläggande lag i vår värld. Så vad är det vi ser ske här? Att vara drucken i biblisk betydelse är att vara påverkad av onda andars lära, eller som Jesus uttrycker det: fariseernas surdeg, som vi måste akta oss för. Denna surdeg har nu jäst sig riktigt stor och fått inflytande på högsta nivå. Jag har skrivit ett kort inlägg om Herrens vredesvin, som de kommer få dricka till botten.

EU’s Ordförande Herman Van Rumpuy

Noahide-Academy skriver om hur USA’s presidenter har undertecknat ett erkännande av Noahide lagarna och i tillägg har andra världsledare erkänt dessa lagar. Två av dem är EU’s ordförande Van Rompuy och Australiens Generalguvernör Michael Jeffrey.

Australiens Generalguvernör Michael Jeffrey.

”Andra världsledare har anslutit sig till uppmaningen till ytterligare efterlevnad och kunskap om dessa lagar. Till exempel skrev Herman Van Rompuy (till höger), ordförande för Europeiska unionen (i juli 2014) att han söker större ”spridning av de universella värderingarna som kallas Noahide-lagarna”. Och generalmajor Michael Jeffery, Australiens generaldirektör, (till vänster) som beklagar familjens sammanbrott och drog- och alkoholmissbruk i det moderna samhället i ett brev från 2008, skrev att han trodde att att observera de grundläggande värdena i Noahide-lagarna kan vara en motgift mot sådana samhällsskulder. Vi behöver bara titta på det förödelse som vi befinner oss för att erkänna giltigheten av dessa sanna utsagorna.”8

Vladimir Putin och Chabad-Lubavitch

Washington Monthly skriver i en artikel med titeln The Odd Chabad Connection Between Putin and Trump:

Menachem Mendel Schneerson, känd för många som Rebbe, var en Rysk Imperium-född Amerikansk Ortodox Judisk rabbin och den sista Lubavitcher-Rebbe. Han anses vara en av de mest inflytelserika judiska ledarna under 1900-talet .....
I 1999, anställde [Vladimir] Putin två av sina närmaste rådgivare, oligarkerna Lev Leviev och Roman Abramovich, som skulle komma att bli Chabads största beskyddare världen över, för att skapa Federation of Jewish Communities of Russia under ledning av Chabad-rabbinen Berel Lazar, som skulle bli känd som "Putins rabbi." ....
 
Intressant nog har alla dessa män kopplingar till Chabad-rörelsen. Felix Sater hedrades som Årets Man 2014 av Port Washington Chabad-hus. Samma Chabad-hus’ webbplats visar Tevfik Arif, som inte är judisk, "bland dess 13 främsta välgörare." ....
Kom ihåg att Leviev beskrevs överst som en av två oligarker som Putin hämtade för att upprätta ”Federation of Jewish Communities of Russia under ledning av Chabad-rabbinen Berel Lazar, som skulle bli känd som” Putins rabbi”.” ....

The Renegade Tribune skriver i en artikel med titeln Putin is a Chabad Lubavitch Puppet följande:

Medan RT och många alternativa nyhetsställen framställer Putin som en slags räddare, är verkligheten att han bara spelar sin roll i den judiska babyloniska messianska såpoperan Nya Världsordning…. kräver Putin hårdare straff för antisemitiska uttryck i Ryssland. Han föreslog för medlemmar av den europeiska judiska kongressen att judar som möter en stigande ström av antisemitism och trångsynthet längre västerut skulle flytta till Ryssland, där han sa att de skulle bli bättre accepterade. Läsare av Jerusalem Post har även valt Putin som årets person.

Chabad.org skriver en artikel med titeln Moscow Rabbi to Receive Medal from Russian President:

Den utåtriktade ryska presidenten Vladimir Putin tilldelar landets hedersmärke till Chabad-Lubavitch Rabbi Yitzchak Kogan, chef för Moskvas Bronnaya-synagogan Agudas Chasidei Chabad, för att ha hjälpt till att stoppa ett knivanfall under en attack i synagogan i januari 2006, enligt Rysslands nyhetsbyrå Interfax .
Rabbinens son, studenten Yosef Kogan, kommer också att hedras av Putin för att ha brottat ner till marken den 20-årige Alexander Koptsev  efter att han sprang genom synagogan och attackerade och skadade nio personer.
Koptsev dömdes i september 2006 för anklagelsen om mordförsök och uppmuntrande till etnisk hat och dömdes i september 2006 till 16 års fängelse.

Putin välkomnar en delegation rabbis från olika länder. [Video 1:36 lång]

Bilder på Putin och Chabad-Lubavitcher rabbis. [DuckduckGo] för vidare studier.

Påven och Vatikanstaten

Rabbiner och en Chabad-Lubavitcher besöker Påve Fransicus9

Det är märkligt att Den judiske tidningen Forward listar Påve Fransiscus bland de 50 mest framstående judarna under 2013! Klicka på Påvens bild för att läsa mer. Det betyder att Påve Fransiscus har judiska rötter. Påven och Vatikanstaten har också erkänt Noahide lagarna som gällande hela mänskligheten. På Vatikanstatens hemsida kan vi läsa följande:10


Jerusalem, March 11-13, 2007; Adar 21-23, 5767
Kommissionen för religiösa relationer med judarna
Delegationen av Holy Holy-kommissionen
För religiösa relationer med judarna
Och Israels delegations huvudkanin
För förbindelser med den katolska kyrkan
Bilateralt kommissionsmöte
 Jerusalem, 11-13 mars 2007; Adar 21-23, 5767
   1. Vid det sjunde mötet i ovannämnda kommission, som hölls i Jerusalem, konstaterade ordförandena kardinal Jorge Mejia och Chefsrabbi Shear Yashuv Cohen betydelsen av numret sju inom den bibliska traditionen som indikerande fullhet och mognad. De uttryckte hopp om att fullständigheten i förhållandet mellan de katolska och de judiska medlemmarna i denna kommission kommer att vara en källa till välsignelse för både trosgrupper och världen i stort.

  Kardinal Mejia uppmärksammade också den nyligen bortgångna kardinal Johannes Willebrands, före detta president för den heliga Påvens Kommission För Religiösa Relationer med Judarna och en central figur i den historiska omvandlingen i katolsk-judiska relationer. Må hans minne alltid vara till välsignelse.

  2. Ämnet för mötet var religions- och samvetsfriheten och dess gränser. Den mänskliga förmågan att välja är en manifestation av den Gudomliga Bilden i vilken alla människor skapats (jfr 1 Mos. 1: 26-27) och är grundläggande för det Bibliska begreppet mänskligt ansvar och Gudomlig rättvisa (jfr 5 Mos. 30: 19).

  3. Gud har skapat människan som en social varelse som per definition sätter gränser för individens mänskliga frihet. Dessutom härrör valfriheten från Gud och är därför inte absolut, utan måste återspegla Gudomlig vilja och lag. Följaktligen kallas människor till att fritt lyda den gudomliga viljan, såsom manifesteras i Skapelsen och i Hans uppenbarade ord.

  Judisk tradition betonar Noachide-förbundet (jfr 1 Mos. 9:9-12) som att den innehåller den universella moraliska koden som åligger hela mänskligheten. Denna idé återspeglas i den kristna skriften i Apostlagärningarna 15:28-29.

  4. Följaktligen är idén om moralisk relativism antitetisk mot denna religiösa världssyn och utgör ett allvarligt hot mot mänskligheten. Trots att Upplysningstiden hjälpte till att upprätta en rening från missbruk av religion, kräver det sekulära samhället fortfarande religiösa fundament för att upprätthålla bestående moraliska värden. Bland det viktigaste är okränkbarhetsprincipen gällande människans liv och värdighet. Etisk monoteism bekräftar dessa som okränkbara mänskliga rättigheter och kan därför ge inspiration i detta avseende för samhället i stort.

  5. Även om staten i princip inte borde begränsa religionsfriheten för individer och samhällen eller för moraliskt samvete, har det ansvaret att garantera samhällets välbefinnande och säkerhet. Följaktligen är det skyldigt att ingripa varhelst och närhelst ett hot utgörs av främjande, undervisning eller utövande av våld och särskilt terrorism och psykologisk manipulation i religionens namn.

  6. Förutom att respektera religiös valfrihet, bör trossamfundens integritet också garanteras. Följaktligen är det legitimt för ett samhälle med en dominerande religiös identitet att bevara sin karaktär, så länge detta inte begränsar minoritetssamhällen och individens frihet att erkänna sina alternativa religiösa åtaganden eller att begränsa deras fulla medborgerliga rättigheter och status som medborgare, individer och samhällen. Detta tvingar oss alla att säkerställa integriteten och värdigheten hos heliga platser, platser för tillbedjan och gravplatser för alla religiösa samhällen.

  7. Under historien har religiösa samfund inte alltid varit trogen mot dessa värden. Därför finns det en särskild skyldighet för religiösa ledare och samhällen att förhindra felaktig användning av religion och att utbilda till respekt för mångfald som är avgörande för att säkerställa ett hälsosamt, stabilt och fredligt samhälle.

  I detta avseende är det en speciell roll för familjer, skolor och myndigheter i stat och samhälle samt media att förmedla dessa värden till kommande generationer.

  Sammanfattningsvis uttryckte den bilaterala kommission som hade sammanträtt i den heliga staden Jerusalem, bönen om att den Allsmäktige skulle välsigna och inspirera både religiösa och politiska ledare i regionen och utanför, att arbeta beslutsamt för att främja fred, värdighet, säkerhet och lugn i det heliga Land för alla dess folk och för hela världen.

  Jerusalem, 13 mars 2007 - Adar 21-23, 5767

  Chief Rabbi Shear Yashuv Cohen
  (Chairman of the Jewish Delegation)

  Jorge Cardinal Mejía
  (Chairman of the Catholic Delegation)

  Chief Rabbi Ratson Arussi

  Georges Cardinal Cottier, O.P.

  Chief Rabbi Yossef Azran

  Archbishop Antonio Franco

  Chief Rabbi David Brodman

  Archbishop Elias Chacour

  Chief Rabbi David Rosen

  Bishop Giacinto-Boulos Marcuzzo

  Mr Oded Wiener

  Mons. Pier Francesco Fumagalli

  P. Norbert J. Hofmann, S.D.B.

Min tolkning av punkt 2 och 3: Valfriheten är inte absolut men vi kallas till att fritt lyda den gudomliga viljan. Antingen är valfriheten absolut eller inte! RKK menar också att rabbinernas tolkningar i Talmud och Noahide lagarna ärden gudomliga viljan. Grunden är lagd mellan RKK och rabbinerna och nu kommer erkännandet av Noahide lagarna.

Min tolkning av punkt 4: Moralisk relativism är antitetisk mot denna religiösa världssyn och utgör ett allvarligt hot mot mänskligheten – Moraliskt förnekande av fasta värden och all absolut kunskap är oförenlig med judisk tradition (Noahide) som krävs av alla, och det är ett hot mot hela mänskligheten.

Min tolkning av punkt 5: De som avgör vad som är ett hot, är rabbinerna i samarbete med antikrists världsrike, överstaten. Det är ”skyldig” att ingripa varhelst och närhelst, av vilken orsak som helst baserat på en hotbild som avgörs av de religiösa. Vad de kallar religiös manipulation är vad Bibeln kallar för predikandet av evangeliet.

Min tolkning av punkt 6: Det kommer göras genom övervakning av kyrkor och församlingar med hjälp av kameraövervakning och registrering av predikoutkast. Vi har sett det komma för flera församlingar i USA och Kina. Är en församling statsstöd måste pastorn predika enligt givna regler för att inte förlora sitt statsstöd.

Min tolkning av punkt 7: Det kommer göras genom Noahide lagarna som förbjuder alla trosinriktningar som tror på en treenig Gud, att Gud blev människa och att Jesus är Messias. Dem har slängt in lite andra avgudadyrkande religioner bara som en dimridå, men måltavlan är Jesus Kristus och Hans följare. Bibeln vittnar om en förföljelse av församlingen och det gör även Noahide lagarna, som vi läste i förra Del 7:1.

Min tolkning av sammanfattningen: När RKK ber i den Allsmäktiges namn är det för att blidka rabbinernas Ein Sof och underordna sig kraftens gud som Daniels bok talar om.

Summering

När jag då tittar på vad Chabad-organisationen förespråkar är det ganska skrämmande att se hur de genom ett kryphål i amerikansk lag lyckats få igenom sin agenda för utbildning av Noahide lagarna. Dessa lagar som i mycket liknar Guds tio budord, har en helt annan målsättning än att ”var och en ska leva rättfärdigt och gudfruktigt”. Målet är att nationerna ska införa dessa lagar genom utbildning (läs indoktrinering) för att föra in folken under talmudiskt överstyre. Vi talar alltså om rabbinsk tyranni.

Rabbinsk judendom är inte en demokratisk religion, utan eftersträvar teokrati och religiös övermakt. Även om Gud varken är demokrat, socialist eller republikan tillåter Han människorna få sin vilja fram, visserligen inom gränserna för Hans egen plan. 

Enligt rabbinsk judendom lever vi nu i den messianska eran, där Israel och det judiska folket och rabbinerna ska vara ”ett ljus för världen”. Detta hämtar de från Jes. 49:6  ”han säger: Det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag skall sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att du skall bli min frälsning intill jordens yttersta gräns.” vilket vi vet talar om Jesus Kristus och inte om det judiska folket. I Del 5:3 tog jag upp Kabbalisternas syn på vem Messias egentligen är – Israel är Messias. Men det är en mycket mer cynisk plan än att bara vara ett ”ljus” för världen. Israel Shahak får berätta för oss:

Rabbi Yoseph erkände att under messianska tider skulle judar vara mäktigare än icke-judar och skulle då vara förpliktigad att erövra Israel, utvisa alla icke-judar och förstöra de avgudadyrkande kristna kyrkorna. ~Israel Shahak – Jewish Fundamentalism in Israel. p. 45

Målet för rabbinerna är att utrota kristendomen, antingen genom bedrägeri eller genom krig, en förebild de hämtat från Jakob och Esau där Jakob bedrog Esau, och de kristna är Esau. Jag vill påminna om vad Shapira sagt om Edom som jag skrev om i Del 6:1När Yeshua återvänder kommer han att förstöra Edom: alltså de kristna som inte står med den nuvarande staten Israel. Paulus säger i Romarbrevet att de är evangeliets fiende, vilket Talmud och rabbinsk litteratur bekräftar.

Rom. 11:28 Så när det gäller evangeliet är de fiender för er skull, men när det gäller utkorelsen är de älskade för fädernas skull.

!!!De är älskade för fädernas skull, men de är i sanning evangeliets fiender, och därmed våra fiender. Men vi är inte deras fiender. Vi ska älska även våra fiender, precis som Fadern är god mot både goda och onda. Hat får inte finnas i våra hjärtan, och dyker hat eller förakt upp är det något vi måste bekänna som synd inför Gud.!!!

 Rabbinernas Uppror mot Gud

Det uppror de judiska rabbinerna gjort mot Guds evangelium kan vi följa genom hela Bibeln, och även genom historien. Rabbinerna stoltserar med att Fariseerna är deras förfäder, och kan även påvisa detta historiskt, något jag tog upp i Del 2 Fariseérna. Det uppror mot Guds ord som började med fariseérnas sekt har nu nått sin kulmen i rabbinsk judendom som bevisas i Talmud, en starkt antikristlig bok. Kabbalah är utvunnen ur tre tusen års falsk judendom och innehåller alla demoniska ingredienser man kan tänka sig finns. Men, de är älskade för fädernas skull, och de kommer bli inympade i den Sanna roten om de inte vidhåller sin otro.

Frågan om rabbinsk judendom verkligen är monoteistisk har lyfts av flera som studerat Kabbalah. Kravet att alla andra religioner ska vara monoteistiska gäller alltså inte rabbinsk judendom, något jag tog upp i Del 5:3 Kabbalah, Judaism, Fallet, Shekinah Föll i Abyssen.

En av de största förespråkarna för Kabbalah i modern historia, Gershom Scholem, förde själv fram frågan. Den judiske författaren professor Norton Mezvinsky citerar Gershom Sholem i boken Jewish Fundamentalism in Israel, skriven av honom och professor Israel Shahak:

Den berömda forskaren Gershom Scholem väckte tidigt i sin karriär en viktig intellektuell fråga om judendomen; kort därefter tappade han, tillsammans med många andra forskare, den. Denna fråga blev sedan praktiskt taget okänd för människor som inte kunde hebreiska. I sin första bok på engelska om judisk mystik, Major Trends in Jewish Mysticism, baserad på en tidigare uppsättning föreläsningar som levererades i New York City, först publicerad 1941 och tryckt många gånger, ifrågasatte Scholem huruvida judar som trodde på Cabbala hade bevarat tron på monoteism som tidigare varit så karakteristisk för judendomen. I sin sjunde föreläsning mot slutet av avsnitt fem i boken skrev Scholem, efter att ha beskrivit processen, som enligt den lurianska Cabbala äger rum genom judiskt initiativ inom Gud: ”Att förena denna process med den monoteistiska läran, som var kär för kabbalisterna, som det var för alla judar, blev uppgiften för teoretikerna för kabbalistisk teosofi. Även om de gav sig modigt på den, kan det inte sägas att de var helt framgångsrika. ” Dessa två invecklade meningar antydde att den mest populära formen av Cabbala, som fortfarande tros av många judar i Israel och i diasporaen, inte är monoteistisk. Egentligen avstod Scholem från att nämna att många judiska motståndare av Cabbala, innan den blev dominerande omkring 1550 och under den judiska upplysningen, ställde samma fråga tydligare och uttryckte mer skarpt motstånd mot den dominerande lurianska formen på grund av att den förnekade monoteismen. Sedan dess har forskare som har skrivit på engelska om judendom, inklusive Scholem själv i senare böcker, inte med några få undantag ifrågasatt om judendomen i alla dess former och alla tider var monoteistisk och / eller om många fromma judar trodde på monoteism. (Raphael Patai var ett undantag. I kapitel 5 till 8 i sin bok, den hebreiska gudinnan, publicerad 1967, tog Patai upp denna fråga. Israel Shahak, ett annat undantag, gjorde det också i sin nyare bok, Jewish History, Jewish Religion.) De lärde som har skrivit på engelska om judendomen har, med några få undantag, inte betraktat i sina böcker den ännu viktigare frågan om judendomen genom hela historien har haft fasta principer. s.211-212

Repetition av mina tankar: Vilddjuret betecknar alltid ett rike, och det riket ser jag uppstå ur talmudisk judendom och har druckit av Kabbalahs läror (New Age, Teosoferna, Antroposoferna, Frimurarna, Kvantfysik, mm.), något Chabad-Lubavitch har erbjudit de amerikanska presidenterna att dricka av. Talmud kallas av rabbinerna för Torahs Hav, och Kabbalah kallas för Torahs Vin. När jag läser detta tänker jag på det odjur stiger upp ur ”havet” (Upp. 13:1), och hur skökan håller en bägare i handen fylld med ”otukts vin” (Upp. 14:18, 17:2). Kabbalahs gud är, Ein Sof, och utifrån den guden har tio andra gudar utgått, vilket Kabbalah illustrerar med ”Kunskapens träd”, också kallat Sefirot-trädet.

RKK är inte ensam i sitt arbete att ena alla världsreligionerna. Chabad-Lubavitch använder istället bara den politiska arenan.

Översikt | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 |

Fotonoter


1 https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/206doc/list-oral-statment-institute-of-noahide-code.pdf
2 https://www.jta.org/2015/12/18/united-states/un-to-recognize-yom-kippur-as-official-holiday
3 https://sv.wikipedia.org/wiki/Naturlag
4 https://www.showmechabad.com/templates/section_cdo/aid/2582171/jewish/Jewish-Law-and-Ethics-Symposium-Dinner.htm
5 https://www.chabad.org/therebbe/article_cdo/aid/142535/jewish/The-Rebbe-and-President-Reagan.htm
6 https://www.chabad.org/multimedia/browsers/imagepopup_cdo/iid/107068
7 https://www.haaretz.com/world-news/watch-ivanka-jared-pray-for-victory-at-chabad-rebbe-s-grave-1.5457632
8 https://www.noahide-academy.com/noahide-world/noahide-laws-recognized-by-governments/
9 https://crownheights.info/videos/575260/rabbis-activists-visit-pope/
10 http://w2.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20070313_commissione-bilaterale_en.html