Kalvinists Nummer 2\'s Respons på mitt inlägg om Kalvinismen, Westminsterbekännelsen och Bibeln!

Ett svar på mitt inlägg, som delats i en FB-Grupp. Responsen riktades mot personen som postat inlägget och inte mot mig skrivit det. Jag fick då gå in och förklara: \”Hej, Eftersom jag är författaren av artikeln vill jag försöka svara dig. Jag återkommer.\” Mitt svar finns här.


Följande är Kalvinist nr. 2\’s respons på mitt inlägg!

Du skriver

\”Här kommer kalvinismens lära om den fria viljan in. Och jag upprepar: Den här extrema synen på den fria viljan är roten till alla andra felaktiga läror inom kalvinismen. Om Gud skapade oss som förprogrammerade robotar, förprogrammerade att antingen älska eller hata Honom, så skulle det inte vara sann kärlek. Den fria viljan har Gud gett oss eftersom vi är skapade till Hans avbild.\”
Min respons:
Först och främst är det en extremt förenklad syn att påstå att människor endast är förprogrammerade robotar enligt kalvinister. De kalvinister jag känner till (inkl. mig själv) håller till kompatibilism. Detta innebär kortfattat att människan har en meningsfull och verklig vilja, och att vi väljer att agera efter våra egna begär. Vi blir inte tvingade att synda mot vår egen vilja till exempel, utan detta kommer helt och fullt från våra egna syndfulla hjärtan. Men vi tror också att Gud är totalt suverän, och att allt som sker i tid och rum är förordnat av Gud. Gud ser inte bara in i framtidens korridorer för att lära sig vad hans egna skapelser tänker göra – nej, Gud har själv förordnat allt som sker i tid och rum. Att påstå att människan bara är förprogrammerade robotar enligt kalvinister är verkligen inte sant.
För det andra så argumenterar du helt utifrån vad du tycker låter rimligt, snarare än vad Bibeln faktiskt säger. Inte någonstans i Bibeln finner du stöd för att människan har en fri vilja på det vis du menar. Vi är alla kallade till att leva för att förhärliga Gud och lyda honom, men det innebär inte att människan i sin egen kraft kan eller vill detta sedan sydafallet. Tvärtom läser vi genomgående om människans brist på både vilja och förmåga att i egen kraft omvända sig och lyda Gud. Jesus säger själv uttryckligen att INGEN KAN komma till honom, om inte Fadern drar honom.

\’ Det står skrivet: \” Ingen rättfärdig finns, inte en enda \” \”ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.\” \”Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.\” \’ – Romarbrevet 3:10‭-‬12

\’ Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. \’ – Johannesevangeliet 6:44

\’ Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. \’ – Romarbrevet 8:7‭-‬8

Om du vill argumentera för att människan har en fri vilja att välja Gud och omvända sig själv (trots att Bibeln säger att Gud är den som skänker omvändelse), så får du visa vart i Skriften du finner stöd för dessa läror. Du måste också förklara alla de texter som tydligt säger det motsatta.

Du skriver även:
\”Jag skulle inte vilja ha en kvinna som tvingas älska mig eller tvingas gifta sig med mig. Jag vill ju helst att det ska vara en frivillig kärlek, ett frivilligt önskemål, nåt som kvinnan själv fått välja. Annars är det inte sann kärlek.\”
Min respon: Skulle gärna se denna definition av sann kärlek dragen ut ifrån Skriften. Vet att detta är ett väldigt vanligt påstående hos de som högljutt kritiserar kalvinism, men de verkar inte citera Skriften för att komma fram till den. Skriften säger nämligen att Gud är den som ger människor nya hjärtan så att de kan leva i lydnad, inte att vi själva av fri vilja och i egen kraft valt att leva i lydnad. När en människa får sitt steniga hjärta utbytt mot ett hjärta av kött, så har han även en ny vilja och nya begär som löper efter sin Frälsare. Dessa begär kommer ALDRIG ur det steniga hjärtat och ur människans egna \”fria vilja\”. Paulus skriver att vi är nya skapelser i Kristus. Det är inte den andligt döda syndaren som av sin \”fria vilja\” har valt att omvända sig och leva i lydnad – det är Gud som har valt att väcka den andligt döda syndaren till andligt liv – för Sin egen ära.
Vidare skriver du:
\”Blir Gud mindre suverän om vi får möjligheten att välja själv? Blir Gud mindre suverän om vi säger att Han är Allvetande, har förutsett allting, och är briljant i sin strategi? Måste vi säga att Han är orsaken till att djävulen finns och att djävulen också är förprogrammerat att göra allt ont för att Han ska bli upphöjt? …\”
Min respons:
Om Guds syften hänger helt och hållet på hans skapelsers \”fria vilja\”, så kan han omöjligt vara helt suverän. Bibeln säger att Jesus kom för att frälsa sitt folk, och att han genom sin blodsutgjutelse säkrade en evig frälsning för dem. Enligt ditt system så betyder dessa ord ingenting, eftersom Jesus omöjligen kan ha säkrat någonting alls. Det hänger helt på människornas fria vilja, och rent teoretiskt kunde då alla ha tackat nej till denna frälsning. Angående djävulen så är Bibeln ganska tydlig med att han är skapad av Gud själv, vilket gör din fråga ganska konstig. Menar du att Gud INTE är orsaken till att djävulen finns? Försök hitta stöd för det i Bibeln.
Utöver allt jag redan sagt om detta, så måste jag igen påminna om att Guds Ord gång på gång talar om både förutbestämmelse och Guds frihet att välja vem han vill visa barmhärtighet. Sålänge du inte hanterar dessa texter så är din kritik meningslös, eftersom det är Guds Ord som är auktoritärt – inte människors påståenden. Här är ett axplock av texter som talar om förutbestämmelse och Guds frihet att välja:

\’ Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. \’

– Romarbrevet 8:28‭-‬30

\’ Vad skall vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte! Han säger till Mose: \”Jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över\”. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. \’

– Romarbrevet 9:14‭-‬16

\’ Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas. \’

– Efesierbrevet 1:3‭-‬6

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s