Del 7 Den nya Sabbaten!

← Förra | Nästa →

Inledning | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 |

Ladda ner hela serien En Exposé över SDA och Ellen G. White som PDF-fil

Sabbaten Del 21

I mitt förra inlägg har jag visat att sabbaten inte var en fixerad dag – lördag – som sabbaterianerna hävdar, utan Bibeln säger helt enkelt att DEN SJUNDE DAGEN skulle vara vilodag.

Sabbaterianerna utgår från att lördagen ÄR den sjunde dagen, och hänvisar till att judarna håller sabbaten på lördag.

Genom Blodet!

Jag har visat att kalendern har ändrats, inte så som Adventisterna och Hebreiskarötterrörelsen påstår, genom påvens hand eller genom Konstantins lag, utan det hände efter år 70 e.Kr. vid templets förstörelse. Detta hände flera hundra år innan påven och Konstantin.

Jag har visat att den judiska kalendern började med Nisan som den första månaden på året, och att den femtonde Nisan var fastställd sabbat. Och utifrån det har jag räknat ut alla följande sabbater fram till nästa år den femtonde.

Jag har visat på det visat det omöjliga i att påstå att sabbaten är på en lördag eftersom sabbaten försköts med en dag per år under sju år, för att återigen infalla på en lördag det åttonde året. För att räkna fram vilken dag sabbaten skulle ligga på sa Gud att den femtonde var första sabbatsdagen.

Snart vill jag visa på vilken dag de första kristna firade sin sabbat, men först vill jag förtydliga att lagen och stadgarna är fastspikade på korset, och vad Guds lag är.

I Hosea 2:11 är det förutsagt att Gud ska avskaffa de judiska högtiderna, inklusive sabbaten helt och hållet Jag skall göra slut på all hennes fröjd, på hennes fester, nymånader och sabbater och på alla hennes högtider.

Kol. 2:14 säger att Kristus utplånade den handskrift som genom sina stadgar vittnade emot oss, och han tog bort den genom att spika fast den på korset. och dessa stadgar inkluderade sabbaten.

Hebreerbrevet 8:8-12 citerar hela Jeremias profetia från Jer. 31:31-34 och i vers 13 säger Hebreerbrevets författare: När han säger: ett nytt förbund, har han förklarat det första föråldrat. Men det som är föråldrat och gammalt är nära att försvinna.

Detta uppfylldes bokstavligen år 70 e.Kr. då tempeltjänsten, släktkrönikorna och kalendern förstördes.

Ef. 2:15 visar på exakt samma: då han i sitt kött tog bort fiendskapen, NÄMLIGEN LAGEN med dess bud och föreskrifter.

Och 5 Moseboken är föreskrifternas bok som Paulus skriver om, och i 5 Mos. 5:12-15 har vi det fjärde budordet. Därför är det FJÄRDE budordet också avskaffat.

Rom. 10:4 visar oss att Kristus är LAGENS ÄNDE, till rättfärdighet för var och en som tror.

Här säger Grekiskan telos gar nomous Christos. Ordet telos betyder det uppnådda målet, slutförandet eller fullbordandet av något. Det betyder att Kristus därför, enligt Paulus, fullständigt fullbordade lagen och satte stopp för den.

Jag läste den här berättelsen från den Babyloniska-Talmud som beskriver händelser i templet 40 år innan templet förstördes. Rabbinerna berättar:

Fyrtio år innan templet förstördes, föll lotten aldrig i högra handen, den röda ullen blev aldrig vit, den västra lampan brann inte, och templets portar öppnades av sig själv, tills den dag då R. Johanan b. Zakkai tillrättavisade dem när han sa: ”Tempel, Tempel, varför oroar du oss? Vi vet att du är bestämt till förstörelse. För detta har blivit profeterat av Sakarja, son av Iddo [Sak. 11:1]: ”Öppna dina dörrar, Libanon, så att eld kan förtära dina cedrar.” Babylonian-Talmud, s. 60 Min översättning.

Prästerna rapporterade om övernaturliga händelser i templet, och det är en fortsättning på det Matteus beskriver i sitt evangelium: Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, förlåten i templet brast i två delar, uppifrån och ända ner, och jorden skakade, och klipporna rämnade. Matt. 27:50-51.

Gud visade tydligt att Mose lag nu var ogiltig och att ingen längre kunde offra för sina synder. Det fullkomliga offret var redan gjort!

Om nu dödens tjänst, som med bokstäver var inristat på stenar (lagen), hade en sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för hans ansiktes härlighets skull, men som snart försvann, hur mycket större härlighet ska då inte Andens tjänst ha? För om det som försvinner (lagen) hade härlighet, hur mycket större härlighet har då inte det som består. 2 Kor. 3:7-11

Läs:

Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen, för att ni ska tillhöra en annan, honom som är uppstånden från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud. Men nu är vi befriade från lagen, döda från det som höll oss fångna. (här menas lagen)Rom. 7:4, 6

Läs igen:

Låt därför ingen döma er i fråga om mat eller dryck, eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat, som är en skugga av det som skulle komma, Kristi kropp. Kol. 2:16

Se på detta uttrycket Låt därför ingen döma er i fråga om SABBAT.

Vad är det Paulus har i tankarna när han skriver i Rom. 7:7 Vad ska vi då säga? Är lagen synd? Nej, inte alls! Men synden skulle jag inte ha känt till, om inte genom lagen. För jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: Du ska inte ha begär.

HAN SYFTAR TILL GUDS TIO BUDORD! I vers 6 i samma kapitel säger han: Men nu ÄR VI BEFRIADE FRÅN LAGEN, döda från det som höll oss fångna, så att vi tjänar på ett nytt sätt i anden, och INTE på ett gammalt sätt efter bokstaven. Rom. 7:6

Vi håller nu lagen genom att vandra i Anden, för Kristus har fördömt synden i köttet, och vi är inte skyldiga köttet nåt. Gal. 5:22-25 undervisar oss om Andens frukter, och Paulus säger i vers 24-25 Men de som tillhör Kristus har korsfäst sitt kött med dess lustar och begär. Om vi lever i Anden, så låt oss också vandra i Anden.

Läs igen:

Låt därför ingen döma er i fråga om mat eller dryck, eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat, som är en skugga av det som skulle komma, Kristi kropp. Kol. 2:16

Låt inte döma er i fråga om …. sabbat?! Ja. Precis. Sabbaten också. Det verkar ha varit ett hett diskussionsämne redan då.

Den Nya Sabbaten

Mot slutet av sabbaten, i gryningen på första dagen i veckan, kom Maria Magdalena… Matt. 28:1

Mot slutet på sabbaten, i gryningen på första sabbaten! Grek. Eis mian (emeran) sabbaton – bokstavligen På första sabbatsdagen. Här säger Matteus alltså att Maria Magdalena gick till graven i gryningen på FÖRSTA SABBATSDAGEN.

Och mycket tidigt på första dagen i veckan…. Mark. 16:2

“Te mia emera ton sabbaton” – på den förste av sabbatsdagarna.

I Lukas 24:1, kallas söndagen, eller den första dagen för sabbat Men på första dagen i veckan… Prote emera sabbaton, vilket bokstavligt betyder på den första dagen av sabbaterna.

Men på den första dagen i veckan kom Maria Magdalena… Johannes 20:1

Samma ord här te mia (emera) ton sabbaton. Men på den första dagen i sabbaterna/sabbatsdagarna kom Maria Magdalena….

Vi hittar sabbatsdagen återigen i Apg. 13:14 och 16:13.

Evangelierna och breven skriver alltså om en Ny Sabbatsdag. Vi kan se detta genom hela NT. Vi bör läsa texten så här: Mot slutet av (den gamla) sabbaten, i gryningen på första sabbatsdagen (den nya sabbaten), kom Maria Magdalena… Om du säger att lördagen var den gamla sabbatsdagen, så var söndagen den nya sabbatsdagen i den nya skapelsen. Och sabbat betyder ju vila, frid, ro, den nya vilan i Kristus.

När nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila (sabbat), så låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig ha blivit efter på vägen. För evangeliet har ju blivit förkunnat för oss liksom för dem (Israel). Men Ordet som de hörde blev inte till någon nytta, eftersom det inte blev förenat med tron i dem som hörde det. För vi som har kommit till tro går in i vilan (sabbaten), som han sa: Så svor jag i min vrede: De ska inte komma in i min vila (min sabbat). Ändå har hans verk stått färdiga sedan världens grund blev lagd. För på ett ställe har han sagt om DEN SJUNDE DAGEN på följande sätt: Och Gud vilade på sjunde dagen från alla sina verk. Och på det här stället igen: De ska inte komma in i min vila. Eftersom det alltså står kvar att några ska få komma in i den, och de som först fick höra evangeliet inte kom in på grund av olydnad, så bestämmer han på nytt en viss dag och säger genom David efter så lång tid: I dag, såsom det är sagt. I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan. För om Josua hade fört dem in i vilan, så skulle han sedan inte ha talat om en annan dag. Därför återstår en sabbatsvila för Guds folk. För den som har kommit in i Hans vila, han har också fått vila från sina verk, såsom Gud från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen faller i samma slags olydnad. Hebr. 4:1-16

För nu har Gud fullbordat allt vad han sagt Han ska göra; Han har försonat synden, Han har ordnat det nya förbundet Han lovade genom Jeremia och har avskaffat det gamla som Hosea profeterade, och Han är uppstånden!

Också vårt nya liv börjar vid uppståndelsen, men hur kan vi uppstå om vi inte har dött? Men den som är i Kristus, är en ny skapelse (2 Kor. 5:17), precis som alla andra verser som ger samma vittnesbörd, och är det gamla förgånget (vilket inkluderar den gamla förordningen).

Vi lever i en Ny Sabbat. Den gamla är borta, se, den nya har kommit. Vi har fått en evig sabbatsvila från våra egna gärningar, genom ett fullkomligt offer för våra synder, och Gud har tagit bort våra synder. Vi är nu försonade. Och Kristus ÄR VÅR SABBAT!

Fotnoter

1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1036837129803990&set=a.220862051401506&type=3&permPage=1

← Förra | Nästa →

Inledning | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 |

Ladda ner hela serien En Exposé över SDA och Ellen G. White som PDF-fil

2 reaktioner på ”Del 7 Den nya Sabbaten!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s