Del 3 En blandning av sanning och lögn!

← Förra | Nästa →

Inledning | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 |

Ladda ner hela serien En Exposé över SDA och Ellen G. White som PDF-fil

Efter flertalet misslyckade profetior där E.G. White satte datum, år och dag på Jesu återkomst, TROTS Jesu varning för detta i Mark. 13:32, fortsätter hon försvara sin felaktiga eskatologi, något en normalt tänkande och uppriktig kristen skulle skämmas över. Kanske skulle man dra sig undan och sluta profetera och undervisa, om man inte också skulle stå fram och erkänna sitt misstag, vilket hennes inspiratör William Miller faktiskt gjorde. Men inte E.G. White, hon fortsätter.

Ellen White predikar i församlingen

Hon profeterade att världen skulle gå under 1843, 1844, 1845 och 1851: Nu är tiden snart slut, (1851) och vad vi har lärt oss på 6 år måste de lära sig på några månader. (Adventsbudskapet, Early Writings, s. 58). Och det är här Den Rättsliga Undersökningen (Investigative Judgment) uppstår. När det första datumet inte stämde, kommer hon upp med en ny förklaring till varför. Allt för att bevara sig själv och inte förlora ansikte inför sina följare.

Det är en sorglig blandning av sanning och lögn som presenteras i hennes syner. Och oftast är det änglar hon hänvisar till. I sin bok Vittnesbörd till församlingen skriver Ellen G. White om änglar 425 gånger, och det bara i första volymen som är på 662 sidor. Nästan en gång per sida. Änglasyner och ledsagande änglar har en central roll i E.G. Whites texter. Vi känner igen samma ”ängladyrkan” från mormonerna, islam, och andra sekter som t.ex. romersk-katolska kyrkan och Ignatius Loyola, grundaren av jesuitordern. 1

Änglar verkar vara viktiga även för dagens falska rörelser som t.ex. Nya Apostoliska Rörelsen med Bill Johnson och Todd Bentley i spetsen. Jag vill därför påminna om Paulus varning till galaterförsamlingen: Men även om vi ELLER EN ÄNGEL från himlen predikar ett ANNAT evangelium för er, än det som vi har predikat för er, så vare han förbannad! (Gal. 1:8).

Detta med nya uppenbarelse från änglar har skadat Kristi kropp och medfört stora lidanden och stort mörker för så oändligt många. Och adventisternas evangelium är i sanning ett annat evangelium.

Paulus profeterar och varnar för sådana som Ellen White i Kolosserbrevet och likheterna är slående:

Låt därför ingen döma er i fråga om MAT eller DRYCK, eller i fråga om HÖGTID eller NYMÅNAD eller SABBAT, som är en skugga av det som skulle komma, Kristi kropp. Låt inte segerlönen tas ifrån er av NÅGON som ger sig hän åt ÖDMJUKHET och TILLBEDJAN av ÄNGLAR, och som FÖRDJUPAR sig i sådant som han inte har sett, och till ingen nytta är uppblåst i sitt köttsliga sinne, och inte håller sig till huvudet, från vilken hela kroppen genom leder och senor får kraft och sammanhållning och växer med den tillväxt som Gud ger. Kol. 2:16-19

Ellen White har skrivit om allt detta: Mat och dryck, högtider, nymånad och sabbat, tillbedjan av änglar och hon har fördjupat sig i sådant som ingen annan apostel eller profet i Bibeln har beskrivit eller sett. Detta är ett tecken på ett köttsligt sinnelag, en falsk ödmjukhet och visar också att hon inte i sanning höll sig till Kristus, som är huvudet för församlingen. ”Men vänta lite,” säger adventisten, ”vi tillber inte änglar.” Att tillbe har här betydelsen av att ”frukta” änglar, att ”inkludera änglar” i tillbedjan eller i sin religion. t.ex. RKK och deras skyddsänglar som är så viktiga för deras helgondyrkande teologi. Att fördjupa sig i, har betydelsen att tränga sig in i sådant som ingen av profeterna i Bibeln sett, i den här kontexten blir det vad som kallas esoterisk kunskap – gnosticism. Detta sker därför man söker hävda sig genom kunskap och det föranleds av ett uppblåst köttsligt sinne!

Falska Profeter Och Lärare

Men vad driver en människa att profetera falskt? Paulus förklarar det i Galaterbrevet 5 när han skriver:

Men köttets gärningar är uppenbara. De är hor, otukt, orenhet, lösaktighet, AVGUDERI, TROLLDOM, hat, gräl, avund, vredesutbrott, stridslystnad, SPLITTRINGAR, VILLOLÄROR, missunnsamhet, mord, fylleri, frosseri och annat sådant. Om sådant säger jag er i förväg, som jag också tidigare har sagt, att de som gör sådant ska inte ärva Guds rike. Gal. 5:19-21

Det är köttets gärningar, och om man lever så är man inte ledd av Anden. Sabbaten har blivit avguderi, där frälsningen avgörs om du håller sabbaten helig eller inte. Här är Jesu verk på korset inte det centrala för frälsningen utan den avgörs om du ”håller Guds tio budord, där sabbaten är beviset på din trohet”. Splittringar uppstod inom metodiströrelsen när Milleriterna framförde sitt budskap: Jesus kommer om två veckor. Splittringar är självklart inte alltid av ondo, för det finns splittringar som den Helige Ande åstadkommer (Rom. 16:17) där Herren vill att man drar sig undan sådana som har lämnat den smala vägen, sådana som åstadkommer splittringar och förförelser I STRID MOT DEN LÄRA som vi har fått undervisning i av Guds ord. Ellen White och hennes samtida spred villoläror som motsade Bibelns ord. Bibelkunskapen hos dessa adventister är mycket låg. Mitt folk går under i brist på kunskap. Hos. 4:6 Vi ser detta i följande sammanställning:

E.G. White motsäger Herrens ord

(Översättning är på gång av flera av hennes motsägelser.)

Ellen G. White hävdade att hon fick till sig sina uppenbarelser från Gud genom visioner, drömmar och änglabesök. Hon anses av Adventisterna vara Herrens budbärare. SDA säger sig vara arvtagare och fullbordare av den protestantiska reformationen. SDA kallar sig själva ”Bokens folk” för att visa att deras läror är grundade i Bibeln.

Jämför nu Ellen G. White’s läror med Bibelns.

Var Adam tillsammans med Eva när hon frestades i lustgården?

Ellen White säger NEJ!

Änglarna hade varnat Eva att akta sig från att avvika från hennes man medan de var upptagna med sina dagliga sysslor i lustgården; tillsammans med honom skulle hon inte vara lika utsatt för frestelser som om hon inte var med honom. Men uppslukad av sina glädjande sysslor vandrade hon omedvetet bort från hans sida. När hon märkte att hon var ensam, kom det över henne en känsla av fara, men hon slog undan den, genom att hon bestämde sig föra att hon hade tillräcklig visdom och styrka för att urskilja det onda och stå emot den. Utan en tanke på änglarnas varningar, fann hon sig själv stirrande med en blandning av nyfikenhet och beundran på det förbjudna trädet. (Patriarker och Profeter, ss. 53-54 Min översättning).

Bibeln säger JA!

Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin MAN SOM VAR MED henne, och han åt. 1 Mos. 3:6

Blev Adam bedragen av Satan?

Ellen White säger JA!

Satan, som är lögnens fader, bedrog Adam på ett liknande sätt, genom att säga till honom att inte lyda Gud, att han inte skulle dö om han överträdde lagen. (Evangelism, s. 598).

Bibeln säger NEJ!

Och Adam blev inte bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 1 Tim. 2:14

Byggdes Babels Torn före floden?

Ellen White säger JA!

Detta system var korrumperad INNAN syndafloden av dessa som drog sig undan de trofasta Guds följeslagare, och började bygga på Babels torn. Andens gåvor, Vol. 3, s. 301 Min översättning.

Bibeln säger NEJ!

Detta var Noas söners stammar efter deras släktled i deras folk…. 1 Mos. 10:32

Från dem har folken utbrett sig på jorden EFTER FLODEN. Och de sade: ”Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden. 1 Mos. 11:4

Var människan Jesus Kristus också sann Gud?

Ellen White säger NEJ!

Människan Kristus Jesus är inte Herren Gud Allsmäktig. Brev 32, 1999, citerat i SDA Bibel Kommentar, Vol. 5, s. 1129.

Bibeln säger JA!

Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Jes. 9:6

Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom ett namn som är över alla namn. Fil 2:9

Se, han kommer med skyarna och varje öga ska se honom, också de som har genomborrat honom och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, säger Herren, han som är och som var och som ska komma, den Allsmäktige. Upp. 1:7-8

Blev Försoningen Fullbordat på Korset?

Ellen White säger NEJ!

Så gick Jesus år 1844, vid slutet av de 2,300 dygnen, som omtalas i Dan. 8:de kap., in i det allraheligaste i den himmelska helgedomen for att göra en slutlig försoning for alla, som kunde bli delaktiga av [319] hans medlaregärning. Adventsbudskapet, s. 208. Också känt som Daniel 8-profetian.

Bibeln säger JA!

Då nu Jesus hade tagit emot ättikan, sa han: Det är FULLBORDAT. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Joh. 19:30

Men Gud bevisade sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, MEDAN VI ÄNNU VAR SYNDARE. Så mycket mer ska vi då, sedan vi ÄR rättfärdiggjorda i HANS BLOD, genom honom bli FRÄLSTA FRÅN VREDEN. För om vi, medan vi var fiender, BLEV FÖRSONADE MED GUD GENOM HANS SONS DÖD, ska vi sedan vi har blivit försonade så mycket mer bli frälsta genom hans liv. Och inte bara det, utan vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi NU HAR tagit emot försoningen. Rom. 5:8-11

Renar Jesu Blod från Synden?

Ellen White säger NEJ!

Kristi blod löste den ångerfulla syndaren från lagens fördömelse, men upphävde inte synden… Det (blodet) står kvar i helgedomen till den slutgiltiga försoningen. Patriarker och Profeter, s. 357

Bibeln säger JA!

I honom har vi förlossning genom hans blod, syndernas förlåtelse, enligt hans nåds rikedom. Ef. 1:7

Men om vi vandrar i ljuset, såsom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu Kristi, hans Sons blod, renar oss från all synd. 1 Joh. 1:7

Saliga är de vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Rom. 4:7-8

Vem bär våra synder?

Ellen White säger SATAN.

De förstod att syndoffret pekade fram till Kristus som ett offer och att översteprästen var en framställning av Kristus såsom medlaren. De förstod också att bocken var en bild på Satan, syndens upphovsman. Han måste till sist stå till ansvar for de synder som han har förfört de ångrande troende att begå… så skall Kristus lagga alla dessa synder på Satan, som ar syndens upphovsman. Den stora striden, s. 382, 439, 486

Bibeln säger JESUS!

Våra synder bar han själv i sin kropp upp på träet, för att vi, som har dött från synderna, skulle leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit helade. 1 Petr. 2:24

…så ska Kristus, som en enda gång har offrats för att bära mångas synder, för andra gången, utan synd bli synlig för dem som väntar honom till frälsning. Hebr. 9:28

Kan vi säga att vi här och nu är frälsta genom Kristi nåd?

Ellen White säger NEJ!

De som tar emot Frälsaren kan uppleva en omvändelse som ar äkta nog, men de ska aldrig undervisas att säga eller ens känna att de ar räddade eftersom det ar missvisande…. De som tagit emot Kristus och redan i början optimistiskt säger: Jag ar räddad, utsätter sig for faran att lita på sig själva. Såningsmannen, s. 89

Bibeln säger JA!

Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Joh. 5:24

Detta har jag skrivit till er som tror på Guds Sons namn, för att ni ska veta att ni har evigt liv, och för att ni ska tro på Guds Sons namn. 1 Joh. 5:13

Kan okunniga slavar bli frälsta?

Ellen White säger NEJ!

Gud kan ej upptaga till himmelen den slav, som hållits i okunnighet och förtryck, som ingen kunskap fått om Gud eller bibeln, som ingenting annat fruktat an sin Herres piska och som intagit en lägre ståndpunkt an ett oskäligt djur. Adventsbudskapet, s. 228

Bibeln säger JA!

Här är inte jude eller grek, här är inte slav eller fri, här är inte man och kvinna, för ni är alla ett i Kristus Jesus. Gal. 3:28

Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor som kommer in i världen. Joh. 1:9

Kan vi verkligen säga ”Jag har slutat synda?”

Ellen White säger JA!

Kristus dog för att möjliggöra för dig att sluta synda, och synd är överträdelse av lagen. Review and Herald, vol. 71, No. 35, s.1, 28de Augusti, 1894

Att vara försonad betyder att upphöra att synda. Review and Herald, Vol. 77, No. 39, s. 1, 25te September, 1900

Bibeln säger NEJ!

Men om vi vandrar i ljuset, såsom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu Kristi, hans Sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 Joh. 1:7-9

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, och det inte av er själva, Guds gåva är det, inte av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ef. 2:8-9

Är att lyda budorden enda sättet att förtjäna Guds favör?

Ellen White säger JA!

Att lyda Guds budord är det enda sättet att erhålla (förtjäna) Hans favör. Vittnesbörd, Vol. 4, s. 28

Bibeln säger NEJ!

Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar. Jes. 64:6

Men att ingen blir rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, för den rättfärdige ska leva av tro. Gal. 3:11

Gick Jesus in i det allra heligaste i det himmelska templet INNAN oktober 22, 1844?

Ellen White säger NEJ!

Där blev jag visad, att Guds bud och Jesu Kristi vittnesbörd angående den stängda dörren icke kunde skiljas åt samt att tiden, då Guds bud skulle framlysa i hela sin makt och då Guds folk skulle prövas med avseende på sanningen angående himmelska helgedomen, där arken är, som innehåller de tio buden. Denna dörr blev ej öppnad, förrän Jesu medlarekall var fullbordat i det heliga år 1844. Jesus stod då upp och stängde dörren till det heliga samt öppnade dörren till det allraheligaste och gick innanför förlåten, där han nu står vid arken. Adventsbudskapet, s. 37

Bibeln säger JA!

Inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, gick han en gång för alla in i det allra heligaste och vann en evig förlossning. Hebr. 9:12

EN GÅNG FÖR ALLA!. Texten skrevs innan år 60 e.Kr. och säger att Jesus redan tjänade i det allra heligast i den himmelska helgedomen, över 1800 år innan 1844. Ellen White och hennes 1844 scenario motsäger helt enkelt Bibelns tydliga undervisning.

Kan vi veta exakt vilken dag Jesus kommer?

Ellen White säger JA!

Som Gud har visat mig i en helig syn… vi hörde Guds röst som liknade stora vatten, och gav oss dag och timme för Jesu återkomst. Adventsbudskapet, ss. 15, 34, 285 Min översättning

Bibeln säger NEJ!

Vaka därför, för ni vet varken dagen eller stunden, när Människosonen kommer. Matt. 25:13

Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte änglarna som är i himlen, inte heller Sonen, utan bara Fadern. Var på er vakt, vaka och be, för ni vet inte när tiden är inne. Mark. 13:32-33

Kräver Gud ett överträdelseoffer innan han förlåter oss?

Ellen White säger JA!

Du kan aldrig gottgöra allt, eftersom några du har skadat har lagts i sin grav, och den saken finns registrerat mot dig. I dessa fall är det enda du kan göra att framföra ett överträdelseoffer till Herrens altare, och Han kommer ta emot och benåda dig. Vittnesbörd, Vol. 5, s. 339 Min översättning

Bibeln säger NEJ!

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 Joh. 1:9

Kan föräldrarnas tro frälsa deras barn?

Ellen White säger JA!

Några har frågat om de små barnen som har troende föräldrar blir frälsta, eftersom de aldrig har genomgått ett karaktärstest och vi alla måste prövas och deras karaktärer avgörs genom prövningar. Frågan som ställts är, ‘Hur kan små barn ta det testet och den prövningen?’ Jag svarade att de troende föräldrarna täcker barnen. Utvalda Budskap, Vol. 3, s. 313 Min översättning

Bibeln säger NEJ!

Den som syndar skall dö. En son skall inte bära sin fars missgärning, och en far skall inte bära sin sons missgärning. Den rättfärdiges rättfärdighet skall vara hans egen, och den ogudaktiges ogudaktighet skall vara hans egen. Hes. 18:20

Ändå säger ni: Herrens väg är inte rätt. Men jag skall döma var och en av er efter hans vägar, ni av Israels hus. Hes. 33:20

Ellen White har även sagt:

Bibeln måste vara din rådgivare. Studera den och de Guds vittnesbörd som har getts; för de kommer aldrig att motsäga Hans Ord. Selected Messages, Vol. 3, s. 32

Utifrån vad du nu sett, anser du att Ellen Whites texter ”aldrig motsäger” Guds ord? Det visas tydligt att Ellen Whites texter motsäger Skrifterna många, många gånger och hon är inte att lita på.

Villoläror

Det finns bara ett ord för detta och det är VILLOLÄROR! Hon har fört över 18 miljoner människor in i ett mörker utan like. Och hennes texter som anses ha samma auktoritet som Bibelns profeter och apostlar, avslöjar hennes själviska ambitioner. Hon har bundit människor till SIG SJÄLV och inte fört människor till Herren. För Upp. 19:10 säger ”Jesu vittnesbörd ÄR PROFETIANS ANDE.” vilket betyder att allt vittnesbörd och all profetia pekar mot EN person, Herren Jesus Kristus och ingen annan. Och hur försmädligt är det inte av adventisterna att kalla hennes texter för ”profetians ande” och ”vittnesbörden”, när den hon pekar på är sig själv. Detta är köttets gärningar, och däri inkluderas VILLOLÄROR som genomsyrar hela hennes och adventisternas budskap. Läror som inte har sitt stöd i Bibelns ord, som går utöver Bibelns ord och Kristi sunda lära, ÄR och FÖRBLIR villoläror. Vi har Bibelns vittnesbörd och undervisning, och genom den förstår vi att vi inte representerar Herren om vi kommer med undervisning som inte har stöd i Skrifterna.

Men detta, bröder, har jag tillämpat på mig och Apollos för er skull, för att NI SKA LÄRA ER AV OSS ATT INTE TÄNKA UTÖVER DET SOM ÄR SKRIVET, för att ni inte ska bli högmodiga mot varandra, för den enes eller den andres skull. 1 Kor. 4:6

Var och en som ÖVERTRÄDER och inte förblir i Kristi lära, han har INTE Gud. den som förblir i Kristi lära, han har både Fadern och Sonen. 2 Joh. 1:9

För jag försäkrar var och en som hör profetians ord i denna bok: Om någon lägger något till detta, så ska Gud på honom lägga de plågor som är skrivna i denna bok. Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta bort hans del från livets bok och från den heliga staden och från det som är skrivet i denna bok. Upp. 22:18-19

En sådan enkel regel kan vara så svårt att hålla sig till om man inte har dött med Kristus på korset. För om köttet får leva, så kommer köttets gärningar så småningom att uppenbara sig; antingen genom vrede, hat, bitterhet, lögn, eller villoläror. Det går inte att undertrycka köttet genom ett behagligt och milt yttre. Köttet är som en maskros som pressar sig genom den hårdaste betong. Köttet måste dagligen dö. Ett fint yttre, en behaglig ton, mild framställning, leder inte rätt och kommer slutligen föra oss bort från sanningen. För köttet vill så gärna ha uppmärksamhet, och är man inte död från sig själv kommer man söka ära från människor. Var på er vakt mot de falska profeterna, för de kommer klädda (de ser fromma ut) som får, men i sitt inre är de som rovlystna vargar, de har inte dött med Kristus utan lever i allra högsta grad!2

Fotnoter

1 I religiös bemärkelse har esoteriska läror (se mystik) förekommit i de grekiska mysteriereligionerna och har i princip alltid existerat inom religionerna (se sufismkabbalagnosticismJohannes EckhartJakob BöhmeFörborgade Ordzen) när den allmänna formen av religionerna inte fullt ut kunnat förklara verkligheten och olika skeenden eller räckt till i sökandet efter Det Absoluta. I vid bemärkelse används begreppet esoterism för  allt från frimureriteosofiockultism och alkemi till parapsykologiefemeriderrollspelyoga och tarot, och är dessutom ett bärande tema i fantasylitteraturen. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Esoterism

2 http://www.lifeassuranceministries.org/proclamation/2014/4/adventismsbelief.html

← Förra | Nästa →

Inledning | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 |

Ladda ner hela serien En Exposé över SDA och Ellen G. White som PDF-fil

4 reaktioner på ”Del 3 En blandning av sanning och lögn!

  1. There is no one who can explain the mystery of the incarnation of Christ. Yet we know that He came to this earth and lived as a man among men. The man Christ Jesus was not the Lord God Almighty, yet Christ and the Father are one. The Deity did not sink under the agonizing torture of Calvary, yet it is nonetheless true that “God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.” (5 BC 1129,7)

    Tror det är egentligen svårt att förstå med hjälp av endast denna text vad Ellen G White hade för tankar kring vem Jesus var, SDA kyrkan tro på treenigheten men inte den ortodoxa treenigheten. SDA tror att det för alltid i evigheten har det existerat tre distinkta personer som delar samma natur med att en dag så hade dom ett möte där dom planerade frälsningen, och då tog den ena personen rollen som gud fadern den andra personen rollen som gud sonen och den tredje rollen som gud den heliga anden.

    Och officiellt så säger man att Ellen White trodde på treenigheten.

    Tycker du rycker texten lite ur sitt sammanhang, för när man ser till hela texten så är det ändå inte lika tydlig vad hon menar. Tänker hon just kring Jesus mänskliga natur eller menar hon verkligen att personen Jesus inte var Gud? Detta framkommer inte i texten.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s