Del 9 SDA “Down the rabbit-hole”

← Förra | Nästa →

Inledning | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 |

Ladda ner hela serien En Exposé över SDA och Ellen G. White som PDF-fil

Som grund för mina studier har jag använt mig av det här dokumentet som jag har sammanställt med enormt mycket information. Det är på 268 sidor och finns här.

Jag har personligen verifierat varje citat av E.G. White och även lagt till citat av andra adventistledare och letat upp citat från ockulta källor, som H.P. Blavatsky, Albert Pike m.fl.

Ju mer jag gräver, ju mörkare blir det. Det är inte bara när jag undersöker och jämför hennes undervisning med Bibeln som jag märker av villfarelsen. Det går djupare än så, SDA har ett mörkt ursprung, i onda andars lära, BOKSTAVLIGEN onda andars lära. En hel del av det Ellen White undervisat låter bra, men så är det ju alltid riktig ost i råttfällan. Jag sökte och fann det här dokumentet1 som en textfil och jag har gått igenom hela och formaterat det till ett läsbart dokument. Ellen Whites böcker som hänvisas till har fått en egen rubrik, och de ord som tas upp i boken har jag markerat med fet stil. Huvudrubriken visar fru Whites användning av ockulta och frimurartermer.

Ellen White och Frimurarna

Ellen White och Adventisterna uppstod under en tid där frimurarna var bannlysta och gick under jorden. Det verkar inte vara någon tillfällighet att adventisterna, Jehovas Vittnen och mormonerna uppstod samtidigt. Ellen White var samtida med Albert Pike22, Joseph Smith, Charles T. Russel och även Madam Blavatsky, ledaren för det teosofiska sällskapet. Det verkar inte heller vara någon tillfällighet att det språkbruk Ellen White använder i sina böcker liknar det Albert Pike, frimurare av 33de graden, använde. William Miller33 var en känd frimurare och Deist44. Han grundade Adventisterna och var den som satte igång alla spekulationer kring Jesu snara återkomst. Och vi vet från Skriften att sådant kommer från den onde. En felaktig eskatologi har alltså såtts in i protestantiska kyrkor för att vilseleda och förvirra, och var en del av mot-reformationen.

Frimurarna och jesuitorden

Spårar vi tillbaka frimurarnas ursprung visar det sig att de kommer från jesuitordern, en lyckad infiltration av den protestantiska kyrkan. Och detta stämmer mycket bra med deras mot-reformation, där de genom infiltration av den protestantiska kyrkan försöker ta tillbaka ”de förlorade fåren”. Här kan du läsa jesuit orderns ed och du får se en bild av en jesuit som är verksam inom adventistkyrkan. Ellen Whites upplevelser i sina syner visar på en utom-kroppslig upplevelse (OBE), och på kundalini andar. Du kommer ges ingående beskrivningar från Ellen White som jämförs med ockultisternas upplevelser.

Männen som sitter från vänster: Arthur Hickox, N.C. McClure, John Norton Loughborough, L.A. Scott, Derrick. I mitten sitter Ellen G. White med sin Bibel i handen.

På bilden sitter Ellen G. White tillsammans med kända frimurare, som också visar sin hälsning utan att skämmas. Vi kristna har varit för godtrogna, för naiva som inte tagit detta på allvar. Det ironiska i detta är att SDA är det samfund som profilerat sig som anti-katolskt och menar att påven är antikrist, söndagen är antikrists märke, och samtidigt är uppbyggt av en jesuitorder. Men när du läser Jesuit Eden kommer du förstå hur detta har kunnat ske.

Ignatius Loyola, JV, Mormoner, SDA, WoF och NAR

Jerry Boykin and Rick Joyner in their ”Knights of Malta” uniforms – Carolinas USA Investiture of the Knights of Malta Fort Mill. SC May 20-22, 2010

När Ignatius Loyola svor att stoppa reformationen sände han sina tränade spioner ut för att infiltrera den protestantiska kyrkan. Tyvärr har han lyckats väldigt väl med sin infiltration. Inte nog med att vi ser svenska kyrkans präster öppet erkänna sig vara frimurare, så visar det sig att de även lyckats ta sig in i ledande positioner inom den karismatiska och pentekostala kyrkan också. I mina undersökningar har jag funnit att Prosperity-läran har stora likheter med den katolska läran. Det är en katolsk lära i evangeliska kläder, som står på samma fundament som RKK med små-gudar-läran, övertagande av världen för ”Kristus”, det stora fokuset på pengar och rikedom, lyx och dominans. Det är väldigt stora likheter mellan RKK och Prosperity-läran och Word Of Faith rörelsen. Steget från trosrörelsen till RKK var inte så stort för Ulf Ekman, och samma år såg vi hur Kenneth Copeland ledde hela sin predikantkår in i gemenskap med påve Francis. NAR har inte heller sluppit undan jesuiternas infiltration. Bland dem har Rick Joyner stått fram och öppet erkänt och berättat om Knights of Malta.5 På hans organisations hemsida finns hans berättelse om varför han gick med i Knights of Malta.6

Att SDA skulle vara den enda församling som står utanför, och har bevarats från mot-reformationen har visat sig vara önsketänk. SDA, Jehovas Vittnen och Mormonkyrkan, i tillägg till NAR och WoF har alla katolska rötter, byggt på katolsk villfarelse och maktövertagande, exklusivitet och köttslighet. Kenneth Copeland har proklamerat att protesten är över, och vi har sett vallfärder från de karismatiska, pentekostala och evangelikala kyrkorna mot Rom. Ignatius Loyola har tränat sina hejdukar väl. Vi känner trädet på frukten. Läran har varit förödande för kristen tro och har gett rutten frukt. Mängder med människor sitter i dessa falska lärosystem och försvarar var och en sin profet med näbb och klor.

Moderskökan

RKK kallas moderskökan med all rätt. Den har spridit sina tentakler in i varje samfund och påverkat lärorna genom ledarskap och undervisning. Vågar du ta reda på fakta eller stoppar du huvudet i sanden och hoppas på det bästa? Angående RKK har jag skrivit mycket som inte får plats i detta dokument då jag fokuserar på Ellen G. White och SDA här.

Text under bild 1: Pastor Giovanni Leonardi, en SDA-minister född i Italien och examen från Andrews University klädd som medlem av Sovereign Military Order of the Knights of Malta under 2005 Parade of Nations vid GC Sessions i St. Louis. Nät till honom står en oidentifierad ung flicka klädd i rött och bär Maltas flagga.
Text under bild 2: Den romersk-katolske ärkebiskopen Gabriel Montalvo presiderar över en edsceremoni för riddarna av Malta, vid katedralen St. Matthew, i Washington DC.

Jag har satt mig in i E.G. Whites liv och lära, lyssnat på videos och grävt i hennes och andra SDA företrädares böcker, och hämtat information från olika källor på internet, för att verkligen sätta mig in i vad SDA är för organisation. I tillägg har jag läst avhopparnas berättelser och samlat deras argument, vilket jag finner vara byggt på sanningens ord, tunga argument och ren undervisning ur Guds ord. Jag vill inte på något sätt stå på osäker mark och falskeligen anklaga mina bröder och systrar. Vad jag har sett i mina undersökningar är ett mörker utan like och orden från Upp. 18:4 ringer i mina öron: Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte blir delaktiga i hennes synder, och för att ni inte ska få del av hennes plågor. Det ironiska i allt detta är att SDA’s starka anti-katolska undervisning bygger på fakta, men att de själva inte ser att de går i ledband med just RKK. Hur otroligt skickligt mot-reformationen har bedragit människor!

Jud Lake

Jud Lake och hans bok Ellen White Under Fire

Jud Lake57, en Adventistpredikant, är en ivrig försvarare68 av Ellen G. Whites obskyra läror och i min undersökning hittade jag tre videor där han försvarade vad jag tagit upp. Hans försvar är väldigt bra och jag håller med honom när det gäller dolda-handen hälsningen som antas vara en frimurar-hälsning, att det endast var så mannen visade renhet och auktoritet på den tidens fotografier. Men tillsammans med Ellen Whites läror om helgedomen; sabbaten; annihilation; soul-sleep; och mängder med citat som avslöjar hennes brist på kunskap; på hennes användning av ord och uttryck som ”All-Seing Eye”, ”Mystical Body”, ”Holy Watcher”, ”Great Architect”, ”Channels”, Lesser Light and Greater Light” mm. blir det svårt att ta honom allvarligt. Vad jag ser är en desperat Adventist som försöker försvara en kyrka i sönderfall, och därför försvarar och förklarar varje uttalande gjort av Ellen White, för att inspirera kyrkan att hålla fast vid hennes falska undervisning, kosta vad det kosta vill.

Tankar medan jag lyssnar på vad Jud Lake säger i sin video79 ”Ellen White Summit, November 2005, Part 3 of 8”. Han försvarar Ellen White som vi skulle försvara Kristus. Det är en person-kult jämförbar med Moon-sekten, fast där var herr och fru Moon ”Kristus” och ”den Helige Ande” inkarnerade, Ellen G. White var bara en ”profet”. Jud Lakes uttalande om D.M. Canright810 – ”Former SDA preacher turned heretic”, visar vilken stark tilltro han har till Ellen G. White. Wow säger jag bara. I sin videopresentation tar han upp anti-adventister som sprider ”propaganda” om hans älskade profet. Senare visar han upp vilka böcker som nyligen kommit ut till försvar för E.G. White och hennes ”profetiska” röst. Jag blir förvånad att det behövs så många böcker till hennes försvar. Räcker det inte att Gud står vid hennes sida och bekräftar hennes ord? Nej, eftersom Gud inte har rest upp henne står Han inte vid hennes sida och deras försvar för henne visar hur viktig hon är för deras samfund. SDA skulle inte bestå om inte de hade Ellen White.

Jag är den som gör lögnprofeternas tecken om intet och gör spåmännen till dårar, den som låter de visa komma till korta och gör deras kunskap till dårskap, men som bekräftar sin tjänares ord och fullbordar sina sändebuds råd…. Jes 44:25-26

Jag tror inte det finns något annat samfund som så ivrigt har försvarat sin ”profet” som SDA gjort. Det finns alltså mängder med böcker, och de flesta av dem är på mellan 500-1000 sidor. Allt till försvar för E.G. White. Jag läser om hur vetenskapen bevisat hennes dietregler vara rätt, och ofta har jag hört hur kunde hon veta detta i 1883? De använder hennes kostråd som bevis på hennes profetiska kall, och glömmer bort att det är Gud som avgör vem som är en sann profet, och det har han redan skrivit i Sitt ord. Hur visste t.ex. Satan att frukten i lustgården skulle ge ”förstånd” och att vi därigenom skulle ”lära känna gott och ont”? Var djävulen då i Guds tjänst när han gav Eva sina övertygande argument för fruktens ”hälsomässiga” fördelar? Att någon får information om mat och diet, och att det senare visar sig vara rätt, är inte avgörande ifall någon är från Herren eller inte.

Jag tror E.G. White var profet, men en falsk sådan. Hur avgör jag det? Är det för att hon profeterat fel om Jesu återkomst tre-fyra gånger? Eller att hon har haft många syner av änglar och Jesus som inte stämmer? Nej, jag har förstått det genom hennes falska undervisning som avviker fundamentalt från Guds ord. För vad säger Petrus i sitt andra brev när han i en och samma vers jämför falska profeter och falska lärare? För det är väl inte ett och det samma? Jo, en profet ska kunna Skrifterna, och ska undervisa rätt lära.

Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare, som smyger in förödande falska läror. De till och med förnekar Herren, som har friköpt dem, och drar över sig själv plötsligt fördärv. 2 Petr. 2:1

Om någon har fel lära kommer den personen också profetera fel. Har någon en falsk lära kommer den profetera falskt. Varför då? De profeterar efter sina egna hjärtans tankar och syner (Jer. 14:14), och inte utifrån Guds ord, därför att de inte känner Herren. De känner inte Hans ord, och Han har inte öppnat sitt förbund med dem (Ps. 25:13). De förstår inte vad de så självsäkert uttalar sig om (1 Tim. 1:7), och därför blir det bara oförnuftigt prat på dem. Om någon talar så ska han tala i enlighet med Guds ord (1 Petr. 4:11), och om någon profeterar ska han profetera i överensstämmelse med tron (Rom. 12:6). Här tror många att det menas i överensstämmelse med ”hjärtas tro”. Men nej, det handlar om att profetera i överensstämmelse med den kristna tron, i enlighet med Ordet, i enlighet med Guds ord. Inte utöver det, inte lägga till, inte hitta på, utan ha Guds ord i hjärtat och att man känner Herren genom Guds ord, och därigenom profeterar i enlighet med ”tron”.

Dale Ratzlaff är ex-Adventist och driver Life Assurance Ministries vilket avslöjar mycket av SDA’s falska lära.

Jag har läst ett öppet brev från Dale Ratzlaff911 skriven till Jud Lake angående hans hätska försvar för en bevisat falsk profetissa, och har översatt delar av det till svenska så fler kan läsa.

Dale Ratzlaffs svar på Jud Lakes video

Sv: Sanningen ledde mig ut En sjundedagsadventistpastor studerar modigt sin väg till biblisk sanning

Korrekt förståelse av Bibeln är inte förenligt med läsning av Ellen Whites Skrifter.

När jag var en Adventist skulle jag ha reagerat våldsamt på detta påståendet, som kanske några läsare gör just nu! Men tanken blir lättare att förstå om vi applicerar det på en annan grupp. Ingen Mormon kan förstå Bibeln korrekt samtidigt som man fortsätter läsa Joseph Smiths skrifter. Inget Jehovas Vittnen kan förstå Bibeln korrekt samtidigt som man fortsätter läsa Vakttornet. Båda grupperna skulle argumentera häftigt att de minsann tolkade Bibeln korrekt. Faktiskt skulle de säga att deras tolkning var den enda rätta tolkningen och att andra kyrkors var fel. Hur kommer det sig? Därför att båda grupperna skulle läsa Skriften genom sin moderna profets slöja eller sin organisations officiella lära. Det är min fasta slutsats att det samma är gällande inom Adventismen. Den andra tunga slutsatsen jag kommit fram till är denna:

Där Bibeln är tydlig kan vi vara säkra. Där Bibeln är otydlig eller helt enkelt öppen för flera uttolkningar behöver vi vara försiktiga.

Ett recept för en kultisk lära är att hitta någon dunkel passage, definiera vad den passagen betyder och sedan göra den till normativ för andra. Till exempel, Mormonerna hittar en raffinerad teologi för dopet för de döda i 1 Kor. 15:29. De anstränger sig för att spåra sina förfäder så lång tillbaka som möjligt och passar sedan på att döpa sig för dem. Men, andra bibellärare kan inte finna en sådan teologi i den texten. Varför är det bara mormonerna som ser den? Därför att mormonerna läser in sin moderna profets tolkning av den texten i Bibeln. Samma kan sägas om Jehovas Vittnen. De använder samma profetior som de tidiga Adventisterna använde, de har kommit fram till att Jesu återkomst var osynlig och skedde i 1914. Här finner vi vad jag kommit fram till vara den grundläggande misstaget för Adventismen. Tidiga adventistisk teologi hade byggts på dunkla apokalyptiska passager, som oftast helt togs ur sitt sammanhang. Ellen White sa att Daniel 8:14 är den ”centrala pelaren inom Adventismen.” Vare sig man vill det eller inte, så är detta en av grundpelarna inom den adventistiska läran. Adventismens 1844 helgedomsteologi liknar en bläckfisk med sina tentakler runt och under varenda unika lära inom Adventismen, som även Adventismens lärare medger. Denna benägenhet att leta läromässiga ”sanningar” i dunkla apokalyptiska passager fortsätter än i dag inom Adventismen, som vi också ser i alla ”Uppenbarelse Seminarier”, och ”Amazing Facts Seminarier” osv.

De flesta före-detta adventistpastorer – åtminstone de jag vet om – har förstått att så snart de tog Bibeln som sin enda källa till sanning, så fann de att ett stort antal unika adventistiska läror föll då de inte kunde stödjas av en kontextuell Bibel studie. Med andra ord menar vi att Adventismen står eller faller med om man godkänner Ellen Whites Skrifter. Det är min personliga slutsats att detta är fallet, och det är orsaken varför Adventistkyrkan nu marknadsför hennes Skrifter med sådan kraft. Utan hennes Skrifter skulle kyrkan upplösas därför att den inte i sanning har sin teologiska grund i Bibeln.

Min studie leder mig att omfamna och försvara några grundläggande, Kristus-centrerade sanningar som framkommer genom tydlig, kontextuell, härledande studier i evangelierna och breven och sedan lämna det öppet för privata tolkningar för de sanningar av mindre betydelse. Det är min bestämda konklusion att den evangeliska sanning som jag i dag lär ut är den samma evangeliska sanning som Kristi apostlar lärde, såsom den är skrivet i Nya Testamentet. Att lägga till eller ta bort från nya testamentes evangelium är att förflytta sig bort från sanningen så som den en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

Tror du, som Ellen White undervisade, att en Guds ängel ledde William Miller i sina studier av det profetiska?

Tror du, som Ellen White undervisade, att William Miller upptäckte en ”fullkomlig kedja av sanning”?

Tror du, som Ellen White undervisade, att Millers 1843 diagram med sina femton rader med profetior som pekade mot 1843, var lett av Gud, och att inget fick ändras då numren var precis där Gud ville ha dem?

Tror du, som Ellen White fick uppenbarad i en vision att Gud höll sin hand över Millers felaktigheter i sitt diagram och tidpunkten i hans bedömning?

Tror du, som Ellen White undervisade, att pastorerna inom de kristna kyrkorna som förkastade Millers 1843-budskap ”hade själarnas blod på sig” och att Jesus ”vände sitt ansikte bort” från dessa kyrkor? Dessa pastorer hade inga problem att predika Kristi andra ankomst men förkastade Millers tidpunkter helt i harmoni med Jesu undervisning.

Tror du, som Ellen White undervisade, att Millers 1843 budskap var ett ”frälsande budskap”?

Tror du, som Ellen White lärde and som hon visades i hennes första vision, att de som hade tagit emot Millers budskap och sedan förkastad det efter 1844, ”lämnades… i fullkomligt mörker,” och att det ”var omöjligt för dem att komma tillbaka på vägen mot himlen?

Tror du, som Ellen White lärde, att de kristnas böner, som hade förkastat 1844 helgedoms budskapet var ”meningslösa”?

Tror du, som Ellen White lärde, att ”ingen helgad tunga” kan säga ”Jag är frälst”? (Jag lade märke till i din presentation att du uttalade att du var frälst. Har ditt namn redan kommit upp i den Rättsliga Prövningen?)

Tror du, som Ellen White lärde, att Jesu död på korset inte fullständigt rentvådde Guds karaktär, kärlek och rättvisa, inför hela universum?

Tror du att Ellen Whites Skrifter fortfarande borde vara en auktoritär källa för sanning?

Dale Ratzlaff (Min översättning)

Vad jag vet har det inte kommit svar på Dale Ratzlaffs frågor. Hans frågor är relevanta för varenda Sjundedags-Adventist.

Fotnoter

1 https://ia802700.us.archive.org/14/items/EllenG.WhiteUsesMasonicWords/EllenG.WhiteUsesMasonicWords.pdf

2 http://freemasonry.bcy.ca/biography/pike_a/pike_a.html

3 http://freemasonry.bcy.ca/biography/miller_w/miller_w.html

4 https://sv.wikipedia.org/wiki/Deism

5 https://youtu.be/eVO1rpc9RWE?t=344 Rick Joyner Admits He’s A Knight’s of Malta.

6 https://www.morningstarministries.org/knights-malta-rick-joyner

7 http://www.ellenwhiteanswers.org/answers/mischarges/were-the-founders-of-seventh-day-adventistism-free-masons/

8 http://www.ellenwhiteanswers.org/critics/open-letter-to-ratzlaff/

9 https://youtu.be/vtDoM2bx0Ws

10 https://en.wikipedia.org/wiki/D._M._Canright

11 http://www.lifeassuranceministries.com/pdf%20files/Proclamation2006_NovDec.pdf

← Förra | Nästa →

Inledning | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 |

Ladda ner hela serien En Exposé över SDA och Ellen G. White som PDF-fil

2 reaktioner på ”Del 9 SDA “Down the rabbit-hole”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s