Del 4 Kol 1:9-12 Leva värdigt Herren!

Kol. 1:9-12 Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Hans … Fortsätt läsa Del 4 Kol 1:9-12 Leva värdigt Herren!

Del 3 HERRENS fruktan är vishetens begynnelse

Ps. 111:10 HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, ett gott förstånd få alla de som göra därefter. Hans lov förbliver evinnerligen. Ords. 4:7 Vishetens begynnelse är: \”Sök förvärva vishet\”; ja, för allt ditt förvärv sök förvärva förstånd.  Ords. 9:10 HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den Helige är förstånd. Att frukta HERREN är där allting börjar. Du blev frälst därför att du fruktade HERREN, … Fortsätt läsa Del 3 HERRENS fruktan är vishetens begynnelse

Del 2 Ett träd planterat vid vattenbäckar

Ps. 1:1-6 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Så är det inte … Fortsätt läsa Del 2 Ett träd planterat vid vattenbäckar