Del 4 Den Undersökande Domen!

← Förra | Nästa →

Inledning | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 |

Ladda ner hela serien En Exposé över SDA och Ellen G. White som PDF-fil

Den Undersökande Domen är en unik Adventistdoktrin som lär att Guds dom av bekännande kristna påbörjades år 1844 och är en av pelarna i den adventistiska religionen. Denna läran bygger på Dan. 8:13 där adventisterna först hade räknat ut att Jesu återkomst skulle ske 2300 dagar och nätter efter den synen Daniel såg och kommit fram till år 1844. När Jesus inte kom tillbaka 1844, ändrades datumet till att gälla Guds undersökande dom mot de bekännande kristna och som då påbörjades.

Boken finns på Amazon

Ur Boken Exposing Seventh-Day Adventism av Russell Kelly, Ph. D.

Svarar den UNDERSÖKANDE DOMEN (Investigative Judgment) på frågan i Daniel 8:13? 11

Det växte ända upp till himlens härskara och kastade några av denna härskara och av stjärnorna ner till jorden och trampade på dem. Till och med mot härskarans furste företog det sig stora ting och tog bort ifrån honom det dagliga offret, och platsen där hans helgedom stod förstördes. Tillsammans med det dagliga offret blev en härskara prisgiven för överträdelsens skull. Och hornet slog ner sanningen till jorden och hade framgång i vad det företog sig. Sedan hörde jag en av de heliga tala, och en annan helig frågade den som talade: ”Hur lång tid avser synen rörande det dagliga offret och det förödande avfallet som gör att både helgedom och härskara förtrampas?” Då svarade han mig: ”Tvåtusentrehundra kvällar och morgnar, sedan skall helgedomen renas och återställas. Dan 8:10-14

En ängel ställer en fråga i Daniel 8:13, och Adventisterna försöker förklara det svar som ges i Dan. 8:14 så här: I 1844 öppnade Jesus himlens böcker, vilka innehåller namn och gärningar på alla som bekänner sig tro, och började döma, eller undersöka, enbart de bekännande troende. Denna rättsliga undersökning avgör vem som är värdig att frälsas och återskapas från annihilationen genom soul-sleep.

Fem Felaktigheter I Adventisternas Doktrin

Det finns minst fem grammatiska och kontextuella felaktigheter i adventisternas doktriner som gör deras förklaring av Daniel 8:14 irrelevant och inkorrekt.

Första felet:

Istället för att svara på hur lång tid det skulle ta tills visionen i 8:8-12 FULLBORDADES, svarar Adventisterna på NÄR Kristus skulle börja rensa den himmelska helgedomen och IGNORERAR frågan om synen.

Andra felet:

Istället för att svara på när det DAGLIGA OFFRET från 8:11 skulle ÅTERSTÄLLAS, svarar Adventisterna med NÄR Kristi tjänst började sin avslutande fas i himlen (även om Han har fortsatt sin tjänst i himlen efter Sin himmelsfärd). Adventisterna svarar inte på frågan om DET DAGLIGA OFFRET.

Tredje felet:

Istället för att svara på NÄR det lilla hornet i 8:10-12 kommer sluta förföljelsen av de heliga, svarar Adventisterna med NÄR Kristus börjar utplåna de heligas synder. Utöver det säger de att dessa synder har orsakat Förödelse i den himmelska helgedomen efter Adams första synd. Istället för att vara en DOM ÖVER DET LILLA HORNET, så är den Rättsliga Undersökningen EN DOM ÖVER BEKÄNNANDE TROENDE.

Fjärde felet:

Istället för att svara på NÄR helgedomen slutligen kommer vara renat från orenheten från de lilla hornet i 8:10-12, svarar Adventisterna NÄR Kristus kommer gå från rum till rum i den himmelska helgedomen och slutligen renar det Allra Heligaste. Igen, istället för att rena helgedomen från det LILLA HORNETS ORENHETER, så kräver Adventismen RENING I HIMLEN FRÅN GUDS EGET FOLKS SYNDER.

Femte felet:

Istället för att svara på NÄR förföljelsen av Guds folk från det lilla hornet kommer upphöra, ger Adventismen Guds folk skulden för vanhelgande av den himmelska helgedomen genom de bekända synderna.

Därför, hur otroligt det än kan låta, måste man dra den slutsats att Adventismens förklaring av 8:14 på frågan som ställdes i 8:13 har absolut ingenting med kontexten i 8:8-12 att göra!

Historiskt så är det svar dem flesta bibelkommentarerna ger på frågan som ställs i 8:13 väldigt enkel: Efter 2300 BOKSTAVLIGA offerdagar (eller offer) år 164 f.Kr. vann judarna inbördeskriget mot Antiokus IV, återställde templet, och fick sin frihet för första gången sedan år 586 f.Kr. Vilken oerhört viktig historisk händelse! Det judiska templet i Jerusalem blev renat, återställt, eller återinvigt för att återuppta det dagliga offret.

I dag firas fortfarande den judiska heliga dagen som kallas Hanukkah, som betyder Invigning. Detta var en helt vanlig rening, och inte en någon Försoningsdags-typ rening.

Översättning Jon-Are Pedersen

Mina tankar

Har Jesus inte fullbordat sitt verk i helgedomen?

Att Jesus inte har avslutat sitt verk och sin rening av den himmelska helgedomen, som om Hans offer behövs upprepas och inte var fullbordat, är grovt felaktigt, då Ordet säger:

Inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, gick han EN GÅNG FÖR ALLA in i det ALLRA HELIGASTE och vann en EVIG FÖRLOSSNING. Hebr 9:12

En gång för alla (inte två, inte tio eller hundra gånger) har Jesus gått in i det allra heligaste, och en gång för alla renade Jesus den himmelska helgedomen, och det hände när han vann seger på korset och trädde fram inför Fadern. Han vann evig förlossning genom sitt blod på korset. Det behövs inga dagliga offer längre, ingen pågående offertjänst, där Jesus offrar sitt blod på det himmelska altaret var dag, för att ständigt vara som en sorts himlens städare, som Ellen White lär att: ”Jesus går från rum till rum och renar slutligen det Allra Heligaste.”

Efter att ha vunnit evig seger för oss har Han satt sig på Faderns högra sida och väntar tills alla fiender är Honom underlagda, som Hebr. 1:13 säger: Men till vilken av änglarna har han någonsin sagt: SÄTT dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender som en fotpall för dina fötter?

Men huvudsumman av det vi talar är detta: Vi har en sådan överstepräst som SITTER på högra sidan av Majestätets tron i himlarna och tjänar i helgedomen och i det sanna tabernaklet, som Herren har rest och inte någon människa. Hebr. 8:1

Men sedan han har burit fram ETT ENDA OFFER FÖR SYNDERNA, som gäller för ALLTID, SITTER han på Guds högra sida, och därefter väntar han på att hans fiender ska läggas till en fotpall för hans fötter. För MED ETT ENDA OFFER HAR HAN FÖR ALLTID FULLKOMNAT DEM SOM BLIR HELGADE. Hebr. 10:12-14

Fråga dig själv, när satte sig Jesus på Faderns högra sida? Markus evangeliet är det äldsta av de fyra evangelierna, och i Mark. 16:19 skriver han:

Därefter, sedan Herren hade talat till dem, togs han upp till himlen och SATTE sig på Guds högra sida. Mark. 16:19

Detta hände direkt vid Jesu himmelsfärd, för han hade redan vunnit seger på korset, vilket Paulus förklarar i

…och UTPLÅNADE den handskrift som genom sina stadgar vittnade emot oss, och han tog bort den genom att spika fast den PÅ KORSET. Han HAR avväpnat furstendömena och makterna och låtit dem bli till skam inför alla, genom att han ÖPPET TRIUMFERADE ÖVER DEM genom honom. Kol. 2:14-15

Det var därför Jesus kunde säga: DET ÄR FULLBORDAT! Han vann segern på korset, och friköpte Adventisterna från synderna, lika mycket som mig. INGEN RÄTTSLIG GRANSKNING ÄR LÄNGRE NÖDVÄNDIGT. Det E.G.White kallar ”rättslig granskning” pågick under lagens tid, där människorna alltid misslyckades nå upp till Guds standard, och därigenom kunde komma till insikt om sin synd och sitt behov av nåd.

Herrens himmelska tjänst!

Men vad för tjänst har Sonen nu inför Fadern? Hans tjänst är nu att vara i förbön för oss heliga.

Vem är den som vill fördöma? Kristus är den som har dött, ja, än mer, som också har uppstått, och som sitter på Guds högra sida och som GÅR I FÖRBÖN FÖR OSS. Rom. 8:34

Summering

För det första, så HAR han renat den himmelska helgedomen, för det andra så SITTER Han på Fadern högra sida, för det tredje så är han nu i FÖRBÖNSTJÄNST FÖR DE HELIGA. Han ber inte för världen, utan för dem som har kommit till tro på honom (Joh. 17:9 Jag ber för dem. För världen ber jag inte, utan för dem som du har gett mig, för de är dina.)

Vad hände när Jesus trädde fram inför Fadern?

I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras. Dan. 7:13-14

Daniels syn förklarar att när Jesus avslutat sin jordiska tjänst och togs upp till himlen i en molnsky (Apg. 1:9 Och när han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och en molnsky tog honom ur deras åsyn.), trädde han fram inför Fadern – den gamle av dagar, och åt honom gavs makt ära och rike och alla folk och stammar och språk måste tjäna Honom. Detta är vad vi ser ske i Upp. 5:6-10, där Johannes får en detaljerad syn, och Herren visar vad som INTE uppenbarades i Daniel 7:13-14.

Och jag såg, och se, mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt ibland de äldste stod ett Lamm, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, vilka är Guds sju andar, utsända över hela jorden. Och han kom och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när han tog bokrullen, föll de fyra varelserna och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. Var och en hade harpor och skålar av guld, fulla med rökelse, som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång och sa: DU ÄR VÄRDIG ATT TA BOKRULLEN OCH ÖPPNA DESS SIGILL, FÖR DU BLEV SLAKTAD OCH HAR FRIKÖPT OSS ÅT GUD MED DITT BLOD FRÅN ALLA STAMMAR OCH SPRÅK OCH ALLA FOLK OCH FOLKSLAG, OCH HAR GJORT OSS TILL KUNGAR OCH PRÄSTER ÅT GUD OCH VI SKA REGERA PÅ JORDEN. Upp. 5:6-9

Slutsats

Den Rättsliga Granskningen (Investigative judgment) hindrar Adventisterna att med frimodighet komma fram nådens tron, spärrar den smala vägen, döljer rättfärdigheten i Kristus och tar bort frälsningsvissheten! Friden får inte komma till Adventisternas sinnen och hjärtan, fastän Guds rike BESTÅR i glädje och frid (Rom. 14:17).

Precis som med alla andra religioner hålls de i fångenskap i väntan på domen, och deras gärningar avgör deras slutgiltiga öde, där sabbaten felaktigt används som bevis på deras rätta tro. De anklagas fortfarande inför Gud, indirekt av Satan, genom sina egna doktriner, för synder som de kan ha begått, som kanske inte är förlåtna och som kanske en dag kommer leda till evig fördömelse. För om de inte uppnår syndfrihet här och nu, är det kört för dem. Och där försöker de trösta sig med en annan farlig doktrin – annihilation! ”Om jag inte når ända fram, så blir jag åtminstone annihilerad och slipper undan något straff.” En farlig tröst!

Detta är en allvarlig villolära, för genom blodet har vi tillträde till nådens tron varje dag. Det är DETTA Jesus betalade ett så högt pris för, och INGEN har rätt att hålla dig bakom förlåten när Gud själv har öppnat upp vägen till sin tron. Men Gud har utplånat våra synder, och försonat världen med sig själv. Därför vill jag predika frid och frihet för Adventisterna, och frid för andra av mina läsare. Frid genom Jesu Kristi dyra blod!

Fotnoter

1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1039751556179214&set=a.220862051401506&type=3

← Förra | Nästa →

Inledning | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 |

Ladda ner hela serien En Exposé över SDA och Ellen G. White som PDF-fil

4 reaktioner på ”Del 4 Den Undersökande Domen!

  1. Hej Jon -Are jag har just varit på FB och man säger att Adventismen är rätt men jag har sänt länkar från din sida nu som de kan läsa och se felen i läran. M v h Maria Christoffersson

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s