Del 3 Är du Guds Son?

← Förra | Nästa →

Inledning | Innehållsförteckning | HERREN eller Herren | Daniel, Två Änglar och en Mystisk Person | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 |

YHWH

När Jesus leddes av Anden ut i öknen för att frestas behöver vi lägga märke till den nyans som fanns i frestelsen Adam och Eva föll för och den frestelse Herren Jesus mötte. I stället för att fresta Jesus med ”Du ska bli lik Gud” valde han att försöka få Jesus att ifrågasätta om han verkligen var Gud.

Matt. 4:3 Och frestaren kom fram till honom och sa: Om du är Guds Son, så befall att dessa stenar blir bröd. SRB16.

Matt. 4:6 …och han sa till honom: Om du är Guds Son, så kasta dig ner, för det står skrivet: Han ska ge sina änglar befallning om dig, och de ska bära dig på sina händer, så att du inte stöter din fot mot någon sten. SRB16.

Matt. 4:8-9 8 Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. 9 Och han sade: ”Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig.”

Varför ifrågasätter djävulen att Jesus är Guds Son? Han kunde ju i stället försökt få Jesus att tro att han var Gud, som han gjorde med Adam och Eva, när han sa: Ni ska bli lika Gud. Det skulle väl passat Jehovas Vittnens teologi bättre tror jag. Allt djävulen gör är ju att pervertera och förvrida vad Gud har sagt. Att försöka få Jesus in i högmod skulle väl vara ett starkt vapen mot honom. Men eftersom Jesus är Gud av evighet (Mika 5:2), var det ingen idé. Däremot fanns det kanske en chans att lura Gud, som hade blivit människa, att tvivla på sin gudom.

Hebr. 2:18 För därigenom att han blev plågad och frestad, kan han hjälpa dem som frestas. SRB16.

Johannes beskriver frestelsen Adam och Eva föll för:

1 Joh 2:16 Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. SFB98.

1 Mos 3:6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. SFB98.

Från första början ser vi vad djävulen hade att erbjuda Eva, något som var: ”gott att äta av” – köttets begär, och var ”en fröjd för ögat” – ögonens begär, det var ”lockande eftersom man fick förstånd av det” – högmod över livets goda, vilket beskriver våra egna svagheter. Läs mer i min artikel Adam och Eva – Ögonens begär!!!

Hebr. 4:15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. SFB98.

Hur vet jag det? Jesus frestades även Han av djävulen med köttets begär, ögonens begär och högmod, vilket vi läste i Matt. 4 när Jesus av Anden fördes ut i öknen. Det fanns alltså en möjlighet att fresta Jesus och få Honom på fall. Satan ville få honom att tvivla på sin Faders ord och därigenom synda, på samma sätt som den första Adam föll. Om Gud Son syndade skulle hela universum och allt som fanns, synligt som osynligt, vara i Satans våld till evig tid eftersom Han uppehåller allt genom sitt mäktiga ord (Hebr. 1:3). Hemska tanke. Men Jesus föll inte i samma fälla som Adam där djävulen sådde tvivel på Guds ord genom att säga: Skulle då Gud ha sagt? Hade Jesus gjort som frestaren sagt, skulle aldrig frälsningen kommit till stånd. Vi skulle ha varit evigt förlorade.

Mongenes – Enfödd

Jehovas Vittnen argumenterar med att Jesus bara var den förstfödde, alltså att Jesus har en början. De menar att Den Allsmäktige Guden varken är född eller skapad – Han har ingen början. Men Jesus har en början enligt Jehovas Vittnens felaktiga teologi.

Därför vill jag nu ta upp skillnaden på de grekiska orden för Enfödd och Förstfödd och förklara på vilket sätt det är avgörande för vår förståelse av bibeltexten.

Ordet för enfödd har betydelsen enda barnet som vi läser om i följande verser änkans ende son, synagogsföreståndarens dotter, och mannen i folkhopens enda son.

Luk. 7:12 Då han nu kom nära stadsporten, se, då bars där ut en död. Den döde var sin mors ende [monogenés] son,och hon var änka.. och en stor skara människor från staden följde med henne. SRB16.

Luk. 8:42 För han hade endast [monogenés] en dotter, omkring tolv år gammal, och hon låg för döden. Men medan han var på väg dit, trängde sig folket inpå honom. SRB16.

Luk. 9:38 Se, en man ur folkhopen ropade då och sa: Mästare, jag ber dig, se till min Son, för han är mitt enda [monogenés] barn. SRB16.

Hebr. 11:17 Genom tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Sin enfödde [monogenés] son bar han fram som offer, trots att han hade fått löftena. SRB16.

Det är exakt samma vittnesbörd bibeln ger oss om Guds Son. Det finns ingen som Sonen, inga änglar kan jämföras med Honom, och inga änglar kallas Guds monogenés, den ende Sonen.

Joh. 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde [monogenés] har av Fadern, full av nåd och sanning. SRB16.

Joh. 1:18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde [monogenés] Sonen, som är vid Faderns bröst, han har förklarat honom. SRB16.

Joh. 3:16 Ty så älskade Gud världen att han gav sin Enfödde [monogenés] Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. SRB16.

Joh. 3:18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds Enfödde [monogenés] Sons namn. SRB16.

1 Joh. 4:9 Genom detta uppenbarades Guds kärlek till oss, att Gud sände sin Enfödde [monogenés] son till världen, för att vi skulle leva genom honom. SRB16.

Gud sände sin enfödde Son för att frälsa det som var förlorat. Men det var först genom sin uppståndelse som han blev den förstfödde. När Gud sade: Du är min son, jag har idag fött dig, insattes han som den förstfödde. Men när det står den Enfödde, så betyder det att det inte fanns hans jämlike.

Men Jehovas Vittnen säger att Jesus är son likvärdig med Satan. Men hur kan han då vara Guds monogenés? Det ordet betecknar hans särställning hos Gud. Skriften säger att Jesus är Ordet och att Ordet var hos Gud och att Ordet var Gud. Men Jehovas Vittnen vill vi ska läsa det som: I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var en ängel.

Jesus är alltså Gud av evighet

Joh. 17:24 Fader, jag vill att där jag är, ska också de vara med mig som du har gett mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig innan världens grund blev lagd. SRB16.

Han har alltid varit Gud, men det fanns en tidpunkt i historien då han blev en människa. Jehovas Vittnen drar felaktigt slutsatsen att Joh. 16:24-25 talar om hur Jesus var en ängel innan och att han bad Jehova om att få tillbaka in änglatillvaro så de skulle få se hans härlighet, och att vi blandar ihop Jesus och Gud. De ställer frågan: Var någonstans står det att Jesus är Gud kommen i köttet?

Mitt svar är då: Läs Bibeln! Joh.1:1 + 14, använd förståndet och logiken och förstå vad det är Johannes säger: Gud kommen köttet. Gud tog sin boning ibland oss. Det är vad Johannes skriver om i sitt första kapitel. Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. + 14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning. Slutsats: Jesus är Ordet, Ordet var Gud och Ordet blev kött. ERGO Jesus ÄR Gud kommen i Köttet. 1+1 = 2!

1 Petr. 1:20 Detta blev han ju förutbestämd till före världens skapelse, men som i dessa sista tider blev uppenbarad för er skull. SRB16.

Rom. 16:25 Nu till honom som förmår befästa er efter mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus, enligt uppenbarelsen av den helighet som har varit dold sedan världens början. SRB16.

Gal. 4:4 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna, född under lagen. SRB16.

En sak som vi ser här är Jesu tvåfaldige natur. För att kunna bli sänd måste man finnas till. När man föds in i världen, finns det en tidpunkt då man blir till. Samma sak ser vi Jesajas bok.

Jes. 9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. SFB98.

Vi ser av versen ovan Herrens dubbla natur. Ett barn föds och en son ges. För att kunna bli given måste man finnas till. Ingen kan ge nåt man inte har. Profeterna Mika och Jesaja förutsade Jesu födelse ca 700 år innan han föddes. Mika skriver så här:

Mik. 5:2-3 Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evigheternas dagar. Därför skall han överge dem fram till den tid då hon som skall föda har fött. Då skall resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. SFB98.

Alltså: Han som fanns till av evighet, föddes till världen av en kvinna när tiden var inne och det bestämdes redan innan världens grund var lagd.

Hebr. 10:5 Därför säger han då han kommer in i världen: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. SRB16.

Han träder in i världen, men för att träda in i nåt måste man träda ut ur nåt annat. Jesus träder ut ur himlen och i den här världen, i en kropp. Johannes ger sitt vittnesbörd om varifrån Jesus kommer när han säger: Han som kommer ovanifrån är över alla. Han som kommer från jorden är av jorden, och av jorden talar han. Han som kommer från himlen är över alla. (Joh. 3:31) Det råder ingen tvivel om att det är Jesus han talar om, så varför är det så svårt att tro att Jesus är den Högste? Johannes säger ju att Jesus är över alla, och att han kommer från himlen.

För att kunna ha något att säga till om här i världen, måste man ha en kropp. När anden lämnar kroppen, går den personen till det stället som är bestämt för henne/honom. En ande kan inte göra mycket utan en kropp. Det är bland annat därför en ond ande söker någon genom vilken den kan utöva sina gärningar.

Jesus säger i Johannes evangelium:

Joh. 5:25 Sannerligen, sannerligen säger jag er: Det kommer en tid och den är redan här, då de döda ska höra Guds Sons röst, och de som hör ska leva. SRB16.

Joh. 5:27 Och han har också gett honom makt att döma, eftersom han är Människosonen. SRB16.

I GT gav Gud löften åt sitt folk. De löftena fungerade som en landningsbana för Guds ande. Så länge Israel trodde på Guds löften, kunde Guds Ande utföra vad han ville. Därför var det nödvändigt för dem att leva rent och heligt, och avskilt från alla andra folk. En landningsplats för Guds Son var nödvändig för frälsningsplanen. Gud utövar inte tvång som onda andar gör utan vi har alltid vår fria vilja.

Fil. 2.13 För Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, efter sin goda vilja. SRB16.

Gud gav löften till Israels folk så att de skulle välja att tjäna honom. Löften om frälsning, helande, beskydd, och välsignelse etc. tills dess att tiden var fullbordad. (Gal 4:4) och han själv kunde träda fram i synlig och mänsklig gestalt. Men Guds ord måste tas emot i tro och Maria var en kvinna som trodde Gud.

Luk. 11:27-28 Och det hände medan han sa detta, att en kvinna i folkskaran höjde sin röst och sa till honom: Välsignat är det moderliv som har burit dig och de bröst som ammat dig. Men han sa: Säg hellre: Välsignade är de som hör Guds ord och bevarar det. SRB16.

Maria hörde Guds ord genom en ängel. Hon trodde och tog emot Sonen som blev given, Han som själv är Guds Ord. Jungfrufödseln är både mänsklig och gudomlig på samma gång. Det krävs ett ord från Gud och en människa som tror. Allt Gud gör görs genom Ordet

Ps. 33:6 Himlen är skapad genom HERRENS ord, alla dess härskaror genom hans muns ande. SFB98.

I en vers har vi Fader, Son och Helig Ande och versen visar att inga änglar, som här kallas härskaror, fanns till när det skapades genom HERRENS ord och Helig Ande.

Prōtotokos – Förstfödd

Prōtotokos, den förstfödde arvingen. Alla bröder skulle få sin del, men den förstfödde skulle få dubbel arvslott. Jesus är Marias förstfödde. Jesus är den förstfödde från döden. Förstfödd bland många bröder. Prōtotokos talar om företräde i ställning, värdighet, auktoritet och förmåner. Termen inbegriper inte hans ursprung. Det gör däremot termen Guds enfödde Son, Theos monogenés. Det grekiska ordet för förstfödd är prōtotokos. Det ordet finns på åtta (nio) olika ställen beroende på vilken grundtext som används. Jag har markerat med fet stil.

Matt. 1:24-25 Men han rörde henne inte, förrän hon hade fött en son, [den förstfödde SRB16], och han gav honom namnet Jesus. SFB98.

Luk. 2:7 Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade ner honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i härbärget. SRB16.

Rom. 8:29 För dem som han förut har känt, dem har han också förutbestämt till att formas efter sin Sons avbild, för att han ska vara den förstfödde bland många bröder. SRB16.

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd framför allt skapat. SRB16.

Kol. 1:18 Och han är huvudet för kroppen, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. SRB16.

Hebr. 1:6 Och vidare, när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han: Alla Guds änglar ska tillbe honom. SRB16.

Hebr. 11:28 Genom tron har han anordnat påsken och blodsbestrykningen, för att inte han som fördärvade de förstfödda skulle röra dem. SRB16.

Hebr. 12:23 …och till en högtidsskara och församling av förstfödda, som är uppskrivna i himlen, och till Gud, allas domare, och till de rättfärdigas andar som har fullkomnats. SRB16.

Upp. 1:5 …och från Jesus Kristus, det trogna vittnet, den förstfödde från de döda och fursten över jordens kungar. Honom som har älskat oss och renat oss från våra synder med sitt blod. SRB16.

Jag ska förklara mer ingående hur detta fungerar.

I Diskussion med ett Jehovas Vittne

Jag kom i diskussion med ett Jehovas Vittne på Facebook angående detta. Vi diskuterade Kolosserbrevet 1 utifrån Jesus som Gud eller skapad varelse. Och här måste orden definieras innan vi kan gå vidare.

Kol. 1:15-17 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd framför allt skapat. För genom honom skapades allt det som är i himlarna och det som är på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det är troner eller herradömen eller furstedömen eller väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Och han är till före allting, och allt består genom honom. SRB16.

Låt Skriften förklara vad ”förstfödd” betyder. Jag ger dig tre Bibelord och ger dig tre av Bibelns egna definitioner på ”förstfödd”.

5 Mos. 21:15-17 Om en man har två hustrur, en som han älskar och en som han hatar, och både den han älskar och den han hatar har fött söner åt honom och om hans FÖRSTFÖDDE är son till den han hatar, då får mannen inte, när han utskiftar arvet åt sina söner, ge FÖRSTFÖDSLORÄTTEN åt den son han älskar, till skada för sonen till den han hatar, eftersom denne är den FÖRSTFÖDDE. Han skall i stället som den FÖRSTFÖDDE erkänna sonen till den han hatar, och ge honom en DUBBEL LOTT av allt vad han äger. Ty denne är förstlingen av hans livskraft, honom tillhör FÖRSTFÖDSLORÄTTEN. SFB98.

1) I den kontexten ser vi att ”förstfödde” bokstavligen betyder den som föddes först. Detta har att göra med arvet och hur det ska fördelas. Den förstfödde skulle ha en dubbel arvslott!

1 Krön. 5:1 Ruben var Israels FÖRSTFÖDDE, ty han FÖDDES först, men därför att han orenade sin fars bädd gavs hans FÖRSTFÖDSLORÄTT åt sönerna till Josef, Israels son, men inte så att Josef skulle tas upp i släktregistret som den FÖRSTFÖDDE. SFB98.

2) Ruben, Jakobs son föddes först, så här kan man då anta att Ruben var den ”förstfödde” och skulle få dubbel arvslott. Men enligt Bibeln anses han inte vara Jakobs ”förstfödde”. Vi ser alltså att ”Förstfödde” inte bokstavligen betyder den som föddes först. Titeln ”förstfödd” gavs till Josef, men Josef var Jakobs elfte (11te) son. Men han fick förstfödslorätten. Det har alltså inte att göra med vem som föddes först, utan det handlar Jakobs vilja angående vem som skulle få dubbel arvslott.

Ps. 89:27-28 Han skall ropa till mig: ”Du är min Fader, min Gud och min frälsnings klippa!” Jag skall göra honom till den förstfödde, till den högste bland kungarna på jorden. SFB98.

3) David var inte Israels första kung. Saul var det. Men David fick företräde framför alla jordens kungar. David var inte heller den ”förstfödde” i familjen, han var barn nummer åtta (1 Sam 16). David var alltså ”förstfödd” i den mening att han hade företräde framför alla jordens kungar.

Nu har vi tre definitioner på ”förstfödd”. Den första i 5 Mos. 21:15-17 som i sin kontext bokstavligen betyder ”första sonen som föddes”. Den andra hittar vi i 1 Krön. 5:1 Josef är ”förstfödd” även om han är det elfte barnet, och definitionen blir då ”arvtagare”. Den tredje finns i Ps. 89:26-27 David kallas ”förstfödd” av alla jordens kungar, även om han inte var jordens eller Israels första kung, och här blir då definitionen ”Företräde”.

  1. Första sonen som fötts.
  2. Arvtagare.
  3. Företräde

Med de här tre definitionerna, vilken av dem bör användas i Kol. 1:15-17? Vi läser igen:

Kol. 1:15-17 Han är den osynlige Gudens avbild, FÖRSTFÖDD framför ALLT SKAPAT. För genom honom SKAPADES ALLT det som är i himlarna och det som är på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det är troner eller herradömen eller furstedömen eller väldigheter. ALLT är skapat genom honom och till honom. Och han är till före ALLTING, och ALLT består genom honom. SRB16.

Svar: ALLA TRE! Här ser vi att Jesus är 1) första Sonen som fötts, 2) arvtagare, och 3) har företräde framför alla andra.

Med det i tankarna låt oss då gå till vers 18 som visar HUR han är den förstfödda: ”Och han är huvudet för kroppen, församlingen. Han är begynnelsen, den Förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.”

Jesus är: Den förstfödde från DE DÖDA!

Varför antar JV att ordet ”förstfödd” betyder den förste som skapades? Om nu Jesus är FÖRE ALLTING, då kan alltså inte Jesus vara skapad. ALLT skapades genom Jesus, ALLT skapades till Jesus. Ordet ”ALLT” är ett allomfattande ord och inkluderar ”ALLTING”, och INGENTING utesluts. JV säger att Jesus är Guds ”första skapelse”. Men det motsäger ordet ”ALLT”, för det skulle innebära att även Gud skapades av Jesus, och det är uteslutet även för ett Jehovas Vittne.

Här drar alltså Jehovas Vittnen den felaktiga slutsatsen att Jesus bara är Guds första skapade varelser på grund av att det står ”förstfödd”. Och det visar att de inte har förstått Bibelns egna undervisning om förstfödslorätten för den Förstfödde.

Evangeliet säger: Vi var alla döda genom våra överträdelser (Ef. 2:5), men genom Jesu död och uppståndelse (den förstfödde från de döda) fick vi förlåtelse för våra synder (Rom. 4:25), och genom Guds levande ord som består i evighet är också vi nu födda på nytt (1 Petr. 1:23)!

Jesus är alltså den Förstfödde från de döda, sedan är också vi födda på nytt, födda från de döda. Vi fick förlåtelse och liv genom tron på Hans namn. Kom ihåg definitionerna jag gav dig:

Jesus är Första Sonen som fötts från de döda, Arvtagare till ALLT med dubbel arvslott, Företräde framför alla andra i rang och position.

Monogenés används bara om det enda barnet i en familj, och betyder att föräldrarna endast fått detta barn.

Prōtotokos däremot används om den främste av raden söner, den förstfödde som får dubbel arvslott.

Så Jesus är Guds Enfödde Son, Guds ende Son. Det finns ingen lik Honom. Och när Jesus kallas Guds Enfödde, framhålls därmed just hans Gudom. För vidare läsning: Nya Världens Översättning – NVÖ, en ren förfalskning av Guds Ord. Liknande tankar finns även inom den amerikanska Word of Faith. För vidare läsning: I diskussion med Trosrörelsen där jag svarar på liknande argument som försvar för Kenneth Copelands teologi.

Den helige, Sabbatens Herre, Allas Herre

Den helige

1 Sam. 2:2 Ingen är helig som HERREN, ty ingen finns utom dig. Ingen klippa är som vår Gud. SFB98.

Apg. 3:14 Men ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att en man, en mördare, skulle friges åt er. SRB16.

I min artikel Bibeln Handlar Om Jesus, Från Början Till Slut! går jag igenom alla bibelställen som visar att Jesus är den Helige och den Rättfärdige med bevisning vem GT säger den Helige och Rättfärdige är – YHWH! Bibelns bevis går inte att bestrida. Inte ens ett Jehovas Vittne med hjälp av sin felaktiga parafras och sina omskrivningar.

Sabbatens Herre

1 Mos. 2:3 Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. SFB98.

Matt. 12:8 För Människosonen är Herre också över sabbaten. SRB16.

Allas Herre

Apg. 10:36-37 Ordet som han sände till Israels barn förkunnar det glada budskapet om frid genom Jesus Kristus, han som är Herre över alla. Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judeen med början i Galileen efter det dop som Johannes predikade. SRB16.

Rom. 10:11-13 För Skriften säger: Var och en som tror på honom ska inte komma på skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek, för samma Herre är över alla och rik mot alla dem som åkallar honom. För var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. SRB16.

Vad ligger i orden Guds Son?

Det stora i orden Guds Son är hans speciella titlar eller egenskaper, som t.ex. den som är, den som var och den som kommer.

Joh. 1:15 Johannes vittnade om honom och ropade och sa: Det var om honom som jag sa: Han som kommer efter mig är förmer än mig, eftersom han var före mig. SRB16.

Detta är Johannes Döparens bekännelse, Jesus är Han som var, som är och som ska komma. (Upp. 1:8). Johannes talar inte om fysisk ålder, eftersom Lukas säger att Johannes föddes 6-7 månader innan Jesus. (Luk. 1:26 + 56-57). Johannes upprepar samma bekännelse några verser senare.

Joh. 1:30 Det var om honom som jag sa: Efter mig kommer en man, som är förmer än mig, eftersom han var före mig. SRB16.

Johannes vittnar om att Jesus är Guds Son. Varför behöver Jesus ett vittne? Och varför vittna om nåt som inte är viktigt?

Joh. 1:34 Och jag har sett och har vittnat att han är Guds Son. SRB16.

Uppenbarelsen om att Jesus är Guds Son är något av det första som den Helige Ande uppenbarar för den som kommer till sann tro på Herren. Och just bekännelsen av att Jesus är HERREN måste uppenbaras av Anden. Natanael fick möta Jesus på ett alldeles speciellt sätt. Jesus hade ett kunskapens ord till honom, och Natanael får uppenbarelsen om vem Jesus är:

Joh. 1:47-49 Jesus såg att Natanael var på väg till honom och sa om honom: Se, en sann israelit, en som är utan svek. Natanael frågade honom: Hur kan du känna mig? Jesus svarade och sa till honom: Innan Filippus kallade på dig, då du var under fikonträdet, såg jag dig. Natanael svarade och sa till honom: Rabbi, du är Guds Son, du är Israels Konung. SRB16.

Man kan tycka det är ett konstigt sätt att reagera, om det inte vore för det faktum att han hade rätt: Han är Guds Son, och Israels stora Konung. Det var inte bara lärjungarna som hittade på att han var Guds Son, utan Jesus själv kallade Gud för sin Fader.

Jehovas Vittnen påstår att Jesus aldrig gjorde anspråk på att vara Gud. Men judarna ville döda honom flera gånger för att han gjort sig skyldig till hädelse, enligt den judiska lagen.

Joh. 5:17-18 Men Jesus svarade dem: Min Fader verkar ända tills nu, så verkar också jag. Därför sökte judarna ännu mer efter att döda honom, eftersom han inte bara bröt sabbaten, utan också sa att Gud var hans Fader och gjorde sig själv lik Gud. SRB16.

Jesus likställde sig själv med sin Fader. Judarna tog honom på orden, men de trodde inte han var Gud. Han säger om sig själv att han är Guds Son.

Joh. 5:25-27 Sannerligen, sannerligen säger jag er: Det kommer en tid och den är redan här, då de döda ska höra Guds Sons röst, och de som hör ska leva. För liksom Fadern har liv i sig själv, så har han också gett Sonen att ha liv i sig själv. Och han har också gett honom makt att döma, eftersom han är Människosonen. SRB16.

Han kallar också sig själv för Människoson i samma vers.

Både Jesus och Fadern har liv i sig själv, och på många ställen säger Jesus att han är YHWH – Jag Är, något som sticker i ögonen på ett Jehovas Vittne och andra unitarianer.

Joh. 8:58-59 Jesus sa till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Jag Är innan Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus gömde sig och gick ut från templet. Han gick rakt igenom dem och kom förbi på det sättet. SRB16.

Det kan tyckas lite konstigt att vilja stena en person för att han säger sig vara äldre än Abraham, men det var inte därför de ville stena honom, utan därför att Jesus kallade sig själv YHWH.

Joh. 10:30-36 30 Jag och Fadern är ett. 31 Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom. 32 Jesus svarade dem: Jag har låtit er se många goda gärningar från min Fader. För vilken av dessa gärningar stenar ni mig? 33 Judarna svarade honom och sa: Vi stenar dig inte för någon god gärning, utan för hädelse, och därför att du som är en människa gör dig själv till Gud. 34 Jesus svarade dem: Är det inte skrivet i er lag: Jag sa, ni är gudar? 35 Om han har kallat dem gudar, som Guds ord kom till, och Skriften kan inte upphävas, 36 så säger ni om honom som Fadern har helgat och sänt till världen: Du hädar, därför att jag sa: Jag är Guds Son. SRB16.

Kom ihåg vad jag tog upp i Del 3 Är du Guds Son? där djävulen frestade Jesus med frågan Om du är Guds Son… I Johannes 10 och på flera ställen ser vi djävulens barn göra sin faders gärningar när Jesus rakt på sak säger sig vara YHWH.

Angående Jesu svar: Är det inte skrivet i er lag: Jag sa, ni är gudar? har jag skrivit en artikel På Temat Jesu Gudom, Ps. 82.

När Jesus frågar vilken god gärning de ville stena honom för, får han till svar:

Joh. 10:33 …Vi stenar dig inte för någon god gärning, utan för hädelse, och därför att du som är en människa gör dig själv till Gud. SRB16.

Varför är det så viktigt att påminna Jesus om att han inte är Gud, om han aldrig någonsin ens har antytt det? Än en gång, Jesus är HERREN, vilket judarna tog för att häda YHWH. De följde bara i sin faders fotspår, när satan ville fresta Herren att tro att han inte var Gud kommen i köttet.

Jesus kallar sig själv för Guds Son på flera ställen.

Joh. 11:4 När Jesus hörde detta, sa han: Denna sjukdom är inte till döds, utan till Guds ära, för att Guds Son ska bli förhärligad genom den. SRB16.

Märta fick en fråga av Jesus:

Joh. 11:25-26 Jesus sa till henne: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva, om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig i evighet dö. Tror du detta? SRB16.

Märta svarade att hon tror att Jesus är Guds Son.

Joh. 11:27 Hon sa till honom: Ja, Herre, jag tror att du är Kristus, Guds Son, som skulle komma i världen. SRB16.

Paulus säger så här:

Gal 1:15-16 Men då det behagade Gud, som från min moders liv avskilde mig och kallade mig genom sin nåd, att uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna, rådgjorde jag inte genast med kött och blod. SRB16.

Paulus fick detta ämne som grundval för sin förkunnelse.

Apg. 9:20 …och han började genast predika Kristus i synagogorna, att han är Guds Son. SRB16.

Kärnan i hans evangelium är budskapet om att Jesus Kristus är Guds Son:

Rom. 1:4 …och som med kraft är bevisad vara Guds Son enligt helighetens Ande, genom uppståndelsen från de döda, Jesus Kristus, vår Herre. SRB16.

Johannes säger så här:

Joh. 20:31 Men dessa har blivit nedskrivna, för att ni ska tro att Jesus är Kristus, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. SRB16.

Det är tydligt att alla apostlarna kopplat samman den kommande Messias med Guds Son. Det judiska folket väntade på sin Messias och de visste också att han skulle vara Guds Son. De två sakerna var knutna ihop.

1 Joh. 4:15 Var och en som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han i Gud. SRB16.

Det är viktigt för frälsningen att bekänna att Jesus är Guds Son. Både Johannes Döparen, Natanael, Märta och aposteln Johannes bekände att Jesus var Guds Son. Jehovas Vittnen är enligt dessa regler inte födda på nytt, och har därför inte heller den Helige Ande. Bekännelsen att Jesus är Guds Son hänger ihop med Bekännelsen att Jesus är HERREN, något Jehovas Vittnen inte förmår sig göra.

Livsande och Livets Ande

1 Mos. 2:7 Och HERREN Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ. SFB98.

Människan fick inte liv förrän Gud hade gett av sin Ande. Människan var bara en död kropp innan den Helige Ande kom in. Men vi ska lägga märke till vad som hände här: Gud blåste livsande i Adam. Efter Jesu uppståndelsen gör han samma sak. Vi läser i Johannes evangelium:

Joh. 20:22 När han hade sagt detta, andades han på dem och sa till dem: Ta emot den Helige Ande. SRB16.

Denna livs-ande är samma som Livets Ande. I min artikelserie JDS-Läran och Begreppet ”Andlig död” i 3 delar förklarar jag skillnaden på själisk och andlig, där Adam skapades och blev en levande själ, medan Herren från ovan blev en livgivande ande.

Rom. 8:1-2 Därför finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, som inte vandrar efter köttet, utan efter Anden. För livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. SRB16.

Vem är Livets Ande om inte den Helige Ande och vad är Livets Andes lag? Det är Guds tio budord som nu är skriven i våra hjärtan och profeterades av Jeremia i Jer. 31:33 Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan.Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. Jesus sa i Johannes 6:63

Joh. 6:63 Anden är den som gör levande, köttet är inte till någon nytta. De ord jag talar till er, är ande och de är liv. SRB16.

Här har vi den Helige Ande och Jesus – Anden och Livet tillsammans i en vers.

Jesus är fullheten av Gud – Hela Jesu person är Gud – Gud kommen i köttet

Kol. 1:21-22 21 Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, 22 också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga…

Jesus är Guds i en jordiska kropp, han är manifestationen av Guds fullhet, alltså Guds manifesterade fullhet.

Kol. 1:19 Ty det har behagat Fadern att låta hela fullheten bo i honom. SRB16.

Hebr. 13:8 säger att Jesus är den samme igår, idag och i evighet. Han är manifestationen av Guds fullhet igår, idag och i evighet. Det var Sonen som skapade världen. Det var Sonen som blåste livsande i Adam. Och Kol 1:22 säger att Gud skaffade försoning i sin jordiska kropp för att kunna ställa fram oss inför sig heliga. Lade du märke till det? För att kunna ställa oss inför Sig heliga. Enligt Joh. 1:1 är Jesus Gud Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

Han är manifestationen av Gud. Du kan inte säga till Jesus, jag lyder bara Fadern. Jesus är ingen konstgjord Gud. Hur kan han vara fullheten av Gud och samtidigt vara en semi-gud, som Jehovas Vittnen påstår? Jesus är den andre Adam. 1 Kor 15:45. Adam och Jesus såg precis likadana ut, det är åtminstone som jag föreställer mig det. Adam var skapat som Guds avbild, alltså till en avbild av Jesus.

Här protesterar unitarianerna och säger Jesus kallas Visdomen och visheten var det första som skapades, och de ger oss Ords. 8:22-27 22Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. 23 Av evighet är jag insatt, från begynnelsen, innan jorden fanns. 24 Innan djupen blev till föddes jag, innan källorna flödade av vatten. 25 När bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns, då föddes jag, 26 innan han gjort land och fält och jordens första stoft. 27 När han beredde himlen var jag där, när han välvde en sfär över djupen, och Ords. 8:12 Jag, visheten, bor tillsammans med klokheten, jag har kunskap och goda råd, och då måste jag fråga om de tror att Jesus är en kvinna, för i Ords. 1:20 säger Visheten ropar högt på gatan, på torgen låter hon sin röst höras. Och nästa fråga blir då ifall Jesus har en sambo, för Ords. 8:12 säger att visheten bor tillsammans med klokheten. Du ser att om man logiskt läser denna liknelse enligt Jehovas Vittnens tolkning blir den helt tokig. Bibeln säger inte att Jesus är visdomen eller är kunskapen, utan att visdomens och kunskapens skatter är fördold i honom.

Vad betyder det att vara i honom, i Kristus, i anden, i ordet?

2 Kor. 5:21 För han som inte visste av någon synd har han gjort till synd för vår skull, för att vi skulle bli gjorda till Guds rättfärdighet i honom. SRB16.

Kristus betyder den Smorde. Att vara i Kristus betyder att vara en ande med Kristus Jesus.

2 Kor. 6:17 Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. SFB98.

Vi har Guds namn, Guds natur, Guds blod, Guds ord etc. Det betyder att vara ett i anden med Gud. Jesus ber en bön till sin Fader i Johannes evangelium:

Joh. 17:20-22 Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig, att de alla ska vara ett, såsom du Fader är i mig, och jag i dig, att också de ska vara ett i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska vara ett, liksom vi är ett. SRB16.

Att vara ett med Kristus innebär att tänka som Jesus gör, leva som han gör och älska som Jesus älskar.

Vad betyder det då att Gud i Kristus skapade världen?

Jag blev en ny skapelse då jag kom till honom. I Kristus är jag en ny skapelse. Utan honom är jag ingenting. Utan honom kan jag inget göra, utan honom skulle frälsningen aldrig finnas. Sonen var den som utförde vad Fadern hade planerat. Jesus är den samme i går, idag och i evighet. Hebr. 13:8

Jesus var den som skapade världen

Kol. 1:16 För genom honom skapades allt det som är i himlarna och det som är på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det är troner eller herradömen eller furstedömen eller väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. SRB16.

Faderns planer och tankar utfördes och skapades genom Sonen och till Sonen. Och när det gäller vår frälsning är det genom Jesus kan vi komma till Fadern, det är alltså vägen vi kan går för att komma inför Gud. Genom Jesus blev allt skapat, dvs., Jesus var vägen från idé till verklighet. Han sa själv: Jag är vägen, och gäller allt i himmel och på jord.

← Förra | Nästa →

Inledning | Innehållsförteckning | HERREN eller Herren | Daniel, Två Änglar och en Mystisk Person | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 |

3 reaktioner på ”Del 3 Är du Guds Son?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s