Del 2:2 Talmud, En Otroligt Anti-Kristlig Bok!

← Förra | Nästa →

I det här inlägget tar jag upp

 • – Vad Judiska troende möter i Israel.
 • – Vad Yeshu betyder.
 • – Citat från Talmud angående vår Herre och Frälsare.
 • – Hur omskrivningar av Talmud gjorts för att dölja anstötliga berättelser.
 • – Vad den judiska bönen Birkat haMenim är.

Jag ger citat från judiskt troende, som t..ex. Dr. Eitan Bar, Professor Israel Shahak, Orna Grinman plus Talmuds egna ord.

Del 3 består av 3 delar som jag lägger ut på bloggen under dagen med några timmars mellanrum. Vi får inte vara naiva och blunda för detta. Vi får heller inte vara rädda för att ta reda på vad Rabbinsk Judaism är och innebär för oss som tror på Jesus. Rädsla för att stämplas som antisemit eller antisionist ska inte få hindra oss från att samtala om detta. Frid syskon.

De älskar Bibeln

När vi tänker på Israel tänker vi oftast på judiska rabbiner med svarta hattar och korkskruv. Dem ser så goa ut med sina skägg och verkar så djupt gudfruktiga. Finns det en mer oskyldig skara människor än dessa? De är poster-boys för Israel och allt vi förknippar med Bibeln och ”Det Heliga Landet”. Vi har stor vördnad för dessa som står högt över oss i visdom och insikt, eftersom de har inhämtat mer kunskap än en hedning någonsin kan få. Vi förknippar dem med tusenårig kunskap om Gud och hans vilja. Vi naiva kristna tänker ”Vad fint, de älskar Torah och älskar Gamla testamentet, även om de just nu inte förstår att Jesus är deras Messias som redan har kommit. Men snart, snart kommer de att förstå.”

Hur tar man sig an en sådan sak som är så infekterat och så sammanvuxen med modern kristen tro?

Redan 2014 stötte jag på judiska rabbiner i olika diskussionsgrupper på Facebook. Diskussionerna var tuffa och det fanns inga messianska profetior eller bibliska passager jag kunde använda för att bevisa att Jesus är Messias. Rabbinerna hade svar på allt. De kunde plocka isär varenda argument jag hade. Jag blev väldigt modlös och kunde inte förstå hur jag skulle nå in till dem.

Faktum är, och vad jag lärt mig under åren och särskilt under de senaste 8 månaderna är att de VÄGRAR erkänna Jesus som Messias och de kan ge dig hundra orsaker eller mer, på varför Jesus inte KAN vara Messias. Några av dem har jag översatt och lagt in längre ned.

Dr. Eitan Bar och One or Israel

Dr. Eitan Bar har skrivit en utmärkt bok i vilken han tar upp rabbinernas invändningar mot kristen tro och messianska profetior – Refuting Rabbinic Objection to Christianity & Messianic Prophecies. Den finns att köpa på AdLibris och kostar 169 kr plus frakt.

Ur boken:

För oss judar som växte upp i Israel, var Jesus och hans ord aldrig en del av våra samtal. Inte i vårt skolsystem, inte i våra synagogor och inte i våra media. Vi har inte heller lätt tillgång till Nya testamentet. Jesus har i hög grad undvikits och gömts undan för vårt folk. 99,7% av den judiska befolkningen i Israel avvisar idag Jesus som Messias. Hur kommer det sig att vårt land, där evangeliet först uppstod, kan vara så starkt emot det?

Under två tusen år var allt andligt budskap inom judendomen tvungna att gå igenom ”portvakterna”, de ortodoxa judiska rabbinerna. Rabbinsk Ortodox judendom kommer direkt från ”fariséernas” sekt, som Jesus hårt tillrättavisade:

”Men ve er, skriftlärda och fariseer, hycklare, för ni stänger till himmelriket för människorna! För själva går ni inte in, och de som är på väg in tillåter ni inte heller att gå in.” (Matteus 23:13)

Ända sedan Messias var här har rabbinerna i Israel ställt sig i opposition till evangeliet och hindrat budskapet om Jesus. De förhindrar medvetet det judiska folket från att höra om den fria frälsningen genom Hans död och uppståndelse och som erbjuds dem av deras egen judiske Messias. De har gjort mycket för att dölja Jesus och hålla honom som den bäst bevarade hemligheten inom judendomen och hålla vårt folk i ett andligt mörker. Men nu är hemligheten ute. Efter nästan 2000 år kan inte Jesus, eller som vi kallar honom på hebreiska, Yeshua, längre döljas för folket.

Idag når vårt Ministry, ONE FOR ISRAEL, judiska och arabiska israeler precis där de är – online. Vi behöver inte längre rabbinernas tillstånd för någonting. Vi når direkt in till varje israeler och dela de frälsande goda nyheterna om Messias Yeshua genom smartphones, surfplattor och datorer . Tidigare kom evangeliets budskap till Israel utifrån våra gränser, levererade av människor som inte förstod vårt språk, vår kultur, vårt arv eller vårt sätt att tänka. I dag ser budbärarna väldigt annorlunda ut. Nu är det judiska och arabiska israeler som återger evangeliet tillbaka där det började – tillbaka till vårt eget folk Israel. Vi kan förklara evangeliet för vårt folk på ett sätt som kan förstås av dem, på våra egna modersmål, på hebreiska och arabiska som bara israeler kan, och hjälpa vårt folk att förstå vem Yeshua verkligen är.

De ortodoxa rabbinerna i Israel driver en ”anti-missionärsorganisation kallad Yad L’Achim, specifikt för att bekämpa spridningen av evangeliet bland det judiska folket. Denna mycket välfinansierade organisation arbetar väldigt nära inrikesministern i den israeliska regeringen. De försöker med alla tänkbara metoder (inte alltid lagliga) förhindra judar från att lämna rabbinsk judendom, och förföljer oss, de judiska troende på Jesus i Israel, obevekligt.

Med mer än 90% av Israels messianska judars namn, foton och adresser  i sitt arkiv, började Yad L’Achim under år 2014 skicka hem tidskriften ”Searching” till de troende i Israel. Tidningen innehåller ortodoxa rabbiners invändningar och motargument emot Jesus som Messias och Nya Testamentets trovärdighet, och försöker förlöjliga och förstöra tron på Jesus. Detta fick flera troende judar, även några som hade varit missionärer, att förneka sin tro på Jesus och återvända till rabbinsk judendom.

Under de senaste fem åren bestämde jag mig för att gå igenom alla deras tidskrifter, böcker och videor för att svara på deras argument och bevisa att deras invändningar var falska. Sedan 2015 har vi släppt cirka 150 korta videor där vi delar evangeliet och direkt motbevisar dessa rabbinska invändningar mot Jesus, Nya testamentet och kristendomen. Den här boken är en sammanställning av avskrifter från dessa videor, allt på ett ställe för ditt beaktande. Medan innehållet i denna bok är baserat på fem års akademisk forskning, har jag gjort mitt bästa för att skriva den på ett enkelt, lättläst sätt för att hålla den här boken så kort som möjligt.

Vänligen dela länkar till denna bok 🙂 ~Eitan Bar

Rabbinerna har utarbetat ett utstuderat system av förnekelse som de också lär ut till nästa generation ortodoxa och judar. De skriftlärda har ändrat ord och bokstäver i bibeltexten för att vilseleda och försvaga vårt vittnesbörd med hjälp av skriften, vilket de också ivrigt använder i sin polemik mot kristen tro.
De judiska rabbinerna har haft närmare 2000 år på sig för att komma på orsaker till varför Jesus inte kan vara deras förväntade Messias. Några orsaker härstammar från falska kristnas förföljelse mot det judiska folket, ersättningsteologi, kristen sionism, men också judarnas egen stolthet! De är med andra ord tränade i att förneka den Herre som har friköpt dem. (2 Petr. 2:1) De har ställt Talmud och de äldstes skrifter över Guds eget ord.

Kalla ALDRIG din Herre och Frälsare YESHU!!!

De förbannar Herren Jesus/Yeshua genom att kalla honom Yeshu. Jews For Jesus får förklara hur:

Ända sedan upplysningstiden har Jesus betraktats i ett alltmer positivt ljus av fler och fler judar – inte som Messias, det är sant, men som en bra lärare, en rabbi, ”vår bror”, kanske som en politisk martyr. Men för länge sedan, trodde de flesta judar att Jesus var en bedragare som ledde Israel vilse, och vissa betraktade honom till och med som en trollkarl. Som en följd kallades han genom århundradena med namnet Yeshu, en ordlek med Hans riktiga namn och som faktiskt är ett akronym som står för Yimmach Shemo Ve-zikroMå hans namn och minne blottas ut. Han ses fortfarande på det sättet av vissa, särskilt ultraortodoxa judar; men de är dock i minoritet.1

Några citat från Talmud:

Rabbinsk Judendom är otroligtantikristlig och förnedrar Jesus Kristus och även Maria i Talmud, vilket också Eitan Bar från One for Israel tar upp i en predikan. Den kan ni läsa längre ned. Luk. 19:27 berättar att Jesus visste att fariseerna inte ville ha Honom som kung och det har hållit i sig ända sen dess. Talmud innehåller också historieförfalskning i syfte att förhindra judar komma att till tro på Herren Jesus Kristus, deras egen Messias. Den Babyloniska Talmud beskriver Jesus Nasarens ”många synder” och listan som följer har sammanställts av Boruch Ellison, en talmudisk lärd man som också driver en hemsida som främjar Noahidelagarna. 

Jag citerar:

Han och hans lärjungar utövade trolldom och svart magi, ledde judar vilse och in i avgudadyrkan och han sponsrades av utländska, hedniska makter i syfte att undergräva judisk gudstjänst (Sanhedrin 43a):

Citat slut.

Jag skriver ut vad Sanhedrin 43a säger:

OCH EN BUDBÄRARE GÅR FÖRE HONOM, etc. Detta antyder, bara omedelbart före [avrättningen], men inte innan den.2 [I motsats till detta] undervisas det att: Kvällen före påsk hängdes Yeshu3. Under fyrtio dagar innan avrättningen ägde rum gick en budbärare ut och ropade: ‘Han kommer att bli stenad för att han har utövat trolldom och lockat Israel till avfall. Den som kan säga någonting till hans förmån, låt honom komma fram och be för hans räkning. ‘ Men eftersom ingenting fördes fram till hans fördel hängdes han på påsken!4 – [Rabbi] Ulla svarade: ‘Menar du att han var en för vilken ett försvar kunde göras? Var han inte en Mesith [en frestare], som Skriften säger: Du skall inte visa honom någon skonsamhet eller ha förbarmande eller överseende med honom?5Med Yeshu var det dock annorlunda, för han var kopplad till regeringen [eller kungligheterna, d.v.s. inflytelserik].’ 

Jag citerar Boruch Ellison:

Han var sexuellt omoraliskdyrkade statyer av sten (en tegelsten nämns), och blev avskuren från det judiska folket för sin ondska och vägrade att omvända sig (Sanhedrin 107b; Sotah 47a).

Citat slut.

Fotnot till Sanhedrin 107b i Talmud: 

Den ocensurerade utgåvan fortsätter:

Vad med R. Joshua f. Perahjah? – När kung Jannai dödade våra rabbiner, flydde R. Joshua f. Perahjah (och Jesus) till Alexandria i Egypten.

När freden återkom, skickade Simeon f. Shetach bud till honom: ‘Från mig, (Jerusalem), den heliga staden, till dig, Alexandria från Egypten (min syster). Min man bor hos dig och jag ligger ödslig.’

Han stod upp, gick och befann sig i ett visst värdshus, där han visades stor ära. ”Hur vacker det är denna Acsania!” (Ordet betecknar både värdshus och gästgivare. R. Joshua använde det i första meningen; svaret antar att den andra ska menas.)

Därefter observerade (Jesus) och sa : ‘Rabbi, hennes ögon är smala.’

”Usling”, tillrättavisade han honom, ”gör du så här för att förbinda dig.” Han lät fyra hundra trumpeter ljuda och bannlyste honom. Han (Jesus) kom många gånger framför honom och bad: ‘Ta emot mig!’ Men han ville inte bry sig om honom.

En dag reciterade han (R. Joshua) Shema ‘, när Jesus kom inför honom. Han tänkte ta emot honom och gjorde ett tecken till honom.

Han (Jesus) tänkte att det var för att stöta bort honom, gick och satte upp en tegelsten och tillbad den.

”Omvänd dig”, sa han (R. Joshua) till honom.

Han svarade: ”Jag har sålunda lärt av dig: Den som syndar och får andra att synda har ingen möjlighet att omvända sig.”

Och en mästare har sagt: ‘Jesus, Nasaren, utövade magi och ledde Israel vilse.’

Boruch Ellison fortsätter: 

Våra rabbiner har undervisat och sagt: Låt alltid vänsterhanden skjuta bort och högerhanden dra nära. Inte som Elisa som sköt bort Gehazi med båda händerna (och inte som R. Joshua b. Perahiah som sköt bort en av sina lärjungar med båda händerna) (Sotah 47a .7

Citat slut.

Fotnoten till ovanstående citat säger att i äldre manuskript stod det R. Joshua b. Perahiah sköt bort Jesus Nasaréen med båda händerna.

Boruch Ellison fortsätter:

Han lärde sig trolldom i Egypten och för att utföra mirakler använde han förfarande som innebar att han skar sig på kroppen – vilket också uttryckligen är förbjudet i Bibeln.8

Citat slut.

Vilket straff har Jesus och Hans följare fått? Den Babyloniske Talmud, Gittin 56b-57a skriver att konvertiten Oneklos genom magi först uppväckte Titus och frågade honom vilket straff han fått. Sedan uppväckte han Jesus och frågade honom vilket straff han fått. Och sen alla andra syndare, vilket då syftar på Jesu efterföljare. Och moralen i denne berättelse är att man aldrig ska ifrågasätta de Äldste.

Onkelos son till Kolonikos var Titus systerson. Han hade förstånd att omvända sig till judendomen. Han gick och uppväckte Titus från de döda genom magisk konst och frågade honom; ”Vem är mest ryktbar i den [andra] världen? Han svarade: Israel. Vad anser du då, sa han, om att ansluta sig till dem? Han sa: Deras ceremonier är betungande och du kommer inte att orka utföra dem. Gå och attackera dem i den [andra] världen så kommer du att ligga över, som det står skrivet, Hennes motståndare har blivit huvudet osv.; den som trakasserar Israel blir huvud. Han frågade honom: Vad är ditt straff [i den andra världen]? Han svarade: Det jag bestämde för mig själv. Varje dag samlas min aska och en dom faller över mig och jag bränns och min aska sprids över de sju haven.

Han gick sedan och uppväckte Bileam9 (eufemism för Jesus) genom besvärjelser.10 Han frågade honom: Vem är mest ryktbar i den [andra] världen? Han svarade: Israel. Vad anser du då, sa han, om att ansluta sig till dem? Han svarade: Du skall aldrig någonsin fråga efter deras välfärd och lycka. Han frågade sedan: Vad är ditt straff? Han svarade: Med kokande varm sperma.

Han gick sedan och uppväckte Israels syndare11 genom besvärjelser. Han frågade dem: Vem är mest ryktbar i den [andra] världen? De svarade: Israel. Vad anser ni då, sa han, om att ansluta sig till dem? De svarade: Sök deras välfärd, sök inte deras skada. Den som vidrör dem vidrör Hans ögonsten. Han sa: Vad är ert straff? De svarade: Med kokande het avföring, eftersom en mästare har sagt: Den som hånar de Äldstes ord straffas med kokande het avföring. Observera skillnaden mellan Israels syndare och profeterna från de andra nationerna som dyrkar avgudar. Det har sagts: Lär från denna incident hur allvarligt det är att skämma ut en man, för Gud åtog sig Bar Kamzas sak och förstörde Sitt Hus och brände Sitt Tempel.12

Sanhedrin 106b skriver om Jesus, kallad Bileam, och Pontus Pilatus som Phineas Rånaren. Bileams Krönika syftar på evangelierna.

En viss min13 sa till R. Hanina: Har du hört hur gammal Bileam var? – Han svarade: Det sägs egentligen inte, men eftersom det står skrivet: De blodtörstiga och falska skall inte nå sin halva ålder,14 [det följer att] han var trettiotre eller trettiofyra år gammal.15 Han fortsatte: Du har sagt rätt; Jag har personligen sett Bileams Krönika, där det står: ‘Bileam den lama var trettio år gammal när Phinehas rånaren dödade honom. ‘16

Ur fotnoten till versen ovan: [Enligt uppfattningen att alla Bileampassagerna är anti-kristliga i sitt syfte, och Bileam används som ett alias för Jesus, så tas Phinehas Rånaren för att representera Pontius Pilatus, och Bileams Krönika förmodligen att beteckna ett evangelium (v. Herford op. Cit. 72ff.)….]

Om Jesu mor, Maria:

R. Papa observerade: Det här är vad män säger: ”Hon som var ättling till prinsar och guvernörer, spelade sköka med snickare.”.17

Citat och sammanställning slut.

Omskrivningar av Talmud blev nödvändiga

På grund av ökande tryck från myndigheterna i Europa, och risken att Talmud skulle förbjudas, ändrades namn och uttryck i Talmud och byttes ut mot eufemismer. Stötande termer byttes ut mot mindre stötande, en omskrivning gjordes för att få behålla Talmud inom judendomen.

Den judiske författaren och professorn vid Hebreiska Universitetet i Jerusalem, Israel Shahak beskriver den judiska historien så här:

Professor Israel Shahak

Som förklarats ovan måste talmudiska passager riktade mot kristendomen eller mot icke-judar18 tas bort eller ändras – trycket blev för stort. Det här är vad som gjordes: några av de mest stötande passagen togs bort från alla utgåvor som trycktes i Europa efter mitten av 1600-talet. I alla andra avsnitt ersattes uttrycket ‘hedning’, ‘icke-jude’, ‘främling’ (goy, einoyehudi, nokhri) – som förekommer i alla tidiga manuskript och tryckta versioner samt i alla utgåvor publicerade i islamiska länder – med termer som ‘avgudadyrkare’, ‘hedning’ eller till och med ‘kanaanitisk’ eller ‘samaritisk’, termer som kan bortförklaras men som en judisk läsare kunde känna igen som eufemismer för de gamla uttrycken.

Allt efter som attacken fortsatte, blev försvaret mer raffinerad, ibland med varaktiga tragiska resultat. Under vissa perioder blev den ryska tsarens censur strängare, och eftersom de såg ovannämnda eufemismer för vad de var, förbjöds också dessa. Därefter ersatte de rabbinska myndigheterna dem med termerna ”arabiska” eller ”muslimska” (på hebreiska, Yishma’eli – vilket betyder båda) eller ibland ”egyptiska”, och räknade kallt med att tsarens myndigheter inte skulle invända mot denna typ av missbruk. Samtidigt cirkulerades listor över utelämnade talmudiska ord i manuskriptform, vilket förklarade alla nya termer och påpekade alla utelämnanden. Ibland trycktes en allmän ansvarsfriskrivning på titelsidan för varje volym av talmudisk litteratur, vilket högtidligt förklarade, ibland med ed, att alla fientliga uttryck i den volymen endast var avsedda för antikens avgudadyrkare eller till och med mot de länge försvunna kanaaniterna, inte mot ”de människor i vars land vi bor”. ~Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion – The Weight of Three Thousand Years, s. 74-75

Orna Grinman

Orna Grinman, en judisk Messias-troende kvinna, skriver på sin blogg en berättelse jag valt att översätta.19

Följande korta strofer berättar om en händelse som förändrade historiens gång för den messianska judendomen:

”På Rabban Gamliels dagar var kättarna i Israel många, och de orsakade stor skada i Israel och ledde dem vilse. När de såg detta … (Rabban Gamliel II) och hans följeslagare utformade en välsignelse som var en begäran till Gud att utplåna alla kättare ”(Maimonides, Mishne Torah).

Min kommentar: Här kan du läsa den korta ”välsignelse” Gamaliel II, införde och som läses högt tre gånger om dagen i alla synagogor runt om i världen och kallas Birkat haMinim.

Birkat haMinim

”För den avfällige låt det inte finnas hopp. Och låt den arroganta regeringen med hast ryckas bort i våra dagar. Låt nozerim (vilket betyder: Yeshuas anhängare från Nazareth) och minim förstöras på ett ögonblick. Och låt dem blottas ur Livets bok och inte skrivas in tillsammans med de rättfärdiga. Välsignad är du, Herre, som ödmjukar den arroganta. ”Birkat haMinim20

Orna Grinman fortsätter:

Vad fick Rabban Gamliel att komponera denna ”välsignelse”?

Efter förstörelsen av templet (70 e.Kr.) blev en rabbinsk domstol känd som ”Sanhedrin” nationens andliga ledarskap. Sanhedrin bestod av Israels äldste, som vägledde nationen så mycket som den romerska guvernören som var stationerad i Syrien ville tillåta. Rabban Gamliel II (son till Rabban Gamliel som nämns i Apostlagärningarna 22:3), fungerade som dess president fram till början av det andra århundradet.

Sanhedrin inkluderade 71 medlemmar. Grundades 57 f.Kr. i Jerusalem. Efter förstörelsen, flyttades det till Yavne (Jamnia) och senare till Galiléen. Sanhedrin genomförde olika förändringar av den judiska livsrutinen, som låg i ruin utan möjligheten att frambära offer till Gud i templet.

En av de revisioner som de inrättade var bönen ”Amidah”, även känd som ”Tfilat Shmone Esreh” (De Arton välsignelserna), som fortfarande proklameras tre gånger om dagen i varje synagoga över hela världen. Först inkluderade bönen 18 klausuler, utformade för att täcka alla möjliga behov för den judiska nationen och den enskilda juden. Rabban Gamliel lade till den klausul som Maimonides nämner ovan (men bönens namn ändrades inte, även då den nu innehöll 19 klausuler).

På den tiden spreds tron på Yeshua runt i hela landet. Det fanns även andra judiska sekter på den tiden, men Rabban Gamliel var särskilt bekymrad över Yeshuas anhängare. Han beslutade att agera hårt mot alla judar som protesterade mot rabbinernas myndighet och de muntliga traditionerna (Torah SheBealPeh). För att sätta en tydlig gräns mellan de två benämnde han alla andra sekter till ”Minim”.

”Min” – typer

Ordet ”Min” betyder ”typer” på hebreiska och avser judar som uppfattas av Sanhedrin som kättare. Vissa säger att ordet Min är en förkortning av de hebreiska orden för Troende på Yeshua från Nazareth (på hebreiska: Ma’amin bYeshua haNotzri). Sanhedrin förbjöd folket att göra handel med dem eller associeras med dem på annat sätt.

Hur skulle de veta vilka som var en Min och vilka inte?

Det var just därför de lade till denna klausul i bönen. Denna klausul kallas ”The Blessing of the Minim”, men det är faktiskt en förbannelse. Den tidigaste versionen av denna klausul hittas i Cairo Genizah (gamla judiska arkivet som finns i Kairo):

”För den avfällige låt det inte finnas hopp. Och låt den arroganta regeringen med hast ryckas bort i våra dagar. Låt nozerim (vilket betyder: Yeshua från Nazareths anhängare) och minim förstöras på ett ögonblick. Och låt dem blottas ur Livets bok och inte skrivas in tillsammans med de rättfärdiga. Välsignad är du, Herre, som ödmjukar den arroganta. ”Birkat haMinim

Ordet ”Nozerim” visas här sida vid sida med ordet ”Minim”, men togs senare bort och visas idag inte längre i bönerna som bes i synagogorna. Meningen bakom denna ”välsignelse” har dock inte förändrats.

Hur fungerade ”välsignelsen”?

Rabban Gamliel II:s tid bad de som trodde på Yeshua fortfarande i synagogorna tillsammans med andra judar. De som vägrade att proklamera denna ”välsignelse” avslöjades därigenom, vilket gav dem två alternativ: förneka Yeshua eller bli utestängda från synagogan, det omgivande samhället och sina familjer.

NT ger några intressanta hint till denna ”välsignelse”Joh. 9:22 Detta sa hans föräldrar, därför att de fruktade för judarna. För judarna hade redan då kommit överens om, att om någon bekände honom vara Kristus, skulle han uteslutas ur synagogan.

Joh. 12:42 Men ändå fanns det många också bland rådsherrarna som trodde på honom. Men de bekände det inte, för fariseernas skull, för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan...

Joh. 16:2 De ska utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer, när var och en som dödar er ska tro att de utför en tjänst åt Gud.

Så långt Orna Grinmans beskrivning av Birkat haMinim.

Gamaliels sluga sätt att pressa fram vem som var Jesus-troende kan få stå som en fingervisning för hur vi i framtiden kommer pressas att bekänna vår tro på Jesus. Måtte vi bestå provet och aldrig förneka vår Herre och Frälsare.
I nästa del får Dr. Eitan Bar förklara lite av ursprunget till hatet mot kristendomen. I tillägg kommer vi få läsa vad rabbinerna tror, anser och gör.

← Förra | Nästa →


Fotnoter

 • 1https://jewsforjesus.org/publications/newsletter/newsletter-mar-2008/yeshua-or-yeshu-what-does-it-mean/
 • 2 E.g., not forty days before. The two passages that follow have been expunged in all censored editions. [As to the historical value to be attached to them, v. Klausner, Jesus. p. 27ff.]
 • 3 [Ms.M. adds the Nasarean’.]
 • 4 [A Florentine Ms. adds: and the eve of Sabbath.]
 • 5 Deut. XIII, 9.
 • 6 Talmud, Sancino Edition, Sanhedrin 107b Fotnot.
 • 7 Talmud, Sancino Edition, Sotah 47a MSS. and old editions read Jesus the Nazarene. R. T. Herford sees in Gehazi a hidden reference to Paul. Cf. his Christianity in Talmud and Midrash, pp. 97ff.
 • 8 Talmud, Sancino Edition, Shabbos 104b
 • 9 Jesus
 • 10 Besvärjelser, Magisk formel, Magisk Sång.
 • 11 Bileams följare.
 • 12 Babylonian Talmud Gittin 57a
 • 13 Min = Heretiker, v. Glos. Babylonian Talmud.
 • 14 Ps. LV, 24. Babylonian Talmud.
 • 15 cf. p. 471, n. 1.Babylonian Talmud.
 • 16Babylonian Talmud Sanhedrin 106b. Ur fotnoten till versen ovan: [Enligt uppfattningen att alla Bileampassagerna är anti-kristliga i sitt syfte, och Bileam används som ett alias för Jesus, så tas Phinehas Rånaren för att representera Pontius Pilatus, och Bileams Krönika förmodligen att beteckna ett evangelium (v. Herford op. Cit. 72ff.)….]Denna åsikt bestrids emellertid av Bacher och andra: jfr. Ginzberg, Journal of Biblical Literature, XLI, 121.]
 • 17Talmud, Sancino Edition, Sanhedrin 106a(fotnot) Herford, Kristendomen i Talmud, s. 48, föreslår att Bileam ofta används i Talmud som en typ för Jesus (v. Också s. 64-70 Även om inget namn nämns för att visa vilken kvinna som menas, kan Jesu mor hänvisas till, vilken teori stärks av uttalandet som hon parade sig med en snickare. (München MS. Har [H] i marginalen istället av [H], dvs singular i stället för plural.) Babylonian Talmud.
 • 18 In the end a few other passages also had to be removed, such as those which seemed theologically absurd (for example, where God is said to pray to Himself or physically to carry out some of the practices enjoined on the individual Jew) or those which celebrated too freely the sexual escapades of ancient rabbis.
 • 19https://ornagrinman.com/20https://ornagrinmandotcom.files.wordpress.com/2016/01/update-97-january-2015-birkat-haminim-a-blessing-or-a-curse.pdf En messiansk judisk kvinna berättar.