Del 11: Allting sammanstrålar och blir ett!

Översikt | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 |

I mitt förra inlägg tog jag upp kvantfysik och termodynamik och när vi läser om vetenskap och kvantfysik bör vi förstå att detta är resultatet av kunskapens träd på gott och ont. Det har kommit både gott och ont ur frukten från kunskapens träd. Som jag ser det är alla våra vetenskapliga framsteg inom medicin, fysik, kemi, matematik, rymdforskning, arkeologi, mm; alla våra moderna redskap som t.ex. mobiltelefoner, tv, internet, flygplan osv. en frukt av kunskapens träd på gott och ont. Både goda saker och onda saker har uppstått ur vad Bibeln beskriver som människans fall, där Adam och Eva i olydnad trodde ormens tjusande förklaring: Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. 1 Mos. 3:4-5. Och det var precis vad som hände. Gnosis blev viktigare för människan än gemenskapen med Skaparen. Och, allting människan skapat för att göra gott kan användas och har använts till något ont.

I Kabbalah sammanstrålar vetenskap och religion. Kabbalah visar sitt rätta ansikte när den visar sig ha så mycket gemensamt med allting i världen. Allt kan förklaras med Kabbalah. Och källan till denna ”Kunskap” är den gamle ormen, draken, som vi kallar Satan och djävulen.

Dr. Michael Laitman

Kabbalisten Dr. Michael Laitman, en ryskfödd jude, har en doktorsexamen i filosofi från den ryska vetenskapsakademin och en civilingenjör i bio-cybernetik från Polytechnic Institute i St. Petersburg, har skrivit en bok med titeln Kabbalah, Science and the Meaning of Life där han tar upp hur perfekt Kabbalah förklarar kvantfysiken, och han talade även om Kabbalah och kvantfysik inför forskare och vetenskapsmän på en vetenskaplig konferens.1 Dr. Michael Laitman skriver i sin bok: Kvantfysik anses vara en avancerad vetenskap, men när den jämförs med Kabbalah, så är den ganska primitiv.2

Dr. Michael Laitman skriver i förordet till Sefer Zohar:

Det tjugonde århundradet har medfört enastående förändringar. Dessa öppnade dörren till en helt ny fas, som de största kabbalisterna har beskrivit i århundraden i sina skrifter. Den största förändringen av allt är att under detta århundrade, konstaterar Kabbalister att det inte bara är tillåtet att studera kabbala, det är ett måste!

Det står skrivet i själva Zohar att Kabbalahs visdom skulle börja spridas från år 1840. Den stora 1700-tals Kabbalisten, The Vilna Gaon (GRA) skrev i sin bok Kol HaTor (Voice of the Turtledove) att processen för uppenbarelsen av Kabbalah började 1990. I hans bok, Even Shlemah (A Perfect and Just Weight), kapitel 11, uttalade han till och med att återlösningen främst beror på studier av Kabbalah.1

Kabbalisterna menar att t.ex. den industriella revolutionen och upplysningstiden egentligen kom på grund av att Torahs hemligheter öppnades upp för världen. Och undervisningen började för fullt gå ut från kabbalisterna runt år 1840, ett århundrade där också många sekter uppstod: Darbyismen (Dispensationalismen. Pre-Trib), Mormonerna, Jehovas Vittnen, Adventisterna, Kristen vetenskap, Esoteriska sällskapet (Teosoferna, Antroposoferna), m.fl. som enligt min mening hör ihop med det givna årtalet och är en av orsakerna till att jag anser Kabbalah och rabbinsk judendom vara skökornas moder.

Ett citat från Rabbi Eliahu – The Vilna Gaon (Geniet från Vilna):

När det gäller studien av de sju lärorna hade vår rabbi sagt till oss: ”Den messianska uppenbarelsen kommer hand i hand med uppenbarelsen av Torahns visdom, och visas genom avslöjandet av Torahns hemligheter och öppningen av de sju lärorna … Detta är vad som menas i Zohar (VaYera, 117) att under år 1840 öppnas visdomens portar ovan och visdomens källor nedan, med början av den gradvisa messianska uppenbarelsen.” The Voice of the Turtle-Dove, s. 117

De sju lärorna som nämns ovan är de sju Noahide lagarna som Kabbalahs rabbiner menar måste delas med världen för att Tikkun olám kan ske, och den kabbalistiske Messias kan komma. Visdomens portar ovan och visdomens källor nedan möts – as above, so below – och allting sätter igång. Ni ska bli som Gud – as above, so below.

Kabbalah innehåller med andra ord både kvantfysik, termodynamik, och den ockulta, esoteriska beskrivningen av ”syndafallet” och ”upprättelsen” som kommer genom Metatron och kallas Tikkun olám, vilket vi alla måste arbeta på för att uppnå. Det görs genom goda gärningar – tzimtzum, och vilka de goda gärningarna är avgör rabbinerna.

Oneness och Broderskap

Men hur är enhet/Oneness möjligt att uppnå när vi har så många olika religioner i världen? Mitt svar blir då: Den här världens furste har byggt upp ett intrikat system inom varje religion som bara de initierade fullt ut kan förstå, och ju högre du kommer på stegen, ju djupare förståelse får du (ju högre gnosis). Om den som står över dig i gnosis och position talar om för dig att något är rätt och bra, kommer du troligen säga både ja och amen. Nu hoppas jag du istället följer Herren och inte människor, men den här principen fungerar i alla falska religionssystem.

Om nu Satan står bakom alla falska religioner, vilket vi vet han gör, då är det egentligen inte så svårt att tänka sig att han har byggt in ett gemensamt system i alla dessa som gör världsreligionerna kompatibla med varandra, ungefär som ett lego.

Jag listar några som jag hittat:

 • Teosofi, Satanism, LaVeyanism (Anton LaVey), Kristen Qabbalah, Hermetic Qabbalah, Golden Dawn (Aleister Crowley) som har varit till stor inspiration för moderna musiker och band1, Mormonerna (Latter Day Saints)2, TM – Transcendental Meditation3, har alla sina rötter i Kabbalah.
 • New Age är byggt på Teosofi och Hinduism.
 • New Age har inspirerat och lagt en grund för FN och dess tankesystem. Alice Baileys skrifter används och citeras.
 • Hinduismen och då speciellt Kundalini bygger på samma grund som Kabbalah, vilket utövarna själva skryter med.
 • Tarot är praktisk Kabbalah.
 • RKK har hämtat väldigt mycket från Kabbalah och judendomen.
 • Islam har en sekt som bygger på Kabbalah, och islam i sig anses vara kosher enligt judiska rabbiner.
 • Frimurarnas religion är rent av kabbalistisk, och den 21st graden kallas Noachite och Noachiterna är klädda fullständigt i svart, utom handskarna och förklädet; med svärd, sporrar och en svart mask.4 (Varför kommer jag berätta när jag tar upp Noahide lagarna). Manely P. Hall var 33de graden och pastor, Sefirot-trädet beskriver de 32 graderna5, Albert Pike gav Kabbalah en central plats inom frimurarna6, Rabbi7 Isaac Mayer Wise8, 32de Gradens Frimurare skriver ”Vi karakteriserar ovanstående principer som anti-frimurare, för vi vet att inte bara katoliker utan israeliter i detta land och i Europa är framstående och lysande frimurare. Vi vet även detta, nämligen att frimureri är en judisk institution vars historia, grader, instruktioner, lösenord och läror (sic) är judiska från början till slut, med undantag för en grad och några ord i eden, som är är romersk-katolska, sanna i sitt ursprung från medeltiden,. (…) Det är omöjligt att vara väl insatt i frimureriet utan att ha en judisk lärare,9
 • Tempelriddarordern, Frimurarna och Illuminati är syskonreligioner, byggd på samma system.
 • Jesuitorden är i hemlighet en avknoppning av Kabbalah, en orden som startades av judiska konvertiter, och för att få bli upptagen som medlem behövde personen ha judiskt ursprung. Den nuvarande Påven är från jesuitordern och är väldigt rabbin-vänlig, och redan innan han blev Påve skickade han sina underordnade till judiska rabbiner för att lära sig Noahide lagarna och hur systemet fungerar.10
 • Den judiske tidningen Forward listar Påve Fransicus bland de 50 mest framstående judarna under 2013!11 Klicka på Påvens bild för att läsa mer.
 • Moderna kristna rörelser har inspirerats av New Age och RKK. NAR med Bethel Church i spetsen, profetrörelsen och Vinyard, Emergent Church-rörelsen12, WoF, William Branham och Latter Rain-rörelsen13, m.fl. Alla dessa har hämtat inspiration direkt eller indirekt från rabbinsk Talmud och Kabbalah vilket kom in i församlingarna genom New Thought och Phineas Quimby14 som många misstog för att vara en kristen inriktning. Också Robert Schuller och hans Crystal Cathedral främjade ockulta, esoteriska läror till kristenheten.15

Men kanske du undrar hur man kan komma fram till konsensus gällande vilka religiösa regler som ska gälla om nu alla har sina egna? Det är här Noahide lagarna kommer in. Noahide lagarna förs fram genom FN och organisationen INC – Institute for Noahide Code som innehar Konsultstatus i FN. INC leds av Rabbi Yakov David Cohen från Chabad-Lubavitch

Rabbi YD Cohen från INC och Muslimska ledare

Rabbi Cohen har även lyckats samla muslimska ledare i FN för samtal och samarbete. En fras dessa rabbiner ofta använder i sina framställningar är ”Fred och Trygghet”, men som Paulus skriver: När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 1 Thess. 5:3. Vi är snart där!

Tycker du fortfarande att det är det så svårt för världens religioner att gå samman med tanke på deras gemensamma rot och mål?

Översikt | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 |

Fotnoter


 1. http://files.kabbalahmedia.info/files/eng_t_ml-sefer-zohar.pdf
 2. http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/38864?/eng/content/view/full/38864&main
 3. http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/38908?/eng/content/view/full/38908&main
 4. https://youtu.be/W0YQyJnvEvs Joe Schimmel berättar om Aleister Crowley. Se hela hans serie They Sold Their Souls for Rock and Roll https://www.youtube.com/playlist?list=PLxSUMS3CSNTaYIdBrGdswCXFMNUBmlhe4
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Hermetism_and_other_religions#Mormonism
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Hermetism_and_other_religions#Transcendentalism
 7. http://www.phoenixmasonry.org/AASR_1884_/21st_degree_noachite_or_prussian_knight.htm
 8. http://www.sacred-texts.com/eso/sta/sta29.htm
 9. Joel David Bakst, The Josephic Messiah, Leviathan, Metatron and the Sacred Serpent, (Manitou Springs, CO: City of Luz Publications, 2009), pp. 79-80, 84, 87-88.
 10. https://www.archive.org/stream/isaacmayerwisefo00maym#page/n385/mode/2up
 11. https://www.jewishvirtuallibrary.org/isaac-mayer-wise
 12. https://demstuermer.wordpress.com/2016/05/14/masonry-was-founded-by-jews-as-a-cosmopolitical-institution/
 13. http://mauricepinay.blogspot.com/2012/03/noahide-law-proselytizing-rabbi-trains.html
 14. https://forward.com/series/forward-50/2013/
 15. https://theholyremnant.blogspot.com/search?q=emergent
 16. https://en.wikipedia.org/wiki/Latter_Rain_(post%E2%80%93World_War_II_movement)
 17. https://en.wikipedia.org/wiki/New_Thought
 18. https://theholyremnant.blogspot.com/search?q=schuller