Sadducéerna och Fariséerna finns fortfarande!

Vet du om att sadducéernas och fariséernas sekter fortfarande finns kvar i form av Karaiterna och de Rabbinska judarna? Dessa har specialiserat sig på att motbevisa Jesus, Hans gudom och även Hans mänskliga släkttavla. I en välskriven artikel av Bryan T. Huie – Who were the pharisees and the Sadducees, säger han:  The formal end of both the Pharisees and the Sadducees came after the Romans quelled the … Fortsätt läsa Sadducéerna och Fariséerna finns fortfarande!

Sju Himmelsvida Skillnader

Min vän och broder Harry Forsgren skrev en mycket insiktsfull kommentar på mitt inlägg \”På Temat Jesu Gudom, Ps. 82\” som jag vill lyfta fram.  Harry skriver: Låt oss påminna oss om minst sju himmelsvida skillnader mellan den troende och Jesus i sin jordiska tillvaro och även skillnad i den eviga världen: 1. Den troende lever i det tillräknade verk som Jesus utförde. Medan Jesus … Fortsätt läsa Sju Himmelsvida Skillnader

Moses och Stentavlorna

På temat Jesu Gudom, Ps. 82

”Gud” kan användas om människor. Blir människan Gud då? Eller blir Jesus bara en människa?   Jag satt och läste Psalm 82 och kom till vers 6 där det står: ”Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den Högstes söner.” Och blev påmind om något Jesus säger i Joh 10:34-35: ”Jesus svarade dem: Är det inte skrivet i er lag: Jag sade … Fortsätt läsa På temat Jesu Gudom, Ps. 82

Stormen

Vem är Jesus Kristus? Till dig som behöver stöd i din tro!

Striden mot ditt sinne och din tro är intensiv och aggressiv. Den kommer för att rubba din tro på vem Jesus verkligen är och få dig in i slaveri eller bort från Jesus. En taktik den onde har är Jehovas Vittnen. HERREN är väldigt noga med vem som gör vad, och vem äran tillhör, som t.ex. i frågan om vem som är Frälsare. GT är … Fortsätt läsa Vem är Jesus Kristus? Till dig som behöver stöd i din tro!

Jesus Kristus – The Undercover Boss

En lära som är mycket spritt i kristna kretsar är Kenosis-läran.  Kenosis läran går ut på att Jesus tömde sig på sitt gudaväsen, och var enbart en människa när han levde här på jorden. Läran använder en passage i Filipperbrevet kapitel 2 vers 7 som stöd för sin tes: …utan utgav (εκενωσεν – ekenOsen) sig själv, och tog på sig en tjänares gestalt, och blev … Fortsätt läsa Jesus Kristus – The Undercover Boss

Jämförelse Katekesen och Bibeln ang. Makten och Auktoriteten!

Jämförelsen är hämtat från boken Evangeliet enligt Rom av James G. MacCarthy s. 286-287.  Siffrorna inom klamrar [] länkas till den Katolska Katekesen. Katolska Kyrkan säger Bibeln säger Petrus var apostlarnas huvud [552, 765, 880]. Kristus var apostlarnas huvud (Joh. 13:13). Biskoparna är apostlarnas efterträdare [861-862, 938]. Apostlarna hade inga efterträdare, för även deras efterträdare hade behövt vara ögonvittnen till Kristi uppståndelse (Apg. 1:21-22). Påven, som biskop … Fortsätt läsa Jämförelse Katekesen och Bibeln ang. Makten och Auktoriteten!

Jämförelse Katekesen och Bibeln angående Mässan.

Jämförelsen är hämtat från boken Evangeliet enligt Rom av James G. MacCarthy s.158-160.  Siffrorna inom klamrar [] länkas till den Katolska Katekesen. Katolska Kyrkan säger Bibeln säger Den sista nattvarden var ett verkligt offer; Kristi blod utgöts för våra synder i kalken [610-611, 621, 1339] Den sista nattvarden var en (judisk) påskmåltid. Kristi blod utgöts för våra synder på korset (1 Petr. 2:24). Brödet och vinet omvandlas … Fortsätt läsa Jämförelse Katekesen och Bibeln angående Mässan.

Jämförelse Katekesen och Bibeln ang. Maria

Jämförelsen är hämtat från boken Evangeliet enligt Rom av James G. MacCarthy s.209-210.  Siffrorna inom klamrar [] länkas till den Katolska Katekesen. Katolska Kyrkan säger Bibeln säger Maria bevarades från sin tillblivelse fri från varje fläck av arvsynden (dogmen om den Obefläckade Avlelsen) [490-492]. Maria föddes i synd som en Adams efterkommande (Ps. 51:5, Rom. 5:12). Maria, den ”Allheliga”, levde ett syndfritt liv [411, 493]. Maria var … Fortsätt läsa Jämförelse Katekesen och Bibeln ang. Maria

Jämförelse Katekesen och Bibeln kring Frälsningen

Jämförelsen är hämtat från boken Evangeliet enligt Rom av James G. MacCarthy, s.108-110.  Siffrorna inom klamrar [] länkas till den Katolska Katekesen. Katolska Kyrkan säger Bibeln säger Rättfärdiggörelsen innebär att själen förvandlas genom att arvsynden avlägsnas och heliggörande nåd tillförs. [1987-1995] Rättfärdiggörelsen är Guds verk: Gud förklarar syndaren rättfärdig sedan han förlåtit honom hans synder och gett honom Sin egen rättfärdighet. (Rom. 3:21-4:8) Rättfärdiggörelsen börjar … Fortsätt läsa Jämförelse Katekesen och Bibeln kring Frälsningen

Men… Vi sjunger ju bara Mose och Lammets sång

Upp 15:3: \”Och de sjöng Moses, Guds tjänares, sång och Lammets sång, och sa: Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, den Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du de heligas konung.\” Varför blir så många arga och går emot det vi skriver? Vi sjunger ju bara Mose och Lammets sång? Vad är det? Jag tar det från början! Joh 1:12 Men så … Fortsätt läsa Men… Vi sjunger ju bara Mose och Lammets sång

Vad händer med det land som överger Herren?

Har du sett dig runt? Har du märkt vad som sker? Ser du den orättvisa och orättfärdighet som är runt dig? Människor lider, dör, svälter och fryser ihjäl i vårt land. Orättfärdiga furstar regerar efter sina egna hjärtan och sanningens väg blir smädat. Ser du hur avgudarna fått intrång även i kyrkorna och hur kyrkorna främjar dessa? Hur tror du det ska gå med det … Fortsätt läsa Vad händer med det land som överger Herren?

Ekumenik/Interfaith och andra gudar.

Hör, ni himlar, lyssna, du jord, ty HERREN talar. Barn har jag fött upp och fostrat, men de har gjort uppror mot mig. En oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget, mitt folk förstår ingenting. Ve dig, du syndiga släkte, du skuldbelastade folk, ni ogärningsmäns avkomma, ni vanartiga barn, som har övergivit HERREN, föraktat Israels Helige och vikit bort … Fortsätt läsa Ekumenik/Interfaith och andra gudar.

Herren förhärdar hjärtan!

Han sade: \”Gå och säg till detta folk: Ni skall höra och höra, men inte förstå, och ni skall se och se, men inte begripa. ‭‭Jesaja‬ ‭6:9‬ Varför tror ni Herren säger detta? Det är en dom över ogudaktigheten. Han förhärdar deras hjärtan.  Tror du inte Gud skulle göra en sådan sak? Detta ser vi ske i 2 Kungaboken Mika sade: \”Hör alltså HERRENS ord: … Fortsätt läsa Herren förhärdar hjärtan!