Att göra sig till fiende till Kristi kors!

Matt 16:15-27 ”Han sa till dem: Men vem säger ni att jag är? Då svarade Simon Petrus och sa: Du är Kristus, den levande Gudens Son. Jesus svarade och sa till honom: Salig är du, Simon, Jonas Son. För kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlarna. Och jag säger dig, att du är Petrus, och på … Fortsätt läsa Att göra sig till fiende till Kristi kors!