Del 2 E.G. White och hennes profetior

← Förra | Nästa →

Inledning | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 |

Ladda ner hela serien En Exposé över SDA och Ellen G. White som PDF-fil

Ellen G. White, hennes syner och profetior.

Som jag skrev i mitt förra inlägg så bygger SDA på 3 grundläggande saker: E.G. White, Sabbaten och Den Rättsliga Undersökningen också kallad Den Himmelska Helgedomens rening, därför blir det naturligt att undersöka dessa tre, för SDA, viktiga grunder.

Jag börjar med Ellen G. White, hennes profetior och undervisning.

Låt oss då titta på sju profetior som Ellen White gjorde under sin tjänst i sjundedags Adventistkyrkan. Dessa måste prövas och mötas i ärlighet mot Guds ord.

Källa: YouTube-kanalen Jesus Truth: https://youtu.be/zvvKpd_a0x4

#1 Jerusalems Framtid.

I sin bok, Adventsbudskapet (Early Writings) säger hon:

Sedan visades jag några som befann sig i djup villfarelse och trodde sig ha en kallelse att åka till gamla Jerusalem, i tron att de hade en uppgift där innan Herrens återkomst… Jag såg att Satan hade bedragit några stort angående denna sak. Jag såg också att GAMLA JERUSALEM ALDRIG KOMMER ATT ÅTERUPPBYGGAS; och att Satan gjorde sitt yttersta för att förleda sinnena på Herrens barn i dessa skördetider. Adventsbudskapet (Early Writings, s. 75.)

Denna profetia har inte uppfyllts. Efter Israels återfödelse i 1948 så har ”Gamla Jerusalem” byggts upp.

#2 England Kommer Angripa USA.

I 1862 profeterade hon:

När England förklarar krig [mot nord under inbördeskriget], kommer alla nationer se till sin egen fördel, och så kommer det bli ett fullödigt krig, en allmän förvirring.” Resultatet blir att ”Denna nation [USA] kommer… trampas ner i dammet. Vittnesbörd för församlingen (Testimonies for the Church, vol. 1. s, 259)

Den amerikanska historien visar att England inte ”förklarade krig” mot USA under Inbördeskriget, och USA ”trampades aldrig ner i dammet.” Så, återigen en falsk profetia från henne.

#3 Inbördeskriget Är Ett Tecken På Jesu Snara Återkomst.

Jag såg ännu större bedrövelser i landet än vad vi hittills bevittnat. Jag hörde jämmer och klagorop över svårigheterna, och såg stora bataljoner i aktiv strid. Jag hörde dundren från kanoner, skräll från vapen, strid man-mot-man, och stön och de döendes böner…

Uppenbarligen menar hon det Amerikanska Inbördeskriget. Hon fortsätter sen

…Guds folk måste ta varning och urskilja tidens tecken. Tecknen på Kristi återkomst är för uppenbara att betvivlas, och med detta i åtanke borde alla som bekänner sig till sanningen bli en levande predikant… Hela himlen är i rörelse. Jordens sista uppträdande STÄNGS SNART. Vi befinner oss mitt i DE SISTA DAGARNAS fara. Vittnesbörd för församlingen (Testimonies for the Church, vol. 1. s, 260).

#4 Jesus Skulle Återkomma ”Inom Några Få Månader.”

I en syn den 27 juni, 1850, sa min ledsagande ängel, ”TIDEN ÄR SNART SLUT…” sa ängeln. ”Förbered er, förbered er, förbered er…” Jag såg att det fanns ett stort arbete kvar att göra men så LITEN TID att göra det…. Sedan såg jag att DE SJU SISTA PLÅGORNA SNART SKULLE TÖMMAS UT över dem som inte hade något skydd… Adventsbudskapet (Early Writings, s. 64.)

Fru White fortsätter framföra sin syn och uppseendeväckande förutsägelse, att bara inom några få månader kommer Herren tillbaka.

Men NU ÄR TIDEN SNART SLUT och vad vi har lärt oss på några år, måste de lära sig på NÅGRA MÅNADER. De har även mycket som de behöver glömma och mycket som behövs läras om. Adventsbudskapet (Early Writings, s. 67.)

Detta sa hon i 1850. Det är nu 2015 (då videon gjordes), och det har gått 1 989 månader sen dess. Detta är inte ”några månader” istället är det ännu en felaktig profetia.

#5 Adventister Som Levde I 1856 Ska Leva Och Få Se Jesu Återkomst.

För över 159 år sedan, i maj 1856, gav Fru White ännu en fascinerande profetia under ett möte i Battle Creek, Michigan. Hon sa:

Jag visades deltagarna närvarande vid konferensen. Ängeln sade ”Några är föda för maskar, några ämnen för de sju sista plågorna, några SKA VARA VID LIV och finnas kvar på jorden för att bli förvandlade vid Jesu återkomst. Vittnesbörd för församlingen, (Testimonies for the Church, vol. 1. pp, 131-132).

Alla sjundedagsadventister som levde och hörde detta är nu döda. Ingen blev förvandlade av Jesus. Ännu en falsk profetia.

#6 Kristi Återkomst Skulle Ske Innan Slaveriet Avskaffades.

Jag såg de religiösa slavarna resa sig i triumf och seger och skaka av sig kedjorna som bundit dem, medan hans onda ägare var under förvirring utan att veta vad som bör göras; för den onde kommer inte förstå orden från Guds röst. Och straxt visade sig ett stort vitt moln…. på den satt Människosonen. Adventbudskapet (Early Writings, s. 35.)

#7 Hon Såg Enok På Jupiter Eller Saturnus.

Herren har givit mig en glimt av andra världar, jag fick vingar, och en ängel följde mig från staden till en plats, ljus och strålande vacker. Gräset var så livligt grönt, och fåglarna kvittrade en ljuvlig sång. Invånarna där fanns i alla storlekar; De var ädla, majestätiska, och ljuvliga… Jag frågade en av dem varför de var så mycket mer ljuvliga än invånarna på jorden… Sedan togs jag till en värld som hade sju månar. Där så jag gamle gode Enok, som hade förvandlats. Adventbudskapet (Early Writings, s. 39-40.)

Ellens man, James, bekräftade hennes texter när han skrev:

Vid vår konferens i Topsham, Maine, förra November, hade Ellen en vision av Guds händers verk. Hon leddes till planeterna Jupiter och Saturnus, och jag tror det var en till. När hon kom ut ur synen kunde hon återge en tydlig beskrivning av deras månar, etc. Det är välkänt att hon inte vet någonting om astronomi, och kunde inte svara på en enda fråga att göra med planeter, innan hon fick denna synen. A word to the little Flock – James White. S. 22.

Ännu har inga högupplösta satellitbilder av Jupiter och Saturnus avslöjat någon form av liv där.

Låt oss tala sanning!

  • Ellen White säger att hon har ”Profetians Ande” som kom direkt från Gud. Sanningen är, det hade hon inte!.
  • Ellen White säger hon hade en ”Ledsagande ängel” som kom från Gud. Sanningen är, det hade hon inte!
  • Sanningen är att Ellen White har byggt sjundedagsadventist kyrkan på lögner.
  • Sanningen är att Ellen White är en falsk profet och det bästa du kan göra som en kristen är att rymma bort så fort du kan från denna kyrka.

Sedan kan du leta upp en kristen församling som har Jesus Kristus som sin centrala punkt och som är grundat på Bibeln sanningar!

Översättning Jon-Are Pedersen.

Falska Profeter

SDAs har alltså en falsk profetissa, E. G. White. Hennes Skrifter anses av SDA vara en fortsättning och en auktoritär källa till sanning, som ger tröst, ledning, instruktioner och tillrättavisning. Hon anses av SDA vara inspirerad av den Helige Ande på lik linje med Bibelns författare.

Hon säger själv om sina skrifter: Mina Skrifter är antingen av Guds Ande eller av djävulen. Testimonies for the church, vol. 4 ,s. 230. Med tanke på alla hennes falska profetior vet vi att det inte är Guds Ande som inspirerat henne. Läs 5 Mos. 13 om vad som avgör en falsk profet.

Förutom det att adventisterna tror att ärkeängeln Mikael är vår Herre Jesus Kristus, så följer här några punkter ur deras teologi som inte stämmer med Bibeln eller ortodox teologi.

SDA har sekteristiska doktriner! Nedan följer 9 (nio) punkter som tydligt avviker från bibliska läror (doktriner).

1. Försoningen var INTE fullkomlig!

Kristi blod löste den ångerfulla syndaren från lagens fördömelse, men upphävde inte synden. Det (blodet) står kvar i helgedomen till den slutgiltiga försoningen. Patriarchs and Prophets, s. 357. (Min översättning).

Medan nu vår stora Överstepräst förbereder försoningen för oss, borde vi söka bli fullkomliga i Kristus. The Great Controversy, s. 623. (Min översättning).

…istället för att återkomma till jorden vid slutet av de 2300 dagarna i 1844, gick Kristus in i det allra heligaste i den himmelska helgedomen för att utföra det avslutande arbetet på försoningen i förberedelse för Hans återkomst. The Great Controversy, s. 422. (Min översättning).

2. Den Granskande Domen: De troende går in under en dom av deras gärningar som är avgörande för deras frälsning!

Vid den utsatta domen… Alla som någonsin har tagit Kristi namn på sig måste gå igenom en ingående granskning. Både de levande och de döda ska dömas utifrån de saker som är skrivet i böckerna, enligt deras gärningar. The Great Controversy, s. 486. (Min översättning).

Varje sak har betydelse för liv eller död. Medan Jesus har tjänat i helgedomen har domen pågått för de som dött rättfärdiga, och sen kommer domen för de levande rättfärdiga. Early Writings, s. 280. (Min översättning).

Vartefter som böckerna öppnas under domen kommer alla de som har trott på Jesus få ett omdöme inför och av Gud. Det börjar med dem som först levde på jorden… Varje namn blir nämnd, varje sak granskas noga. Namn accepteras, namn förkastas. Den som har synder kvar i sina böcker, oomvända och oförlåtna, ska deras namn strykas ur Livets bok, och deras goda gärningar kommer raderas från Guds minnesbok. The Great Controversy, s. 483 (Min översättning läs Joh. 5:24, Rom. 8:1).

3. Gärningar PLUS Nåd är lika med frälsning!

Domen ska börja, böckerna ska öppnas, och vi ska bli dömda enligt våra gärningar. Testimonies for the Church, vol. 1, s. 100 (Min översättning)

Detta är enligt E. G. White en dom gällande frälsning och inte belöning.

Medan goda gärningar inte kan frälsa ens EN själ, så är det omöjligt för ens EN själ att bli frälst UTAN goda gärningar. Selected Messages, bok. 1, s. 377 (Min översättning).

4. Satan bär våra synder!

Man ansåg också att medan syndoffret pekade på Kristus som ett offer, och översteprästen representerade Kristus som medlare, så var syndofferbocken Satan, syndens upphovsman, på vilken synderna för den uppriktigt ångerfulla, slutligen ska läggas på. The Great Controversy, s. 422 (Min översättning).

Deras synder överförs till syndens upphovsman. Testimonies for the Church, vol. 5, s. 475. (Min översättning).

5. Kristna ska få stå inför Gud utan Kristi förböner!

De som lever på jorden när Kristi förbön upphör i helgedomen ovan ska stå inför en helig Gud utan medlare. The Great Controversy, s. 425. (Min översättning).

När Jesus upphör att vädja för människan, ska varje sak för evigt avgöras. Detta är domens dag för Hans tjänare. Testimonies for the Church, vol. 2, s. 191. (Min översättning)

Eftersom adventisterna måste stå inför Gud UTAN en medlare behöver Adventisterna bli fullkomliga innan Jesus kommer.

6. Vi kan vara syndfria!

Endast den som genom tro på Kristus lyder alla Guds befallningar kommer nå fram till samma syndfria tillstånd som Adam hade innan sin överträdelse. Seventh-Day Adventist Bible Commentary, vol. 6, s. 1118. (Min översättning).

Att vara friköpt betyder att upphöra synda. Review & Herald, September 25, 1900 (Min översättning. Läs 1 Joh. 1:8, 10).

7. Sabbaten är Guds sigill och de som tillber på en söndag kommer ta emot antikrists märke!

Jag har lyssnat igenom en hel serie på över 30 avsnitt med Walter Veit där han undervisar om sabbaten som Guds sigill och söndagen som djurets märke. Videorna finns utlagda på YouTube.

8. Soul-Sleep!

SDA, liksom Jehovas Vittnen, lär att när en troende dör ”sover” själen. En del tror att man fullständigt upphör att existera.

9. Annihilation – De förnekar den bibliska läran om Helvetet!

SDA, liksom Jehovas Vittnen lär inte ut den bibliska läran om Helvetet. Båda lär att de icke-troende förintas (annihileras) och att Helvetet bara är tillfälligt.

← Förra | Nästa →

Inledning | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 |

Ladda ner hela serien En Exposé över SDA och Ellen G. White som PDF-fil

4 reaktioner på ”Del 2 E.G. White och hennes profetior

  1. Detta att sätts ut tid, dvs exakt år, eller datum på Jesu återkomst känner man ju igen, sådana spådommar går ju ALDRIG i uppfyllelse.

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s