Mer trolig läsning av Joh. 16:30

När vi läser prologen i Johannes evangeliet visar med all tydlighet att Jesus är Gud kommen i kött, något som också är målet med hans evangelium, och Joh. 16:30 är ännu ett sådant bevis. Jesaja säger att HERREN inte behöver rådfråga någon eller hämta undervisning från någon annan. Men Joh. 16:30 är förvirrande och jag tror att ordföljden är fel, vilket är fullt möjligt i Grekiskan. Fortsätt läsa Mer trolig läsning av Joh. 16:30