Kalvinist 1 Argument mot Klassisk Försoningslära


En kalvinist går emot min artikel Försoningslära – Objektiv Försoning:Kalvinist 1: Helt fel. 

Den klassiska eller traditionella försoningsläran är just som namnet antyder, en människors tradition och inte Bibelns hela lära.

Jesus besegrade döden genom Sin död och uppståndelse, det är sant. Jesu seger över döden kopplas bibliskt till uppståndelsen, inte just till vad som hände på korset, även om de går hand i hand. Men döden beror just på Guds vrede över vår synd.
Den klassiska försoningsläran uppstod först med Origenes, som förklarades villolärare av församlingen bl a för att han även lärde ut universalism, att alla blir frälsta.
Den juridiska försoningsläran är Bibelns egen lära. Det är irrelevant, att ingen i kyrkohistorien ska ha lärt det under de första 1000 år sedan betyder inte att inte Bibeln lär ut den juridiska försoningsläran!
Vad gäller huruvida den juridiska försoningsläran inte återfinns i kyrkohistorien (bortsett från NT) så är det inte ett riktigt påstående.
Här är en artikel av Michael J. Kruger som tar upp ämnet.

Den juridiska försoningsläran, är att Jesus tog på Sig straffet i syndares ställe. Straffet är Guds vrede över människans synd, som blidkades genom Jesu lidande och död på korset.
Det är inte som att den bara är ett av många giltiga försök till att förklara Jesu död. Det handlar om att man läser i Bibeln och får ut läran utifrån Bibeln. Inte vad man vill att den ska säga och letar efter stöd för det. Det är alltså vad Bibeln själv uttryckligen säger och lär om Jesu död.
Bibelverser: Nedan citeras Jes 53; Rom 3:23-25; 1 Kor 15:3; Gal 3:13, några verser bland många, som uttryckligen uttalar och lär ut den juridiska försoningsläran.
Guds vrede som straff: Bibeln talar om Guds vrede som straffet.
T. ex. Rom 2:8 där det står att vrede kommer över de som är olydiga mot sanningen etc. Detta är Guds egen vrede enligt Rom 1:18. Och Rom 5:8-9 där det står att vi blir räddade från \”vreden\” genom Jesus som dog för syndare.
Jesaja 53

Jesaja 53 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad.

Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom.

Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.

Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks brott?

Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. 

Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och han bär deras skulder.

Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare, han som bar de mångas synd och gick in i överträdarnas ställe.

Romarbrevet 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. 

Honom har Gud ställt fram som en nådastol [grek. hilastärion anspelar på ett offer som blidkar Guds vrede] genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. 

1 Korintierbrevet 15:3 Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot: att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, 

Galaterbrevet 3:13 Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä

Förnekar man den juridiska försoningsläran, förnekar man Evangeliet. Man har inte omvänt sig och trott Evangeliet. Man vill inte se allvaret i sin synd, man vill inte tro på Bibelns Gud som tydligt är \”en rättfärdig domare, en Gud som visar sin vrede varje dag\” (Ps 7:12). Man förnekar Evangeliet, tror på en avgud som endast \”är kärlek\” och är därför inte kristen eller frälst.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s