Daniel, två änglar och en mystisk person

← Förra | Nästa →

Inledning | Innehållsförteckning | HERREN eller Herren | Daniel, Två Änglar och en Mystisk Person | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 |

YHWY

Daniels bok

I Daniels bok öppnas andevärlden för oss och vi får möta två änglar, Gabriel och Mikael. I tillägg möter vi en mystisk person som ger Daniel en detaljerad förklaring på de syner han sett. Vem han är ska vi visa längre fram. Vi börjar med att läsa om ängeln Gabriel och ärkeängeln Mikael från Daniels bok och tittar även på en annan person, den som talar med Daniel och förklarar för honom vad som kommer ske hädanefter. Gabriel beskrivs i Dan. 8:16 och 9:21, och Mikael omnämns i Dan. 10:13, 21 och 12:1.

Dan. 8:16 Och mitt över Ulai hörde jag rösten av en människa som ropade: ”Gabriel, uttyd synen för honom!” SFB98.

Dan. 9:21 medan jag alltså ännu talade i min bön – kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn. Han rörde vid mig, och det var vid tiden för kvällsoffret. SFB98.

Gabriel och Mikael

Ängeln Gabriel var en budbärare, samma budbärare som kom till Maria med den goda nyheten om att Messias skulle födas genom henne. Ärkeängeln Mikael är en stridsängel som skyddade Israel mot de fallna änglamakterna över bl.a. Persiens rike. Ärkeängel Mikael är fursten över Israel!

Dan. 10:13 Fursten över Persiens rike stod emot mig under tjugoen dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, till min hjälp, och jag blev kvar där hos Persiens kungar. SFB98.

Dan. 10:21 Dock vill jag meddela dig vad som är skrivet i sanningens bok. Ingen enda hjälper mig mot dessa, ingen utom Mikael, er furste. SFB98.

Dan. 12:1 ”På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. SFB98.

Läser vi texten noggrant märker vi att den som talar inte är Mikael, eftersom den mystiska personen säger Fursten av Persiens rike stod emot mig. Då kom Mikael, till min hjälp, och jag… Ingen enda hjälper mig, ingen utom Mikael, er furste. I vers 5 introduceras denna hemlighetsfulla personen som förklarar synen för Daniel.

Dan. 10:5-6 När jag såg upp fick jag se en man stå där, klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld från Ufas kring sina höfter. Hans kropp tycktes vara av krysolit, hans ansikte var som en blixt, hans ögon som eldsfacklor och hans armar och fötter som glänsande koppar. Ljudet av hans tal var som ett väldigt dån. SFB98.

Följer vi texten genom kapitlet kan vi tydligt se vem som uppenbarar sig för Daniel. Och synen förklaras genom kapitel 10 fram t.o.m. kapitel 12. Och texten är tydlig med att den person som talar med Daniel inte är Mikael. Vers 16 Och se, han som var lik en människoson rörde vid mina läppar…. Vers 18 Han som såg ut som en människa rörde då på nytt vid mig och styrkte mig. Den som uppenbarar sig för Daniel är Jesus Kristus, Guds Son. Jag kan visa det, för att all tvivel ska sjunka undan, genom Uppenbarelsebokens beskrivning, där Johannes upplever exakt samma möte med den förhärligade Jesus.

Upp. 1:12-15 Och jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld och mitt ibland de sju ljusstakarna en som var lik Människosonen, klädd i en dräkt som räckte ner till fötterna och med ett bälte av guld kring bröstet. Och hans huvud och hår var vitt som ull, så vitt som snö, och hans ögon var som eldslågor. Och hans fötter var såsom skinande malm som glöder i ugnen, och hans röst var som dånet av väldiga vatten. SRB16.

Det här avsnittet har skapat oro bland troende, att Jesus inte är Allsmäktig Gud eftersom jag förklarar att den mystiska personen som talade in i Koresh hjärta är Herren Jesus Kristus. Det är en obefogat oro eftersom händelserna som utspelar sig i Daniels bok var innan Jesu seger på korset och den Helige Ande utgöts över människorna, och vi vet att gång på gång i GT säger profeterna att HERRENS ord kom till mig, vilket visar att HERREN – som ÄR Ordet – vände sig personligen till sina profeter, en efter en, och det förtar inte HERRENS Allmakt på något sätt. På liknande sätt vände sig HERREN alltså till kung Koresh vid en viktig tidpunkt i världens historia – HERRENS ord kom till Koresh.

På 72i1 olika ställen i evangelierna kallar Jesus sig för Människosonen, det namn Daniel gett honom, vilket Han använde som beskrivning om sig själv. Detta var så Jesus identifierade sig för de skriftlärda och fariseerna och folket kände till Daniels syner där Han som liknade en människoson samtalade med honom. Och Människosonen är en titel Jesus använde som en hedersnamn, eftersom han inte skäms för att kalla oss bröder (Hebr. 2:11).

Likheterna i Daniels bok och Johannes Uppenbarelse

Likheterna mellan Daniels och Johannes möte med Människosonen är slående lika, och beskrivs med samma attribut som:

  • bältet kring bröstet
  • fötter av malm
  • ögon som eldsfacklor osv.

Men också hur båda faller till marken vid synen av den förhärligade Jesus. Daniel var den ende bland många som såg synen, precis som Paulus på Damaskus vägen var den ende som såg Honom. Både Daniel och Johannes blev som livlösa inför Hans fötter, och när han talar och rör vid dem får de styrka. Och Herren Jesus berättar att ingen annan än Mikael, Israels furste, har hjälp honom i striden mot Persiens furste.

Således förstår vi att Jehovas Vittnen inte har förstått texterna de citerar. Jesus är INTE ärkeängeln Mikael!

Ärkeängeln Mikael

Ärkeängeln Mikael som vi läser om i Daniels bok antog alltså enligt Jehovas Vittnens lära mänsklig form och blev Jesus genom inkarnationen. Denna falska lära har nu spridit sig till kristna församlingar och ledare som t.ex. Amir Tsarfati. Lyssna på videon som är ca 30 sekunder lång.

Detta är en oroande vändning och bör varnas för. Genom mina studier har jag spårat källan till Jehovas Vittnens lära och dennas infiltration till den kristna församlingen tillbaka till Kabbalah och rabbinsk undervisning – alltså de gamla judaiserande lärarna som motarbetade apostlarna. Chabad-Lubavitchs ledare Menachem M. Schneerson står som ägare till sällskapet Vakttornet.

Som grund för det anger Jehovas Vittnen Dan. 10:13, 21, Dan. 12:1, Jud. 1:9, Upp. 12:7. Jag citerar från deras egen parafras, NVÖ.

Dan. 10:13 Men fursten över Persiens rike motarbetade mig under 21 dagar. Sedan kom Mikael, en av de främsta furstarna, och hjälpte mig. Och jag blev kvar där hos Persiens kungar. NVÖ.

Dan. 10:21 Men först ska jag berätta vad som står skrivet i sanningens bok. Det är ingen förutom Mikael, er furste, som stöder mig i detta. NVÖ.

Jud. 1:9 Men när ärkeängeln Mikael hade en konflikt med djävulen och de diskuterade om Moses döda kropp vågade han inte döma honom och uttrycka sig nedsättande. Han sa: ”Det är Jehovas sak att gå till rätta med dig. NVÖ.

Dan. 12:1 Vid den tiden ska Mikael, den store fursten som står som ditt folks försvarare, gå till handling. Och det ska komma en tid av nöd, den värsta sedan det uppstod nationer. Men vid den tiden ska ditt folk räddas, alla som står skrivna i boken. NVÖ.

Upp. 12:7 Och det utbröt ett krig i himlen: Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och dess änglar stred, NVÖ.

Namnet Mikael betyder Vem är som Gud och även namnet används som argument för deras lära. Men med ett sådant argument skulle lika gärna Gabriel kunna vara Jesus, eftersom hans namn är Herre, av Gud eller en annan översättning Guds kämpe. En ohållbar hermeneutik.

Guds söner

Ett annat argument de har är att alla Guds änglar kallas Guds söner. Nedan följer en lista på totalt 6 stycken över de bibelverser som talar om änglarna som Guds söner.

1 Mos. 6:1-4 När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra, och de tog till hustrur alla de ville ha. Då sade HERREN: ”Min Ande skall inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid skall vara etthundratjugo år.” Vid denna tid, då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, och även senare, levde våldsverkarna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara. SFB98.

Job. 1:6 En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför HERREN, och Åklagaren kom också med bland dem. SFB98.

Job. 2:1 En dag kom Guds söner och trädde fram inför HERREN. Också Åklagaren var med ibland dem och trädde fram inför HERREN. SFB98.

Job. 38:7 medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje? SFB98.

Ps. 29:1 En psalm av David. Ge åt HERREN, ni Guds söner, ge åt HERREN ära och makt! SFB98.

Änglarna kallades Guds söner, men den sista versen av dessa 6 visar att ingen bland Guds söner, alltså änglarna, kan jämföras med HERREN. Utifrån dessa verser bygger Jehovas Vittnen sin tes om att Jesus var en ärkeängel, vilket ändå inte kan bevisas med dessa skriftställen. För som jag ska visa senare i boken, så är det HERREN som kom, HERREN som blev inkarnerad.

Ps. 89:7 Ty vem i skyn kan jämföras med HERREN? Vem bland Guds söner är HERREN lik? SFB98.

Lite mer Biblisk undervisning om vem Jesus är. Klicka på länken:

När kom Jesus in i bilden egentligen?

Bibeln Handlar om Jesus, från början till slut!

Uppenbarelsen om Jesus Kristus, Världens Ljus!

—– Fotnoter —–

1 Matteusevangeliet 8:20; 9:6; 10:23; 11:19; 12:8, 32, 40; 13:37, 41; 16:13, 27, 28; 17:9, 12, 22; 19:28; 20:18, 28; 24:30, 44; 25:31; 26:2, 24, 45, 64;
Markusevangeliet 2:10, 28; 8:31, 38; 9:9, 12, 31; 10:33, 45; 13:26; 14:21, 41, 62;
Lukasevangeliet 5:24; 6:5; 7:34; 9:22, 26, 44, 58; 11:30; 12:8, 10, 40; 17:24, 30; 18:8, 31; 19:10; 21:27, 36; 22:22, 48, 69; 24:7;
Johannesevangeliet 1:51; 3:13, 14; 6:27, 62; 8:28; 9:35; 12:23, 34; 13:31;

← Förra | Nästa →

Inledning | Innehållsförteckning | HERREN eller Herren | Daniel, Två Änglar och en Mystisk Person | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 |

3 reaktioner på ”Daniel, två änglar och en mystisk person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s