Del 10 Jesus – Guds Ord

← Förra | Nästa →

Inledning | Innehållsförteckning | HERREN eller Herren | Daniel, Två Änglar och en Mystisk Person | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 |

Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet (logos), och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. SRB16.

Upp. 19:13 Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod och hans namn är Guds Ord (logos). SRB16.

2 Tim. 2:11+13 Pistós ho lógos – trofast är Ordet. Om vi är trolösa, så blir han ändå trofast. Han kan inte förneka sig själv. SRB16.

Det ord vi talar kommer alltid från vårt innersta. Orden vi talar avslöjar vem vi är. Vi talar antingen lögn eller sanning. Det Ord Gud talar är alltid sanning därför att han är sanningen. Han och hans ord är ett, därför att han säger inget annat än vad han kan eller gör eller vill göra.
 
Jesus kom till världen genom ett ord från Gud (Luk. 1:26-28) Ordet kom till Maria genom en ängel. Den helige ande verkade på det ordet. Maria trodde och tog emot i tro, och Jesus blev till i hennes sköte. Samma princip finner vi i 1 Mos 1. Gud skapade genom sitt ord.
 
Hur vet du att det är så? Vi kan läsa Luk. 11:27-28

Luk. 11:27-28 Och det hände medan han sa detta, att en kvinna i folkskaran höjde sin röst och sa till honom: Välsignat är det moderliv som har burit dig och de bröst som ammat dig. Men han sa: Säg hellre: Välsignade är de som hör Guds ord och bevarar det. SRB16.

Jesus höll med om att Maria var salig, men han rättade också till det hela med att säga: Hon är salig därför att hon hörde och trodde det ord Gud talade. Jesus är Guds Ord. Jesus är Gud kommen i köttet. Jesus är för Gud som ordet är för tanken. Ordet är tankens kropp, du skulle inte vetat av tanken, om den inte blev ikldd ord. Du skulle inte veta av Gud, om han inte blev iklädd Jesus.

Kol. 2:9 För i honom bor Gudomens hela fullhet kroppsligen. SRB16.

Ty i honom bor gudomens hela fullhet lekamligen. 1917

Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. SFB98.

Ordet är tankens kropp 

1 Kor. 11:3 Men jag vill att ni ska veta att Kristus är var mans huvud, och att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. SRB16.

Varje huvud måste ha en kropp. Med andra ord: Jesus är Guds kropp och vi är Kristi kropp och kvinnan är mannens kropp.
Gud gör ingenting utom genom sitt ord.

Ps. 107:20 Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. SFB98.

2 Petr. 3:5 För de vill inte veta att himlarna fanns för länge sedan och att jorden uppstod av vatten och genom vatten, genom Guds ord (Theos logos). SRB16.

2 Petr. 3:7 Men de himlar och den jord som nu finns är genom samma ord (logos) sparade åt eld, och förvaras till dagen för de ogudaktiga människornas Dom. Och undergång.

Jesus – Ordets manifestation 

Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. SRB16.

Jesus är Ordet. Tusentals profetior och förebilder i GT fullbordades genom honom. Han förverkligade Ordet. Han var dess manifestation. Melkisedek var en förebild på Jesus. Denne person som var utan begynnelse och utan ände och kallades rättfärdighetens Konung och fridens Konung. Om nu Melkisedek likställdes med Jesus, betyder det att de båda är utan begynnelse och ände.
 

Arbeta med fruktan och bävan  

Fil. 2:12 Därför, mina älskade, såsom ni alltid har varit lydiga så ska ni med fruktan och bävan arbeta på er frälsning, inte bara i min närvaro utan ännu mycket mer nu i min frånvaro. SRB16.

Ville Paulus med detta brev inspirera till laggärningar? Eller var det för att Filipperna var alldeles för säkra på sin frälsning Paulus skrev detta? Han skriver till Romarna: Därför kan inget kött bli rättfärdigat inför honom genom laggärningar. För genom lagen kommer kännedom om synd.Rom. 3:20 SRB16.
 
Till galaterna skriver han följande:

Gal. 2:15-16 Men vi som är judar av naturen och inte hedniska syndare, vi vet att en människa inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom Jesu Kristi tro. Så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi ska bli rättfärdiggjorda genom Kristi tro och inte laggärningar, för av laggärningar blir inget kött rättfärdigt. SRB16.

Filipperna hade glömt bort att leva ut Kristus livet. Genstridighet och begär efter köttets fåfängliga ära hade kommit i församlingen. Detta är köttets gärningar, och den som sår i köttets åker får skörda förgängelse. Gal 6:8. Därför undervisar Paulus om ödmjukhet i följande verser, Fil. 2:4-11. Nyckeln ligger i vers 3:

Fil. 2:3 Låt inget ske av stridslystnad eller begär efter fåfänglig ära, utan i ödmjukhet anse andra för mer än er själva. SRB16.

Det är med Jesu ord från Matt. 23:11-12 i tankarna, han skriver detta. ”Men den som är störst bland er ska vara er tjänare. Och var och en som upphöjer sig ska bli ödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd.” SRB16.
 
Den enda fruktan en kristen är pålagd att ha är gudsfruktan. All annan fruktan är av djävulen.

1 Petr 2:17 Och om ni åkallar Fadern, som utan att göra skillnad på människor dömer var och en efter hans gärningar, så vandra i fruktan under er tid här som främlingar. SRB16.

Rom. 8:15 För ni har inte fått träldomens ande, så att ni på nytt måste frukta, utan ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: Abba, Fader. SRB16.

Luk. 1:74 …att ge oss, att vi, frälsta ur våra fienders hand må tjäna honom utan fruktan… SRB16.

Hebr. 13:6 Därför kan vi frimodigt säga: Herre är min hjälpare, och jag ska inte frukta. Vad kan en människa göra mig? SRB16.

Vad menas då ”med fruktan och bävan arbeta på sin frälsning”? Det hade kommit in slentrian i församlingen, och de behandlade en broder utan respekt och kärlek. Vi ser att det är allvarligt. Jesus sade: Det ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Matt. 25:40 SRB16.

← Förra | Nästa →

Inledning | Innehållsförteckning | HERREN eller Herren | Daniel, Två Änglar och en Mystisk Person | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 |

3 reaktioner på ”Del 10 Jesus – Guds Ord

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s