Del 7: Kabbalahs Hemligheter som Kristna Måste känna till!

Översikt | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 |

I del 6 kommer jag mestadels fokusera på boken jag köpte och som jag läst fyra gånger som heter Kabbalah Secrets Christians Need To Know, skriven av DeAnne Loper. Hon har studerat Kabbalah ur kristet perspektiv under flera år och jag måste säga att det var ”tur i oturen” att just hon fick reda på hur Benny Hinn lät Itzhak Shapira få en plattformi sin show. En bättre förklaring av vad Kabbalah är ur ett kristet perspektiv får man leta länge efter, och det var genom en intervju1med DeAnne Loper på Israeli News Live och Jana och Steven Ben-Nun som jag förstod källan till den villfarelsesom smugits in bakvägeni församlingen.

Jag har översatt och använder citat ur boken med tillstånd från DeAnne Loper.

  Hon ger en saklig analys av Rabbi Itzhak Shapirasbok The Return of the Kosher Pig, som jag tog upp i Del 3:3 Rabbinsk Judaism och Talmud, och honskriver så här på sidan 8:

Medan det finns många former av judisk mystik som kommit in i församlingen, sticker ingen ut mer än Rabbi Itzhak Shapiras bok, The Return of the Kosher Pig. Jag hade inte stött på ett mer öppet kabbalistiskt mål för Guds rike förrän jag läste hans bok som presenterades av Shapira och förts fram av kabbalistiska rabbiner, rabbiner som tyvärr till största delen förkastade Jesus Kristus som Messias.
Första gången jag hörde talas om Rabbi Shapira var i en videointervju som diskuterade hans bok. Många av hans uttalanden var djupt oroande, till exempel påståendet att när Yeshua återvänder kommer han att förstöra Edom; alltså de kristna som inte står med den nuvarande staten Israel. Jag tyckte att detta uttalande från Shapira var helt oberättigat eftersom den troendes trygghet i Jesus i den här världen vilar på Kristi vittnesbörd och hans försoning på korset för synden, och inte på en individs politiska åsikter.
Mycket av materialet i Shapiras bok är djupt förankrat i de kabbalistiska principerna från de gamla judiska äldste (the Sages. Min kommentar). Sedan jag läst boken har min oro bara ökat. Bland sina konstiga doktriner hämtar Shapira en mängd olika rabbinska källor för att visa att Yeshua är Metatron; den (fallna) ängeln som ger kunskap till mänskligheten och en framstående figur i kabbalistiska skrifter och Babyloniske Talmud. Lika störande är Shapiras konsekventa användning av Gematria (judisk spådom) och hans definition av försoningen, som återger de rabbinska rösterna före honom, vilket kommer att förklaras i boken.
Sedan jag såg den första intervjun har Shapira delat plattformar med några av dagens ledande evangeliska kristna personligheter, som alla håller sig till det populära budskapet om ett politiskt sionistiskt israeliskt centrerat evangelium kontra det oförstörbara evangeliet om Jesus Kristus, honom som är uppfyllelsen av hela Skriften (Se Lukas 24: 44-47).2

Men vad är dåligt med att Itzhak Shapira tror att Yeshua är Messias, och hur kan det vara ett problem att en messiansk jude kallar sig rabbi? Till att börja med, om vi kallar någon rabbi anser vi att någon står över oss, som en Mästare, men vi är alla bröder, sa Jesus i Matt. 23:8 och vi har bara en Mästare, samma kapitel där Han går till hårt angrepp på rabbinernas lögner och falskhet. Jag skyr därför ordet rabbi.   Shapira blandar in judisk mysticism i sin undervisning, och framträder i kristna församlingar för att sprida sitt budskap. Vad han framför är inte Kristi evangelium, utan något som verkarlikna Kristi evangelium, utspätt med judiska myter. Det är så förförelser sprids, en sanning ställs bredvid en lögn. Det är alltid riktig ost i råttfällan. Vi talar alltså här om moderna judaiserande lärare med en dold agenda! Vad den agendan är kommer jag in på senare. Apostlarnas förmaningar till oss som har tidens slut inpå oss är nu viktigare än någonsin!

1 Tim. 1:3-4 Nu, liksom när jag gav mig iväg till Makedonien, ber jag dig att stanna kvar i Efesus för att förmana somliga att inte förkunna främmande läror och inte heller bry sig om myter och ändlösa släktregister, som snarare leder till ordstrider än den uppbyggelse som Gud verkar genom tro.

2 Tim. 4:3-4 För den tid ska komma, då de inte ska tåla den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig lärare, allteftersom det kliar dem i öronen, och vända sina öron från sanningen och vända sig till myter.

Tit. 1:13-14 Detta omdöme är sant. Tillrättavisa dem därför strängt, så att de kan bli sunda i tron och inte ägnar sig åt judiska myter och påbud från människor som vänder sig bort från sanningen.

2 Petr.1:16 För det var inte några slugt uttänkta sagor vi följde, då vi gjorde känt för er vår Herre Jesu Kristi makt och återkomst, utan vi var ögonvittnen till hans majestät.

Men vad har det med oss kristna att göra? kanske du frågar.Ska inte de religiösa judarna få ha sin religion i fred? Ska vi ens bry oss om sånt? Det rör oss i allra högsta grad! Rabbinerna har genom historien varit våra fiender för evangeliets skull, även om de är älskade för fädernas skull, och det är evangeliet om Jesus Kristus de vill ha bort. Och Paulus profetiska ord ger mig kalla kårar. De judiska myter han talar om är precis vad vi nu har framför oss.   Kabbalah har spridits genom förändringsagenter3till våra kristna församlingar; genom en bok här, en predikan där, och det finns vissa Seed Words, ord som såtts in hos oss för att skapa intresse och konditionera våra sinnen att bli mottagliga för ett falsk evangelium.

Seed Words

DeAnne Loper har tagit fram några Seed Words i sin bok och skriver:

Ord är viktiga och enligt Bibeln är ord frön. När Jesus frestades i vildmarken besegrade han Satan genom att tala Guds ord med myndighet. Uppenbarelseboken 13:7 talar om att vilddjuret stridermot de heliga och övervinner dem. Precis som med Kristus, är vårt ett krig med sanningens ord kontra bedrägeriets ord. Jesus sa Se upp så att ingen bedrar er!
Paradigm, Planritning (Blueprint), UråldrigVisdom (Ancient Wisdom), MysteriernasBok (Book of Mysteries), Hemliga Koder (Secret Codes), Attraktionlagar (Law of Attraction), GudsDröm (God’s Dream), Upplysande (Illuminating), TidsåldrarnasHemliga Lära (Secret Teaching of all Ages), TidåldrarnasMysterier (Mysteries of the Ages), NycklarnaTill DittÖde (Keys to Your Destiny), FrigöraMysterier (Unlocking Mysteries), DoldaNycklar SomLåser UppDörrar (Hidden Keys That Unlock Doors), Krypterad Kod (Encrypted Code), DittÖdesPlanritning (Your Destiny Blueprint),HeligaNamn (Sacred Name), Paradigmskifte (Paradigm Shift), Kvantförskjutning (Quantum Shift), HimmelensKvantfysik (Quantum Physics of Heaven), Förebådelser (Harbinger), Bestigning (Ascension); dessa är ord som skaparbästsäljande böcker på dagens kristna marknad.
Ännu viktigare är att dessa fröord är språket och byggstenarna i Satans förfalskade gudsrikepå jorden och planritningen för Mystery Babylon.4

Det är sådana titlar och liknande som lockar och fångar vårt intresse. Jag tror många av oss känner igen författare som sprider liknande budskap. Vi känner också igen dessa ord från New Age, men allt har sitt ursprung i den uråldriga Kabbalah.  

Antingen är dessa författare och predikanter fullständigt bedragna eller också är de fullt medvetna om vad de gör. Paulus säger att de bedrar och blir själva bedragna (2 Tim. 3:13). Oavsett så är budskapet menat att föra kristna vilse, bort från Jesus Kristus till deras Metatron, som de valt att kalla Yeshua. Denne Metatron är en förvirrande karaktär. Genom Gematria har de kommit fram till att Metatron är Enok, Enok är Yeshua, ochYeshua är ängeln Mikael.  

En av dessa är alltså Itzhak Shapira och hans budskap i boken The Return of the Kosher Pig vilket försöker lyfta fram Yeshua som den judiske Messias genom att använda Talmud, The Zohar och andra esoteriska Skrifter inom judisk mysticism,men Shapiras Yeshua blir då en kabbalistisk Messias.  

DeAnne Loper skriver på sidan 12 i sin bok om hur judisk mystik försöker ta sig in i församlingarna genom sådana som Itzhak Shapira.  

The Return of the Kosher Pig av Rabbi Itzhak Shapira är ett av de senaste försöken att initiera kristna till Kabbalah genom att avslöja judisk mystik i ett ortodoxt ljus. Förutsättningen för boken är att avslöja den gudomliga naturen hos Messias, Yeshua, dold i rabbinernas skrifter. I sin presentation av Yeshua som den förutsedda gudomliga Messias, dyker Rabbi Shapira djupt i Kabbalahs ockulta läror och de antikristligaskrifterna i den babyloniska Talmud. Den oundvikliga vägenmed denna strategi kommer i sig att leda till ett annat evangelium och en annan Jesus.5

DeAnne Loper fortsätter på sidan 13 till 14:

I inledningen till sin bok börjar Shapira med att bygga en kabbalistisk referensram för hur ”Guds rike” kommer att manifesteras på jorden. Kabbalister tror att det finns en gudomlig gnista (nitzotz) av Gud i varje person och inom hela skapelsen. Detta är New Age-panentheism - Gud i allt och alla. Kabbalah lär att vid falleti Edens trädgård sprängdes de gudomliga gnistorna och att Messias kommer bara när gnistorna (särskilt de spridda judarna) samlas tillbaka till Israels land. Shapira förklarar:

”… de två förutsättningarna som behövs för att föra Guds rike till jorden och för att återföra judiska själar eller” gnistor ”till Gud. I judisk tanke kommer Messias att dyka upp bara när sanningen (\”ljus\”) presenterar sig i rätt sammanhang (\”verktyg\”) … Återställningen och frälsningen för hela Israel och hela världen är beroende av återställandet av gudomliga judiska gnistor tillbaka till HaShem … Sanningen i sig själv… om Messias natur kommer inte att föra honom och hans rike till oss. Hans rike kommer att upprättas när alla judiska gnistor samlas igen. ” (s. 4; Betoning, kursivering tillagd)

Det är uppenbart att Shapira är full av traditioner från judisk mystik, samma traditioner som Jesus fördömde hos de religiösa fariséerna på sin tid. Och medan Shapira presenterar denna kabbalistiska fabel för sina läsare som ”kosher”, misslyckas han med att avslöja hela spektret av denna falska lärdom; att Kabbalas Messias själv föll i avgrunden vid fallet, att han också är i exil, och kommer bara att släppas från avgrunden när det finns en kritisk massa av "gnistor" som kräver honom att komma ut på jorden! 
Shapira drar också slutsatsen att vi behöver meditation och de mystiska skrifterna från de gamla rabbinerna för att förstå Bibeln på rätt sätt. Han säger, ”Enligt min mening måste metoden att presentera Yeshua som den judiska Messias omvärderas ... Vissa tror att det är tillräckligt att förkunna Bibelns ord ... Jag håller med om att Bibeln har den ultimata sanningen, men ska vi ignorera externa resurser [Kabbalah, Babylonian Talmud, etc.] som beskriver Messias natur ... När jag söker efter dessa sanningar menarjag att det rätta sammanhanget försvinner helt om vi inte använder en godkänd förståelse av ordet ”. (s. 8, Betoning tillagd)  

Itzhak Shapira fortsätter att omfamna judisk mysticism och förklarar vikten för den kristne av att sätta sig in i judaismens hemligheter. Det är skrämmande när han påstår att vi måste förstå ”Skrifterna” för att komma in i Guds rike, och då behövs de fyra metoder som rabbinerna använde, och med ”Skrifterna” menar han Talmud, the Zohar och andra mystiska judiska Skrifter, inte bara Tanach. 

DeAnne Loper fortsätter på sidan 16:

Medan Shapira är noga med att betona för sina läsare att ”orden i den hebreiska bibeln är de enda auktoritativa orden som är gudomligt inspirerade”, motsäger han sig senare genom att säga, ”Men våra verktyg måste utvidgas utöver Tanach (Torah, profeterna) och Skrifterna) ... För att förstå skrifterna och komma in i Guds rike måste man tillämpa dessa fyra metoder för tolkning.” (s. 27, 29, betoning tillagd) 

Så, för att komma in i Guds rike, måste vi tillämpa denna hemliga metod för biblisk tolkning? 

Citat slut.

Vad i hela fridens namn kan onda andar lära oss som inte Gud kan? Och vad i hela fridens namn kan vi lära oss av dessa rabbiner som inte har den Helige Ande? Itzhak Shapira har fått stort utrymme på Benny Hinn show och hos sin elev Mark Biltz. Dessa når ut till miljoner kristna hem och sådana vidriga läror sås in i kristnas hjärtan för att det ska bli enklare för den som kommer senare med även ännu vidrigare läror. Shapira öppnar grinden till Kabbalah för den kristne att gå in. Jag håller med DeAnne Loper när hon frågar: För att komma in i Guds rike, måste vi tillämpa denna hemliga metod för biblisk tolkning?

Shapira fortsätter med att introducera djupet av judisk mysticism och undervisar om PaRaDiSe.

DeAnne Loper citerar Shapira:  

Shapira säger: ”Pardes hänvisar vanligtvis till” Torahs hemligheter ”inom judendomen – de saker som är dolda. De Äldstetrodde att man måste komma djupare in i Torahn och förstå dess djupaste betydelse för att komma till paradiset (PaRaDiSe). (Parenteser tillagda)

Eftersom kunskapen om sod kommer från "ormen" och är satanisk i roten, är det ingen överraskning att rabbinerna ger en sträng varning om de andliga farorna som är inblandade. Den ockulta praktiken använder Gematria (numerologi); att ordna och ändra ordningen på bokstäver och ord i Skriften för att hitta en dold betydelse i texten. Sodinvolverar också en omvandling av ens medvetande genom mystisk meditation, andningsövningar och upprepning av "det gudomliga namnet." [Mantra, min kommentar] Namnet som främst används för att stiga upp Kabbalahs kunskapsträd Sefirot är Metatron. Metatron är en fallen ängel och det är denne som Shapira - genom rabbinska skrifter - identifierar som Yeshua. s. 9. 

Citat slut.

Sod är den djupaste nivån du kommer inom studierna av torah. DeAnne Loper refererar i sin bok till en chassidisk hemsida som skriver om Sod. Jag citerar:

Ändå, även om det bara finns en Torah, har denna Torah flera lager … Den djupaste av de fyra allmänna dimensionerna av Torah är sod, den esoteriska läran till Torah, även känd som Kabbalah. Moshiach kommer att lära en hittills outnyttjad nivå av Kabbalah. 6

Citat slut.

Med deras egna ord är Kabbalah den djupaste hemligheten hämtats ur torah någonsin, vilket säger mycket om det djupa mörker som presenteras och förmedlas till kristna av Shapira. Jesus kallar Kabbalah ”Satans djupheter” i Uppenbarelseboken 2:24. Här har vi sådant som ”kliar i öronen”, som kittlar köttet och oftast blir en inkörsport till målet: Noahidism. Men är vi vakna och på vår vakt kan vi avslöja dessa kabbalistiska läror och ”mota olle vid grinden”. Vi får inte vara rädda för att bemöta detta, för vi hålls i fruktan ifrån att läsa och förstå vilket hindrar oss från att avslöja vad Satan har upp i ärmen. Lär vi känna fiendens strategier kan vi också stoppa honom från att dra fler med sig i fördärvet. Paulus säger: …för att vi inte ska bli bedragna av Satan, för hans planer är vi inte okunniga om (2 Kor. 2:11). Inte heller vi får vara okunniga om Satans planer och bedrägeri mot församlingen.  

Ett mål för Shapira är att genom Gematria bevisa att ormen i Edens lustgård är Messias, vilket i sin tur är Metatron. Denne Metatron är den kabbalistiska Messias rabbinerna väntar på. Kabbalisterna kallar ormen ”The Holy Serpent”, och tillber denne, som också bär namnet Leviathan, ”som kommer återställa kunskapen [gnosis]för mänskligheten”. Rabbinerna undervisar att ”Den Heliga Ormen” är källan, roten och kärnan till allt Guds heliga uppenbarade ljus – DeAnne Lopers bok s. 63. Men Job 41:25 säger att Leviathan är ”kung över allt som är stolt”, och Job 41:347Han ser alla höga saker; han är en kung över alla stolthetens barn. -KJV” vilket borde ge oss en hint om vem Leviathan är, den gamle ormen [Upp. 12:9, 20:2].  

Att någon vågar sig på att presentera vår Kristus, vår Frälsare genom ockulta Skrifter borde skrämma oss. Den Jesus vi hittar i Skriften är allt vi behöver. Vi ska inte gå utöver vad Skriften säger (1 Kor. 4:6) och Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen (2 Joh. 1:9). Att genom mystik undervisa om Kristus, skapelsen, syndafallet, demoner och änglar är att gå utöver vad Skriften säger. Har vi inte vår källa till kunskap i Bibeln bygger vi inte heller på sanning utan på lögn, även om det finns ”lite sanning” i det som framförs blir det en lögn. Shapira rör sig på mycket farlig mark.  

Den så kallade nyjudaismen är bara en av många fronter för att föra in falska läror. Vid det här laget borde vi ha insett hur mycket som redan först in genom andra inriktningar. Kristen tro har infiltrerats till den grad att man knappt känner igen den, och vi behöver fråga oss själva hur mycket vi är påverkad av detta falska religiösa system och vi behöver be Gud föra fram i ljuset vad som finns i våra hjärtan. Ormens gift har spridits och fört vilse större delar av den kristna församlingen, och det är bara Kristi kors som kan göra om intet Satans lögner, och som kan föra bot och bättring till oss. Johannes skriver i Joh. 3:14-15Och såsom Mose lyfte upp ormen i öknen, så måste Människosonen lyftas upp, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv.” Den Helige Ande, Hjälparen, står redo att rena och helga oss från allt som den onde bedragit oss med, för”Anden i människan är en HERRENS lykta, den utforskar varje rum i hennes inre.” (Ords. 20:27).Men för det behöver vi vara ödmjuka och be Herren om frälsning från allt det onda som kommit över oss, och hela den här världen (Luk. 21:34-36).  

I nästa del hoppas jag kunna återge många av DeAnnes jämförelser med Kabbalah och Uppenbarelseboken.

Översikt | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 |

Fotnoter


1 https://youtu.be/xBtHdTaFeL0 Kabbalah, Zohar and the Kosher Pig with DeAnne Loper på Israeli News Live.

2 https://youtu.be/by7lrSiyVQw Itzhak Shapira intervjuades av Benny Hinn. Han har också talat hos Mark Biltz, vilken han också har upptagit som sin ”elev”. https://youtu.be/WiA9tK9sLxA

3 Schlichum – Moderna på utsidan och Chabad på insidan.

4 DeAnne Loper – Kabbalah Secrets Christians Need To Know, s.78 (Min framhävning)

5 DeAnne Loper- Kabbalah Secrets Christians Need To Know , s. 12.

6http://www.chabad.org/library/moshiach/article_cdo/aid/1122210/jewish/Torah-Study-During-the-Messianic-Era.htm ; (Emphasis added).

7 Job 41:34 finns inte i våra svenska biblar.