Del 2: Introduktion till Kabbalah

Översikt | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 |

[Video där jag läser inlägget finns längst ned]

Hur Fångades Min Uppmärksamhet?


Jag blev först uppmärksammad på detta sommaren 2019 då någon frågade mig vad jag ansåg om Noahide lagarna som ingår i vad jag nu kommer framföra. Eftersom jag var helt okunnig kring detta svarade jag som alla andra okunniga svarade: Det är inget farligt och inget att oroa sig för, och jag citerade Apg. 15:28-29 för att visa att det var Bibliskt. För den Helige Ande och vi har beslutat att inte lägga på er någon ytterligare börda, förutom detta som är nödvändigt: Att ni ska avhålla er från det som är offrat åt avgudarna, och från blod, och från kött av kvävda djur och från otukt. Om ni noga aktar er för detta, gör ni rätt. Farväl. Vad fel jag hade! Noahide och Apg. 15 har absolut inte samma källa!

Jag tänkte inte mer på det. Sedan fick jag en upplevelse medan jag lyssnade på en undervisningsvideo angående Uppenbarelseboken. Jag förstod att Herren ville göra mig uppmärksam på vad vi har framför oss.

Jud. 1:3 Älskade, när jag i min stora iver ville skriva till er om den gemensamma frälsningen, har jag funnit det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att kämpa allvarligt för den tro som en gång har blivit överlämnad åt de heliga. För några människor har smugit sig in obemärkt, som för länge sedan var uppskrivna till denna dom, ogudaktiga, som förvränger vår Guds nåd till ett liv i skamlös synd och förnekar den ende Härskaren, Gud, och vår Herre Jesus Kristus.

Den 25e juli 2019 skrev jag ned en upplevelse jag hade den Den 15e juli 2019 när jag lyssnade på en välkänd YouTube-kanal och en messiansk troendes utläggning av Uppenbarelseboken. Han bar kippah, hade ett stort vitt skägg, och såg väldigt förtroendeingivande ut. Han var vänlig och trevlig, och jag kände igen mycket av det han sa, och kände att jag fick bekräftelse på saker jag själv förstått. Men sen kom han in på allt judiskt i uppenbarelseboken som t.ex. Menorah, ordet Synagoga mm, och påpekade med mild auktoritet, att ALLT i Uppenbarelseboken handlade om det judiska folket. Här är min upplevelse:

När jag lyssnade på undervisningen var det så otroligt bra att jag fick tårar i ögonen. Men helt plötsligt kom något jag inte mött tidigare, som slog ut mig på knock-out, eller jag kan säga, det var ett slag under bältet som kom helt oväntat. Jag däckade i sängen i flera timmar. 

Nästa gång var jag förberedd, trodde jag, men inte heller då hade jag styrkan att stå kvar. Knock-out igen. Jag slogs igen av förtvivlan och hopplöshet, en total känsla av meningslöshet. Jag däckade i sängen i flera timmar. När jag vaknade kände jag Herrens maning att fortsätta lyssna, vilket jag gjorde. Efter några minuter kom samma knock-out vilket resulterade i flera timmars förtvivlan och missmod. Den här striden tog mig några dagar, men samma maning att fortsätta lyssna kom. 

Herrens maning ledde mig till en förståelse av vad som pågår i vissa judiska kretsar och hur nu en avsky för oss hednakristna utvecklas och växer sig allt större. ”Bibeln är till för det judiska folket och hednakristna har trott allting fel kring både profetior, evangelierna och även om vår framtid.” Vi hedningar är alltså fullständigt vilse gällande Biblisk förståelse och kan inte tolka skrifterna utan det måste rabbinerna göra för oss. 

Om jag får mynta ett nytt uttryck: Anti-semitism har fått sin motpart i Anti-Gentileism/Anti-Gojimism.

Skriven den 25e juli 2019
Efter den upplevelsen höll jag mig borta från den predikanten och hans YouTube-kanal. 

Vad jag skrev då har visat sig vara korrekt på allt sätt, något som bekräftades i mina studier. Vi ”hedningar” kan inte förstå Bibeln utan att gå igenom rabbinernas tolkningar. Och dessa finns i Talmud, Zohar osv. 

Det pågår en ständig kamp för tron, där judaiserande lärare får allt större plats och auktoritet i församlingarna. Dessa är ofta hednakristna som har anammat Hebrew Root-läran men nu får även judiska lärare allt större utrymme. Inom den läran har högtider, sabbat, matregler och judisk klädsel, namn och ord blivit viktigare än Herrens verk och lett till ett allt större tryck mot kristna att anamma judiska regler. Syftet med det kommer visa sig senare i artikel-serien. Vår västerländska kristna tro har fått stämpeln ”Antikrist” av många ortodoxa judar, Hebrew Root-folk och även Messiansk troende (sådana som är judar och har blivit frälsta). 

Jag har skrivit en lång artikel angående detta som du kan läsa här. Tyvärr har jag stött på ännu värre saker efter att jag skrev den artikeln, och det är en kraftfull andemakt som är verksam för att utbreda judiska seder och påvisa vårt kristna arv som ”antikrists ande”. 

Den 30e September 2019 fångade en annan YouTube-video min uppmärksamhet och jag kollade den. Där samtalade de med DeAnne Loper, författaren av Kabbalah Secrets Christians Need to Know, som jag beställde på direkten och började läsa så fort jag fick hem den. Jag gick grundligt igenom den fyra gånger för att riktigt sätta mig in i och förstå ämnet.

Den 27de november 2019 kom en video ut som visade på just detta: Att vi som tillber Guds Son som Jesus är antikrist, och den kom från Hebrew Root folk. Den videon var mycket obehaglig då den visade skriftställe efter skriftställe som ”bevis” för sin tes. Flera andra YouTube-kanaler reagerade på den videon och gjorde ”Refute” på den läran, eftersom videon var så obehaglig.

När jag först började forska i detta dök ”Kabbalah” upp överallt, även i en annan bok av Roger Oakland – Faith Undone, som jag köpte samtidigt som boken DeAnne Lopers bok, och som tog upp andra farliga läror inom församlingen. Kabbalah nämndes bara i förbifarten i Oaklands bok. Jag upptäckte att uttrycket Anti-Gentileism och Anti-Gojimism inte var ett uttryck jag kommit på. Det användes av många på flera ställen på internet. Vad är det som sker? Vi behöver förstå den strid vi står i och fästa vår blick på Herren Jesus Kristus och Hans verk på korset för oss. Vi kämpar inte mot människor. 

Ef. 6:10-12 Till sist, mina bröder, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. För vår strid är inte mot kött och blod utan mot furstendömen, mot makterna, mot mörkrets världshärskare i denna världen, mot ondskans andemakter i himlarna.

Men varifrån kommer denna andemakt och genom vilka? Fortsätt läsa. Men först…

Hur Har Mitt Arbete Gjorts?

 • Mitt arbete kring Kabbalah har grundläggande hämtats från boken Kabbalah Secrets Christians Need to Know av DeAnne Loper och hon har varit vänlig och gett mig tillstånd att använda citat och undervisning ur boken. Ett stort tack till DeAnne Loper. 
 • Jag hämtar information från – Jewish History, Jewish Religion – The Weight of Three Thousand Years av Israel Shahak, och Jewish Fundamentalism in Israel av Israel Shahak och Norton Mezvinsky.
 • Jag har gjort utskrifter på olika YouTube videos som förklarar Kabbalah, samt prenumererar på ett flertal kabbalisters YouTube-kanaler.
 • Jag har hämtat information från Chabad.org, Kabbalah.info,mfl. kring Talmud, Tanya, och Kabbalah.
 • Jag har hämtat hem Den Babyloniske Talmud, (Både Rodkinson och Soncino utgåvan), The ZoharThe Mishna, The Tanya, och många andra judiska skrifter i pdf-format.
 • Jag har grundligt läst Wikipedias många artiklar om olika inriktningar av Kabbalah och judisk mysticism, och sett hur det har spritt ut sina rötter till olika delar av världen.
 • Jag har gjort jämförelser med H.P. Blavatskys böcker Isis Unveiled och Secret Doctrine, och med Albert Pikes Morals and Dogmas. 
 • Jag har hämtat information från Isreals regering, knesset.gov, USAs regering, congress.gov, FN, un.org/en.
 • Jag har hämtat information från isrealiska tidningar, haaretz.com, breakingisraelnews.com mfl.
 • Jag har lyssnat på hundratals videos och diskussioner kring detta, och läst mängder med artiklar från t.ex. stopnoahidelaw.blogspot.com.
 • I tillägg har jag hämtat hem och gått igenom 88 dokument från organisationen, Institute of Noahide Code (INC) ett FN-organ med Särskild Rådgivande Status, noahide.org som arbetar för att världens länder ska acceptera Noahide lagarna. Vad det är och hur det kommer påverka oss, kommer jag ta upp senare.
 • Jag har också sammanställt ett dokument på 652 sidor med alla Noahide lagarna – 7 huvudlagar, 620 lagar allt som allt.  

Grunden Är Lagd

Efter att ha lagt en grund för nästa del genom att påvisa vem rabbinerna är, att de är de gamla fariseerna som förföljde Jesus och lärjungarna; att rabbinerna tog makten över folket genom list och maktmissbruk, tog jag fram vad Talmud är och visade på innehållet. Det är en mycket antikristlig bok, fulla av människotankar och onda andars läror. 

Sedan visade jag på hur rabbinerna motarbetar evangeliet, att de är våra fiender för evangeliets skull (Rom. 11:28), precis som på Paulus tid; att de har utarbetat ett helt system av hat mot, och förnekelse av Jesus som Kristus. 

Efter det tog jag upp hur de har förvanskat och feltolkat Skriften; att de inte alls känner till Skriften utöver det som står i Talmud. 

Efter det tog jag upp den förföljelse kristna judar och araber får utstå i Israel, de lagar som stiftats där. 

Jag har valt att dela upp serien i två avsnitt: Fariseerna och Mystery Babylon, men ursprungligen skrevs det som en sammanhängande serie med en lite längre inledning.

Moderskökan

Håll i bakhuvudet att jag skriver om Skökan, inte Vilddjuret, Moderskökan med vilken alla kungarna på jorden har bedrivit otukt och av skökans otukts vin har de som bor på jorden blivit druckna (Upp. 17:2). Denne sköka sitter på vilddjuret, och det är den som rider som styr. Dvs. Vilddjuret är påverkat av hennes otukts vin, och det ”vinet” är Kabbalah, som av rabbinerna kallas just Torahs Vin som uppkommit ur Torahs Hav.

Kabbalah ligger till grund för hela deras världsbild, planer och framtid. Nu känner jag mig redo att gå in på vad Kabbalah är, och hur den samstämmer med Uppenbarelsebokens beskrivning av sista tidens världsreligion. 

Översikt | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 |