Del 1 SDAs Historia och Tro!

← Förra | Nästa →

Inledning | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 |

Ladda ner hela serien En Exposé över SDA och Ellen G. White som PDF-fil

SDA kyrkan etablerades formellt 1863 och bland grundarna fanns Ellen G. White. Kyrkan samlas kring hennes skrifter, vilka anses vara en auktoritär källa till sanning. Adventistkyrkan erkänner att de står i tacksamhetsskuld och i beroende av Whites skrifter. Ellen Whites skrifter beskrivs ömt som ”Profetians ande” av nästan alla sjundedags Adventister. Det anses inom Adventistkyrkan att hennes profetiska gåva är ett av bevisen på att den är ”kvarlevan” av församlingen som ”håller Guds budord.” Kyrkan hävdar också att fru Whites skrifter:

 • Är en inspirerad kommentar på Bibeln.
 • Inte har mänskligt ursprung.
 • Har läromässig auktoritet.
 • Inte får ifrågasättas.

Du uppfattade rätt. Är du medlem i Adventistkyrkan får du inte ifrågasätta Ellen Whites profetior. Vidare hävdar Ellen White att framtida händelser uppenbarades för henne genom en direkt uppenbarelse från Gud. I sin bok ”Den stora Striden (The Great Controversy)” säger hon: ”Vartefter som Guds Ande har öppnat mitt sinne för de stora sanningarna i Hans ord, och händelser från det förflutna och från framtiden, har jag blivit tillsagd att göra känt för andra det som har uppenbarats för mig.” Den stora Striden, s. 11.

Från det uttalandet kan vi ta fram att ”Guds Ande öppnade hennes sinne,” enligt Ellen White och ”alla hennes förutsägelser kom från Gud,” enligt Ellen White. Nåväl, vi får snart se om det är sant eller inte.

Så, grundläggande, om du är medlem i SDA och tror på kyrkan, så måste du också tro på allt Ellen White predikat och förutsagt. Dessa går hand i hand, du kan inte ha den ene utan den andre. Men som kristna bör vi ha i åtanke vad Bibeln har att säga om profeter och profetior.

5 Mos. 18:20-22 Men den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö. Och om du tänker i ditt hjärta: Hur skall vi känna igen det ord som HERREN inte har talat? Så vet: När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom.”

Om profeten gör EN felaktig profetia, så är den inte en Guds profet. De är då falska profeter och bör inte lyssnas på eller följas.

Männen som sitter från vänster: Arthur Hickox, N.C. McClure, John Norton Loughborough, L.A. Scott, Derrick. I mitten sitter Ellen G. White med sin Bibel i handen.

SDA bygger all undervisning på tre stöttepelare

 1. E.G. White
 2. Sabbaten
 3. Rättsliga Undersökningen/Himmelska Helgedomens rening

Ta bort en av dessa och kyrkans undervisning faller.

SDAs Trosbekännelse11 Nr. 1 säger: Bibelns Gamla och Nya testamente är Guds skrivna Ord som har getts genom gudomlig inspiration. De inspirerade författarna talade och skrev ledda av den heliga Anden. I Bibeln har Gud gett människan den kunskap som behövs för att bli räddad. Bibeln är den högsta, avgörande och pålitliga uppenbarelsen av hans vilja. Den är normen för vår karaktär och prövar våra erfarenheter. Den är avgörande för vår tro och lära och beskriver tillförlitligt Guds handlingar i historien.

Men denna fina bekännelse står i kontrast till punkt 18 i samma skrivelse där E.G. White tillhör ”profeterna” och där hennes texter även har fått namnen ”Profetians Ande” och ”Vittnesbörden”. Om någon säger att de inte undervisar utifrån E.G. Whites texter ljuger denne emot sanningen och deras egna trosbekännelse. ALLT som undervisas inom SDA bygger på hennes läror. Ett typiskt sektdrag är att ställa en ledares ord jämsides eller över Guds eget ord.

När jag först tog tag i detta kände jag mig förvirrad. Jag visste inte i vilken ände jag skulle börja i den otroliga mängd böcker E.G. White skrivit. Jag har hämtat hem 158 av hennes böcker skrivna på engelska, och 15 på svenska. I tillägg hämtade jag hem böcker av andra adventistledare:

27 stk. av J.N. Andrews

1 av Annie Smith

8 av Joseph Bates

2 av Sylvester Bliss

2 av D.T. Bourdeau

3 av G.I. Butler

9 stk. av M.E. Cornell

3 stk. av O.R.L. Crosier

1 av Arthur G. Daniells

9 stk. av Charles Fitch

1 av William E. Foy

2 stk. av A. Hale

4 stk. av Stephen N. Haskell

47 stk. av James White

1 stk. av Jonathan Mukwiri

141 stk. böcker och artiklar av Jones

5 stk. av J. Litch

18 stk. av J.N. Loughborough

1 stk. av Percy T. Magan

13 stk. av William Miller

1 av David Paulson

2 stk. av T.M. Preble

11 stk. av W.W. Prescott

1 av Rebecka Smith

44 stk. av Uriah Smith plus flera pamfletter av honom

1 av S.S. Snow

1 av J.M. Stephenson

1 av George Storrs

1 av E.A. Sutherland

71 stk. av E.J. Waggoner

23 stk. av J.H. Waggoner

1 stk. av Henry Dana Ward, och slutligen

1 stk. av N.N. Whiting.

De flesta av dessa författare var pionjärer inom adventiströrelsen och visar en enorm produktivitet. Det är väldigt mycket att läsa igenom, även för en Adventist.32 Hur får man tid över att studera Bibeln? Självklart blir det då enklare att ”studera” Bibeln genom E.G. Whites läsglasögon, man får både ”bibelverser” och ”uttydning”, samtidigt som det kommer fram ”extra” information som Bibeln tydligen har missat berätta om.

Vad har Ellen G. White för betydelse för SDA idag?

Sjundedags Adventisternas (SDA’s) trosbekännelse består av 28 punkter varav Nr. 18 handlar om profetians gåva. E.G. White tas upp som bevis på profetians gåva inom SDA och hennes läror ligger till grund för hela deras religiösa system och utan hennes läror kan inte adventistkyrkan bestå.

SDA Fundamental tro #18 Profetians gåva 2005 års version

”En av den Helige Andes många gåvor är profetia. Den gåvan är ett kännetecken för församlingen i den sista tiden och manifesterades i E.G. Whites tjänst – Herrens budbärare. Hennes Skrifter är en fortsättning och auktoritär källa till sanning som förser kyrkan med tröst, ledning, instruktioner, och tillrättavisning. De tydliggör också att Bibeln är det rättesnöre med vilken all undervisning och upplevelser måste testas.” (Min översättning).

För att tona ner hennes roll har man ändrat sin trosbekännelse för att uppnå bekräftelse från kristna samfund. För i evangelisk kristnas ögon har E.G. White alltid varit en falsk profet, men på senare tid har likgiltighet och slöhet lett till en större acceptans av sådant som aldrig Jesus eller apostlarna skulle accepterat: att det sanna evangeliet förvandlats till ett avancerat religiöst system.

SDA Fundamental tro #18 Profetians gåva 2015 års version

”Bibeln vittnar om att profetia är en av den heliga Andens gåvor. Det är en gåva som kännetecknar församlingen i den sista tiden och vi tror att den visade sig i Ellen G. Whites tjänst. Hennes skrifter talar med profetisk styrka och ger församlingen tröst, ledning, undervisning och tillrättavisning. Hennes skrifter klargör också att all undervisning och erfarenhet måste prövas med Bibeln.”

Så här förklarar den tidskriften Adventist Today ändringen:

”Några ansåg att den tidigare versionen gav adventistkyrkans grundare Ellen G. White myndighet som var jämförbar med den i Bibeln. Ändringar gjordes för att ta bort denna potentiella tvetydighet. White själv betonar att hennes auktoritet är föremål för Skrifterna. Den nya formuleringen av detta uttalande minskar inte på något sätt kyrkans förståelse för Bibelns auktoritet eller Whites profetiska roll.”i3 (Adventist Today, 12 Juli, 2015)24.

”Titta på alla förändringar,” sade han, ”jag måste säga att det inte finns några som ger någonting nytt för vår tro. Detta är vad vi alltid har trott. Kommissionen försökte bara uttrycka det bättre och hjälpa till att undvika möjliga missförstånd.” De 28 uttalandena är en kontinuerlig insats av världskyrkan för att kortfattat beskriva de teologiska parametrarna för adventistisk tro. Världskyrkan antog 27 Fundamenten vid sin affärssession 1980. Det nuvarande grundläggande trosnumret 11 om växande i Kristus infördes 2005, vilket innebär att dagens totalsumma uppgår till 28.” (Dr. Arthur Stele, Chef för BRI – Biblical Research Institute).

Ja, men så bra att de har ändrat sin trosbekännelse, det visar att de är på rätt väg, säger den okunnige. Allt detta är bara en kosmetisk ändring och tar inte bort hennes vitala plats i SDA där hon lagt grunden för all undervisning och fortfarande läses och beundras som den ”store profeten”.

I den här boken tar jag upp dessa tre grundpelare som för alltid kommer finnas inom SDA: E.G. White, Sabbaten, och Den Rättsliga Undersökningen. Och tas dessa bort faller hela kyrkan. Jag drivs inte av egna ambitioner i mina avslöjanden av SDA och andra sekter, utan det är av kärlek till min Jesus och av kärlek till mina medmänniskor som sitter i fångenskap i ett intrikat system av villfarelser.

Att Adventisterna är med i SKR – Sveriges Kristna Råd och samtidigt har bekännelsen att RKK är den stora skökan gör adventisternas starka position emot RKK till ett skådespel, för de är kända för att avslöja och granska just katolska kyrkan. Det finns gott om videor och bilder på Internet.5

Fotnoter

1 1 https://adventkyrkan.se/sjundedags-adventisternas-tro/

2 3 https://adventistdigitallibrary.org/islandora/search/?type=edismax

3 In number 18, “The Gift of Prophecy,” some felt that the prior version gave Adventist Church cofounder Ellen G. White authority comparable to that of the Bible. Changes were made to remove this potential ambiguity. White herself emphasizes that her authority is subject to the Scriptures. The new wording of this statement does not in any way diminish the church’s understanding of the authority of the Bible or the prophetic role of White. https://atoday.org/what-was-changed-in-the-fundamental-beliefs-document/

4 2 https://atoday.org/what-was-changed-in-the-fundamental-beliefs-document/

5 https://www.google.se/search?hl=sv&tbm=isch&source=hp&biw=1680&bih=954&ei=HiB_W_iPDIfprgSMybbwCw&q=ellen+g.+white+burial+site+freemason&oq=ellen+white+burial&gs_l=img.3.1.0i8i30k1l2.3495.7593.0.9805.18.16.0.2.2.0.96.911.16.16.0….0…1ac.1.64.img..0.18.927…0j0i30k1j0i19k1j0i30i19k1j0i8i30i19k1.0.RgXwNkJ1fo0#imgrc=zPqTvf9Lz0JuTM:

← Förra | Nästa →

Inledning | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 |

Ladda ner hela serien En Exposé över SDA och Ellen G. White som PDF-fil

3 reaktioner på ”Del 1 SDAs Historia och Tro!

 1. Vad hade hon för ””nytt”” att komma med, låter som om hon tog den helige andes plats.
  Jag har ALDRIG lyssnat på någon som inte tåls att ifrågasättas. Det är som du säger, de som sagt: så sagt: så säger Herren till mej genom åren, deras sk professor har ALDRIGT slagit in, nu mera tar jag personer som säger: så säger Herren till mej med en nypa salt. Det är, och käns som riktigt OTÄCKA andar ibland.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s