Jesu ord i Luk. 12:42-48 Den enkla och den djupare betydelsen!

EXEGETIK är att utläsa vad Ordet säger. EISEGETIK gör tvärtom och läser in sådant i Ordet som Bibeln inte säger. PROOF-TEXT tar en vers som passar ens teologi, utan att bry sig om andra verser eller andra sammanhang som talar om samma sak, och bygger en lära på det. När jag läser vad Jesus säger i Luk. 12:42-48 använder jag en tolkningsmetod som kallas Midrash.

Luk. 12:42-48 ”Och Herren svarade: Var finner man en trogen och klok förvaltare, som hans herre kan sätta över sitt tjänstefolk för att ge dem deras mat i rätt tid? Salig är den tjänaren som hans herre finner göra så då han kommer. Sannerligen säger jag er: Han ska sätta honom över allt han äger. Men om den tjänare säger i sitt hjärta: Det dröjer innan min herre kommer igen, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka så att han blir berusad, så ska den tjänarens herre komma en dag då han inte väntar det, och en stund då han inte anar det (Matt. 24:36, 42, 44, 50, 25:13, Luk. 12:39, 40, 46, Joh. 5;28, Apg. 1;7, 1 Thess. 5;1, Upp. 3;3) och han ska hugga honom i stycken och ska ge honom hans lott bland de trolösa. Och den tjänaren som visste sin herres vilja och inte beredde sig och inte heller gjorde efter hans vilja, han ska straffas med många slag. Men den som inte visste den och ändå gjorde det som förtjänar slag, han ska straffas med få slag. Var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom ska det utkrävas så mycket mer.”

Läser vi Jesu berättelse BOKSTAVLIGEN så berättar han en historia om en herres kökspersonal och servitör, som tar sin herres flaska vin eller sprit och super sig full och äter sin herres mat utan att ge till de andra. Och medan han är aspackad börjar han mucka gräl och börjar slåss med de andra i personalen.
Vi förstår instinktivt att det INTE är vad berättelsen handlar om. Däremot förstår vi att Jesus talar i liknelser ”eftersom de ser utan att se, och hör utan att höra, inte heller förstår de.” (Matt. 13:13, Jes. 6:9). Liknelser är fördold undervisning som Herrens Ande ger ljus över. Ords. 1:6  Av dem lär man sig förstå ordspråk och liknelser, de visas ord och deras gåtor.

Det är här Midrash kommer in. Midrash är en judisk tolkingsmodell. Inom Midrash finns något som kallas peshet och pesher. Den förste är en rak, enkelt tolkning av en berättelse, den andre är den djupare betydelsen. Om vi tolkade Jesu berättelse bokstavligen skulle det kallas peshet. Eftersom det är en orimlig förklaring använder vi pesher, den djupare betydelsen.

Så här tolkar jag liknelsen:
Jesus talar i Luk. 12:42-48 om fyra olika tjänare: 1) En trogen, 2) en ond, 3) en som visste sin Herres vilja men INTE gjorde den, 4) och en som INTE VISSTE sin Herres vilja och gjorde fel.

Den trogne fick sin belöning, likaså den onde tjänaren. Den som visste sin Herres vilja men inte gjorde den, straffades med många slag, och den som inte visste sin Herres vilja och gjorde fel, straffades med få slag.

Bara en av dessa blev huggen i stycken och fick sin plats bland de otrogna, och det var den som sa: Min Herre kommer inte så snart (som inte tar Jesu återkomst, den eviga domen, att vi ska ställas ansvariga för varje ord vi uttalar, på allvar), och som började slå tjänarna och tjänarinnorna, som började äta och dricka sig berusad.

Hur slår man sina medtjänare? Vad är det att äta och dricka sig berusad? Genom hårda ord, krav, översitteri slår man sina medtjänare, och att ”dricka” av Lögnläror och villfarelser, eller att icke-biblisk undervisning ges. Det är att INTE ge rätt mat i rätt tid. Vi lever inte av bröd allenast, sa Jesus, utan av vart ord som utgår ur Guds mun. Och Guds ord är därför den mat vi ska servera våra medtjänare, inte bibelstridiga läror som förvränger Guds ord, natur, syfte och mål. Inte läror som går emot den sunda läran. Detta leder till att tjänaren huggs i bitar. Vi talar vad vi har sett och hört. Inget annat. Det vi har förstått och kommit till insikt om är vad vi för fram.

Vi har några nyckelord i Jesu berättelse, som: mat, dryck, slå, berusad.

Hur tolkar och förstår vi Guds ord när t.ex. det gäller ”Mat” och ”Dryck”? När ska det tolkas symboliskt och när ska det tolkas bokstavligt?
Ta t.ex. Jesu ord: Min MAT är att göra dens vilja som har sänt mig. Talar Jesus om fysisk mat? Kan man bli mätt i magen av att göra Guds vilja? Slutar man vara svulten om man gör Guds vilja?
Vad menar Jesus med Människan lever inte av bröd allenast, utan av varje ord som utgår från Guds mun?
Hur kan Guds ord vara ljus? Jag måste tända lampan hemma för att se om det är mörkt ute. Är det detta ljus Ordet är? Är inte ljus en metafor för Godhet, Sanning, Rättfärdighet, Kärlek, Rättvisa, och allt gott?
Så vad är mörker? Är det bara att solen har gått ner? Är inte mörker en metafor för ondskan, synden och djävulen? Vad menar Jesus när han säger: ”Är det inte tolv timmar om dagen? Om någon vandra på dagen så snubblar han inte, eftersom han ser denna världens ljus. Men om någon vandrar på natten så snubblar han, därför att ljuset inte finns i honom.” Jesus talar i liknelser igen. Jesus ÄR världens ljus (Joh. 8:12, 9:5).
Vad menas med att ”slå” någon i Jesu liknelse? Bibeln ger svar på vad det betyder att slå någon.

Job. 5:18  Ty han sargar och han förbinder, han slår och hans händer helar.

Ords. 17:10  En FÖREBRÅELSE tar mer på den förståndige än hundra slag på dåren.

Ords. 20:30  Sår som svider renar från ondska, slag renar hjärtats inre.

Ords. 27:6  Vännens slag ges i trofasthet, men ovännens kyssar i överflöd.

Jer. 30:14  Alla dina älskare har glömt dig, de frågar inte efter dig. Ty med en fiendes slag har jag slagit dig. Jag har straffat dig hårt, ty din missgärning är stor och dina synder många.

Kan man ”slå” någon med sitt tal? Tydligen!

Jak 3:1-12: \”Mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet att vi ska få en strängare dom. Vi felar ju alla på många sätt. Om någon inte felar i ord, är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp… Så är också tungan en liten lem men kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan sätta en stor skog i brand! Också tungan är en eld, en värld av orättfärdighet. Så är tungan den bland våra lemmar som smutsar ner hela kroppen och sätter livshjulet i brand, och är själv antänd av helvetet… Men tungan kan ingen människa tämja. Den är ostyrig och ond och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Gud och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder…\”

Vad menar Jesus när han säger Jesabel förleder församlingen att bedriva otukt och äta kött offrat åt avgudar? (Upp. 2:20) Vad är otukt? Finns det något som heter andlig otukt? Andlig trolöshet? En man kan bedriva otukt genom att ligga runt. En otuktig man är otrogen mot sin kvinna. Här är bilden av församlingen som den otuktige, som bedrar sin man, Kristus, som äter oren mat – sådant som kommer från onda andars läror. Jesebel är då en otuktig kvinna, otrogen och opålitlig, som även lär andra kristna att vara otrogna mot Kristus. Vi blir alltså bedragen av denne otuktiga kvinna och börjar ”äta av onda andars bord” och inte Herrens.
Läs gärna det här inlägget: Den otrogna hustrun – Församlingen!
Vi har mycket symbolik och många liknelser som vi behöver förstå utifrån andra berättelser. Exegetik måste alltid användas, där vi läser ut det Guds ord säger. Och med rätt utläggning av Skrifterna kan vi ana och se djupare förklaringar – där vi använder Midrash med peshet och pesher.
Läs gärna HERRENS vredes vin!

Nedan följer ett antal hänvisningar till mat och dryck, som inte har något att göra med fysisk mat eller fysisk dryck.
Kom till mig alla som törstar och är hungriga. Är det först och främst mat och dryck han utlovar?
Paulus då? När han talar om att inte äta av både onda andars bord och Guds. Dukar de onda andarna upp ett bord med fysisk mat? Eller talar Paulus om onda andars läror? Menar Paulus att vi ska bli vanliga soldater i full rustning med gevär och handgranater? (Ef. 6:11ff). Vad menas med ”Lid också du som en god Kristi Jesu soldat” (2 Tim. 2:3) Är det inte för att vi inte ska bekymra oss för vad vi ska äta eller dricka – fysisk mat och dryck? (Matt. 6:25, 2 Tim. 2:4). Vad menas med Jordbrukaren som arbetar hårt måste först få del av skörden? Menar han att vi måste vara bönder för att vara sanna kristna?
Så många kristna inriktningar har gjort en bokstavlig tolkning av dessa Bibelverser och hamnat i lagiskhet och villfarelse. Jesus har sagt att all mat är ren. Paulus också. Allt som ställs framför oss ska vi äta utan att ha dåligt samvete, för jorden är Herrens och allt vad därpå är. Läs gärna Paulus och Matlagar, Helgdagar  och Broderskärleken!

Kött, vad är det? Är det vår kropp? Många tolkar det så och förstår inte att det talas om vår gamla natur och våra gamla tankar. Kroppen däremot är den Helige Andes tempel, och den är helig, helgad åt Herren. Paulus talar om ”köttets sinne” och att ”Vandra i Anden så ska ni inte göra vad köttet vill”. Menar han att en bit oxfilé kan tänka och vilja någonting? Den tolkningen är orimlig.
Salomo talar om prostituerade kvinnor, som är en förebild på den falska Kyrkan. Kvinnan lockar till sig ynglingen och bedrar honom när hon säger: Min man är inte hemma, han har rest långt bort. Ords. 7:19. Den dåraktige kvinnan i Ordspråksboken är en bild på falsk kristendom som lockar och bedrar den som inte är befäst i Guds ord. Med hala ord lockar dem till sig den obefästa kristna, som inte förstår Guds ord. ”På grund av brist på kunskap går mitt folk under.” Hos 4:6. Vad jämför Salomo dårskapen med? Och vad säger dårskapen?”Dårskapen är en rastlös kvinna, okunnig och utan förstånd. Hon sitter vid ingången till sitt hus, på en stol högt uppe i staden. Hon ropar till dem som färdas på vägen, till dem som går sin väg rakt fram: \”Alla okunniga kan vända sig hit.\” Till den utan förstånd säger hon:  \”Stulet vatten är sött, bröd man äter i hemlighet smakar ljuvligt.\” Han vet inte att de döda är där, att hennes gäster är i dödsrikets djup.” Ords. 9:13-18.
Att då säga som kalvinismen säger: \”Jesus förklarar alltid själv varje liknelse, vi behöver inte tolka dem själva. Hans förklaring, principen Han vill illustrera med liknelsen kommer i vers 48 b: \”Av den som fått mycket ska det krävas mycket, och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer.\” Det är vad liknelsen betyder.\” gör att den kristne missar den djupare förklaringen som Jesus så grundligt gett.

Det är att förta hela den förklaring Jesus gett till VAD som krävs av den som är betrodd, och VAD som händer om man gör tvärtom det man blivit betrott med. Och samtidigt är det en profetisk bild Jesus ger sina tjänare för att veta vad som är en sann tjänare och vad som är en falsk tjänare.

Vi läser först och främst den enkla, raka berättelsen. Och sen tränger vi djupare in i berättelsen och får beskriven för oss trofasta herdar och trolösa sådana. Vi får samtidigt en beskrivning av felaktiga händelser som kommer uppstå och har uppstått i församlingen, som t.ex. \”helig fylla\”, \”Token the Bible\” osv. Sådna som inte predikar Guds ord utan ger upplevelser och går vilse från sin Herres befallningar.

Jag skulle kunna fortsätta men det här borde räcka som förklaring till hur jag tolkar Jesu liknelse om den onde tjänaren i Luk. 12:42-48. 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s