The Didache or Teaching of the Apostles – trans. and ed., J. B. Lightfoot

  Didache The Didache or Teaching of the Apostles APOSTOLIC FATHERS (trans. and ed., J. B. Lightfoot) Chapter 1 1:1 There are two ways, one of life and one of death, and there is a great difference between the two ways. 1:2 {The way of life} is this. 1:3 First of all, {thou shalt love the God} that made thee; 1:4 secondly, {thy neighbour as … Fortsätt läsa The Didache or Teaching of the Apostles – trans. and ed., J. B. Lightfoot

Jesu liknelser

Jesu liknelser Matteus Markus Lukas Johannes Ljuset på ljusstaken! Matt 5:15 Huset på klippan eller sand! Matt 7:24-27 Luk 6:48 Ny lapp på gammal mantel! Matt 9:16 Mark 2:21 Luk 5:36 Nytt vin i gamla säckar! Matt 9:17 Mark 2:22 Luk 5:37 Att förlåta! Luk 7:41-50 Såningsmannen! Matt 13:3-23 Mark 4:1-20 Luk 8:4-15 Säden! Mark 4:26-29 Ogräset bland vetet! Matt 13:24-30 Senapskornet! Matt 13:31-32 Mark … Fortsätt läsa Jesu liknelser

Ek, Ekklesia, Eklegomai

G1537 Ek, Ex En primär preposition som betecknar ursprung (punkten varifrån rörelse eller handling fortsätter), från, ut (av plats, tid eller orsak; bokstavligen eller bildligt; direkt eller avlägset): – efter, bland, x, vid mellan(-bortom), med (medel), ytterst, (+ överflödigt), för (-th), från (bland, framåt, uppåt), + motvilligt, + hjärtligt, X himmelsk, X Härmed, + mycket högt, i, .. .ly, (för, av anledning) av, off (från), … Fortsätt läsa Ek, Ekklesia, Eklegomai

Ekklektos

  Mat_20:16  SoG3779theG3588lastG2078shall beG2071first,G4413andG2532theG3588firstG4413last:G2078forG1063manyG4183beG1526called,G2822butG1161fewG3641chosen.G1588 Matt. 20:16 Så ska de sista bli de första, och de första bli de sista. För många är kallade men få är utvaldaG1588. Mat_22:14  ForG1063manyG4183areG1526called,G2822butG1161fewG3641arechosen.G1588 Matt. 22:14 För många är kallade, men få är utvaldaG1588. Mat_24:22  AndG2532exceptG1508thoseG1565daysG2250should be shortened,G2856there should noG3756fleshG4561be saved:G4982G302butG1161for the elect\’s sakeG1223G3588G1588thoseG1565daysG2250shall be shortened.G2856 Matt. 24:22 Och om de dagarna inte blev förkortade, så skulle inget kött bli … Fortsätt läsa Ekklektos

Fler Exempel

 Alla exempel där båda orden används i samma bibelvers: Matt. 24:33Likaså när ni serG1492allt detta, så vetG1097att det är nära och står för dörren. Matt. 24:43Men det ska ni vetaG1097att om husägaren vissteG1492vid vilken tid på natten tjuven skulle komma, så hade han vakat och inte tillåtit att någon bröt sig in i hans hus. Mark. 4:13Sedan sa han till dem: FörstårG1492ni inte denna liknelse? … Fortsätt läsa Fler Exempel

Ginõskõ och Eidõ

  Ginõskõ [G1097] Mat_1:25  AndG2532knewG1097herG846notG3756tillG2193she had brought forthG5088herG848firstbornG4416son:G5207andG2532he calledG2564hisG846nameG3686JESUS.G2424 Matt. 1:25 men rördeG1097henne inte, förrän hon hade fött sin Son, den förstfödde*, och han gav honom namnet Jesus. Mat_6:3  ButG1161when thouG4675doestG4160alms,G1654let notG3361thyG4675left handG710knowG1097whatG5101thyG4675right handG1188doeth:G4160 Matt. 6:3 Men när du ger en gåva, så låt inte din vänstra hand vetaG1097vad den högra gör, Mat_7:23  AndG2532thenG5119will I professG3670unto them,G846I neverG3763knewG1097you:G5209departG672fromG575me,G1700ye that workG2038iniquity.G458 Matt. 7:23 Men då ska … Fortsätt läsa Ginõskõ och Eidõ