Ett plus-evangelium med farliga konsekvenser!

Idag blev jag påmind om Jesus-Only rörelsen eller branhamismen, genom en syster i tron som har stött på dessa som säger att dopet i Faderns Sonens och den Helige Andes namn är fel, och att hon måste döpas på nytt i Jesu namn. Jag återger samtalet med henne.

Har fått kamp Ang mitt dop, jag döpte mej som 15 åring, kom på avvägar i många år, en del menar att mitt dop inte var rätt pga av att jag döptes med dessa uttal: härmed döper jag dig till KRISTUS, i fadern, sonens, och den helige Andes namn….Men de menar att dopet var katolskt, och att det är bara i namnet Kristus jag skulle döpas. Och i tanke på att jag inte levde i seger under en tid så var jag inte omvänd, för jag kunde inte bli det pga av att jag var döpt i : Fadern ,sonen och den Helige Andes namn, och inte bara Kristus. Kan detta stämma? Jag har blivit orolig, den karismatiska kyrkan har ju inte haft rätt i allt.

Ett sådant påstående kan få våra syskon på fall. Mitt svar till henne var:

Ditt dop räcker.
Du är död med Kristus.
Det du har stött på är nåt som kallas Jesus-only och är en djup villfarelse som har kommit in i församlingen. Den rör sig fortfarande bland oss i form av The Last Reformation (To Be Continued – TBC är en avknoppning av TLR. Om TBC håller med denna läran är jag osäker på.) Denna rörelse är helt på villovägar. TLR\’s”evangelium” är ett tre-stegs ”evangelium”. För att bli frälst måste du:

  1. omvända dig. 
  2. döpas i vatten i Jesu namn. 
  3. döpas i den Helige Ande. 

Och \”alla onda andar lämnar dig i dopet\”, säger dom. Mycket farligt bedrägeri. Den Helige Ande delar inte bostad med de onda andarna, och som jag kommer påvisa längre ner, så får vi den Helige Ande vid omvändelsen. Dopet är en bekräftelse och en bekännelse inför Gud och människor om att du nu följer Herren Jesus och har dött med Kristus.
Ditt dop till Fadern, Sonen och den Helige Ande är det enda rätta. Det tillhör missionsbefallningen och är Jesu egna ord. Vi blir då döpta till Kristus men det sker i Faderns, Sonens och i den Helige Andes namn.
Du har bekänt dig till Kristus genom dopet och det var din bön till Gud om ett gott samvete och det ska du hålla fast vid. Du är död med Kristus och låt det vara din bekännelse.
Jag ber för dig. Guds frid syster.

Jag får senare höra att någon har sagt att hon kommer gå evigt förlorad om hon inte döper om sig i Jesu namn. Lägg märke till att det inte är dopet Jesus-Only rörelsen har problem med, utan Treenigheten. Kanske skriver jag något om detta senare. 
TLR – The Last Reformation
Torben Söndergaard är grundaren av TLR, en dansk evangelist som predikar ett plus-evangelium, och han är antingen en branhamit eller Jesus-Only predikant. Han kallar sitt evangelium för det \”fulla\” evangeliet och använder ETT bibelord som stöd för sin teori, och det utanför sin kontext: Apg 2:38.

Då sa Petrus till dem: Omvänd er och låt var och en av er döpa sig i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse och ni ska få den Helige Andes gåva.

Evangeliet ska alltid predikas, eftersom det är Guds kraft till frälsning (Rom. 1:6). Judarna hade hört evangeliet predikas, sett Jesus Kristus, men ändå korsfäst honom 50 dagar tidigare, och i Apg. 2:38 fick dem proklamerat för sig att de måste omvända sig från synderna, och låta döpa sig i Jesu Kristi namn, vilket då var en bekännelse inför Gud och människor, men även inför fariséerna och de laglärda. Att göra en sådan bekännelse inför de ledande judarna fick stora konsekvenser. Judarna hade kommit överens om att den som bekände att Jesus var Messias, skulle uteslutas ur synagogan (Joh. 9:22, 12:42). 

Tre-stegs evangeliet
Genom TLR\’s undervisning får vi lära oss att människan blir frälst genom:

1) Omvändelse från synden.
2) Dopet i vatten.
3) Dopet i den Helige Ande. 

Medan Jesus själv säger att Den som tror blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds Enfödde Sons namn. Joh 3:18

Frälsningen kommer alltså av tro på Jesu ord, Hans verk på korset och inte genom dopet i vatten eller Andedopet. Och det enkla evangeliet finner vi i Luk. 24:46-48 \”Och han sa till dem: Så står det skrivet, och därför var det nödvändigt att Kristus skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i Hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Och ni är vittnen till detta.\” Och Paulus skriver \”För judar begär ju tecken och greker söker efter visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för grekerna en dårskap, men för dem som är kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus, Guds kraft och Guds visdom.\” (1 Kor. 1:22-24). Och Paulus fortsätter i Kap. 2: \”Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom korsfäst.\” (1 Kor. 2:2). Paulus är väldigt noga med sitt evangelium, och i 1 Kor. 15:1-5 påminner han Korinterna om det evangelium han predikade överallt: 

Men jag påminner er, bröder, om det evangelium som jag predikade för er, som ni också tog emot och som ni också står fasta i, genom vilket ni också blir frälsta, om ni håller fast vid det ord som jag förkunnade för er, annars kom ni till tro förgäves. Först och främst har jag ju meddelat er vad jag själv tagit emot, att Kristus dog för våra synder i enlighet med Skrifterna, och att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med Skrifterna, och att han blev sedd av Kefas, sedan av de tolv. 1 Kor 15:1-5

Så vad är det som ska predikas av oss?

  1. Jesu lidande på korset.
  2. Hans död och uppståndelse efter tre dagar.
  3. Omvändelse.
  4. Syndernas förlåtelse i Hans namn. 

Hos TLR och Torben Söndergaard ser vi en mix av olika doktriner i tre steg, vilket gör det till ett annat evangelium. 


Den undervisning TLR fått höra är att de ska gå ut på gatorna och \”evangelisera\”, men det är alltid utifrån Mark 16:17-18

\”Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. 18 De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska.\”\”

Men detta ÄR inte evangeliet, detta är tecknen som ska FÖLJA evangeliet. Därför bör vi ta reda på vilket evangelium vi predikar!!! Mark. 16:17-18 är bara en del av missionsbefallningen, inte hela. Läs gärna Hermeneutik och Missionsbefallningen.

\”Fast Tro handlar ju om att göra det Jesus säger.\” 

Ja, men ta först reda på VAD Jesus har sagt, för även de onda andarna tror och bävar, men de blir inte frälsta av den orsak. 

Kom ihåg vad Jesus säger i Matt 7:21 \”Inte alla som säger Herre, Herre, till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min Faders vilja. På den dagen ska många säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn, och i ditt namn drivit ut onda andar, och i ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga till dem som det är: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni lagbrytare.\”

Allt det TLR gör och säger, bygger på en bristande förståelse för Guds ord. Du blir inte en Guds tjänare för att du går ut och gör under och tecken, eller kastar ut onda andar. ALLT handlar om att KÄNNA Herren (Han själv säger \”Jag har aldrig KÄNT er\”). 

Och NÄR du lärt känna Herren kommer du göra hans vilja, för då öppnar han sitt ord för dig, som Ps 25:14 säger HERREN umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem.

Dopet är en lydnadshandling, inte en frälsningshandling. Det är stor skillnad. Vi döper oss efter att vi omvänt oss och blivit frälsta. Och den Helige Ande kommer då visa oss varför, för vi både döps till församlingen – Kristi kropp, och vi döps till hans död, och det är bön till Gud om ett rent samvete. Men att göra det till en frälsningsavgörande handling ÄR och FÖRBLIR ett plus-evangelium!

Jag fick frågan om jag är döpt: Ja, jag är troendedöpt och andedöpt, men det blev jag inte samtidigt som jag blev född på nytt. 
Jag fick då ett påstående att: INGEN räknades till de troende som inte lät döpa sig. 

Lärjungarna, när döptes de? Var de kanske inte döpta? Under 3½ gick de med Jesus och ingenstans läser vi när de döptes. Ändå säger Jesus till dem efter sin uppståndelse i Joh 20:21 Ta emot den Helige Ande.

Vi kan läsa om ordningen, som aldrig är en fastställd metod:

Apg. 8:13 Då kom även Simon själv till tro, och när han var döpt, höll han sig till Filippus. Och han häpnade när han såg de tecken och under som skedde.

I Apg 8:13 står det att Simon kom till tro, och sedan han blivit döpt höll han sig…. Han kom till tro först, sedan lät han döpa sig. Det står inget om tiden emellan. 

Apg. 8:14 När apostlarna, som var i Jerusalem, fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de till dem Petrus och Johannes, som reste ner och bad för dem att de skulle få den Helige Ande, för han hade ännu inte fallit på någon av dem, utan de var endast döpta i Herren Jesu namn. 

I Apg. 8:14ff har människor blivit frälsta OCH döpta, men de hade inte blivit beklädda med kraft i den Helige Ande. Blev de inte frälsta förrän apostlarna kom och lade händerna på dem?

I Apg 8:36 predikar Filippus evangeliet för den etiopiska hovmannen, han kom till tro och bad om att få bli döpt. Blev han döpt i den Helige Ande? Och var står det i så fall?

I Apg. 9 läser vi om Paulus omvändelse på damaskusvägen. Han väntar tre dagar medan han är i bön och fasta, blind av Herrens härlighets ljus. Efter tre dagar kom Ananias som la händerna på honom, och sedan lät han sig döpas. När blev Paulus frälst?

I Apg. 10 sker allting samtidigt. Kornelius och hans hus får höra evangeliet, blir frälsta, men DE blir döpta i Den Helige Ande INNAN Petrus ens hunnit avsluta sin predikan. Och de lät döpta sig samma dag. 

I Apg. 16:14 kommer Lydia till tro, och blir sedan döpt hon och hennes familj. Men det står inget om att de blev döpta i Den Helige Ande. 

I Apg. 19 möter Paulus några lärjungar i Korint. De hade inte tagit emot dopet i Anden, de var döpta med Johannes dop, men de var frälsta. Paulus frågade inte om de var frälsta utan med vilket dop de var döpta med. De hade bara hört Johannes döparens evangelium (Ja, tänk Johannes döparen predikade faktiskt evangeliet (Luk 3:18)). 

Jesus säger i Markus 1:15 \”Omvänd er och tro evangeliet\” och det är grunden för vårt liv med Kristus: Vi har omvänt oss (från synden) och vi har trott evangeliet (Så står det skrivet, och därför var det nödvändigt att Kristus skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn… Luk 24:46-47) Vi har åkallat Herrens namn och fått förlåtelse för våra synder genom tron på Hans namn, och genom tron på Hans namn har Gud renat våra samveten som Apg 15:9 \”Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan.\”

Slutsats

  • En del blir frälsta och det tar lång tid innan de blir döpta.
  • En del blir döpta i vatten och det tar lång tid innan de blir döpta i den Helige Ande.
  • En del står det inget om att de blivit döpta. 

Och därför måste Jesu ord om att Kristi lidande på korset, Hans död och uppståndelse och omvändelse och syndernas förlåtelse i Hans namn, vara det enda i vårt budskap som är frälsningsavgörande. Detta är evangeliet som ska predikas och som människor antingen tror eller förkastar. 


Den Helige Ande får vi alltså  NÄR vi omvänder oss från synderna till Kristus, från mörker till ljus, från Satan till Gud. (Apg. 26:18).

Vi ska bli Hans vittnen.
Apg. 1:8 säger: \”Ni ska få kraft att bli mina vittnen efter att den Helige Ande har kommit över er och ni ska vara vittnen åt mig……\”

Dopet i den Helige Ande är för att vi ska få kraft att bli Hans vittnen. Inte för att vi ska tala i tungor. Tungotalet är inte ett bevis på att man blivit döpt i den Helige Ande. Däremot är tungotalet en välsignelse för oss kristna. Vi uppbyggs i anden genom tungotalet. 

Dopet i vatten är en lydnadshandling, där vi läggs till Kristi kropp – församlingen, en lydnadshandling som vi gör EFTER att vi har blivit födda på nytt genom Guds levande ord. 

Födda på nytt blir vi när vi tror Evangeliet. Petrus säger så här: 

1 Petr 1:23 \”Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.\”
Ett exempel:
Rövaren på korset hade ingen möjlighet att döpas vare sig i vatten eller i anden, ändå sa Jesus till honom: I dag ska du vara med mig i paradiset. (Luk. 23:43).

Var alltså på er vakt mot de små subtila förändringarna som görs av vissa människor, håller er till Bibelns ord, pröva andarna, för inte alla andar är från Gud. Och den prövningen gör vi mot Ordet.

TLR är bara en i raden nya metoder och metoder och tekniker har vi nog av. Vad vi behöver göra är att börja läsa Guds ord och låta den Helige Ande undervisa oss.

En reaktion på ”Ett plus-evangelium med farliga konsekvenser!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s