De skapade ting som kan vackla ska försvinna!

Hebr. 12:26-29 Hans röst fick då jorden att bäva, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skakar jag inte bara jorden, utan också himlen. Men dessa ord, än en gång, visar att de skapade ting som kan vackla ska försvinna, för att de ting som inte kan vackla ska bestå. Därför, då vi får ett rike som inte kan vackla, så låt oss ta vara på nåden, genom vilken vi ska tjäna och behaga Gud med vördnad och gudsfruktan. För vår Gud är en förtärande eld.

När HERREN talade till Israel skakade jorden. Det var en skrämmande upplevelse för Israels folk att höra Guds röst tala från Sinai berg. De bad Mose att tala med Gud istället för att höra Gud tala. Det har följt Israels folk genom alla tider. De vill inte höra Gud tala, för det inger skräck. Så bör inte vi vara. 

Ok. Nu är vi här idag då Fadern talar till oss genom sin Son från himlen, genom den Helige Ande. Och i det här tillsynes skrämmande citatet från GT står samtidigt ett löfte, som om vi inte läser och förstår, går oss förbi. Gud säger: ÄN EN GÅNG SKAKAR JAG INTE BARA JORDEN, UTAN OCKSÅ HIMLEN.

Gud har sagt att Han ska skaka allt som kan skakas. Vad finns här hos oss som kan skakas? Om vi tänker på världen, ser vi att Gud skakar världen genom att mer och mer dra bort sin hand från den. Man märker det genom hungersnöd, krig, våld och allt ont som nu släpps fram i samhället.

Men tänk om det inte bara är i det stora Gud skakar, utan också i det lilla, det personliga lilla som finns i våra liv och i våra hjärtan? Vad finns i ditt liv som skakar just nu? Det som kan skakas kommer garanterat göra det, om inte nu så senare. Vad menas med skakningar? Det som är ostadigt byggt faller. Det som står på sand blåses bort, sveps bort av floden. Det som inte är byggt på Guds Ords sanning skakas och kommer försvinna.

Hur mycket finns i ditt liv som skakas just nu? Har du byggt din tro på en felaktig lära? Har du byggt din tro på predikanter? Har du byggt din tro på dina egna prestationer, bra eller dåliga? Finns det någonting som skakas just nu så är det nåd från Gud! För allt som kan vackla ska försvinna, och allt som försvinner måste då med andra ord vara dåligt i Guds ögon. För det Han har byggt upp kommer bestå. Står du fast, även efter skakningarna, så kommer du märka att du får ännu större frid, ännu större frihet, ännu större glädje, för det är syftet med skakningarna.

Ett annat ord för skakningar är sållning. Gud sållar vetet från agnarna, genom Guds Helige Andes vind. En tröskplats brukar ligga på en höjd och bonden tröskar först vetet så agnarna skiljs från vetet. Bonden kastar sedan upp allt i luften, och vinden blåser bort agnarna så att enbart vetet finns kvar. Och de skakningar du känner genom det du läser, det du hör och det du ser, är till för att enbart vetet i dig ska finnas kvar. Och vad är vete? Det är Ordet! För det Ordet är planterat i dig och växer upp till evigt liv. Du ska inte vara orolig om ditt liv skakas, utan förtrösta istället på att Fadern vet vad Han gör. Det som är onödigt, det som är av den här världen, det som är av köttet kommer falla bort och du står helgad inför Honom som har friköpt dig och som nu helgar dig.

Ta istället vara på nåden som gör att du kan tjäna Herren i vördnad och gudsfruktan. Det betyder att du som en gren i vinträdet ansas, och klipps av och kommer närmare vingårdsstammen för att du inte ska bli vildvuxen.

Jesus är det sanna vinträdet och vi är grenarna. Fadern är vingårdsmannen. Och en vingårdsman ansar alltid ett vinträd, för att det nästa år ska bära ännu mer frukt. Om vingårdsmannen inte trimmar grenarna på vinträdet utan bara låter det växa från år till år, kommer frukten att bli sämre och sämre. När Fadern ”trimmar” oss genom skakningar eller prövningar, för det oss närmare Kristus. Det är en väldigt viktig händelse i våra liv, för när Fadern för oss närmare Kristus är det för att vi ska bli mer och mer beroende av Honom. Jag har hört att själva vinträdet använder saven från frukten på vinträdet, så det blir ett medberoende, jag i honom och Han i mig.

Vårt främsta mål med våra liv borde vara att Han ska bli upphöjd, Han ska bli större, Han ska få äran och att vi mitt under prövningarna och skakningarna förtröstar och litar på att Han är skicklig nog att rensa eller helga oss på allt vårt eget.

Det är vårt kors, att vi oavsett vad som sker håller oss till Herren. Även om vi får hot, hat, blir förtalade och föraktade, eller förföljda, fängslade eller dödade för Hans namns skull, så älskar vi Herren. För målet med våra liv är att förhärliga Gud i allt vi gör. Du märker att ditt eget-liv upplevs överflödigt, och ditt fokus blir mer och  mer på Herren och inte dig själv. 

Jag är övertygad om att du även efter skakningarna står kvar i tron på Jesus och Hans verk. Jag tror Gud att det Han har sagt är sant, och när Han säger att Han tuktar var son som Han har kär, så är ju det egentligen en stor tröst i vårt lidande. Om du inte gått genom dessa skakningar, hade du inte varit Hans son/dotter. Att du ansas, prövas och helgas är bevis på att Fadern älskar dig. För Han tar bort alla egna prestationer och kvar står till slut bara den sanna, enkla tron på Jesu verk. Du kanske förvånad inser efter Faderns fostran att du fortfarande tror, och på så vis har du faktiskt blivit starkare i Herren och Hans väldiga kraft. Du har fått uppleva korsdöden en gång till.

Personligen är jag glad när jag blir fostrad eller tillrättavisad av Fadern, för jag vet att Petrus har rätt när han säger:

Men sedan ni en kort tid har lidit, må all nåds Gud, som har kallat oss till sin eviga härlighet i Kristus Jesus, FULLKOMNA, STÖDJA, STYRKA och BEFÄSTA er. 1 Petr. 5:10

Vägen dit går genom skakningar, för allt som är skapat, som kan vackla ska försvinna, för att det som inte kan vackla ska bestå. 

Frukta inte! Kristus kommer ta gestalt i dig mer och mer. 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s