Jesu återkomst – Pre-Trib?

… i ett nu, på ett ögonblick… och vi skall förvandlas. 1 Kor. 15:52

Jag fick en fråga i en grupp angående Jesu återkomst.

Jag har hört att antikrist inte kan komma på vägen förrän det som håller tillbaka är borttaget från jorden, de troende och den Helige Ande.

John Hagin sa så här att, Gud räddade Noa från översvämningen, han räddade Lot från elden som föll från himmelen och likadant kommer han rädda de troende från den stora vedermödan.

Hittade inte vad jag hänvisade till, (kanske du kan hjälpa mig där Jon-Are) Det är där Jesus återvänder till jorden med makt och härlighet och sätter fötterna på Oljeberget, han skickar sina änglar ut till världens fyra hörn för att samla de heliga, först de som somnat, så att de som fortfarande lever på jorden, uppfattar jag det är först då vi får möta Jesus, men, det är ett stor men, för Bibeln talar om uppryckandet och att vi ska möta Jesus i molnen och se honom som han är. Under denna tid förstår vi bitvis och delvis, men hemma i himlen får vi svar på alla våra frågor. En välsignad god kväll till dig, kram.

Mitt svar:   Först och främst bör du söka och läsa Skrifterna för att se om det verkligen förhåller sig så som jag skriver.

Judarna där var med öppna än de i Tessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Apg 17:11

Det finns de som menar att det är den Helige Ande som måste tas bort, men jag tror inte det stämmer. Så här har jag förstått texterna.    Han som håller tillbaka antikrist är Ordet – Bibeln – Guds Ord – Sanningen – Jesus måste först tas bort. När Ordet/Sanningen tas bort kommer synden och omoralen fram. De är de som inte älskade sanningen som kommer bli bedragna (2 Tess 2:11-12). Det kan vi se hända redan i nästan alla länder där Guds Ord och den kristna tron funnits som grund. Ingen kan ta bort den allestädes närvarande Helige Ande, däremot Bibeln tas bort från skolor, regering och lagmakare, ja, överallt där Guds ord styr upp människor och stävjar synden. Kom ihåg att Ordet är Andens svärd (Hebr 4:12, Ef 6:17) och Ordet är den Helige Andes redskap.   Jag känner till John Hagee och hans Pre-Trib lära, även om jag kan respektera hans syn, så kan jag inte hålla med. Gud räddade Noa ur floden, Lot ur Sodom, likadant som han räddade David ur Sauls våld, Daniel ur lejongropen, Sadrak, Mesak och Abed-Nego ur den brinnande elden. Han var med dem, han var den fjärde mannen i ugnen. Han var med i nöden som Psaltaren säger:

”Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära.” Ps 91:15

Gud slänger inte in oss i ”den brinnande ugnen” eller ”lejongropen” för att ställa sig bredvid, hålla tummarna och hoppas vi tar oss igenom svårigheterna. Nej, han hoppar i med oss och går med oss, även om vi går igenom vatten och eld som Jesaja säger:

Om du går genom vatten är jag med dig, eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du går genom eld ska du inte bli svedd, lågan ska inte bränna dig. Jes 43:2 

Jesus säger i Matt 24:13 ”Men den som håller ut till slutet skall bli frälst”. Vilket bara kan betyda att vi genom tro och uthållighet kan bli frälsta. Vi är frälsta i hoppet, men hur kan någon hoppas på det han redan ser? (Rom 8:24)   Jesus ska sätta sina fötter på Oljeberget sa Guds änglar:

Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: ”Ni män från Galileen, varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. Apg 1:10-11

Sakarja profeterar om detta:

På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Sak 14:4

Paulus talar om Jesu återkomst:

Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. 2 Tess 1:7-8

Jesus talar om det: 

Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andre. Matt 24:31

Och Paulus igen:

Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 1 Tess 4:15-17

I de här bibelverserna ser vi att Herren kommer med sina änglar, i sin Faders härlighet.   För att visa Pre-Triblärans misstag så behöver vi läsa Jesu liknelser:

”En annan liknelse framställde han för dem: ”Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge. Matt 13:24-30

Här berättar Jesus att ogräset och vetet växer upp och båda finns kvar fram till skördetiden. Då skall ogräset kastas i ugnen. Det är vad Jesus säger när han förklarar liknelsen för lärjungarna:

Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: \’Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern\’. Han svarade: \’Den som sår den goda säden är Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Då skall de rättfärdiga lysa som solen i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med. Matt. 13:36-43

När Jesus kommer i sin Faders härlighet, med alla sina änglar, då skall ogräset och vetet samlas in. Vi kommer med andra ord finnas här ända till slutet, både de onda och de goda. Precis som Jesus säger: Den som håller ut till slutet skall bli frälst.   Om det är otydligt kan vi ta nästa liknelse, den om fisknoten:

Himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. När den blir full, drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. Så skall det vara vid tidsålderns slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Har ni förstått allt detta?” De svarade honom: ”Ja”. Matt 13:47-50

Änglarna ska gå ut och skilja de goda från de onda, och de onda ska kastas i den brinnande ugnen. Liknelsen om fisknoten och om ogräset handlar båda om ändens tid, och Jesu återkomst, vem som kommer med honom, vem som samlar in Guds folk och båda visar att både onda och goda är här vid Jesu återkomst.   Jag fick då en följdfråga:

Tack för ditt långa inlägg, så du tror att det är först efter Jesu återkomst att vi kommer att ryckas upp till himlen med honom? Vill det säga att det är där vi spenderar årtusendet? Vet att någon tycker det. Och först då kommer den nya jorden och den nya himlen och det nya Jerusalem ner från himlen? Som du kan se leder det till nya frågor för mig, förväntar dig att du kan få svar på det och men där nere sen, så måste det vänta till imorgon, fredlig god natt för dig, kram.

Mitt svar:   Pre-Trib lär att Jesus kommer tillbaka två gånger: en gång i hemlighet för att hämta församlingen, och en andra gång synligt, för att ställa sina fötter på Oljeberget och för att upprätta sitt rike. Men allt detta är spekulationer och har inget stöd i Bibeln. Nu vet jag att nästan hela kristenheten tror på Pre-Trib och Left Behind-filmerna är gjorda på det temat och detta är ett väldigt utbrett synsätt. Utifrån Skriften ser vi inga bevis på att vi ska hämtas i all hemlighet. Allt är spekulationer och Skriften har blivit förvriden för att passa läran, men inga riktigt tydliga och klara bibelverser ges. Här har vi två verser som ofta citeras i samband med Pre-Trib.

Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi för alltid vara hos Herren. 1 Tess 4:17

Därefter såg jag, och se, en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig, som en basun, sade: \’Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som måste ske härefter\’. Upp 4:1

Detta används som de starkaste förklaringar till att Jesus kommer och hämtar sin församling FÖRE vedermödan. De som använder dessa verser till försvar för Pre-Trib menar att de heliga som kommer med Herren i skyn är församlingen, och att Gud tog Johannes upp till himlen är en bild på att församlingen ska ryckas upp till himlen. De menar också att församlingen är borta ur bilden fram till kap. 19. Jag läser inte Bibeln på samma vis som dem och vers efter vers visar att det är änglarna han har med sig och dessa samlar upp församlingen fån jordens fyra hörn. Vi tittar på några verser och ser vad de säger.

Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med alla sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar. Matt 16:27

Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Matt 24:31

Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna. Mark 8:38

Och då skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himlens yttersta gräns. Mark 13:27

Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders härlighet och de heliga änglarna. Luk 9:26

Jesus har sagt att han ska komma på skyn, hela världen skall se honom i hans härlighet, och han kommer tillsammans med sina heliga änglar. Då ska han rycka upp oss, de döda i Kristus först, sen vi som fortfarande lever. Vi skall då förvandlas i ett nu, i ett ögonblick och vi ska för alltid vara med Herren. Nu menar Pre-Trib att vi blir uppryckta för att fira bröllopsfesten i himlen, fast jag kan inte se någonstans att Herren tar oss till himlen, utan sätter jag ihop det pussel som Guds ord är, genom den Helige Andes vägledning, ser jag att vi rycks upp och förvandlas, och Jesus ställer sina fötter på Oljeberget. Och när han väl har kommit, försvinner han inte igen, utan det är då han upprättar tusenårsriket.

När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, skall han sätta sig på sin härlighets tron. Matt 25:31

Här har Herren kommit i sin härlighet med alla sina änglar, och har satt sig på sin härlighets tron. Det är nu han ställer fåren på sin högra sida och getterna på sin vänstra och den välkända scenen där han säger: Jag var hungrig och ni gav mig mat att äta osv. Här börjar domen, och de som har varit trofasta mot honom och skött sina uppgifter väl, ska få höra: väl gjort du trogne tjänare, kom in i din Faders vila. Och: bra du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje (Matt 25:21+23).   Messias, Jesus Kristus, kommer till jorden mitt under Israels/Jakobs nöd och upprättar då sitt tusenårsrike, för att bevisa sin trofasthet, och sin Faders godhet och sannfärdighet. När Jesus har upprättat tusenårsriket är Satan bunden och fängslat under tusen år. Han kan inte bedra och ljuga för människorna och människorna kommer få se att allt Guds Ord är sant, även det som säger att människan är ond i sig själv och inte vill göra Guds vilja. Ingen kan skylla på djävulen då. Under tusenårsriket måste alla jordens invånare, som lever vid hans återkomst, rätta sig efter Fridsfurstens lagar och ordning. Den som dör ung, dör 100 år gammal, och förbannelsen ska först komma vid 100 års ålder för den som syndat under Herrens Jesu regering. När de tusen åren har gått, släpps Satan fri och drar ut för att bedra människorna igen, och de följer honom. 

Detta visar mig att människan inte VILL höra och göra Guds ord, och att utan Guds nåd går vi alltid vilse. 

Efter de tusen åren reser sig Gog och Magog upp emot Fridsfursten och hans folk. Man skulle tro att Jesu egen synliga närvaro skulle få människan att äntligen förstå och fatta att Gud finns, och leva rätt enligt Guds lagar. Men så blir det tydligen inte. Satan får med sig människorna och gör ett sista uppror emot Herren och efter det besegras djävulen och kastas i eldsjön, tillsammans med döden och dödsriket. Antikrist och den falska profeten befinner sig redan där. Efter detta kommer den andra uppståndelsen, och salig är den som har del i den första uppståndelsen för de kommer inte till den andra döden.  

3 reaktioner på ”Jesu återkomst – Pre-Trib?

  1. Att ta både Jesu egna ord och Paulus på allvar kan bara resultera i en grundsyn som är oberoende av hur händelseutvecklingen kommer att bli. ”Var vaksam och alltid redo, ty ni vet inte i vilken stund Han kommer.” Har alltid ansett att de som lägger ”schema” för ändens tid gör sig mycket bekymmer utan resultat och riskerar att därigenom ”försaka det som är bättre. Jesu ord är entydiga: ”jag vill att ni skall vara där jag är.” Jag kan inte förstå varför man ägnar mer tid åt färdplanen än åt att vara redo..

    Gilla

  2. Det viktiga är att man är redo, att man är förberedd. Inte många är det, utan har en flyktplan som kommer göra dem väldigt besvikna, kanske så att de faller bort från tron.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s