NORSK Oversettelse – Warren B. Smith – Changing Jesus Calling

 

Av Warren B. Smith
Oversatt av Margot Andreassen
 
Warren B. Smith er en tidligere New-ager som sammen med sin kone har viet livet sitt til å avsløre New-age-infiltrasjon i den kristne menighet/kristenheten. Hans produkter er bl.a. å finne på linken til hjemmesiden over. Han er også å finne på egen hjemmeside: http://www.warrenbsmith.com/ og you tube https://www.youtube.com/watch?v=aAaOD9K5wA0
Oversatt med tillatelse fra Lighthousetrails for ikke kommersielt bruk. Innholdet gjelder amerikanske utgaver, men har også etterprøvinger av innholdet i boken generelt som også gjelder norsk utgave. Jesus Calling = norsk: Jesus kaller på deg.
Utgivers problem:
Hva om du er en stor utgiver av bøker som Thomas Nelson og du plutselig oppdager at din store bestselgende bok «Jesus Calling», var inspirert av en kanalisert New-age bok? Og hva om du finner ut at noen av «budskapene» som din forfatter «mottok» fra hennes «Jesus», var ikke virkelig fra Jesus, fordi de motsier hva den virkelige/ sanne Jesus Kristus sier i Bibelen? Og hva om din bestselgende forfatter har introdusert flere andre problemer i boken sin som din vanligvis skarpe utgiver har på en eller annen måte oversett? Hva gjør du hvis disse utgavene allerede er på sidene til ti millioner tidligere publiserte bøker? Dersom du ønsker å være rettferdig overfor dine lesere, så tar du hånd om disse problemene når du er blitt gjort oppmerksom på dem. Imidlertid, dersom du er mer interessert i å beskytte ditt produkt, heller enn å beskytte sannheten, så gjør du alt som står i din makt for å få disse problemene til å forsvinne. En ting er sikkert, Sarah Young og Thomas Nelson har fått noen av problemene til å plutselig forsvinne i noen av sine nyere utgivelser av «Jesus Calling» – spesielt mest i en spesiell 10-års jubileums-utgave, utgitt 30. september 2014.
Som Watergate-kassettene
Kanskje, ved å ta tipset fra de savnede atten-og-et-halvt minutts kassetter fra Richard Nixons Watergate skandale, så har Sarah Young og Thomas Nelson systematisk fjernet kontroversielt materiale fra «Jesus Calling». Ved å legge til, trekke fra, kutte, lime og fullstendig utelate (eliminere) problematiske ord, setninger og endog hele paragrafer, så nøler ikke Sarah Young og hennes utgiver med å legge ord i munnen på deres «Jesus» og endog fjerne andre. Men liksom med Watergate-tapene, så gjør de savnede bevisene og «i-ditt-ansikt»-taktikk, mer til å avsløre problemene, enn å tildekke dem.
«En annen Jesus» kaller.
Høsten 2013 ble min bok: «En annen Jesus» kaller», («Another Jesus calling»), utgitt på Lighthouse Trails Publishing. Jeg var ikke den først personen til å uttrykke bekymring over «Jesus kaller på deg» (= Norsk oversettelse), men det var ikke mye som var blitt skrevet om den til den tid. Når våre bekymringer ble publisert, ble tydeligvis Sarah Young og Thomas Nelson klar over våre innvendinger. Uten et ord av forklaring, har betydelige forandringer blitt gjort i senere utgaver av «Jesus Calling». Med et «nå ser du det, nå gjør du det ikke»-utgaver, så forsvant plutselig noen av deres hoved-problemer fra sidene i boken. For å illustrere hvor langt Sarah Young og Thomas Nelson har gått for å beskytte boken sin og den mange-millioner dollar-industri som «Jesus Calling» er, vil jeg komme med fem konkrete eksempler – der er mange flere, – for å demonstrere hvordan lesere av «Jesus Calling» har blitt behandlet og manipulert. Ikke misforstå: skade-kontroll er i full sving hos Thomas Nelson og det kommer tydeligst til syne i10-års jubileums-utgaven av Sarah Youngs bok.
Fem problemer
1: «Jesus Calling» var inspirert av en kanalisert* New-age bok.
Jesus calling var inspirert av boken: God Calling (Norsk: «Når Gud Kaller»)1 . I et intervju med Christian Broadcasting Network, (CBN), sier forfatter Sarah Young at hennes «reise» med Jesus Calling, begynte med boken God Calling. Hun sier:

Min reise begynte med en andaktsbok (God Calling) skrevet i 1930-årene av to kvinner som praktiserte å vente i Guds nærvær og som skrev ned de budskapene de fikk mens de «lyttet». Omtrent ett år etter at jeg begynte å lese denne boken, begynte jeg å undres på om jeg også kunne motta budskaper i løpet tiden jeg hadde mine samtaler med Gud………. Så jeg bestemte meg for å «lytte» til Gud med penn i hånd og skrev ned alt jeg følte han sa. 2. (Parentes i original-boken).

Men Sarah Young og hennes utgiver gikk på en eller annen måte glipp av det faktum at God Calling er en kanalisert* New-age bok. God Calling er en samling av kanaliserte budskaper, presentert i en form av daglige andakter. Budskapene ble kanalisert gjennom to engelske kvinner i 1930-årene og kunne lett fått tittelenJesus Callingfordi de var visstnok diktert av «den levende Kristus selv». 3
New-Age troens leksikon, utgitt av Harvest House Christian forlag, beskriver klart God Calling som en kanalisert bok. I deres lange kapittel om kanalisering og åndelig diktat, forklarer forfattere/ apologeter John Weldon og John Ankerberg at kanalisering er en form for New-age «mediumskap» som er forbudt praksis i Bibelen. (5. Mos. 18, 9-12) 4 Under undertittelen: «Etterligninger av Kristendommen», beskriver forfatterne God Calling som en New-age bok som er full av fornektelser av Bibelsk lære,5 – som « listig oppfordrer til synsk utvikling og spiritistisk inspirasjon under dekket av Kristi personlige ledelse…. Og ofte feiltolker Skriften» 6 Likevel skrev Sarah Young at det var God Calling som inspirerte henne til å motta hennes egne budskap fra «Jesus». I sin originale introduksjon til Jesus Calling, lovpriser Sarah Young God Calling som «en skatt for meg».

I løpet av det samme åretbegynte jeg å lese God Calling, en andaktsbok skrevet av 2 anonyme «lyttere». Disse to kvinnene praktiserte å vente i stillhet i Guds nærvær med penn og papir i hånden og skrev ned de budskap de fikk fra Ham. Budskapene er skrevet i første person, med «Jeg» som hen-peker på Gud. Mens jeg bodde i Japan, hadde noen sendt denne boken til meg fra USA. Jeg leste den ikke på den tiden, men jeg hadde beholdt boken gjennom to internasjonale flyttinger. Seks eller syv år senere ble denne lille «paper-back» en skatt for meg. Den føyde seg bemerkelsesverdig godt sammen med min lengsel etter å leve i Jesu nærvær 7 (tekst uthevet).

I nyere utgaver av Jesus calling, inkludert 10-års jubileums-utgaven, har den forgående paragraf angående God Calling blitt fjernet fra forfatterens lange introduksjon.(NB: Dette gjelder ikke den norske utgaven, så langt oversetter har informasjon, men der er kommet en «oppfølger», som kanskje er en oversettelse av denne utgaven.) Ingen forklaring. Ingen unnskyldning. Ingenting. Plutselig og fullstendig forsvunnet er omtalen om God Calling – hvordan den har inspirert henne til å motta hennes egne «budskaper» fra «Jesus» og hvordan den var en «skatt» for henne. Hennes tidligere lovprisning av God Calling ble problematisk, siden det tydeligvis hadde dratt oppmerksomheten mot New-age-sammenligninger til hennes egen bok. Det hadde også blitt klart at hennes opprinnelige tilslutning til God Calling, hjalp til med å gjøre sistnevnte New-age bok populær blant troende! Mens kristne ledere har vært underlig tause om Jesus Calling, så var det den sekulære pressen som tok Sarah Young og Thomas Nelson «i skole» for å forandre og utelate problematisk materiale i deres bestselgende bok. Ruth Graham skrev i The Daily Beast, – en populær Amerikansk nyhets- og opinion nettside, tidligere assosiert med Newsweek magasin, – en artikkel og etterspurte forandringene som var gjort i Sarah Youngs originale introduksjon. Graham skrev:

Den siste utgaven av Jesus calling inkluderer noen viktige forandringer. Paragrafen om God Calling har blitt slettet og referanser om mottatte «budskap» har blitt forandret til det mindre mystiske og moderate «skrifter og andakter». I et avsnitt hvor Young forteller om sine tidligere forsøk på å skrive ned hva Gud sier til henne, så beskriver den nye versjonen dette som «fokusering på Jesus og Hans Ord, mens jeg ber Ham lede mine tanker». Thomas Nelson refererer til boken som «Sarahs bønne-journal» og vektlegger at Young påberoper seg ikke å tale på Jesu vegne. En skeptisk leser som sammenligner de to introduksjonene, vil se en utgiver som anstrenger seg for å bringe en økende kontroversiell, men lukrativ best-selger, på linje med hovedstrømmen av evangelisk lære. 8

I den samme artikkelen stiller Ruth Graham også spørsmål ved forklaringene gitt av publiserer hos Thomas Nelson, Kate Powell: 

På en e-mail i respons på mine spørsmål, så svarer publiserer Katie Powell hos Thomas Nelson at referansen til God Calling var aldri ment som mer enn et «nikk» og ble slettet fordi det hadde «skapt noe forvirring». «Bokens teologi har alltid vært sunn», skrev hun. «Forandringene ble gjort for å gjøre introduksjonen lettere å forstå, spesielt siden Jesus Calling nå blir lest av mange forskjellige mennesker». Thomas Nelson gjorde ikke oppmerksom på forandringene, skriver Powell, siden introduksjonens «innhold ikke ble forandret» i de forskjellige utgavene. Men det er vanskelig å få det til å stemme med likheten mellom Youngs bok og God Calling– helt ned til tittelen.9

Grahams skepsis var rett på sak. I motsetning til hva Thomas Nelsons publiserer uttaler, så har innholdet i introduksjonen blitt forandret i nyere utgaver. Forandringene som ikke blir forklart, har ført til at mange som tidligere støttet Jesus Calling har sluttet å bruke «andaktsboken». Kristen nett-nyhetsmagasin: WorldNettDaily (WDN) fanget opp kontroversene og publiserte to artikler: «Topp Kristen Bestselger anklaget for vranglære» 10 og «Støtter den populære boken, Jesus Calling, New-age»? 11 Carisma Magasine fulgte opp med en lignende artikkel som bemerket den økende motsetningen. Den hadde tittelen: «Kritikere anklager Jesus Calling for å blande Sannhet med New-age villfarelse»12
Notat: At Sarah Young i utgangspunktet ikke gjenkjente God Calling som en New-age-bok, burde få noen alvorlig røde flagg til å lyse. Hennes lovprisning av God Calling som en «skatt for meg», burde reise de røde flaggene enda mer. Men at Sarah Young og hennes utgiver fjerner alle referanser til God Calling, uten noen som helst forklaring eller unnskyldning til hennes millioner av lesere, skulle få det rødeste flagg av alle til å lyse. Det er toppen på åndelig uansvarlighet at Sarah Young later som om dette er ingen stor sak, etter hennes opprinnelige godkjenning av God Calling som gjen-oppgløder salget av denne åpenlyse New-age boken, spesielt når God Calling – takket være henne – nå står side om side med Jesus Calling – i tusener av bokhandler over hele landet – inkludert i utallige kristne bokhandler.
2 Sarah Young skrev opprinnelig at hun «mottok budskaper» fra «Jesus» selv.
Siden Sarah Young i utgangspunktet uttalte forkjærlighet for de kanaliserte «budskapene» i God Calling, ble «budskapene» hun selv mottok fra «Jesus», øyeblikkelig mistenkelige.
Skade-kontrollen:
I nyere utgaver av Jesus Calling er alle ti referansene til ordene «budskap» og «budskaper» fjernet fra hennes tidligere ellers lange introduksjon. Det som opprinnelig ble beskrevet som «budskaper» hun mottok fra «Jesus», blir nå beskrevet som «skrifter» og «andakter» som hun «erfarte» i sine «stille stunder».g
Setninger i hennes opprinnelige introduksjon:

Praksisen med å lytte til Gud, har økt min intimitet med Han mer enn noen annen åndelig øvelse (discipline), så jeg ønsker å dele noen av budskapene jeg har mottatt. I mange deler av verden ser det ut som kristne søker etter en dypere opplevelse av Jesu Nærvær og Fred. Budskapene som følger henvender seg til denne følte nød/ønske (need) 13 (tekst uthevet)

Erstatnings-setninger i nyere utgaver:

Denne praksis med å være stille i Guds nærhet, har økt min intimitet med Han mer enn noen annen åndelig øvelse, så jeg ønsker å dele noen av skriftene jeg har sanket i disse stille stundene. I mange deler av verden ser det ut som kristne søker etter en dypere opplevelse av Jesu Nærvær og Fred. Andaktene som følgerhenvender seg til denne følte nød/ ønske.14 (tekst uthevet)

Legg merke til i eksemplet under, hvordan «budskaper» igjen blir til «andakter» i erstatnings-setningene som nå finnes i nyere utgaver. Legg også merke til hvordan uttrykket «med din Bibel åpen» har blitt lagt til original-ordene for å få ting til å synes mer bibelske.
Setning i hennes opprinnelige introduksjon:

Disse budskapene er ment å bli lest sakte, aller helst på et stille sted.15 (tekst uthevet)

Erstatnings-setning i nyere utgaver:

Andaktenei denne boken er ment å bli lest sakte, aller helst på et stille sted – med din Bibel åpen. 16 (tekst uthevet)

Notat: I den enda ikke «ødeleggelses-kontrollerte» original-introduksjonen til Jesus Calling: « 365 andakter for barn», gjør Sarah Young det rikelig klart at det hun kaller «andakter», i virkeligheten er «budskaper» hun har «mottatt» fra sin «Jesus». Hun skriver

Siden da, har jeg praktisert å lytte mye. Vanligvis skriver jeg ned hans budskaper i en notatbok, men noen ganger bruker jeg bare tid med han for en stund – og skriver ikke. Andaktene i denne boken er noen av de budskapene jeg har mottatt. 17 (tekst uthevet)

Oppsummering: Å forandre «budskapene» hun «mottok» til -«notatene» og «andaktene» hun samlet i sine «stille stunder» er et forsøk på motvirke noen antydning om at Sarah Young har blitt bedratt av en forførende ånd som har presentert seg selv som den sanne Jesus. (1. Tim. 4,1; Matt. 24, 4-5)
3. Sarah Youngs «Jesus» motsier Bibelens sanne Jesus Kristus.
I to forskjellige budskaper ble Sarah Young fortalt av sin «Jesus» at de siste ordene han sa etter sin oppstandelse og før han for opp til himmelen, var: « Jeg er med dere alltid» Men den uttalelsen som den sanne Jesus sa på Galilea-fjellet, var ikke han siste ord før himmelfarten. Hans siste ord ble uttalt på Oljeberget som nedskrevet i Apgj. 1, 7-9 og 12. De to «budskapene» Sarah Young mottok fra sin «Jesus», motsier ordene til den sanne Jesus Kristus i Den Hellige Bibel.
Skade-kontrollen:
Siden disse u-bibelske motsetningene ble tatt fram i lyset i min bok «En annen Jesus kaller» (Another Jesus Calling), så har Sarah Young og Thomas Nelson utelatt denne tydelige uoverensstemmelsen i deres 10-års jubileums-utgave. Med andre ord, så lar de sin «Jesus» korrigere seg selv. Sammenlign den originale 28. januar – og 15. oktobers uttalelse som har vært i Jesus Calling i de siste ti årene, med erstatnings-uttalelsene som nå er satt inn i den nye 10-års jubileums-utgaven.
28. januars opprinnelige uttalelse:

«JEG ER MED DERE ALLTID. Dette var de siste ordene jeg talte før jeg for opp til himmelen. Jeg fortsetter å proklamere dette løfte til alle som vil lytte». 18 (tekst uthevet)

28. januars erstatnings-uttalelse:

JEG ER MED DERE ALLTID. Jeg talte disse ord til mine disipler etter min oppstandelse. Jeg fortsetter å proklamere dette løfte til alle som vil lytte. 19 (tekst uthevet)

15. oktobers opprinnelige uttalelse:

«PRØV Å HOLDE DERE BEVISST PÅ MEG som du går steg for steg gjennom denne dagen. Mitt nærvær som er med deg, er både et løfte og en beskyttelse. Min siste uttalelse just før jeg for opp til himmelen var: Sannelig, jeg er med deg alltid. Det løftet er til alle mine etterfølgere, uten unntakelse». 20 (tekst uthevet)

15. oktobers erstatnings-uttalelse:

«PRØV Å HOLDE DERE BEVISST PÅ MEG som du går steg for steg gjennom denne dagen. Mitt nærvær som er med deg er både et løfte og en beskyttelse. Etter min oppstandelse, forsikret jeg mine etterfølgere: Sannelig, jeg er med deg alltid. Det løftet er til alle mine etterfølgere, uten unntakelse». 21 (tekst uthevet)

Notat: Ett av de 250 «budskapene» Sarah Young inkluderte i den enda ikke-korrigerte Jesus Calling Andakts Bibel (NKJV) er den originale 15. oktober «budskapet» fra Jesus Calling – «Min uttalelse just før jeg for opp til himmelen var: Sannelig, jeg er med dere alltid». Gitt at denne uttalelsen er klart ubibelsk, så er Youngs rettferdiggjørelse for å inkludere sitt budskap «ved siden av den bibelske teksten», faller litt flat. Hun skriver:

«Siden mine notater har sin rot i det ufeilbarlige, uforanderlige Guds Ord, så vil det å sette de parallelt med den bibelske tekst, vil være en naturlig plass for dem.

Korrigerer Jesus seg selv?
Sarah Young kan argumentere med at fordi Jesus aldri motsier seg selv, så må hun ha hørt feil. Men hvis det var tilfellet, så har hun hørt det feil ved to forskjellige tilfeller fordi denne u-bibelske uttalelsen forekommer i to forskjellige budskaper. Med dette i tankene, så må et viktig spørsmål bli stilt: Hvem lyttet Sarah Young til da hun «mottok» disse to «budskapene?» Åpenbart så motsier ikke den sanne Jesus seg selv – og enda mindre korrigerer seg selv når det gjelder sine egne ord og handlinger.
For de som måtte argumentere med at der ikke lengre er noe problem, fordi denne motsetning og andre problematiske områder har blitt korrigert, så må flere andre spørsmål bli stilt. Hva med de ti millioner lesere som har stolt på disse u-bibelske budskapene i de siste 10 årene? Later du som om det aldri hadde skjedd? Har de ikke krav på en slags forklaring på hvordan Sarah Youngs «Jesus» kunne gjøre slike enorme feil. Men kanskje det viktigste av alt, hvordan kan en forfatter og utgiver – eller hvem som helst for den saks skyld – tro at de har rett til å legge ord i – og ta ord ut av munnen på Jesus Kristus, – som om han er en litterær skapning – og mest spesielt når det er med en hensikt av «ødeleggelses-kontroll».
Uansett om Sarah Young har lyttet til en villedende (forførende?) ånd (1. Tim 4,1) eller til sine egne forvirrede tanker (1. Kor. 14,33) – eller en kombinasjon av begge – så er hun bedratt og i sin tur igjen, bedrar andre (2. Tim. 3, 13), enten hun er klar over det eller ikke. Troende må søke i Skriftene for å se om de ting de blir fortalt er virkelig sanne (Apgj. 17,11), og de må prøve røstene de lytter til fordi «mange falske profeter er gått ut i verden» (1. Joh. 4,1)
4. Sarah Youngs «Jesus» uttalte at Abraham var skyldig i «avgudsdyrkelse» og «sønne-tilbedelse»
Sarah Youngs «Jesus» sa at Abraham var en mann med «udisiplinerte følelser» og var skyldig i «sønne-tilbedelse» og «avgudsdyrkelse». Mange troende har rygget tilbake av disse fremmede og ekstra-bibelske (utenom-bibelske) bemerkninger.
Skade-kontrollen:
Sarah Young og Thomas Nelson har forsøkt å få dette spesielle problem til å forsvinne ved å slette all referanse til Abraham og Isak i 23. juli-budskapet av Jesus Calling. Når de utelater Abraham og Isak, så kutter, limer og setter samtidig Jakob og Josef inn i deres sted. Sammenlign den originale 23. august åpningen med den som har erstattet tidligere utgaver:
23. august «budskap» i original-utgaven:

«BETRO DINE KJÆRE TIL MEG. Forløs dem inn i min beskyttende omsorg. De er mye tryggere hos Meg enn i dine klyngende (klamrende) hender. Hvis du lar en av dine kjære bli en avgud i ditt hjerte, så setter du han – så vel som deg selv – i fare. Husk de ekstreme mål jeg brukte med Abraham og Isak. Jeg tok Isak helt til kanten av døden for å løse Abraham fra sønne-tilbedelse. Både Abraham og Isak led forferdelig på grunn av farens udisiplinerte følelser.Jeg avskyr avgudsdyrkelse, endog i form av foreldre-kjærlighet». 23 (skrift uthevet som markerer det som ble slettet).

23. august Erstatnings- budskap:

«BETRO DINE KJÆRE TIL MEG. Forløs dem inn i min beskyttende omsorg. De er mye tryggere hos Meg enn i dine klyngende (klamrende) hender. Hvis du lar en av dine kjære bli en avgud i ditt hjerte, så setter du han – så vel som deg selv – i fare. Josef og hans far, Jakob, led forferdelig fordi Jakob elsket Josef mer enn noen av de andre sønnene og favorisert han framfor de andre. Derfor hatet Josefs brødre han og gjorde et komplott mot han.Til slutt brukte jeg denne situasjonen til noe godt, men både far og sønn måtte utholde år av lidelse og adskillelse fra hverandre».

Jeg avskyr avgudsdyrkelse, endog i form av foreldre-kjærlighet, så vær forsiktig med å gjøre et kjært barn til din avgud. 24 ( skrift uthevet som markerer det som ble tilføyd)

Notat: Sarah Young og hennes utgivere bestemte åpenbart at å erstatte en nedtonet inngang av Josef og Jakob, ville være mer mulig enn det originale Abraham og Isak budskapet. Imidlertid, denne åpenbare «klipp-og-lim» -ødeleggelses-kontrollen, har resultert i heller mer- enn mindre oppmerksomhet til deres ekstra-bibelske problem.
5. «Jesus» klager over den natten han ble født.
Det skaper mye kontrovers og forvirring når «Jesus» i Jesus Calling sa han var født « under forferdelige forhold «i en «skitten stall» og at natten da han ble født «var en mørk natt» for ham. For mange lesere så hørtes ikke dette ut som røsten til deres Frelser – Det hørtes ut som røsten til en fremmed (Joh. 10,5) og at Satan – ikke Jesus – ville være den som beskrev Jesu fødsels-natt som «en mørk natt for Meg»
Skade-kontrollen:
Sammenlign det originale 25. desember budskapet med det som ble erstattet i 10-års jubileums-utgaven av Jesus Calling Merk hvordan det kontroversielle utsagnet – «Det var en mørk natt for meg» – ble slettet og stille erstattet av det mindre kontroversielle utsagn – «Der var ingenting strålende ved den situasjonen».
25. desember setning i original utgaven:

Forsøk å forestille deg hva jeg oppgav da jeg kom inn i din verden som en baby. Jeg satte til side Min Herlighet, så jeg kunne identifisere meg med menneskeheten. Jeg aksepterte begrensningene til et spedbarn under de mest forferdelige forhold – en skitten stall. Det var en mørk natt for meg, skjønt engler lyste opp himmelen og proklamerte «Ære» (Glory) til hyrdene som ble fylt med ærefrykt. 25 (tekst uthevet for å markere hva som ble slettet)

25. desember erstatnings-setning:

Forsøk å forestille deg hva jeg oppgav da jeg kom inn i din verden som en baby. Jeg satte til side Min Herlighet, så jeg kunne identifisere meg med menneskeheten. Jeg aksepterte begrensningene til et spedbarn under de mest forferdelige forhold en skitten stall. Der var ingenting strålende ved den situasjonen, skjønt engler lyste opp himmelen og proklamerte «Ære» (Glory) til hyrdene som ble fylt med ærefrykt. 26 (tekst uthevet for å markere det som ble lagt til).

Jesus korrigerer seg selv igjen?
Klagene som Sarah Youngs «Jesus» kommer med, sammenfaller ikke med Skriften, inspirert av den sanne Jesus Kristus. Bibelen ber oss om « å være fornøyd» under alle forhold (Fil. 4,11-12) Åpenbart å gi etter for den økende kritikk angående den «mørke natt for Meg»- bemerkning, så korrigerer Sarah Youngs «Jesus» seg – igjen – uten noen unnskyldning eller forklaring.
Oppsummering:
Fasinert av de kanaliserte budskapene i God Calling var Sarah Young tydelig ikke tilfreds med det Guds Ord gav. I sin originale introduksjon sier hun: «Jeg visste at Gud talte til meg gjennom Bibelen, men jeg lengtet etter mer»27 Mens denne uttalelse – sammen med mange andre – har blitt slettet i senere utgaver, så er det klart at forfatteren av Jesus Calling «lengtet etter mer», og mer er hva hun fikk. Som et resultat, så mottok hun «budskaper» fra «Jesus» som beviser seg selv å være en av de falske Kristuser som den sanne Jesus Kristus advarte oss om å se opp for (Matt 24, 4-5, 23-24). Ved å ønske et ord FRA Gud mer enn Guds Ord, så endte Sarah Young opp med å bli (forført) ført vill. «Fører vill og farer selv vill» (2.Tim. 3,13), har hun tatt millioner av Jesus Calling lesere med seg.
Bibelen beskriver de som elsker og respekterer Guds Ords makt og autoritet som de som skjelver for Guds Ord (Jes. 66,2) Bibelen beskriver også de som ikke skjelver for Guds Ord, men heller bruker og manipulerer Guds Ord for sine egne selviske hensikter (2. Kor.4,2)
Der er ingen fin måte å si det på. Jesus Calling er en grov krenkelse til vår sanne Herre og Frelser Jesus Kristus. Og den egoistiske innsats av Sarah Young og hennes utgiver å dekke til noen av de mange problemene som en finner i Jesus Calling er en grov krenkelse til Kristi legeme/ menigheten. En sak er at Sarah Young er ført vill. En ganske annen sak for henne, er det å være forfatter av bedrag/ forførelse.
De fem eksemplene gitt i dette heftet kjennetegner den prinsippløse skade-kontrollen som forfatteren og hennes utgiver har foretar seg for å bevare deres multi-million dollar Jesus Calling industri/ forretningsvirksomhet. – alt på bekostning av mennesker som har satt sin lit til Sarah Young og hennes «Jesus». Til de som måtte argumentere med at der er mye sannhet i Jesus Calling og at boken har gitt trøst til mange, så advarer tidligere pastor i Moody Memorial-kirken, Dr. Harry Ironside, om at «sannhet blandet med feil/villfarelse, (error) er ensbetydende med alt feil. Det ser bare mer uskyldig ut, men er derfor langt farligere».
Feil (villfarelse) er som surdeigen som vi leser om : «En liten surdeig syrer hele deigen» (1.Kor. 5,6) Sannhet blandet med feil/ villfarelse , (error) er ensbetydende med alt feil. Det ser bare mer uskyldig ut, men er derfor langt farligere. Gud hater slik sammenblanding. Hvilken som helst villfarelse, eller en sannhet-og feil-blanding, krever klar eksponering/ avsløring og avvisning. Å godta slikt, vil si det samme som å være troløs til Gud og Hans Ord og forrædersk sette sjeler som Kristus døde for, i fare 28

Da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrom og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hva skal tegnet være på ditt komme og på verdens (tidsalderens) ende?  4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill!  5 For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill.  (Matt. 24, 3-5)

NB! Flere versjoner av Jesus Calling på norsk, utgitt av Hermon forlag:
«Hva skjer a’Gud» – for ungdom
«Jesus kaller på deg» – for barn
*kanalisering
Kanalisering, innen nyreligiøse retninger en samlebetegnelse på det å motta budskap fra en annen dimensjon eller et annet virkelighetsplan. Kanaliserte budskap forstås ofte som viktig kunnskap, overført fra vesener med stor innsikt i forhold som er skjult for vanlige mennesker, til spesielt mottagelige individer. Kanaliserte budskap kan også gjelde enkeltmennesker. Den kanaliserte kunnskapen kan komme fra mange kilder, avhengig av hvilken nyreligiøs sammenheng kanaliseringen inngår i. Det kan være kunnskap fra akasha-krøniken, et høyere åndevesen eller en avdød person (spiritisme). Budskapene kan også komme fra skytsengler, entiteter i naturen eller kapteinen i en UFO.
Kanalisering spiller en økende rolle innen nyreligiøse og alternative bevegelser. Et historisk utgangspunkt for kanalisering i moderne tid, er boka A Course in Miracles,som inneholder budskap som forfatteren, Helen Schucman, mente at hun mottok fra Jesus i perioden 1965-77. Det utgis for øvrig stadig bøker med kanaliserte budskap, også i Norge.
Sluttnotater:
1.Two Listeners; Edited by A.J. Russell, God Calling(Grand Rapids, MI: A Spire Book published by Jove Publications Inc., for Fleming H. Revell, 2005), p. 5.

 

2. Q&A with Sarah Young, Author Profile, The Christian Broadcasting Network (http://www.cbn.com/entertainment/books/JesusCallingQA.aspx).
3. Two Listeners; Edited by A.J. Russell, God Calling, op. cit., p. 5.
4. John Ankerberg & John Weldon, Encyclopedia of New Age Beliefs(Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1996), p. 80.
5. Ibid., p. 103.
6. Ibid., p. 104.
7. Sarah Young, Jesus Calling: Enjoying Peace in His Presence (Nashville, TN; Thomas Nelson, 2004), p. Xl,  (12 13 14 15 16  RRD  52 51 50 49 48).
8. Ruth Graham, “The Strange Saga of ‘Jesus Calling,’ The Evangelical Bestseller You’ve Never Heard Of” (Daily Beast, 02/23/14).                                                      (http://www.thedailybeast.com/articles/2014/02/23/the-strange-saga-of-jesus-calling-the-evangelical-bestseller-you-ve-never-heard-of.html).
9. Ibid.
10. Jim Fletcher, “Top Christian Bestseller Accused of Heresy” (WorldNetDaily, http://www.wnd.com/2014/05/top-christian-bestseller-accused-of-heresy).
11. Jim Fletcher, “Is Hit Book ‘Jesus Calling’ Pushing New Age?” (WorldNetDaily (http://www.wnd.com/2014/06/is-hit-book-jesus-calling-pushing-new-age).
12. Gina Meeks, “Critics Accuse ‘Jesus Calling’ of Mixing Truth With New Age Error” (Charisma News, http://www.charismanews.com/culture/43855-critics-accuse-jesus-calling-of-mixing-truth-with-error).
13. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. Xlll.
14. Sarah Young, Jesus Calling:Enjoying Peace in His Presence,10th Anniversary Edition (Nashville, TN; Thomas Nelson Inc, 2004, 2011, 2014), p. xviii, (14 15 16 17 18 DSC 5 4 3 2 1).
15. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. XlV.
16. Sarah Young, Jesus Calling, 10th Anniversary Edition, op. cit., p. xix.
17. Sarah Young, Adapted by Tama Fortner, Edited by Kris Bearss, Jesus Callingfor Kids: 365 Devotions for Kids (Nashville, TN; Tommy Nelson, 2010), pp. vii-viii, (13 14 15 16 17 RRD 5 4 3 2 1).
18. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. 29.
19. Sarah Young, Jesus Calling, 10th Anniversary Edition, op. cit., p. 29.
20. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. 302.
21. Sarah Young, Jesus Calling, 10th Anniversary Edition, op. cit., p. 302.
22. Sarah Young, Jesus Calling Devotional Bible(Nashville, TN; Thomas Nelson, 2011), p. vi, (11 12 13 14 15 16 17 18—RRD—8 7 6 5 4 3 2 1).
23. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. 246.
24. Sarah Young, Jesus Calling10th Anniversary Edition, op. cit., p. 246.
25. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. 376.
26. Sarah Young, Jesus Calling, 10th Anniversary Edition, op. cit., p. 376.
27. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. Xll.
28. Dr. Harry Ironside, “Exposing Error: Is it Worthwhile?” (TBC Extra, April 2008, posted on The Berean Call website, http://www.thebereancall.org/content/tbc-extra-30).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s