Maria Kneas och John Lanagan – Gudinnedyrkan i Amerika och Hur det Påverkar Församlingen: Uppdaterat med del 2.

Av Maria Kneas & John Lanagan
Översatt av Jon-Are Pedersen
Skriven av Maria Kneas och John Lanagan från Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com; översatt och postat med tillstånd.
 
(Mina anteckningar: DailyCaller om Ishtar Bilder från deras gudinnetjänst. En kort video från Devore Community Church angående gudinnan Ishtar kan ses här)

Del 1: Gudinnedyrkan i Amerika och Hur det Påverkar Församlingen
Av Maria Kneas
Tillbedjan av hedniska gudinnor ses vanligtvis hos Wicca-häxorna. Dock är det också vanligt på universiteten och vårdskolor. Det främjas av media och är ett element av New Age-feminismen. Men ännu värre, det har infiltrerat huvudfåran av samfunden och dess influenser märks i hela samhället.
Denna rörelse får effekt på hela vår kultur och särskilt den yngre generationen. En oroande aspekt av detta är att, enligt några av dess förespråkare är vissa fakta och logik ”patriarkalt” och därför är de inte relevanta. Som du kommer få se, några så-kallade forskare säger öppet att det är helt ok att hitta på saker och presentera det som historiska fakta.
Philip G. Davis, är professor i religion vid Prince Edward Island Universitetet i Kanada. Han skrev boken Den Osminkade Gudinnan då han märkte att gudinnetillbedjan togs allvarligt inom religiösa institutioner och att myter om gudinnor undervisades som faktiskt historia på universitetsområdet. Flera av de dokumenterade fotnoterna i den första delen av det här häftet har hämtats från hans bok.
Skapa en gudinnevänlig kultur
Upplysningsåldern” födde rationalistisk materialism. Som en reaktion mot dess förnekande av vikten av känslor, uppstod en generation av romantiska poeter, romanförfattare, artister, musiker och filosofer. Många av dem var involverad i droger, det ockulta, rosenkrans ordern, eller frimurarna.
Som en följd av Darwins evolutionsteori spekulerades det vilt kring samhällets evolution. Nationalismen blev ett romantiskt sökande efter hedniska rötter, som man kan se i Wagners operor och sagor som Bröderna Grimm. Kvinnligheten idealiserades. Myten om ett tidigare utopisk matriarkat utvecklades. Psykologen Carl Jung idealiserade konceptet om ”anima,” den feminina sidan av mannen.1
 
Romantiken invaderade även historia och arkeologi. Bachoven utvecklade en teori kring matriarkatet som var uppenbart byggd på fantasin och inte genom att söka efter riktiga fakta. Feministforskare följde efter Bachoven ledning. En historisk myt utvecklades där ett idealiskt, matriarkalt, gudinnedyrkande samhälle blev förstört av patriarkala inkräktare som förde in allt det dåliga i och med det moderna samhället.2
 
Forskningen som ligger till grund för dessa studier i historia och arkeologi är så bristfällig att Philip Davis utbryter:

En viktig lärdom med den här boken är med vilken sorglöshet den här uppenbara osanningen kan ikläda sig själva i ett sken av forskning och maskeras som sanning.3

Feministforskare och andra radikala akademiker säger att objektiva fakta och historisk noggrannhet inte ens är en giltigt mål:

En feministforskare berättade för sin publik att det självklart är ”etiskt” för en historiker att ignorera historiska bevis för att konstruera en berättelse… och fortfarande presentera det som historia.4

I tillägg till att ”konstruera en berättelse” (d.v.s. hitta på historier och presentera det som historia), förkastar många radikala akademiker ”uttryckligen sökandet efter objektiv sanning; de påstår att objektivitet inte är bara är omöjlig att uppnå i sin renaste form, utan faktiskt är illegitimt då den har sitt uttryck i en patriarkal, förtryckande mentalitet.”5
 
Innan fullt-utvecklat gudinnedyrkan utvecklades på 1950-talet, såg man att amerikans konst höll på att förberedas för det. Till exempel Frihetsgudinnan liknar en grekisk gudinna och är över nittio meter hög. Inskriptionen presenterar den som en talande staty, och hon kallar sig själv ”Landsflyktningens Moder”.6 En affisch från 1915 som Röda Korset använde visar en Amerikans sköterska med en böljande kappa med luva vilket gjorde att hon liknade en korsning mellan en sköterska och en grekisk gudinna. Hon höll ett plakat som sa:

Jag är Fredens Röda Kors. Jag botar de sårade i krig. Jag är en tillflykt från brand, översvämning och farsot. Kärleken från små barn tillhör mig.7

Nationella Vetenskapsakademin har en en stor sal gjort i Bysantinsk arkitektur utformat för att likna ”vetenskapligt tempel.” Kupolen i salen ser ut att höra hemma i en katedral, förutom det att den har figurer som liknar Grekiska gudinnor. Vetenskapen personifieras som en gudinna, med en inskription som säger:

För vetenskapen, industrins anförare, sjukdomars besegrare, skördens mångdubblare, universums utforskare, naturlagarnas uppenbarare, sanningens eviga guide.8

Wiccas Gudinna
Wicca utvecklades i England av Gerald B. Gardner, den första helt offentliga häxan i moderna tider. Han var en spiritualist, en frimurare, och en rosenkorsare, med en omfattande bakgrund inom det ockulta.
Gardner var medlem i Golden Dawn. Aleister Crowley (en satanist) initierade Gardner till fjärde granden av O.T.O. (Ordo Templi Orientis). Gardner var bekant med en häxa vid namn ”Gamla Dorothy Fordham” och påstods ha blivit initierad i en häxpakt. Han använde flera olika ockulta texter när han utvecklade sina ritualer, inklusive texter skrivna av Aleister Crowley.9
 
Aiden Kelly, en Wicca-häxa utbildad i biblisk källkritik använde sig av sina färdigheter som källkritiker på Gardners arkiv. Philip Davis konkluderar, baserat på Kellys rön att:

Till att börja med: [Kellys] identifikation av Gardners litterära källa är utan tvivel Gardners egna texter om häxkraft och inget som han ärvt från någon urgammal tradition.10

Därför är det svårt att avgöra hur mycket av Gardners wicca som motsvarar forntida häxkraft.
Doreen Valiente var Gardners Översteprästinna. Hon var tillräckligt informerad och kände igen Crowleys passager i ritualerna, och hon skrev om dem så att Crowleys namn inte skull avskräcka potentiella intressenter.
Ursprungligen var den manliga horn-guden och Översteprästinnan framträdande. Men på mitten av 1960-talet blev gudinnan den högsta guden inom wicca, och rituell auktoritet överläts till Överstprästinnan.11
 
Genom Wicca har gudinnedyrkan infiltrerat amerikansk kultur:

Inträdet av Gudinnan i andra radikala feministiska kretsar, och sedan i kyrkor och på universitet, hände inte förrän efter att organisationen av den moderna häxkraften gjort att den blev en livskraftig religion.

Gudinne-spiritualitet verkar vara på väg att bli mer framgångsrik än alla andra ny-hedniska manifestationer i den engelsk-språkliga världen.13
 
Wicca presenterar sig själv som et hälsosam tillbedjan av en mild, välvillig gudinna. Deras motto är: Och, ni gör ingen skada, gör som ni vill. (An ye do none harm do what ye will.)
Gudinnan och huvudfåran av kyrkorna
I november 1993 hölls en Ny-Tänk konferens i Minneapolis. De flesta av de 2000 deltagarna var kvinnor.14
 
Det var en ekumenisk kyrkokonferens där presbyterianer, metodister, lutheraner, katoliker, och medlemmar av åtminstone ett dussintals andra samfund, deltog. De åkallade Sofia, visdomens gudinna, och kallade henne Skaparen. Böner och liturgier riktades till denna gudinna. Nattvarden togs med mjölk och honung istället för bröd och vin.
De förkastade öppet läran om inkarnationen och försoningen. Lesbiska ”Kristna” uppmuntrades för att de kommit ut ur garderoben. ”Kameratsex” uppmuntrades som varande en norm.
Initiativet till konferensen togs av, sponsrades av, och representanter för alla större amerikanska samfund deltog.15

Ny-Tänk var en aldrig tidigare skådat händelse: en interkulturell samling av kristna som var helt fokuserad på att förstöra den historiska kristna roten och grenen, och att styra in kyrkorna i en fullständig ny-hedendom.16

Ny-hedendom och Wicca Teman är förvånansvärt framträdande inom äldre religiösa sammanhang. En orsak till det är sökandet efter ett ”inkluderande” språk och försöket att tillämpa ett mer feminint bildspråk på Gud. Liturgisk reform och omskrivna hymner har framhävd ett feminint bildspråk och metaforer för Moder Gud.17
 
Unitariska-UniverslistKyrkan  utvecklade en tio-sessioners workshop om feminism, som uppmuntrade gudinnedyrkan och även rekommenderade häxkraft. Workshopen fick titeln Kakor till Himlens Drottning. Den har vandrat runt i större samfund och anpassats för användning i många inom huvudfåran av kyrkorna.18 Följande citat från Jeremia ger oss Guds perspektiv angående detta:

Barnen samlar ihop ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning. För att kränka mig utgjuter de drickoffer åt andra gudar. Men är det mig de kränker med detta? säger HERREN. Är det inte snarare sig själva, så att de kommer på skam? (Jeremia 7:18-19)

En kanadensisk tv-kanal hade en serie på fem delar med titeln Återvändandet till Gudinnan, som introducerade gudinnedyrkan för många människor. Nationella filmsällskapet i Kanada gjorde en produktion med titeln Gudinnan Ihågkommen, som blev en av deras mest framgångsrika produktion någonsin visat på en nationell tv-station i USA och Kanada. Kakor till Himlens Drottning och Gudinnan Ihågkommen har båda blivit grunden för studiegrupper i flera stora samfund.19
Gudinnan och Universiteten
Genom universitetsprofessorer och införingen i läroböcker har gudinnedyrkan vunnit stor acceptans.20
 
Doktrinerna för en ny religion har paketerats och lanserats som sakligt material på offentligt finansierade och auktoriserade högre läroanstalter.21
 
Den huvudsakliga feministiska planen verkar ha varit tydligast uttalat, främjat och implementerat bland akademiker. Några feminister har begärt att gudinnedyrkan ska få samma status som Bibelns Gud på universitetens religionsprogram. Detta kommer får effekt på hela vårt samhälle då universiteten och högskolorna utbildar framtidens ledare, inklusive regering, sjukvård, och prästerskap.22
 
Radikala professorer använder klassrummen som rekryteringsbas, för att göra stundenterna till politiska aktivister. Därför är campus ett naturligt ställe att leta efter tecken på den radikala feministiska New Age vartefter som den växer upp. 23
Gudinnan och Sjukvården
Gudinnedyrkan har vuxit inom sjukvården och då särskilt bland sköterskorna. Sjukvårdspersonal främjar aktivt New Age övningar. Till exempel, den ockulta ”Terapeutisk beröring” (att föra handen över patientens kropp för att hantera aura och energifält) har enligt rapporter lärts ut till tusentals sköterskor i Nord Amerikas Sjukvårdsprogram.24
 
Gudinnedyrkan har främjats öppet, något man kan se i följande citat från det Nationella Sjukvårdsförbundet, vilket är en ackrediterad myndighet för sjukvårdsprogrammen:

Kvinnans visdom är evig och tidlös och har förmedlats från generation till generation främst genom muntlig tradition… Dess ursprung är grundat på kvinnors erfarenheter, kvinnlig symbolism, och dess andliga rot är den Tredubbla Gudinnan.25

I Ray Yungens bok Tid för Avresabehandlar han Sue Monk Kidd, som tidigare var en konservativ sydbaptistisk söndagsskolelärare. Hon började utöva kontemplativ bön (en ”Kristen” mystisk böneutövning liknande österns meditation) och till slut vände hon sig ifrån Bibelns Gud för att tillbe ”gudinnan Sofia.”26 Och även om det som hände henne var så uppenbart, läser fortfarande många kristna hennes böcker!
Vad kan vi göra?
Detta häftet är bara en introduktion till gudinnedyrkan i Amerika. Jag skulle kunna ge många fler exempel av hur det har påverkat vårt samhälle och församlingen. Vi behöver hålla oss uppdaterade så vi kan hjälpa människor vi känner som har blivit förvirrade av dessa saker. Gud kan ge oss praktiska saker att göra. Framför allt behöver vi ta följande skriftställe allvarligt och tillämpa det på vårt dagliga liv.

Men om någon av er saknar visdom, ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han ska få den. Jak. 1:5

För att köpa en kopia av Gudinnedyrkan i Amerika och Hur Det Har Påverkat Församlingen, klicka här

Del 2 följer efter slutnoterna!


Slutnoter:

1. Philip G. Davis, Goddess Unmasked: The Rise of Neopagan Feminist Spirituality (Dallas, TX: Spence Publishing Company, 1999), chapters 2 through 12.
2. Ibid., chapters 2, 11 and 12.
3. Ibid., p. ix.
4. Ibid., p. 360.
5. Ibid.
6. Information obtained by phone from the Public Information Office of the Statue of Liberty.
7. This poster is in the Valentine Museum in Richmond, Virginia. A picture of it appeared in the Richmond Times-Dispatch, September 29, 1998, p. D-1.
8. The National Academy of Sciences—The Main Foyer and the Great Hall: This says that the architect wanted to create a “temple of science,” www.nasonline.org/about-nas/visiting/nas/nas-building/the-main-foyer-and-the-great.html; The Great Hall: This shows pictures of some of the goddesses. You can see that the ceiling looks like a cathedral rather than a science building, www.nasonline.org/about-nas/visiting-nas/nas-building/the-great-hall.html.
9. Philip G. Davis, Goddess Unmasked: The Rise of Neopagan Feminist Spirituality, op. cit., p. 334.
10. Ibid.
11. Ibid., pp. 336-337.
12. Ibid., p. 341.
13. Ibid., p. 343.
14. http://en.wikipedia.org/wiki/Re-Imagining_(Christian_feminist_conference).
15. Philip G. Davis, 
Goddess Unmasked: The Rise of Neopagan Feminist Spirituality, op. cit., pp. 3-4, 28-29.
16. Ibid., p. 29.
17. Ibid., pp. 24-25, 27.
18. Ibid., pp. 24-25.
19. Ibid., pp. 25-27.
20. Ibid., pp. 29-31.
21. Ibid., p. 31.
22. Ibid., pp. 361, 363.
23. Ibid., p. 361.
24. Ibid., pp. 31-33.
25. Charlene E. Wheeler and Peggy L. Chinn,
 Peace and Power: A Handbook of Feminist Process (New York, NY: National League for Nursing, 3rd edition), pp. xi-xii. Quoted in Goddess Unmasked, p. 32.
26. Ray Yungen, 
A Time of Departing (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2nd edition, 2006), pp. 135-136.


 
Del 2: Ödehuset – Fader-Gudinnan Stiger Upp
Av John Lanagan
 Många kristna har hedrat New York Times bästsäljare Ödehuset, (en roman av William P. Young) för att ha revolutionerat deras tro. Med Teman som att segra över en förlust, arbeta sig genom sin ilska, och en återupprättat relation mellan människan och Gud, har Youngs roman exalterat många i Kristi kropp.
Ödehuset låg som nummer 1 på New York Times bästsäljarlista i 52 veckor (i över 170 veckor sammanlagt), och sålde över tjugo miljoner exemplar på 40 olika språk. Den fortsätter sälja friskt mestadels till kristna läsare. Dock måste man fråga sig, även med en sådan entusiasm, förhärligar Ödehuset Jesus Kristus – eller motsäger den Bibeln och ger en falsk bild av Herren vår Gud?
Romanens huvudperson, Mack Phillips, har förlorat sin dotter. Hon har blivit mördad, hennes blodiga klänning hittades i ett isolerat ödehus. Fyra år senare får Mack en inbjudan från Gud att tillbringa tid med Treenigheten i just den hydda där klänningen hittades.
Fastän det inte står någonstans i Bibeln att Fadern, Sonen och den Helige Ande samtidigt antar fysisk gestalt, framställer Ödehuset Jesus som en snickare, den Helige Ande som en asiatisk kvinna, och Gud Fadern som en stor svart kvinna vid namn Papa.
Ödehusets ”Gud” kommer till Mack i en skepnad han är villig att acceptera. Medan romanens feminisering av Herren är lika hipp som det är babyloniskt, blir läsaren snabbt van med beskrivningen av Gud som ”hon” och ”Henne.” Vid ett tillfälle prisar bokens version av ”Jesus” den uppdiktade Fader-Gudinnan, och utbryter, ”Är hon inte underbar?”1
 
Malaki 3:6 säger ”Jag, HERREN, har inte förändrat mig.” Gud är ande. Det finns inte en enda hänvisning i hela Bibeln till Fadern, Sonen eller den Helige Ande – inte heller några av Hans änglar – som kvinna. Är det då vist att gå utöver vad som har presenterats i Skrifterna?
 
Olyckligtvis verkar det förekomma frekvent i Ödehuset. Fader-gudinna berättar för Mack att hon uppträder i kvinnlig gestalt ”för att hindra dig att så lätt falla tillbaka på din religiösa konditionering.”2Författaren och hans grupp redaktörer verkar anta att kristna tror att Herren är en gammal vit man med skägg och har därför tagit fram boken dels för att rätta till församlingens uppfattning av Gud.
 
Det finns en uppenbar ogillande av Skriftens betydelse, något som reflekteras av en hal teologi genom hela romanen. Young skriver, ”Ingen ville sätta Gud i en box, bara i en bok. Särskilt i en kostsam, läderinbunden bok med guldsnitt, eller var det skuldsnitt?” Skuldsnitt? Här får vi ett inte-så-raffinerat förslag att vi inte borde känna skuld eller övertygelse över våra synder.
 
Det verkar som Fader-gudinnan i Ödehuset inte bryr sig om skuld eller straff. Hon informerar Mack vänligt, ”Jag behöver inte straffa människor för synderna. Synden är sitt eget straff, som äter upp människan från insidan. Det är inte mitt syfte att straffa den; det är min glädje att bota den.”4
 
Det låter underbart. Och ja, synden förslavar. Hursomhelst så motsäger Ödehusets ”Gud” Bibeln. Jesus ”uppenbarar sig från himlen med sin makts änglar i flammande eld för att hämnas på dem som inte känner Gud och på dem som inte lyder vår Herre Jesu Kristi evangelium. Dessa ska få sitt straff i det eviga fördärvet, borta från Herrens ansikte och hans makts härlighet.” (2 Thess. 1:7-9).
 
Även om många av dagens predikningar undviker ämnet, så blir kristna straffade (d.v.s. disciplinerade) under vår tid på jorden:

för den Herren älskar den agar han, och han bestraffar var son som han tar emot. Om ni får utstå tuktan, så handlar Gud med er såsom söner. För var finns den son som inte tuktas av sin far? Hebr. 12:6-7

men det är inte det budskap fader-gudinnan ger, helt enkelt därför att detta inte är skriftens Gud. Young, en begåvad författare, spelar på känslor och berör befogat lidande och oro, och utmärker sig genom att fylla sin ”Gud” med attribut som kärlek, förlåtelse, och barmhärtighet, och detta är vad så många människor varit så känsliga för.
 
I ett ökande antal romaner och filmer används Herren sorglöst som en rollinnehavare och ges ord att säga som kommer från människor. I den mening följer författaren av Ödehuset bara vår kultur.
 
Men någonting annat pågår här –
Universell Försoning (UF) är tron att Jesu offer tillåter både kristna och icke-kristna att tillbringa evigheten tillsammans med Gud. Med andra ord, i UF’s teologi kommer alla till himlen, inte bara Jesu följare. Några inom det här lägret tror att det även inkluderar djävulen och hans demoner. Och som en New Agearepåpekade (Neale Donald Walsch) i sin bok Samtal med Gud, kommer även Hitler komma till himlen!5
 
Ödehuset medförfattare, Wayne Jacobsen, bekräftar att UF fanns med i tidigare utgåvor av Ödehuset. Jacobsen förklarar:

Även om en del sådant fanns med i tidigare utgåvor på grund av författarens förtjusning, vid den tiden, för vissa aspekter av UF, gjorde jag det tydligt att jag inte kunde omfamna UF och inte heller önskade vara del i ett projekt som främjade det.6

Så varför fortsatte Jacobsen samarbeta med Young? Han skriver:

Det var för mig en del av tjusningen med samarbetet… att författaren skulle säga att några av samtalen på ett påtagligt sätt påverkade hans synpunkter… Det vore orättvist att hålla honom ansvarig för en åsikt han hade för flera år sedan, med tanke på den pågående process Gud gör i hans liv och teologi.7

Kanhända, men den påstådda dåvarande teologin verkar förklara delar av innehållet i boken.
Bibeln lär tydligt att enda vägen till Gud Fadern går genom Jesus Kristus, som älskade oss så mycket att han dog för oss. I början av Ödehuset frågar Macks dotter om den Store Anden, indianernas gud, bara är ett annat namn för Jesu Fader. Mack svarar henne… ”Ja”. Han kunde lika gärna sagt till henne att Allah (eller vilken annan falsk patriarkal gud) också är Jesu Fader.
Och så klart, om alla ändå kommer till himlen enligt UF, vad spelar det då för roll? Gud, den Store Anden, Allah, vad har det för betydelse?
Hans dotter ställer frågan efter att mack berättar historien om en Indianprinsessa som ger sitt liv för att hennes folk skulle befrias från en sjukdom. Enligt en indiansk profetia, kunde det bara upphöra genom hennes uppoffring. Författaren förklarar, ”Efter att ha bett och överlåta sig själv åt den Store Anden, uppfyllde hon profetian genom att, utan betänklighet, hoppa mot sin död mot stenarna nedanför.”8
 
När hans dotter säger att den Store Anden är elak som tvingar både Jesus och prinsessan att dö, förtydligar Mack aldrig för henne att Jesu Fader inte är en store Anden eller att Gud Fadern inte har någonting att göra med den här hedniska myten.
Några kanske undrar om Young fortfarande lutar sig mot UF? I hans artikel, ”Tvetydighetens Förträfflighet”, är det inte hans karaktär Mack som talar fader-gudinnan, utan Young själv. Han förnekar att han är universalist och deklarerar sin ”tro på Jesus som enda vägen du ska omfamna.”9
 
I artikeln har Young ett samtal med fader-gudinnan, som frågar, ”Jag antar att det inte skulle bekymra dig om jag bestämde att frälsa varenda människa som någonsin levt?”
Han svarar: ”Nope. Jag hoppas faktiskt att du skulle komma på ett sätt att göra just det.”10
 
Youngs gudinna Fadern, kommer frälsa alla genom Youngs tro på Universell Försoning. Detta motsäger tydligt Jesus Kristus:

Gå in genom den trånga porten. För den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. För den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Matteus 7:13-14

Fastän Young uttrycker acceptans för Helvetets verklighet, klagar han till sin påhittade fader-gudinna:

Varför kunde du inte gjort allting tydligt? Människorna läser Bibeln och hittar alla olika sätt att vara oense med varandra… Alla verkar vilja skaffa sig sin egen lilla del av det doktrinära landområdet… Några hittar det i Universell Försoning; några hittar bevis för evig plåga i Helvetet.11

Young fortsätter med sin lista. Problemen omfattar allt från kalvinism till eskatologi och, efter att ha slängt in Universell Försoning i sin mix, korrigerar hans påhittade fader-gudinna honom aldrig. Inget att förvånas över. Är detta kanske ett försök att åtminstone uttrycka en tungt vägande reflektion kring UF genom att inkludera det i et sammelsurium av doktrinära angelägenheter?
Otroligt nog, Youngs fader-gudinna klargör (?) att hon gjorde mycket av Bibeln tvetydig med flit! Jag tycker det är skrämmande att författaren, eller vilken som helst person, skulle ens våga ge intryck av att doktrinär förvirring är en del av Guds plan – och det genom en påhittad karaktär. Men, så har det blivit.

För den tid ska komma, då de inte ska tåla den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 2 Tim. 4:3

Det kommer bli ännu värre. Gudinnetillbedjan, falska kristusar, och många andra heresier kommer uppstå. Filmer, romaner och TV kommer bli alltmer hädiska.
De som läser den här romanen gör väl i att undersöka den bibliska läran om Treenigheten, synd, omvändelse, samtal med avdöda, och mycket annat.
Många i Kristi kropp har skyndat sig för att få ett exemplar av Ödehuset. Det är mycket bättre, mina bröder och systrar, att enbart springa.

Slutnoter:
1. William Paul Young, The Shack (Newbury Park, CA: Windblown Media, 2007, ISBN: 978-0-9647292-3-0, printing: 50 49 48 47), p. 90.
2. Ibid., p. 95
3. Ibid., p. 68.
4. Ibid., p. 122.
5. Warren B. Smith, “If Neale Donald Walsch (Conversations with God) and the New Agers are Right, Then Hitler Will Be in Heaven!” (http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=6090).
6.  Wayne Jacobsen, “Is the Shack Heresy?” (Windblown Media, http://web.archive.org/web/20080714200042/http://www.windblownmedia.com/shackresponse.html).
7. Ibid.
8. William Paul Young, The Shack, op. cit., p. 30.
9. William P. Young, “The Beauty of Ambiguity” (The Clarion Journal, http://www.clarion-journal.com/clarion_journal_of_spirit/2008/03/the-beauty-of-a.html).
10. Ibid.
11. Ibid.
 
För att köpa en kopia av Gudinnedyrkan i Amerika och Hur Det Har Påverkat Församlingenklicka här.

En tabell om Gudinnetillbedjan avBerit Kjos (www.crossroad.to)
Praying to God
Our Father in Heaven
Holy is Your Name
Your Kingdom Come
Your will be done
Give us . . . daily bread
Forgive us . . . as we forgive
Lead us not into temptation
Deliver us from evil
For Yours is the . . . power
. . . forever!
Affirming the goddess
Our Mother, the Earth
My vision come
My will be done
Don’t give . . . I own . . .
I choose to forgive—or curse
Temptation? I form my own values
There is no sin or evil
Mine is the power
Nothing is permanent or absolute
 
För att köpa en kopia av Gudinnedyrkan i Amerika och Hur Det Har Påverkat Församlingenklicka här.

En reaktion på ”Maria Kneas och John Lanagan – Gudinnedyrkan i Amerika och Hur det Påverkar Församlingen: Uppdaterat med del 2.

  1. Här har uppstått ett sektdike, där det kommer att handla om en annan Jesus än Bibelns Jesus. Där uppvisar man nu ett totalt negligerande av det namn Gud upphöjt över alla andra namn: Namnet Jesus. Man gör en könsbestämning på Gud till kvinna och inför dyrkan och tillbedjan av Sofia och Visheten eller andra villfarelsens varianter. Detta blir ett villospår som helt kommer att grumla den Bibliska Gudsbilden.När Stefanus stenas till döds så åkallar Han namnet Jesus. Det är i namnet Jesus vi ärar, åkallar och tillber. \”Den som ärar Sonen ärar också Fadern och den Helige Ande förhärligar Sonen.\” Samtidigt är namnet Jesus inte bara ljud vi uttalar. Namnet Jesus med den betydelse det har knutet till Honom som personen Kristus, öppnar bara på rätt sätt i andevärlden, när vi kommer på den Bibliska försoningsgrunden.Den Bibliska försoningsgrunden rubbas om vi inte håller fast vid den Bibliska Gudsbilden, håller fast vid vem Jesus är som Kristus med den oupplösliga enheten av Gud och människa i sin person och jordiska kropp och håller fast vid frambärandet av det rena offret av Kristi kropp och blod som det giltiga och tillräckliga offret för mänsklighetens synd.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s