Den stora frågan

Ett svar på invändingar och frågor jag fick på Kalvinistisk Evangelisation! Viktig information! Ett annat evangelium, Annan Jesus och en Annan ande! 

I inlägget skrev jag om två olika människor: En som kommer till tro INNAN han fick höra att han var ”utvald” och en som kom till tro GENOM att höra att han var ”utvald”. Den senare har kommit till tro på ett annat evangelium än vad Bibeln beskriver i 1 Kor. 15:1-5.

\”Men jag påminner er, bröder, om det evangelium som jag predikade för er, som ni också tog emot och som ni också står fasta i, genom vilket ni också blir frälsta, om ni håller fast vid det ord som jag förkunnade för er, annars kom ni till tro förgäves. Först och främst har jag ju meddelat er vad jag själv tagit emot, att Kristus dog för våra synder i  enlighet med Skrifterna, och att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med Skrifterna, och att han blev sedd av Kefas, sedan av de tolv.\” 

Ett exempel: Låt säga en icke-kristen kommer till en kalvinistisk kyrka och får höra det kalvinistiske budskapet om utkorelsen innan världens grund var lagd, och tycker det är ett intressant budskap, för det tilltalar det köttsliga sinnet. Han får visserligen höra att Jesus bar våra synder, men i samma veva hur det bara var för de utvalda. Men han känner att det är intressant och börjar gå regelbundet i Kyrkan, för att han känner sig utvald. Har han blivit frälst, är han nu född på nytt?

Många unga väljer idag kalvinistiska kyrkor därför att de har varit i församlingar som predikat ett urvattnat budskap. Många unga tilltalas av ett rakt på, hårt och tufft budskap som t.ex. Paul Washer framförde i sin predikan Shocking Message eller Jonathan Edwards A Sinner in the hands of an angry God, och börjar närma sig kalvinistiska kyrkor. Men talet om korset är fortfarande en dårskap för denne. Läs mitt inlägg om Försoningsläran för att förstå Kalvinismens grund!

Talet om korset är något jag och andra har tryckt på eftersom det är så viktig, och det budskapet som kan rädda en människa måste kretsa kring Jesu lidande, död och uppståndelse, omvändelse och syndernas förlåtelse i Hans namn. DET är Guds kraft till frälsning, för var och en som tror, inte bara för en utvald skara. Även när lärjungar ska göras måste korset vara centralt, för Herren har sagt att vi lära dem att hålla allt vad Han undervisat. En viktig bit av det är att vi ska ta upp vårt kors varje dag och följa Honom. 

Vi blir frälsta av tro. Kalvinisten blir frälst genom utkorelsen. Det måste till en utomstående kraft till för att frälsa människan: Gud! För död betyder död! Evangeliet räcker därför inte till för att frälsa någon, fastän Guds ord säger att evangeliet är Guds kraft till frälsning. Och eftersom Gud, enligt kalvinismen, är den som utväljer vem som ska bli frälst, och vem som ska gå förlorad, så byggs inte kalvinismens evangelium på Bibelns. Den står i rak motsats till det.


Invändning: Fullständigt idiotiskt inlägg.
Man blir frälst genom tron allena. Genom att förströsta på vad Herren har gjort på korset för ens synder. Jesus dog för våra synder och blev begraven och uppstod i från det döda. Allt enligt skrifterna. Det är vad som frälser en människa. Kalvinismen i sig frälser ingen lika lite som Arminianism i sig frälser någon. Evangeliet frälser…

Du skriver \”En kalvinist har inte satt sin tro på Jesu fullbordade verk på korset, utan på att han är en av de utvalda\”.
Du bryter mot det nionde budet genom att bära falskt vittnesbörd.
En rejäl dos med omvändelse behövs.

Den ”utvalde” blir frälst genom UTKORELSEN. Tro är gärningslära enligt kalvinismen. Ödmjukhet är gärningslära, enligt kalvinismen. Människan KAN INTE ödmjuka sig och tro till frälsning, för död betyder död (en slogan jag hör ofta). För att komma till tro måste Gud först föda dig på nytt. Därför blir inte människan frälst av tro inom kalvinismen, utan av Guds eviga dekret. Människan kan inte omvända sig till Gud, utan Gud måste omvända människan. Kristi evangelium blir utan kraft då ni utgår från att Gud FÖRST måste föda henne på nytt för att hon ska kunna tro. Läser vi Bibeln så säger den tydligt att evangeliet ÄR Guds KRAFT till frälsning, för var och en som tror. Rom. 1:16
Ni har ju ert U Unconditional Election i kalvinismen: Ovillkorlig utkorelse, innebär att Gud utvalt somliga att bli frälsta utan hänseende till någon beskaffenhet hos dem. Den utgår från att Gud från evigheten har utvalt dem han vill frälsa och det baseras inte på förutsedd fromhet, merit eller TRO hos dessa. Istället är det ett val Han gjort baserat på ovillkorlig utkorelse baserat enbart på Hans nåd. Gud har från evigheten bestämt att visa sin nåd mot dem han har utvalt och håller tillbaka sin nåd mot dem han inte har utvalt.
Den som tror och omvänder sig blir frälst säger Bibeln, men ni har satt kärran framför hästen när ni säger vi måste bli FRÄLST för att tro. Logik finns inte inom kalvinismens filosofi.
Det resonemang ni för låter ungefär så här: Rom 1:17: \”För i detta är Guds rättfärdighet uppenbarad från tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro.\” och Rom 3:10: \”som det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda.\” Ergo: Därför kan ingenleva av tro. Detta är kalvinismens logik.

Arminianismen och kalvinismen är två sidor av samma mynt. Samma system, med en liten tvist.


Fråga: Min far tex är jätte vaken om den Sanne Jesus och kom till tro och omvändelse efter att han en gång hörde ett mycket kort enkelt budskap av en pingstpastor. Det var ett enkelt budskap om hur man kan vända sig enkelt till Jesus som en Far och be om hjälp. Räcker inte med det för att omvända sig och bli frälst ?

Din far har nog fått höra talas om omvändelse och syndernas förlåtelse, antingen av pingstpastorn eller senare, och det räcker.


Fråga: Måste ju vara hjärteställningen till syvende o sist som avgör om man är frälst eller ej.. Som jag förstår det hela så måste det väl vara så? Sen är det ju galet med ett ledarskap som leder fel i lära så klart.. O det är ju där det största ansvaret ligger tänker jag..

En människa som får höra ett felaktigt evangelium som beskriver en icke-biblisk Jesus, kan inte komma till tro på den bibliske Jesus. Det borde ju vara en grundläggande sanning för oss alla. Hur stort ansvar har då inte den som förkunnar och predikar evangeliet, att verkligen sätta sig in i och förstå skriftens ord och undervisning? Det har blivit ett mycket stort problem inom kristenheten att ingen vet vad evangeliet är, trots att det förklaras så enkelt av Paulus i 1 Kor. 15:1-5. Men så få läser och förstår, därför kan vem som helst säga vad som helst. Falska evangelier predikas över allt: ”Kom till Jesus, så ska han ge dig allt du vill ha. Kom till Jesus, för han är så snäll. Kom till Jesus, så blir allting bra. Kom till Jesus, annars kommer du till Helvetet. Kom till Jesus, om du är utvald.”

Talet om korset är Guds kraft till frälsning, för det är vad Jesu lidande och död och uppståndelse handlar om, och det var där han skapade försoning mellan Gud och människa. Det var på korset han vann seger.


Fråga: Om igen har vi problemet att du dömer ut alla som om om ingen där kan vara frälst- Hur vet du det? säger inte Jesus själv att vetet och ogräset växer tillsammans? LJuger skriften i detta?

Augustinus införde vad du här sa, och det är från Jesu liknelse om såningsmannen. Augustinus sa: Åkern är Kyrkan. Men det var inte vad Jesus sa: Han sa: Åkern är världen… Matt. 13:38. Augustinus ändrade ETT ord och nu måste vi tillåta vad som helst ”växa” i församlingen.
Men bara Gud har den egenskapen att Han vet vem som är frälst och inte. Ingen har dömt ut någon person. Och Gud kan nå människor överallt. Det finns de som blir frälsta inom olika sekter, men det är undantaget som bekräftar regeln. Och har de i så fall blivit frälsta inom en sekt, så kan de inte stanna kvar. Den Helige Ande kommer leda den personen ut.
Vi ska alltid tala sanning i kärlek, och det har jag gjort. Jag har satt fingret på den ömma punkten, för det gäller evigheten för den människa som sitter under detta system. All religiös korrekthet ligger oss kristna i fatet, vi måste tala sanning med varandra.


Fråga: Vill väl gärna hålla med dig i sak MEN…Du måste förklara alla texter(säker på att du redan vet) där Gud gör egna val av folk och gör det efter sitt eget hjärta. Våra ärthjärnor har omöjligen koll på Hans vilja o val. Uppfattningen att Gud väljer, kallar, drar och frälser vem Han vill samtidigt som varje människa ändock står ansvarig inför Honom för sitt liv(utvald eller ej) …reformert teologi kan du väl inte bara sopa bort från bordet…vilken kyrka-församling-samfund skall människor gå till och sätta tilltro till? Säg inte att det bara är ett eget ansvar…Du vet många-flesta kanske…följer en ström…jag är djupt allvarlig och för mig är detta viktigt… 

Gud utväljer den ödmjuke, den som i ödmjukhet söker honom. Gud står emot de högmodiga. Så har det alltid varit och så kommer det för alltid vara. Gud väljer inte ut någon random, mot dennes vilja, eller baserad på utkorelse innan världens grund var lagd. Den vers de använder för detta är Ef. 1:4. …såsom han har utvalt oss i honom, före världens grund var lagd, för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.

Reformert Teologi är kalvinism. Kalvinism är Reformert Teologi. Det kalvinismen erbjuder hittar du i Reformerta Kyrkan.

Idag är det många av oss som inte har någon församlingstillhörighet beroende på allt det felaktiga som predikas och utförs av de olika församlingarna. I min stad har jag inte hittat en enda församling som inte på något sätt har blivit infekterat av falsk lära. Men Gud bevarar den som tillhör Honom, och kan öppna möjligheter att kristna som delar tron, kan mötas.


Några avslutande tuffa fakta:

Fem-Punkts Kalvinismen har inget evangelium! Innan du börjar skriva på din kommentar för att skälla ut mig, läs först det som kommer nedan
Tänk på vad evangelium betyder: GODA NYHETER. Det är inga goda nyheter om du inte är utvald av Gud. Det är bara goda nyheter för den som är utvald och har fått ett ”uppvaknande” och förstått att han är ”utvald”. Enligt kalvinismen dog inte Jesus för alla människor, utan bara för de utvalda. DET, om något, är dåliga nyheter för de flesta. Jesu Kristi kors blir då bara en bisak för en kalvinist, inte centrum för hela dennes liv, vilket det ska vara.
Hur kan en kalvinist vittna? ”Hejsan, vet du om att Jesus dog för den utvalde? Jesus kom för att ta den utvaldes synder på sig så han skulle komma till insikt om att han är utvald.” Kalvinisten kan inte nå någon genom t.ex. personlig evangelisation. Och om han gör det, så tror han inte kalvinismen är sann. Han kan bara utropa evangeliet framför en större samling människor och hoppas att någon tillhör den utvalda skaran. Han kan bara tala i generella termer: Han tog på sig VÅRA synder! Han dog för OSS! Han kan inte vittna för någon i sin närhet och säga: Jesus tog på sig DINA synder, och vill inte att DU ska gå förlorad. Jesus har försonat DIG med Gud och om DU tror och omvänder DIG så får DU syndernas förlåtelse, för kalvinisten vet inte vem som är Guds utvalda.

Vad säger kalvinisten till en ofrälst när han evangeliserar? ”Jesus dog för dina synder?” Det kan han inte säga. För det vet han ju inte. ”Jesus kanske dog för dig”? ”Kanske du är utvald”? Hur evangeliserar en kalvinist eftersom hans tro inte stämmer överens med Kristi evangelium, att Kristus DOG FÖR ALLA, för var och en som tror ska bli frälst? Kan kalvinisten säga: ”Jesus bar DINA synder upp på korsets trä”? Nej, för annars skulle han tala mot sin kalvinistiska övertygelse. Ser ni dilemmat här? Hyper-kalvinisten är åtminstone logisk konsekvent i sin tro. Han har kommit till kalvinismens logiska slutsats: Varför evangelisera eftersom Gud redan förutbestämt vem som ska bli frälsta?

Läs mitt inlägg om Försoningsläran för att förstå Kalvinismens grund!
Försoningen
Försoningen är inte det som frälser en människa. TRON på försoningen som helhet (Jesu lidande, död och uppståndelse, omvändelse och syndernas förlåtelse) är vad som frälser en människa. Tron på de goda nyheterna (evangeliet) om försoningen som skedde på korset, där Jesus övervann synden, Satan, och furstarna och väldigheterna.

Apg. 26:15-18 ”Då sa jag: Vem är du, Herre? Och han sa: Jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig upp och stå på dina fötter. För jag har uppenbarat mig för dig med den avsikten att utse dig till tjänare och vittne, både till det du har sett och till det jag kommer att visa dig, och rädda dig undan folket och hedningarna, som jag nu sänder dig till, för att du ska öppna deras ögon så att de vänder sig från mörkret till ljuset och från Satans makt till Gud, för att de ska få syndernas förlåtelse och arvedel bland dem som är helgade genom tron på mig.”

Men för kalvinisten är inte försoningen tillräcklig för ALLA människor. Jesu blod rann bara för en viss utvald del av mänskligheten. Försoningen gäller bara de som Gud har bestämt ska ta del av den – Limited atonement. DETTA är en falsk lära!
Kalvinismen och frälsningsvissheten
Den grundar sig på upplevelsen vid sin omvändelse (kallat evanescent grace – bleknande nåd); Andens vittnesbörd; gärningar och uthållighet, inte på Kristi gärningar eller ord. Och vad säger Kalvin? Kalvin säger att även de icke-utvalda kan känna sig utvalda: ”for though none are enlightened into faith, and truly feel the efficacy of the Gospel, with the exception of those who are fore-ordained to salvation, yet experience shows that the reprobate are sometimes affected in a way so similar to the elect, that even in their own judgment there is no difference between them.” Institutes of The Christian Religion, Bok 3, s.9. 
Med andra ord, den icke-utvalda upplever samma saker som den utvalda, och vem kan då vara säker på att han verkligen är utvald? En MYCKET osäker grund att bygga sin tro på.

Kalvinisternas utkorelse

Den sker UTANFÖR Kristus – utkorelsen som Gud förutbestämde INNAN världens grund var lagd.
Därför är kalvinistismen inte kristen tro!
Det är ett religions-filosofiskt-teologiskt system, med stora motsägelser och många ”mysterier” (sakrament). Och kalvinismen har lett till mångas avfall från tron, och har splittrat församlingar och förhärdat många. Detta är inte Guds evangelium, som förvandlar människors liv till likhet med Kristus, den Förstfödde av många bröder. Tack och lov börjar fler och fler inse att detta är ett felaktigt teologiskt system, och tar avstånd från det.
Determinismen
Determinismen är en slöja som hindrar kalvinisten att förstå Guds ord exegetisk, därför kastas
Vi som kristna måste våga tala enligt Guds ord, och även om det gör att vissa blir stötta. Och du och jag har länge kämpat mot falska religioner och evangelium, men konstigt nog, när det gäller kalvinismen kan du inte längre se tydligt.
Feltolkar skrifterna
Kalvinismen är inte bara ett annat sätt att tolka Skrifterna. Det är en fullständig motsatt tolkning av den. Det är inte bara att kalvinisterna har en lite annan syn än oss, de har en annan tro! Det är himmelsvid skillnad.

Jag har hört kalvinister predika stora sanningar, för att senare predika utifrån determinism, predestination, utkorelsen, vilket grumlar vattnet. Jag anser att en sådan predikant är genuint frälst, men har kommit på avvägar.

Paulus

Paulus var inte rädd för att gå emot falska bröder, falska evangelier, och det får inte vi heller vara. (2 Kor. 11:26). Vi har människans evighet att tänka på. Vi får inte tänka på oss själva eller vår ”enhet”, för ni vet precis som jag, att enhet byggs på sanningen och inte på minste gemensamma nämnare: ”Jag tror på Gud, du tror på Gud, därför är vi ett.” Och ni vet precis som jag att vi uppmanas att avslöja mörker varhelst vi ser det (Ef. 5:11).

Att utgå från att alla som kallar sig kristna verkligen ÄR kristna går emot Bibelns egna ord. Paulus skriver om falska bröder, och då får vi inte vara naiva och tro att såna inte finns idag.
Och är det inte så att vi ska förstå sanningen och sanningen som ska göra oss fria? Det är åtminstone vad Jesus säger i Joh. 8:32.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s