Kalvinistisk Evangelisation! Viktig information! Ett annat evangelium, Annan Jesus och en Annan ande!

Behöver en kalvinist evangelisera eftersom Gud redan har förutbestämt vem som ska blir frälst? Eftersom ingen människa kan bli frälst utan Guds ingripande, och inte ens vill söka efter Honom utan Hans påverkan, är det meningslöst att evangelisera. Det finns en sådan grupp inom kalvinismen som har fått epitetet hyper-kalvinist som lever i exklusivitet i sin egen lilla bubbla.
Men sen finns de evangeliserande kalvinister som presenterar evangelium för människan, därför att Gud har förutbestämt kalvinisten att bli evangelist. Och när den kalvinistiske evangelisten går ut för att predika på gatan så vet han inte vem som är \”utvald av Gud före världens begynnelse\”. Han vet bara att han ska predika. Men han behöver inte bekymra sig om evangelistens predikan gör att alla förkastar Jesus, för det var i så fall redan bestämt innan världens begynnelse.
Den Konsekventa Kalvinistiska Evangelisten!
En konsekvent kalvinist predikar inte evangeliet för att han har nöd för människor på gatan, utan för att han är förutbestämt att predika. Han predikar inte utifrån bekymren om de tusentals som går förlorade utan för att se om han hittar någon utvald bland dem. Det gör att kalvinisten kan lägga allt ansvar på Gud om ingen blir frälst.
Att vi ska gå ut och predika evangeliet för ALLT skapat, som Mark. 16 säger, betyder för en kalvinist att predika för alla utvalda. Det finns alltså ingen annan orsak för en kalvinistisk evangelist att predika på gatan annat än för att finna Guds utvalda.
Den som hör evangeliet kan själv inte bestämma sig för att omvända sig och tro, enligt kalvinismen. Den som inte tror har Gud inte utvalt, och den som inte upplever att han behöver Gud, har Gud inte utvalt. Den konsekventa kalvinisten lägger skulden på Gud att ingen blir frälst, eftersom det ytterst sett är Gud som avgör vem som kan bli frälsta.
Kalvinisten klagar också på att dagens församlingar predikar ett urvattnat evangelium, utan korset, vilket jag håller med om. Men vad gör det om du är kalvinist? Ingen kan påverka Guds förutbestämda plan, och även om de hör ett urvattnat budskap, så har ju Gud redan bestämt att de ska bli frälsta. Så varför klaga på det då?

Den förlorade för höra av den konsekventa kalvinisten att han inte kan bli frälst om inte Gud har bestämt honom till det. Han får höra att han inte kan bli frälst om han är överlämnad åt sig själv (om Gud inte vill ha honom) och att Gud inte bryr sig om honom. Vilken hemsk sak att säga till en förlorad själ att den Gud som har skapad honom inte älskar honom och inte vill att han ska bli frälst. All skuld läggs på Gud, både kalvinisten och den förlorade skuldbelägger Gud för att denne inte kan bli frälst, eller ens vill bli frälst.
Den till synes \”Tradionella\” Kristna (Kalvinistiska) Evangelisten!
Sen finns de dessa som antar en traditionell predikostil inför en icke-kristen, och predikar evangeliet som vi traditionella kristna skulle predika det, men som inför sina kalvinistiska vänner ändå pratar om utkorelsen och de utvalda.

En sådan är enligt Jak. 1: en dubbelsjälad människa och blir då ostadig på alla sina vägar. Men vad gör det eftersom Gud har förutbestämt denne att vara dubbelsjälad och vankelmodig, och ha en fasad av en kärleksfull evangelist som verkligen bryr sig om de förlorades själar. Hur som helst så blir en kalvinistisk evangelisation fel. Den dubbelsjälige evangelisten bedrar både sig själv och den förlorade, när han intar en falsk position av att bry sig om dennes själ. Om nu den här människan skulle bli frälst och upptäcker hur snacket går när de ”kalvinistiske vännerna” möts, skulle han slås av vilket hyckleri dessa befinner sig i.

Sekter!

Ett tecken på en sekt är när den utåtriktade verksamheten enbart är till för att dra människor in i sin gemenskap. Man talar om vissa saker som låter kristet och bibliskt eller något som liknar evangeliet, för att senare, när den personen har blivit tillräckligt övertygad, inviga denne i de djupare hemligheterna. Ett exempel på detta är mormonerna, som talar om Jesus och Bibeln, men som inte förrän senare kommer in på ämnen som Mormons Bok, Dop för de döda, Heliga Underkläder, att vi ska bli gudar och råda över vår egen planet, eller att det finns kväker på månen.
Dettta är ett bedrägligt sätt att lura människor tro att de mött sanningen och är på väg till himlen. Men den evangeliserande kalvinisten använder sig av samma bedrägliga tillvägagångssätt när han använder ett låtsasevangelium för att ikläda sig en kristens dräkt, när han talar ”som” en traditionell kristen men först senare uppenbarar verkligheten bakom sin filosofi.
Min vän, om du tillhör en kalvinistisk, reformert kyrka, så har du blivit bedragen! Om du blev frälst innan du hamnade i kalvinismen, så är du fortfarande frälst MEN MÅSTE backa bort från kalvinismen för att behålla din frälsning. Om du blev frälst GENOM kalvinismen så har du inte blivit frälst alls! 
Kalvinismen har ett annat evangelium, en annan Jesus och en annan ande. Du har kommit till tro på ett falsk evangelium, som inte kan frälsa din själ. Du måste omvända dig till den sanne Jesus Kristus som presenteras i Skrifterna! Vad gör evangeliet? Vad är evangeliet? Vad säger Skriften om Jesus? 
Paulus ger Evangeliet en enkel definition

För jag skäms inte för Kristi evangelium, för det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först för juden, så också för greken. Rom. 1:16

Paulus ger Evangeliet ett enkelt innehåll

Men jag påminner er, bröder, om det evangelium som jag predikade för er, som ni också tog emot och som ni också står fasta i, genom vilket ni också blir frälsta, om ni håller fast vid det ord som jag förkunnade för er, annars kom ni till tro förgäves. Först och främst har jag ju meddelat er vad jag själv tagit emot, att Kristus dog för våra synder, enligt Skrifterna, och att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifternaoch att han blev sedd av Kefas och sedan av de tolv. 1 Kor. 15:1-5

Skriftens Jesus dog för alla!

För Kristi kärlek tvingar oss, eftersom vi är övertygade om, att om en har dött för alla, så har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sig själva, utan för honom som har dött för dem och uppstått. 2 Kor. 5:14-15

Skriftens Jesus gav sig till lösen för alla!

… som gav sig själv till lösen för alla. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne. 1 Tim. 2:6 

Skriftens Jesus smakade döden för alla!

Men Jesus, som en liten tid blev gjord ringare än änglarna, för att han skulle lida döden, ser vi krönt med ära och härlighet, för att han genom Guds nåd skulle smaka döden för alla. Hebr. 2:9 

Skriftens Jesus är försoningen för alla!

Och han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världen. 1 Joh. 2:2

Kalvinismens evangelium är bara för de utvalda, inte för någon annan. När kalvinisten går ut och evangeliserar är det för att ”hitta” den utvalde. Vi ser av ovanstående verser att kalvinistens evangelium är ett annat evangelium.
Kalvinistens Jesus dog inte för alla, utan enbart för de utvalda. En kalvinist har inte satt sin tro på Jesu fullbordade verk på korset, utan på att han är en av de utvalda. Vi ser av ovanstående verser att kalvinistens Jesus är en annan Jesus.
Uppvaknandet!
Inom buddhismen finns en berättelse om tigern som trodde han var ett lamm. Han var uppväxt bland får och levde som ett får och trodde själv att han var ett får. En dag fick han se sin egen spegelbild i vattnet och då förstod han plötsligt vad han var. Och efter det började han bete sig som en tiger.
Den berättelsen används för att illustrera ”enlightment/uppvaknandet”. 
Inom kalvinismen har de utvalda ALLTID varit utvalda. De vet bara inte om det. Att få höra evangeliet är inom kalvinismen, tänkt vara ”uppvaknandets” ögonblick, som när tigern såg sin spegelbild i vattnet, det är just i det ögonblicket då den utvalde vaknar upp och inser vad han alltid har varit, alltså en kalvinist/tiger. Det fanns inget där som förde den ”utvalde” från död till liv, det är bara att ”insikten” kommit att han nu tillhör de ”levande”. 
Tillhör du den skaran som har upplevd detta \”uppvaknandet\” och förstått att du tillhör den \”utvalda\” skaran, och nu insett att du blivit bedragen finns bara omvändelse eller förhärdelse för dig. 
Erkänn ditt felsteg och be Gud förlåta och upprätta dig, för Han är trofast och rättfärdig. 
I Jesu namn!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s