Gnosticism – läs så du förstår vad du står inför!!!

Bildresultat för gnosticism 

1 Tim 6:20-21 O Timoteus, bevara det som har blivit anförtrott åt dig, och undvik det oandliga och tomma pratet och invändningarna från den falska så kallade kunskapen (gnosis), vilka somliga har bekänt sig till och därigenom har de kommit bort från tron. Nåd vare med dig. Amen. 

Gnosticismen fanns redan på Paulus tid och han varnar Timoteus för den falska så kallade kunskapen som spreds inom den kristna församlingen. Denna villfarelse spreds som cancer  och var djävulens försök att ”förandliga evangeliet”, och att få människor bort från den uppriktiga tron på Jesus Kristus. 

Enligt WikiPedias förklaring till gnosticism så består den i att materia är ont och ande är gott. Att världen som vi lever i är ond och att den egentligen är en olyckshändelse, och att vi som andevarelser ska nå fram till fullkomningen genom inre kunskap, hemlig kunskap, även om det inte finns stöd för den i Skrifterna. 

Några som spred gnosticismen kallade den för ”kristendom”, som t.ex. Valentinus. Andra kallade den för gnosis (insikt eller kunskap) som t.ex. Satornilos och Marcelina. Några som slet med teodicéproblemet – ondskans problem, kom upp med förklaringen kallad gnosticism. Den är besläktad med kabbala och sufismen. Dessa har t.ex. gjort en kreativ omtolkning av Jesaja 45:5 (citat från Wikipedia). ”så att den som yttrar orden inte är den högste gudomen utan en lägre, ond eller okunnig, skapargud, Demiurgen”.  Detta för att skylla ”problemet med ondskan och lidande, inklusive antromorfa och frånstötande drag i den gammaltestamentliga gudsbilden, på Demiurgen”. 

Gnosis var bara ett fåtal förunnade, några få hade gnosis. Gnosis används som beskrivning av personlig kunskap. Ett relaterat ord är kognitiv – tänkande, intellektuell, förståndsskunskap (som avser kognition; de tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap hanteras, till de kognitiva funktionerna räknas bland annat varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande, problemlösning och uppmärksamhet. Ordboken om Kognition).
Gnosis uppnås genom kontemplation och var det högsta målet för att uppnå Oneness, enhet – Henosis.

Gnosis var något som var privilegierat några få och kallades ”hjärtats kunskap” eller ”insikt” i det övernaturliga ”kosmos” som gav frälsning. Gnosis i det här fallet är likställt med ordet ockultism och arcana. Arcana är besläktad med det engelska ordet ”divination” – att vara inspirerad av en gud eller att förutse som t.ex. att hitta vatten eller bortkomna saker. Detta kallas också för framtidsvisioner, insikt i framtiden eller tredje ögat där en ser in i framtiden. 

Gnosticismen delades i några grenar – en är asketism (lagiskhet) och den andra är hedonism (laglöshet). 

På Paulus och Johannes tid fanns det samma gnostiska läror, som uteslöt vissa ord av en mening, som kanske man inte tänker så mycket på, men som faktiskt ändrar hela tanken bakom Ordet. Paulus kallade det för ”den så kallade kunskapen – gnosis” och Johannes bekämpade dem i sina brev, och i sitt evangelium. 

Gnostikerna trodde inte att Jesus var Guds Son, de trodde inte att synden fanns, de ansåg materia vara ont och ande gott, och därför kunde inte Gud bli människa, och att när Jesus vandrade på jorden var han egentligen bara en ”vålnad, som inte lämnade fotspår efter sig när han gick i sanden”. Dessa ansåg därför inte att människan hade synd, och behövde därför heller ingen syndaförlåtelse. 

Gnostikerna sökte ”gudomliggöra” sig själv – henosis. Du är en liten gud. Alla är vi gudar. 

De säger att Jesus aldrig dog på korset, utan att det var Simeon från Cyrene som dog i Kristus ställe, att Jesus inte blev Kristus förrän i dopet, och att Kristus lämnade Jesus på korset (islam). Ja, en mycket allvarlig villfarelse var det Paulus och Johannes bekämpade i sina brev.  

Gnostiker hämtade sin ”kunskap” från syner och visioner, uppenbarelser och änglar. ”Den så kallade kunskapen” kom alltså inte genom Guds ord, som Paulus förmanade Timoteus att studera Skrifterna, som kan göra en vis, till frälsning genom tron på Jesus Kristus (1 Tim 3:15). Johannes säger i 2 Joh 1:9 ”Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.” Och Paulus säger i 1 Kor 4:6 ”Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad.”

Men även om apostlarna varnar för att gå utöver Skriften och hitta på nya saker, nya uppenbarelser och nya sätt att tillbe Gud på, så fick gnostikerna uppenbarelser som motsade dem. 

Vi känner igen dessa i katolsk tro, som går utöver Skriften och har fått uppenbarelser efter det att kanon avslutats och stängts. Vi känner också igen detta i prosperity-rörelsen, som lär ut att vi är ”små gudar” och vi ska utöva vår gudomliga makt genom våra ord och när vi befaller, måste skapelsen och andevärlden lyda. Det känns igen på undervisningen från Kenneth Copeland, där han säger: Varje gång jag läser Bibeln och ser ordet Jag Är, säger jag, Jag Är också (Ordet I Am – JHVW). Vi känner igen detta också i The New Apostolic Reformation NAR – som profeterar utöver Skriften, där de kallar sig profeter och apostlar, helt efter eget tyckande. Att de ”profeterar” mäktiga händelser som aldrig sker och som går rakt emot det skrivna Ordet, t.ex. att kommunismen skulle ta över världen (strax efter föll sovjetunionen och Berlinmuren), eller att det precis innan Jesu återkomst ska komma tidernas största väckelse (strax efter började moskéerna växa upp överallt), vilket faktiskt också är tvärt emot Guds ord som säger att det ska komma ett stort avfall precis innan Jesus kommer tillbaka (2 Tess 2:3), och Jesu egna ord: ”ska jag finna tro när jag kommer?\” (Luk 18:8)

Jeremia talar om dessa profeter i Jer. 29, som profeterade falskt, och som inte stod i Guds rådslut, som inte tillhörde Guds äkta profeter. Dessa som inte kände Guds ord, som inte kände Guds väsen genom Skrifterna, och som profeterade välgång och framgång och lycka åt kungen. Dessa begick äktenskapsbrott – som flera av dagens \”apostlar\” och \”profeter\”. Några har avslöjats som homosexuella alkisar. Andra har bedragit sin hustru under ”smörjelsen”.  

Vi läser i Jer 29:14 ”Och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. De begår äktenskapsbrott och ljuger, de uppmuntrar dem som gör ont så att ingen skall vända om från sin ondska. De är alla för mig som Sodom och stadens invånare som Gomorras”.

Jer 29:16 ”Så säger HERREN Sebaot: Lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er, ty de bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar de, inte vad som kommer från HERRENS mun”. 

De talar alltså inte Guds ord, däremot utifrån sin gnosis – inre insikt, talar de ut lögn och bedrar folket. 

Jer 29:18 ”Men vem har tillträde till HERRENS råd, så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord och lyssnat till det”? 

Ja, dessa har inte lyssnat på Herrens ord och gett akt på det, utan har inte haft tillträde till Guds rådslut och profeterar därför falskt i HERRENS namn. 

Jer 29:21 ”Jag sände inte dessa profeter, ändå rusade de i väg. Jag talade inte till dem, ändå profeterade de”. 

Hur kommer det sig att de rusar i väg så fort de fått en tanke eller en ingivelse? Hur får de för sig att de talar för Herren och representerar hans råd? Dessa som enbart går efter sitt eget hjärta, bryr sig inte om sanningen och ser därmed heller inte det allvarliga läget med människans synd och hjärtats hårdhet gentemot Gud. 

Jer 29:22 ”Om de hade haft tillträde till mitt råd, hade de förkunnat mina ord för mitt folk för att få dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar”.


De profeterar sina egna hjärtans svek och ropar: Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm. Ett tecken på att de är falska profeter är att de inte KAN vänta, utan bara måste ut med sin ”stora uppenbarelse”, fastän Paulus säger att profeternas andar är profeterna underordnade. Det vill säga: Kommer det ett profetiskt ord från Herren så kan det vänta, det kan ligga och mogna och behövs inte stressas fram. Men falska profeter måste bara få sagt vad de ”fått” av Herren.\” 

Vem vid sina sinnens fulla bruk längtar efter att vara profet? Profeter blir förföljda, dödade och hatade även av sina närmaste. Om Gud lägger på en människa den kallelsen som profet, kommer inte denne att gå runt och kalla sig själv för ”profet”, eller ”apostel”. Gud tar fram profeten när det verkligen behövs. Profeten är Guds nödlösning för kristider, när ingen vill lyssna tar Gud fram profeten för att få folket tillbaka till den uppriktiga tron på evangeliet och Jesus Kristus. 

Kasta bort lögnprofeterna och de falska apostlarna, som utan att ha sökt HERRENS ansikte, utan att ha forskat i Skrifterna menar sig ha fått uppenbarelser som är så fantastiska att inte ens Gud kommit på det, och därför glömt skriva ner det i sin Bok. Kasta bort alla profeter som inte profeterar i överensstämmelse med det skrivna Ordet, och som har fått ”gnosis” utöver det vanliga. Dessa som för församlingen in i ”Oneness”, ”Unitiy”, och ”henosis”. 

Ingen enhet utan Sanning, och det finns bara EN Gud, och EN Herre, och ETT evangelium. 

En reaktion på ”Gnosticism – läs så du förstår vad du står inför!!!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s