Ännu ett skriftbevis för Post-Trib!

I ett samtal med en broder på mejlen fick jag en kommentar där han utgick från det sedvanliga argumentet att Bibeln beskriver två olika separata händelser för uppryckandet. Han fortsatte med att säga I den första kommer Herren i skyn, för att hämta sina utvalda, och i det andra kommer han ned till jorden för att styra och för att döma de olydiga.

När jag satte mig ner för att skriva ett svar gjorde jag en, för mig viktig, upptäckt i 1 Thess. 4:15-18. Och jag hoppas med den här korta artikeln hjälpa till med förståelsen av den texten genom att framföra två punkter som vi inte tidigare tagit upp i våra diskussioner kring Pre-Trib och Post-Trib.

Så vad säger då Paulus t.ex. i 1 Thess. 4:15-18?

15Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. 16Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 18Trösta därför varandra med dessa ord. 1 Thess. 4:15-18.

Paulus skriver Vi som lever och är kvar. Om Paulus räknar sig själv till skaran som är kvar vid Herrens återkomst, hur kan han då tala om ett uppryckande innan Herrens ankomst?

Man kan även undra varför den versen används som stöd för Pre-Trib när det i en och samma passage nämns både Herrens ankomst och vårt uppryckande. La du märke till det? Både Herrens ankomst och uppryckandet nämns i en och samma passage om fyra verser.

Både ankomsten och uppryckandet sker vid samma tidpunkt.

3 reaktioner på ”Ännu ett skriftbevis för Post-Trib!

 1. Tack Jon-Are för en viktig upptäckt av detta Bibelord.

  Församlingens tidsålder slutar inte innan Vedermödan utan finns med till efter Vedermödan när Hedningarnas/församlingens tidsålder är över och de då blir uppryckta i skyn. Märk inte till Himlen utan i skyn möter de Jesus.

  Det finns många röster om att församlingen upphör på jorden när den upprycks innan Vedermödan. Eller att den först måste av Gud tas undan för att antikrist ska kunna träda fram.

  Hur länge pågår församlingens tidsålder enligt Bibeln? Jo, ”TILL DESS ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.”

  Och när sker då det? Rom.11: 25: ”FÖRHÄRDELSE HAR DRABBAT EN DEL AV ISRAEL OCH SÅ SKA DET FÖRBLI TILL DESS ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.”

  När sker då detta att förhärdelsen över Israel upphör? Jo, VID JESU ENDA ANDRA ANKOMST! Då när de som en hel nation och folk kommer till tro på Jesus. Då släpper ”förhärdelsen” och sker samtidigt som ”ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.” Fram dit räcker alltså församlingens tidsåldert!!

  Församlingen blir alltså med till efter Vedermödan och är inte bara med under ”Judarnas parentes” v. 69 utan även 70 – årsveckan som är Vedermödan.

  Förhärdelsen av Israel som tar slut när Jesus kommer tillbaka varar alltså fram ”TILL DESS ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.” Det är alltså då församlingens tidsålder tar slut och inte när Vedermödan inleds eller när antikrist träder fram!!

  Angående Kristi enda andra ankomst och när den sker så behöver vi lägga pusslet kring den sista Basunens ljud: ”Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista BASUNENS ljud.

  Ty BASUNEN skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.”….. Att denna text handlar om uppryckandet förstår vi när vi läser 1 Tess. 4:16-17:

  ”Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds BASUN , då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.” MÄRK INTE I HIMLEN UTAN I SKYN!

  Då ska vi ”regera med Kristus för Tusen år”. ”Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.” Upp.20:2–10. För att så efter Tusenårsriket få träda in på Den Nya Himlen och Den Nya Jorden. Upp. 21: 1 – 4.

  Uppryckandet sker i samband med Jesu fullt synliga återkomst vid den sista basunens ljud.

  ”Med starkt BASUN ljud skall han [Kristus] sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda/troende från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra” (Matt 24:31)

  Och tillsammans kommer dessa väldiga skaror att föras upp av änglarna i luften för att möta den återvändande Herren i rymden och därefter troget förbli vid hans sida (1 Tess 4:17).

  När sker då detta med skeendet vid den sista Basunens ljud? Svaret ser vi i Upp. 10:7: ”Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna” (Upp 10:7)

  ”Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds BASUN , då skall Herren själv stiga ner från himlen” (1 Tess 4:16)

  Den sista Basunens ljud

  Gillad av 1 person

 2. Svar till skånebloggaren. En del kommer att möta ödet vid Harmageddon när antikrists efterföljare möter sitt öde:

  ”Och ängeln lät sin skära gå över jorden och skördade druvorna från jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. Vinpressen trampades utanför staden, och blod flöt från pressen och nådde upp till betslen på hästarna ettusen sexhundra stadier bort.”

  De kommer så att få förvaras i dödsrikets avdelning hades fram till deras kroppsliga uppståndelse efter Tusenårsriket där de så ska dömas efter sina gärningar och så förpassas till eldsjön:

  Upp. 20: 11 – 15: ”Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna…Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.”

  Och en del som inte var troende kommer att ingå bland dessa som nu under Tusenårsriket kommer till tro på Jesus: Sak 14: 16, 20: ”Och det skall ske att alla ÖVERBLIVNA UR ALLA DE FOLK som kom mot Jerusalem skola år efter år draga ditupp, för att tillbedja konungen HERREN Sebaot, och för att FIRA LÖVHYDDOHÖGTIDEN.

  …På den tiden skall på hästarnas bjällror stå att läsa: »Helgad åt HERREN», och grytorna i HERRENS hus skola vara såsom OFFERSKÅLARNA FRAMFÖR ALTARET.”

  Faktum är att den här texten klart utsäger att det kommer att finnas både ett Tempel OCH en offertjänst, samt FOLKSTAMMAR (hednafolk) som kommer för att fira lövhyddohögtiden EFTER striden vid Harmageddon.

  Detta efter att Kristus återvänder till Oljeberget med ”alla sina heliga” och det Judiska folket som en hel nation kommer till tro på Jesus, kommer in i ”det Nya förbundet i Jesu blod” och kommer in i sin kallelse och uppgift.

  En del säger att offren har ju upphört i och med Hebr. Kap. 9 – 10, där Kristi försoningsgärning är utförd ”en gång för alla”, och då det därför inte längre skulle finnas några behov av ytterligare offer för synder. Men märk då att alla offer var inte syndoffer.

  Lövhyddohögtiden [Sakarja 14] och påsken [Hesekiel 45] kommer att firas under Tusenårsriket. Men det kommer däremot INTE försoningsdagen att göras. Jeremia gör klart att ”försoningsdagen” INTE kommer att bli firad under Tusenårsriket.

  Jer. Kap. 3: ”på den tiden skall man kalla Jerusalem ‘HERRENS tron’; och dit skola FÖRSAMLA SIG ALLA HEDNAFOLK, till HERRENS namn i Jerusalem.”

  Jeremia fokuserar Herrens tron och gör klart att försoningsdagen inte ska firas och förklarar varför. Eftersom i stället för ”HERRENS ”förbundsark” så kommer HERRENS tron då att vara där! ”Förbundsarken” representerade Guds tron.

  Prästen som gick in i det allraheligaste för att bestänka arken med blodet var en symbol för Kristus som trädde in i himmelens tempel med Sitt eget blod vid offret på korset! Men eftersom det har ”skett en gång för alla” på korset så firas inte försoningsdagen.

  Herrens tron kommer att vara på den allraheligaste platsen, och templets förlåt kommer nu att vara ÖPPNAD! Människor kommer att ha fullt tillträde till Herren inför Hans tron! De kommer att komma till Jerusalem för att tillbedja, och föra med sig sina offer inför Herren.

  De offer som kommer att frambäras kommer INTE att vara försoningsoffer för synd. Kristus tog itu med den saken en gång för alla genom offret på korset. Där kommer emellertid att framföras många offer av lovprisning, och till åminnelse under Tusenårsriket.

  Se dessa länkar för att få en bättre insyn kring dessa spörsmål

  Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2022/08/03/tva-jesu-ankomster-tva-vedermodor-tva-forodelsens-styggelse-fyra-tempel/

  Vilken Vedermöda avbryter Jesus

  https://tre-skrivare.se/hf/vilken-vedermoda.html

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s