Jämförelse Katekesen och Bibeln kring Frälsningen

Jämförelsen är hämtat från boken Evangeliet enligt Rom av James G. MacCarthy, s.108-110. 

Siffrorna inom klamrar [] länkas till den Katolska Katekesen.

Katolska Kyrkan säger Bibeln säger
 1. Rättfärdiggörelsen innebär att själen förvandlas genom att arvsynden avlägsnas och heliggörande nåd tillförs. [1987-1995]
Rättfärdiggörelsen är Guds verk: Gud förklarar syndaren rättfärdig sedan han förlåtit honom hans synder och gett honom Sin egen rättfärdighet. (Rom. 3:21-4:8)
 1. Rättfärdiggörelsen börjar i dopet [1262-1274]
Rättfärdiggörelsen är av tron allena (Rom. 3:28).
 1. Vuxna måste förbereda sig för rättfärdiggörelsen genom tro och goda gärningar [1247-1249]
Gud rättfärdiggör ogudaktiga syndare som tror (Rom. 4:5). Goda gärningar följer på frälsningen, men är ingen förutsättning för den (Ef. 2.8-10).
 1. De rättfärdiggjorda är i sig själva sköna och heliga i Guds ögon [1992, 1999-2000, 2024]
I Kristus är de rättfärdiggjorda heliga och fläckfria i Guds ögon (Ef. 1:1-14).
 1. Rättfärdiggörelsen främjas av sakrament och goda gärningar [1212, 1392, 2010]
Rättfärdiggörelsen innebär att Gud överför sin fullkomliga rättfärdighet på syndare (2 Kor. 5:21). I Kristus har den troende ”nått sin fullhet” (Kol. 2:10, B2000).
 1. Den som begår en dödssynd förlorar sin rättfärdighet [1033, 1855, 1874]
Rättfärdiggörelsen kan inte förloras. Den som Gud har förklarat rättfärdiga blir frälst från vredesdomen (Rom. 5:-8-9)
 1. Den som begått en dödssynd kan bli rättfärdiggjord igen genom botens sakrament [980, 1446]
Det finns ingen andra rättfärdiggörelse. Dem som Gud rättfärdiggör kommer Han också att förhärliga (Rom. 8:30).
 1. Frälsningen från syndens eviga konsekvenser är en livslång process [161-162, 1254-1255]
Frälsningen från syndens eviga konsekvenser är ett Guds verk, som sker på ett ögonblick samtidigt som rättfärdiggörelsen, och sedan består (Rom. 5:9).
 1. Frälsningen uppnår man genom att samverka med nåden i tro, göra goda gärningar och ta emot sakramenten [183, 1129, 1815, 2002]
Frälsningen får man av nåd genom tro, oberoende av gärningar (Ef. 2:8-9). Goda gärningar följer på frälsningen, men är ingen förutsättning för den (Ef. 2:10).
 1. Tron är att tro på Gud och Kyrkans lärosatser [181-182, 1814]
Den frälsande tron är att överlåta sig själv till Kristus som Herre och Frälsare (Rom. 10:8-17).
 1. Heliggörande nåd är en själslig egenskap, en övernaturlig disposition som fullkomnar själen [1999-2000].
Nåd är att Gud är för oss fast vi inte förtjänar det (Ef. 1:7-8).
 1. Sakramenten är nödvändiga som kanaler för en kontinuerlig tillförsel av nåd. De verkar om de sakramentala riterna utförs på rätt sätt [1127-1129]
Gud Fader ger ständigt nåd till sina barn (Rom. 5:1-2).
 1. Nåd förtjänas genom goda gärningar [2010, 2027].
Nåd är en fri gåva (Rom. 11:6).
 1. Mindre synder leder inte till något evigt straff [1855, 1863]
Alla synder bestraffas med evig död (Rom. 6:23).
 1. Svåra synder måste bekännas för en präst [1456-1457].
Synder ska bekännas direkt för Gud (Esra 10:11).
 1. Prästen har ”makt” att förlåta synder [1442, 1461]
Ingen kan förlåta synd utom Gud (Mark. 2:7).
 1. När en synd blivit förlåten, kvarstår ändå det timliga straffet [1472-1473].
När Gud förlåter synd, förlåter han allt utan förbehåll (Kol. 2:13, Jes. 43:25).
 1. Syndens timliga straff sonas med botgöring [1434, 1459-1560].
Jesus tog på sig hela straffet för all synd (1 Joh. 2:1-2).
 1. Avlater förvärvade av Kyrkan genom fromma handlingar befriar syndare från timliga straff [1471-1473].
Jesus löser dem som tror från synd genom sitt blod (Upp. 1:5).
 1. Skärselden behövs för att sona synder och rena själen [1030-1031].
Skärselden finns inte. På korset renade Jesus från all synd (Hebr. 1:3).
 1. Arma själar som lider i skärselden kan bli hjälpta av de troendes böner och goda gärningar, och genom att Mässan offras för dem [1032, 1371, 1479].
De som insomnat i Kristus behöver inte någon hjälp. När den troende inte längre lever i kroppen är han hemma hos Herren (2 Kor. 5:8).
 1. Ingen kan veta om han får evigt liv [1036, 2005].
Den troende vet från Guds Ord att han har evigt liv (1 Joh. 5:13).
 1. Evigt liv är en belöning för förtjänster [1821, 2010].
Det eviga livet är Guds fria gåva (Rom. 6:23).
 1. Katolska Kyrkan behövs för frälsningen [846].
”Hos ingen annan finns frälsningen [än hos Jesus]. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta” (Apg. 4:12).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s