Jämförelse Katekesen och Bibeln ang. Maria

Jämförelsen är hämtat från boken Evangeliet enligt Rom av James G. MacCarthy s.209-210. 
Siffrorna inom klamrar [] länkas till den Katolska Katekesen.
Katolska Kyrkan säger Bibeln säger
  1. Maria bevarades från sin tillblivelse fri från varje fläck av arvsynden (dogmen om den Obefläckade Avlelsen) [490-492].
Maria föddes i synd som en Adams efterkommande (Ps. 51:5, Rom. 5:12).
  1. Maria, den ”Allheliga”, levde ett syndfritt liv [411, 493].
Maria var en syndare, bara Gud är helig (Luk. 18:19, Rom. 3:23, Upp. 15:4).
  1. Maria var jungfru (oskuld) före, under och efter Kristi födelse [496-511].
Maria var jungfru fram till Kristi födelse (Matt. 1:25). senare fick hon fler barn (Matt. 13:55-56, Ps. 69:8).
  1. Maria var Guds moder [963, 971, 2677].
Maria var Jesu jordiska mor (Joh. 2:1).
  1. Maria är Kyrkans Moder [963, 975].
Maria tillhör Kyrkan (Apg. 1:14, 1 Kor. 12:13, 27).
  1. Maria är Medåterlösare, eftersom hon led tillsammans med Kristus [618, 964, 968, 970].
Enbart Kristus är Frälsaren, eftersom bara Han led och dog för synden (1 Petr. 18:19).
  1. När hennes liv skulle ändas upptogs Maria med kropp och själ till himlen (dogmen om Maria himmelsfärd) [966, 974].
När Maria dog, blev hon åter till jord (1 Mos. 3:19).
  1. Maria är Medlerskan åt vilken vi kan anförtro alla våra bekymmer och böner [968-970, 2677].
Kristus Jesus är den ende medlaren som vi vänder oss till med bekymmer och böner (1 Tim. 2:5, Joh. 14:13-14, 1 Petr. 5:7).
  1. Vi bör anförtro oss till Maria, och ”överlämna vår dödsstund” åt henne [2677].
Vi bör anförtro oss åt Herren Jesus och överlämna oss åt Honom i vår dödsstund (Rom. 10:13, Apg. 4.12).
  1. Gud har upphöjt Maria i den himmelska saligheten till Drottning över himmel och jord [966]. Hon ska hedras med särskild vördnad [971, 2675].
Herrens namn ska prisas, för bara Han är upphöjd över himmel och jord (Ps. 148:13). Gud bjuder: ”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig” (2 Mos. 20:3).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s