Kalvinist nummer 1 svarar på mina frågor

Okej, ett försök…
\”Om det som undervisas inte stämmer med Bibelns lära, då är läran fel. Håller du med?\”
Ja. Reformerta bekännelser bejakar Skriften allena som rättesnöre och högsta auktoritet. Se Westminsterbekännelsen, kapitel 1: http://www.immanuelskyrkan.info/…/westminsterbekannelsen/

\”En fel bild av korset, synden, människan och Gud ger en fel teologi. Och en fel teologi ger fel moral, och fel moral leder i fördärvet. Håller du med mig här?\”

Osäker på slutledningen. Fel bild av korset, synden, människan och Gud är fel teologi. Fel moral är synd och ja, synd leder till fördärvet. Men rätt moral leder inte till frälsning heller – vi kan inte bli frälsta genom goda eller moraliska gärningar utan endast genom omvändelse, sann ånger och förtröstan på Jesus. Ingen lyckas dock uppnå perfekt moralisk helgelse i detta liv och det är inte helgelsen som är grunden till vår frälsning.

\”Här kommer kalvinismens lära om den fria viljan in. Och jag upprepar: Den här extrema synen på den fria viljan är roten till alla andra felaktiga läror inom kalvinismen.

Om Gud skapade oss som förprogrammerade robotar…\”

Nu ska du inte förstå min invändning som aggresiv här, men det är ett halmgubbsargument. Kalvinismens lära om den fria viljan innebär inte att Gud skapade oss som förprogrammerade robotar. Saxar från Westminsterbekännelsen (obs bibelverser):
\”Kapitel 9. Om fri vilja
1. Gud försedde människans vilja med den naturliga frihet som är vare sig tvingad eller av någon obetingad naturnödvändighet bestämd till gott eller ont.a
a Matt. 17:12; Jak. 1:14; 5 Mos. 30:19.
2. Människan hade i sitt oskyldiga tillstånd frihet och kraft att vilja och göra det som var gott och välbehagligt för Gud,a men var likväl föränderlig så att hon kunde falla från det.b
a Pred. 7:29; 1 Mos. 1:26. b 1 Mos. 2: 16, 17; 1 Mos. 3:6.
3. Med sitt fall till ett syndigt tillstånd förlorade människan helt all viljeförmåga till något andligt gott rörande frälsningen.a Således är en naturlig människa alltigenom avog det godab och död i synden,c oförmögen att med sin egen styrka omvända sig själv eller förbereda sig själv därtill.d
a Rom. 5:6; Rom. 8:7; Joh. 15:5. b Rom. 3:10, 12. c Ef. 2:1, 5; Kol. 2:13. d Joh. 6:44, 65; Ef. 2:2-5; 1 Kor. 2:14; Tit. 3:3-5.
4. När Gud omvänder en syndare och för henne in i det nådiga tillståndet, frigör han henne från hennes naturliga slaveri under syndena och med sin nåd allena förmår han henne att fritt vilja och göra det som är andligt gott.b Ändock, med anledning av hennes återstående fördärv, vill hon inte fullkomligt, ej heller endast, det som är gott, utan också det som är ont.c
a Kol. 1:13; Joh. 8:34, 36; b Fil. 2:13; Rom. 6:18, 22. c Gal. 5:17; Rom. 7:15, 18, 19, 21, 23.
5. Människans vilja görs fullkomligt och oföränderligt fri till det goda allena i det förhärligade tillståndet.a
a Ef. 4:13; Heb. 12:23; 1 Joh. 3:2; Jud. vers 24.\”
SLUTCITAT
Jag skulle vilja ställa en motfråga: Var i BIbeln finner du läran om \”fri vilja\”? Var står det skrivet? Varför valde Luther, Calvin och reformatorerna som gick tillbaka till Skriften Allena, att bestrida läran om den fria viljan? Det är ju inte en strikt \”kalvinistisk\” uppfattning utan lutheraner tror inte heller på den fria viljan. Däremot gör katolska kyrkan det. Se Erasmus vs. Luther.

\”Annars är det inte sann kärlek.\”

Att det inte kan finnas sann kärlek om det inte finns fri vilja är ett rent filosofiskt resonemang – men uttalar sig Bibeln någonsin med sådana resonemang? Om vi ska ha en lära om fri vilja så måste den ha sin grund i Bibeln. Det räcker inte med filosofiska slutledningar.

\”Men genom att påstå att Gud förprogrammerat oss att bli Hans, mot vår egen vilja\”

Igen, kalvinister påstår inte detta.

\”Blir Gud mindre suverän om vi får möjligheten att välja själv? Blir Gud mindre suverän om vi säger att Han är Allvetande, har förutsett allting, och är briljant i sin strategi?\”

Nej, inte nödvändigtvis, men frågan är ändå vad Bibeln säger, inte vad vi kan tänka oss åt det ena eller andra hållet. Resonemanget om att Gud \”såg in i framtiden och utvalde dem som valde Honom\” stämmer inte med t ex Rom 9:12 som visar att Guds beslut var helt Hans och inte beroende på människan, eller någonting gott Han såg i människan – utan det var helt och hållet Guds välbehag. \”Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar.\”

\”Det beror alltså inte på människans vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. 17 Skriften säger ju till farao: Just därför lät jag dig uppstå, för att visa min makt på dig och för att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden.[g] 18 Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och förhärdar vem han vill.\”

Den här texten utesluter att Gud utvalde baserat på någonting Han såg in i framtiden att människan skulle göra. Det var ingenting bättre vi gjorde än de andra som gjorde att Gud utvalde oss, det var helt och hållet Hans nåd, till Hans ära.

Ef 1:11 \”I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut\”

Gud utför allt efter Sin viljas beslut. Inte vår vilja, Satans vilja, eller någon människas vilja som Han förutsåg i framtiden. Han förutbestämde efter Sin egen viljas beslut.
Westminster/1689 års baptistbekännelse kap 3:2
\”2. Även om Gud visserligen vet vilka händelser som skulle kunna ske under alla tänkbara omständigheter,5 beslutade Han ingenting bara för att Han förutsåg det i framtiden, eller för att det var det som skulle ske under sådana omständigheter.6
5Apg 15:18; 6Rom 9:11,13,16,18\”
SLUTCITAT

\”Måste vi säga att Han är orsaken till att djävulen finns\”

Nej, och som sagt, det är inte heller så kalvinister tror. Igen, Baptistbekännelsen från 1689 kap 3
KAPITEL 3 – OM GUDS SKICKELSE
1. Gud har beslutat, i Sig själv, från all evighet, genom Sin egen viljas högst visa och heliga rådslut, fritt och oföränderligt, alla saker som än sker;1 fast på ett sådant sätt att Gud genom detta varken är syndens upphov eller har delaktighet i någonting av den;2 inte heller görs det något våld på den skapade varelsens vilja, och dessutom tas inte heller friheten eller ovissheten i andrahandsorsaker bort, utan snarare bekräftas de;3 och i detta visas Hans visdom i att leda allting, och makt och trofasthet i att genomföra Sitt beslut.4
1Jes 46:10; Ef 1:11; Hebr 6:17; Rom 9:15,18; 2Jak 1:13; 1 Joh 1:5; 3Apg 4:27,28; Joh 19:11; 44 Mos 23:19; Ef 1:3-5
SLUTCITAT
Ang. Luk 12:42-48
Jesus förklarar alltid själv varje liknelse, vi behöver inte tolka dem själva. Hans förklaring, principen Han vill illustrera med liknelsen kommer i vers 48 b: \”Av den som fått mycket ska det krävas mycket, och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer.\” Det är vad liknelsen betyder.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s