Kalvinist 2 argumenterar mot 1 Korinterbrevet 2:14!

Mitt blogginlägg 1 Korinterbrevet 2:14 och den oandliga människan – Ett av kalvinismens \’starkaste\’ argument! Men vad säger Paulus egentligen? lades ut i en grupp och Kalvinist 2 gav omedelbart en respons.

Kalvinist 2, Du skriver:

Så en köttslig människa kan omvända sig själv och förlita sig på Herren och Hans löften (något som behagar Gud och som föreskrivs i lagen), trots att Guds Ord säger att köttsliga människor ej kan behaga Gud och underordna sig Guds lag?

Jag förstår att du inte läste inlägget innan du uttalade dig så säkert. Vet du vad en köttslig människa är? 1 Kor. 3:1-3! Har du hört talas om köttets sinne? Rom. 8:6-7! Eller synden som bor i köttet? Rom. 7:18! Att Jesus kom för att fördöma synden i köttet? Rom. 8:3!

Du citerar bibelställen utan att ens fundera över vad som sägs. Sätt dina citat i samband med mina, så får du fram vad Paulus skriver om.

Det börjar i kapitel 7:15-25och går ända igenom Rom. 8.

För JAG KAN INTE FATTA ATT JAG HANDLAR SOM JAG GÖR, för DET JAG VILL, det GÖR JAG INTE, men det jag hatar, DET gör jag. Men OMjag gör det jag inte vill, samtycker jag till att lagen är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan SYNDEN SOM BOR I MIG. För jag vet att i mig, DET VILL SÄGA I MITT KÖTT, bor inte något gott. VILJANfinns hos mig, men att GÖRA DET GODAförmår jag inte. För det goda som jag vill, GÖR JAG INTE, men det onda som jag inte vill, DET gör jag. Men om jag nu gör det jag inte vill, så är det inte längre jag som gör det, utan SYNDEN SOM BOR I MIG. Jag finner alltså den lagen hos mig, som VILLgöra det goda, att det onda finnshos mig. För jag gläder mig över Guds lag TILL DEN INRE MÄNNISKAN. Men jag ser i mina lemmar en ANNAN LAG, som LIGGER I STRIDmot den lag som är I MITT SINNEoch gör mig till fånge under syndens lag som är i MINA LEMMAR. Jag arma människa! VEMska befria mig från denna dödens kropp? Jag tackar Gud genom JESUS KRISTUS, VÅR HERRE! SÅ TJÄNAR JAG NU SJÄLV MED MITT SINNE GUDS LAG, MEN MED KÖTTET TJÄNAR JAG SYNDENS LAG.

Rom 8:1-8 Därför finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, som INTE VANDRAR EFTER KÖTTET, UTAN EFTER ANDEN. För livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. För det som var omöjligt för lagen, därför att den var svag genom köttet, det gjorde Gud, då han sände sin Son i syndigt kötts liknelseoch för syndens skull, fördömde synden i köttet, för att lagens rättfärdiga krav skulle uppfyllas i oss som inte lever efter köttet, utan efter Anden. För de som är köttsliga tänker på det som hör till köttet, men de som är andliga tänker på det som hör till Anden. För köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. För KÖTTETS SINNEär fiendskap mot Gud, för det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Och de som är köttsliga kan inte behaga Gud.

Vad är det Paulus talar om här? I kapitel 7:15-25 talar han om sig själv och sina svårigheter i köttet. Han skriver om köttets sinne och Andens sinne, om Guds lag som är skriven i hans sinne och om en annan lag som är skriven i hans kött. Han säger: ”Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. För det goda som jag vill, gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.

Detta är den kristnes strid ända fram till den dagen adoptionen sker, vår kropps förlossning, som Rom. 8:23beskriver: ”Och inte bara den, utan också vi själva, som har Andens förstlingsfrukt, suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning.

Paulus skriver ocksåatt OM VI; du och jag, lever efter köttet, behagar vi inte Gud, och det misstar du att vara den opånyttfödde. Men det är en fullständigt fel slutsats. Rom. 8:13 talar till församlingen i Rom! ”För om NI lever efter köttet ska ni dö. Men om NI dödar kroppens gärningar genom Anden, så ska NI leva.” och han fortsätter ”För ALLA DE SOM LEDS AV GUDS ANDE ÄR GUDS SÖNER.”

Ni kalvinister påstår alltsåatt tro är gärningslära, och menarsamtidigt att Paulus talar om den opånyttfödde människan när han säger att den som lever efter köttet inte behagar Gud, betänk då vad Hebr. 11:6 säger: ”Men UTAN TRO ÄR DET OMÖJLIGT ATT BEHAGA GUD, för den som vill komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem som ihärdigt söker honom.

Härav kan vi förstå att den som lever efter sitt kött inte lever i tro, och DÄRFÖRbehagar denne inte Gud.

Kalvinist 2, Du skriver

Och en människa som inte är född på nytt kan både se och söka Guds rike, trots att Herren Jesus själv säger att så inte är fallet?

Och citerar Joh. 3:3!

Joh. 3:3 Jesus svarade och sa till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född på nytt, kan hon inte se Guds rike.

Hur har ni kalvinister fått Joh. 3:3 som bevis för pre-faith? Jesus talar i den här versen om att ”se Guds rike”, inte om själva pånyttfödelsen i sig. Pånyttfödelsen är ett krav för att komma in i Guds rike. Förtydligande: Jesus säger ATT man måste bli född på nytt FÖR att KUNNA komma in i Guds rike. Joh. 3:3 kan inte användas som bevis för att man måste bli frälst för att tro, eller FÅ pre-faith för att bli frälst. Vi blir frälsta GENOM tro, av nåd! Därför att vi tror får vi nåd!

Paulus skriver om just det att se Guds rike i 

1 Kor. 6:9Vet ni inte att de orättfärdiga inte ska ÄRVA GUDS RIKE? Låt inte bedra er. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller utsugare ska ÄRVA GUDS RIKE.” 

och 

Gal 5:19-21: \”Men köttets gärningar är uppenbara. De är hor, otukt, orenhet, lösaktighet, avguderi, trolldom, hat, gräl, avund, vredesutbrott, stridslystnad, splittringar, villoläror, missunnsamhet, mord, fylleri, frosseri och annat sådant. Om sådant säger jag er i förväg, som jag också tidigare har sagt, att de som gör sådant ska inte ÄRVA GUDS RIKE.\” 

och 

Ef 5:5: \”För ni vet detta, att ingen otuktig eller oren eller girig, som är en avgudadyrkare, HAR NÅGON ARVEDEL I KRISTI OCH GUDS RIKE.\” 

I verserna ovan ser vi vem som inte kommer in i Guds rike. Självklart är det ingen som kan se Guds rike utan att bli född på nytt, men det har inget att göra med att pånyttfödelsen måste ske INNAN tron.

Nikodemus var inte pånyttfödd, men han var en troende rådsherre som visste att Jesus var Messias. Jesus börjar efter detta förklara för honom men Nikodemus förstod inte det då, och Jesus kommer sedan in på talet om korset som är en dårskap för greken och en stötesten för juden. (1 Kor. 1:18, 23) Talet om korset är evangeliet, evangeliet är talet om korset, (läs 1 Kor. 15:1-5) och evangeliet är Guds kraft till frälsningför var och en som tror. (Rom. 1:18) Inte Guds kraft till troför var och en som är frälst.

Jesus predikade evangeliet för Nikodemus långt innan korsfästelsen var ett faktum, för evangeliet är Guds kraft till frälsning! Det är genom evangeliet vi KAN tro! Det är evangeliet som SKAPAR tro!

Kalvinist 2, Du skriver

Och trots att efeserbrevet säger att hela frälsningen är en Guds gåva (inklusive tron), så säger du att tron inte alls är en gåva från Gud, utan något vi själva mustrar upp ur vårt syndiga kött?

Och citerar Ef. 2:8-9! 

Ef. 2:8-9 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, och det inte av er själva, Guds gåva är det, inte av gärningar, för att ingen ska berömma sig.

Här har vi en typiskt kalvinistisk proof-text. Ser du inte att Ef. 2:8-9 säger att vi blir frälsta genom tron AV NÅDEN? Det är inte av gärningar, och tro är INTE en gärning, utan kommer av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord (Rom. 10:17). Allt är av Gud, för att ingen ska berömma sig.

Därför är hela din kalvinistiska utgångspunkt fel.
  • Det köttsliga sinnet är vad Paulus talar om i Rom. 8:6-8
  • Att söka Guds rike är inte det samma som att SE Guds rike. Att se Guds rike är att ärva Guds rike, vilket INGEN kan utan att först omvända sig från synden.
  • Nåden är en gåva som kommer genom tron! Inte tvärtom.
Abraham var inte pånyttfödd, men han trodde och blev rättfärdig.

Mose var inte pånyttfödd men han trodde och blev rättfärdig.

David, Samuel, Jesaja, Jeremia, alla kungar och profeter levde innan det nya förbundet, men tjänade ändå Gud. De behagade Gud. Det kan du läsa om i Hebreerbrevet 11. Kan du visa mig kapitel och vers som beskriver deras pånyttfödelse? För det var för dem som med oss, de trodde Gud och det räknades dem till rättfärdighet. De fick också tillträde till nåden genom tron, precis som vi. Abraham såg Kristi dag och jublade (Joh. 8:56). Job visste att hans Frälsare skulle resa upp honom en dag (Job. 19:27). Alla troende i GT hade samma hopp som oss. Skillnaden var att de såg fram till den dagen och vi ser tillbaka på den dagen. Korset är mittpunkten för oss såväl som dem. 

Läs mina inlägg:

Och slutligen vill jag säga: 

Om den opånyttfödde människan inte KAN söka Gud eller omvända sig, varför säger Bibeln så här:

Matt. 3:2 och sa: Omvänd er för himmelriket är nära.

Matt. 4:17 Från den tiden började Jesus predika och säga: Omvänd er, för himmelriket har kommit nära.

Mark. 1:15 och sa: Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium.

Apg. 2:38 Då sa Petrus till dem: Omvänd er och låt var och en av er döpa sig i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse och ni ska få den Helige Andes gåva.

När det gäller kalvinismen är determinismen en slöja som hindrar Kalvinisten från att förstå enkelheten i evangeliet. (2 Kor. 3:12-18). Och egentligen står striden kring Bibelns auktoritet. Guds ords auktoritet är underordnat Kalvinismens filosofi. Eisegetik står över exegetik. Proof-texting är viktigare än Guds budskap till oss. 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s