Uppenbarelsen om Jesus Kristus, Världens Ljus

Ef 5:13-14 Men allt detta blir uppenbarat när det avslöjas av ljuset, för allt det som blivit uppenbarat är ljus. Därför säger han: Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så ska Kristus ge dig ljus.

Guds ords uppenbarelse genom Bibeln sker gradvist. Gud uppenbarar att Han skapade allt. Han visar hur syndafallet gick till, hur döden kom in i världen genom synden, hur människan växte i ondska och hur Han ångrade att Han skapade världen för att sen utrota allt levande på jordens yta. Noa fann nåd hos Herren och genom Noa återbefolkades världen.

Vi ser sedan hur Gud uppenbara sig för Abram, hur Gud utväljer honom, och sedan Israel. Gud uppenbarade sig för Mose och gav lagen till folket. Sedan uppstår profeterna där Samuel anses vara den första. Gud gjorde Israel stor under kung David och uppenbarade sig själv för honom.
Vi ser alltså hur Gud gradvist uppenbarar sig för människorna för att slutligen uppenbara sig själv genom inkarnationen.
Vi kan se uppenbarelsen som en ficklampa, med ett litet ljus som blir större och bredare, för att slutligen Ljuset själv, Kristus Jesus kom och stod där mitt ibland oss, Guds fullhet lekamligen, Guds fullständiga uppenbarelse.
Efter Jesu uppståndelse sprids evangeliet till hela den då kända världen och förändrar den, för att sedan möta enormt motstånd, förföljelse och villoläror genom olika gnostiska inriktningar som försökte och lyckades ändra evangeliet. 
Bakslag kom
Augustinus och Konstantin lyckades ställa lampan under skäppan och hindra ljuset från att lysa för andra människor. Den Katolska Kyrkan uppstod som hindrade evangeliet från att spridas fritt genom förföljelse av de troende och den förbjöd vanligt folk från att äga eller läsa en Bibel. Bibeln fanns bara på Latin, och prästerna var de enda som fick läsa ur den. Världen var ännu en gång i fullständigt mörker – den mörka medetiden. Ljuset var nästan utsläckt. 

Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Joh. 1:5

Men Gud såg en man, Luther, som Han kunde använda för att föra in en spricka i det totalitära katolska systemet. Luther fick uppenbarelsen om de fem solas.
Guds ljus kom nu åter fram
Precis som i begynnelsen fanns mörkret över världen och ljuset kom ännu en gång in, dock som en smal strimma, som senare växte i klarhet genom vidare uppenbarelse ur Skrifterna. För varje ny uppenbarelse växte det fram nya rörelser som förde ljuset och uppenbarelsen vidare fram till vår tid, eftersom som de gamla rörelserna fastnade i sina inarbetade system.
Många stora gärningar gjordes av dessa gudsmän och var och en fick det nödvändiga ljus i Skrifterna som behövdes för att föra fram tron på Kristus i den här världen. Men ju mer ljus man fick, ju mer förstod man också vad som var fel i det gamla.
Under de fem hundra år som gått sedan reformationen har stora gudsmän rests upp för att föra fram församlingen till full frihet. Vi håller dessa högt som gått före oss och tackar Gud för dessa som vågat stå upp emot lögnens höga bålverk som har rest sig upp emot kunskapen om Gud. Vi kommer få se många av dessa stora gudsmänniskor den dagen vi själva träder fram inför Herren.
Ödmjukhet
Samtidigt måste vi vara ödmjuka och erkänna att inte allt vad fordom har undervisats och förts fram stämmer med Skrifterna. Allt var inte rätt! Och vi har ett ansvar som de sista generationerna innan Kristi återkomst, föra fram den sanning Guds Ande har visat oss. Vi får inte heller backa för motstånd och förföljelse, utan vi behöver pressa oss fram genom hat och lögn och förtal och missförstånd och förföljelse, för att Guds Ords fullhet och auktoritet ska komma ut till resten av världen. Det är Guds ord vi försvarar, efter den uppenbarelse Gud gett oss. Vi har fått Ordet att förvalta och måste ta det på fullaste allvar, för av den som har fått mycket ska det också utkrävas mycket.

Men ni, älskade, uppbygg er själva genom er allraheligaste tro, under bön i den Helige Ande. Se till att ni blir bevarade i Guds kärlek, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi barmhärtighet till evigt liv. Och gör denna åtskillnad, att ni förbarmar er över somliga, och andra ska ni med fruktan rädda och rycka dem ur elden, och till och med hata denna livklädnad som är nersmutsad av köttet. Jud. 1:20-23

På samma sätt som vi tackar Gud för dessa gudsmänniskors styrka att stå upp för det ljus Gud gett dem, behöver vi också inse att vi inte längre kan föra fram föråldrade läror, som t.ex. kalvinismen och lutheranismen. Luther och Kalvin hade inte ljus över hela Skriften. Vi måste vara ödmjuka nog att inse att mycket av det de lärde ut var fel, för att vi sedan ska kunna nå ut med det Guds ord Herren har visat oss. Och det med kraft!
Inget nytt under solen!
Jag talar inte om NYA UPPENBARELSER UTÖVER SKRIFTEN, utan om ett större ljus, en större insikt, som har kommit kring det REDAN skrivna Ordet. Det är därför viktigt att veta att vi inte går utanför Skrifterna men att vi håller oss innanför de gränser Gud har gett oss i sitt ord. Paulus säger att allt som uppenbaras är ljus (Ef. 5:13). Vi är inte som vissa som förfalskar Guds ord för vinnings skull, eller för att dra över lärjungar till sig själva. Det är Guds ords sanning vi predikar utan att skämmas. Och varför? För att en dag ska vi alla stå inför Herren och ge redovisning för våra liv. 

Rannsaka er själva, om ni är i tron, pröva er själva. Eller känner ni inte er själva, att Jeus Kristus är i er? Om inte, består ni inte provet. 2 Kor. 13:5

Många ska forska i Skrifterna och kunskapen ska bli stor, säger Herren till Daniel i Dan. 12:4, och det är vad jag menar just nu händer. Men av vilken orsak?
Idag är vi vid den punkten att vi snart får se Herren komma i skyn med alla sina heliga för att upprätta sitt rike. Vi är snart vid den punkten där vi blir förföljda för Hans namns skull, för att vi står för Guds ords sanning och inte backar för det felaktiga.
Så varför skriver jag detta? Jag önskar och ber (ja, jag ber om det här) att församlingen ska upprättas i Kristi härlighet och sanning, och att vi ska komma fram till enheten i tron, baserat på Guds ords sanning, för att Han ska bli upphöjd i allt vi säger och gör, och för att vi som älskar Jesus ska kunna stå väl förberett inför den svåra tid vi har framför oss.

Gör allt du kan för att kunna träda fram inför Gud som en som består provet, som en arbetare som inte behöver skämmas, utan rätt delar sanningens ord. 2 Tim. 2:15

Mycket av det vi försvarar har sin grund i mänsklig filosofi och människobud, och har inget evighetsvärde. Vi behöver ompröva vår tro för att se om den verkligen är grundat på Guds ord och inget annat. Jag skriver inte det här för att fördöma någon som befinner sig inom vissa samfund, utan därför att vi som Kristi kropp ska komma in i full välsignelse och en dag få höra: 

Väl gjort du gode och trogne tjänare. Kom in i din Herres glädje.

En reaktion på ”Uppenbarelsen om Jesus Kristus, Världens Ljus

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s