Gregory Reid – Förvirrad av en ängel – Dilemmat av Roma Downeys New Age tro

Av Gregory Reid
Översatt av Ingemo Jonsäll
Skriven av Gregory Reid från Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); Översatt och postat med tillstånd. Hämtat med tillstånd från Ingemo Jonsälls blogg.
Roma Downey kom först in i våra liv och hjärtan som ”Monica” ängeln i träningen i den framgångsrika TV-serien ”Touched by an Angel = Rörd av en Ängel”. Många människor minns Downeys må bra, moraliska New Age färgad show, och hennes änglakaraktär som sade med en irländsk ängels röst ”Gud älskar er!” Åren gick. Plötsligt lyste Roma Downey och hennes man Mark Burnett upp media himlen med sin framgångsrika tv tjänst Bibeln. Kristna – speciellt de med goda minnen av Monica – blev glada över presentationen av Bibeln av det som verkade vara det nyblivna evangeliska teamet Mark Burnett och Roma Downey grundare av medieföretaget ”Lightworkers = Ljusarbetare”. Kyrkan omfamnade dem – inga frågor ställdes. (Observera: Till och med namnet på deras produktionsföretag, Lightworkers borde ha varit en stark indikation. I New Age är en ljusarbetare ”varje varelse som ägnar sig åt att odla en inre närvaro och ökad medvetenhet hos sig själv och andra. Denna varelse kallas en ljusarbetare och är ett evolutionärt steg mot ett tillstånd av ”LightBeing = Ljusvarelse.” ”1Tyvärr har vår längtan efter bekräftelse och betydelse i ”den verkliga världen” och önskan att bli accepterade och ”relevanta” i denna media hungrande tid skapat en kyrka som kommer att acceptera alla som uttalar namnet ”Jesus” som en av oss utan att ställa några frågor om vad de verkligen tror på. Så är fallet med den meteoriska uppgången och massiva omfamningen av Mark Burnett och Roma Downey. Efter Bibel serien kom filmen ”Son of God = Guds Son”. Det blev den mest främjade kristna händelsen jag kan minnas på fyrtio år. Snart befann sig Burnett och Downey på nästan alla kristna TV och radioprogram. De låter som oss. De säger rätt saker. Och på vissa sätt är de mer Kristuslika i sitt uppförande och givande än många bekännande kristna. Men de är inte en del av oss. Roma Downey är faktiskt initierad i New Age. Hon ”fuskar” inte bara i det. Hon har inte bara fått några ogrundade New Age-idéer. Hon är i själva verket en djupt engagerad följeslagare av New Age och dess idéer.
5 skäl till varför jag tror att Roma Downey är initierad i New Age
1. En examen från ett New Age Universitet
2010 tog Roma Downey examen med en magisterexamen i spirituell psykologi från ”Santa Monicas universitet = USM” i Kalifornien. USM är ett New Age-utbildningscenter. Skolans grundare, den avlidna John Roger är en av de senaste trettio årens mest kända New Age lärare. 2 Under en bilolycka när han var ung upplevde han en ande som han identifierade som den ”mystiska resenären” som började tala till honom och senare ”genom” honom. Allt han gjorde och lärde var baserat på den erfarenheten. Han var en ”trans kanaliserare” och hans organisation, MSIA eller ”Movement of Spiritual Inner Awareness = Rörelsen för andlig inre medvetenhet” är välkänd i New Age världen. Detta är något av vad han och hans organisation lär ut:

När en person deltar i MSIA och arbetar med den mystiska resenären, är den personen, om något, ”underkastad” sig själv, till Kristus inom, till Gud inom. Och det är verkligen en glad överlåtelse till kärlek. … Att vara en initiativtagare för Resenären är att ägna dig åt Gud inom dig, att ägna dig åt Anden, att återvända till ditt hem, själen, från vilken du ursprungligen kom innan du inkarnerades på denna jorden. Det betyder att du ska ägna dig åt att arbeta ut det karma som du har samlat medan du är här och att frigöra dig från detta karma genom nåd och dina goda verk, så att du är fri att resa in i Guds hjärta. 3

Om du känner att du inte är Gud värdig, att du är för liten eller inte lika bra som Gud, så ställ dig upp. Stå inför Gud på lika villkor, som en medskapare och som också äger solen, månen och stjärnorna. 4
Detta är läraren – och grunden för utbildningen – som Roma Downey är stolt över att ha lärt sig och fått examen från. Om sin utbildning på USM hävdar Downey:

De färdigheter jag lärde mig på USM är så enkla och effektiva … De har ökat min medvetenhet … Det var en vacker utforskning … USM ligger i framkant när det gäller att förvandla människor. 5

Det finns inte en chans att hon gick igenom detta universitet utan att veta exakt vad det står för. En på Jesus Kristus troende som litar på Hans ord skulle inte satt sin fot på en sådan skola, och om en person blev en återfödd troende efter att ha gått där skulle hon offentligt avstå från sitt deltagande. Tyvärr höll Roma Downey fortfarande på att avsluta sin examen i spirituell psykologi när hon gav sin intervju om Bibelserien. 6
Vilka saker lärde sig Downey i sin utbildning vid Santa Monicas Universitet? Låt oss ta en titt:
 • Själ centrerat samskapande.
 • Upplev ökad andlig medvetenhet genom att känna dig själv som en gudomligt varelse som har en mänsklig upplevelse.
 • Verktyg för andlig evolution.
 • Arbeta med mönstren förknippade med vart och ett av de åtta chakra centran som tjänar till djupt helande fysiskt, mentalt, känslomässigt och inom det medvetslösa, med fokus på att ytterligare väckas till det autentiska jaget. 7
Från deras egen läroplansbeskrivning läser vi:

Andlig Psykologi ger dem möjlighet att omvandla sina vardagliga livsupplevelser till pinnar på den Andliga Evolutionens stege. . . Spirituell psykologi är studien och praktiken av konsten och vetenskapen om mänsklig evolution i medvetandet.

I praktiken betyder det att lära sig att överge – eller släppa taget om allt som stör ens fred. Det betyder också att offra våra illusioner om separation. I grund och botten är detta ”överlämnande” och ”offrande” arbete det som kan och har kallats ”helande” vilket inkluderar helande på fysiska, mentala och emotionella nivåer i tjänst för djupare uppenbarelse om vilka vi verkligen är som kärleksfulla, fridsamma, medkännande och glada varelser. Vi hänvisar till denna medvetenhetsnivå som det autentiska jaget. … Och förutsatt att vi klarar de aktuella utmaningarna kommer dessa samma färdigheter att vara exakt samma som kommer att värderas mycket när vi förvandlas till en mer fredlig högglobaliserad värld. 8
2. Involverad med Kanaliserarnas CD
Roma Downey reciterade en rosenkransbön för en CD med namnet ”Practical Praying = Praktisk Bön” av John Edward. 9 Edward är ett psykiskt medium som är mest känt för sin TV-serie där han pratar med de döda. Downey har varit på hans show och tillät honom att ”kanalisera ” sin ”mamma.” 10
3. Resonerar med berömda New Age Gurus
Roma Downey är en ivrig läsare av New Age material av kända New Age/Ny Andlighets författare som Tony Robbins och Eckhart Tolle båda världar bort från biblisk sanning. Tolle lär t.ex. ut att gudomlighet (dvs Gud) är inom alla människor. Hans andlighet resonerar med sådana som Matthew Fox författare till ”The Coming of the Cosmic Christ = Analkandet av den kosmiska Kristus” en bok som lär ut att Kristus medvetandet finns hos alla människor. I motsats till vad en bibeltroende kristen skulle säga, säger Downey i en kvinnlig tidskriftsartikel:

Mina barn går i skolan cirka 40 minuters bilresa bort. … På vägen tillbaka får jag mina egna markeringar – böcker på band av Eckhart Tolle, Tony Robbins … Min man säger att jag är så självinriktad att jag praktiskt taget leviterar.” 11

4. Har djupa anslutningar med en viktig ny tanke lärare
Roma Downeys erkända mentor är Della Reese, hennes änglaboss Tess på ”Touched by an Angel = rörd av en Ängel”. Förutom att ha medverkat i åtta år tillsammans i TV-serien, är Della Reese Downeys dotters gudmor 12 och deltog också i bröllopet 2007 med Downey och Mark Burnett. 13 Med tanke på att Downey har varit så påverkad av Della Reese, är det viktigt att ta några ögonblick för att undersöka Reeses tro.
Reese är en sedan många år tillbaka välkänd och hyllad sångare och skådespelerska hon är också pastor i ”Understanding Principals for Better Living Church = Förståelsens priciper för en bättre levande kyrka” (UpChurch) i södra Kalifornien. Hennes egen mentor är den avlidna ministern Johnnie Colemon, 14 grundande pastor i megakyrkan ”Christ Unity Center = Kristis enhetscenter” i Chicago och en pionjär inom rörelsen ”ny tanke” en New Age metafysisk undervisning baserad på ”helande meditation och positiv tanke.” 15 på Reese kyrkan webbplats,uttrycker hon sina åsikter om Gud:
 • Gud är överallt, jämnt, lika närvarande! Allestädes närvarande. (Det finns ingen plats eller situation där Gud inte är!)
 • Gud är all kraft i universum! Allmakt. (Gud är allt som finns, det finns inget annat!)
 • Gud är all visdom/intelligens i universum! Allvetande. (I början, Gud!)
 •  Hela mänskligheten är gjord till Guds avbild. Vi är alla andliga varelser som har en mänsklig upplevelse. 16
Medan dessa idéer har strimlor av skriftligt stöd, presenterar Reese faktiskt en New Age-syn på Guds allestädes närvaro och allsmakt. I sin bok 2013 ”Metaphysically Speaking = Metafysiskt talar” säger Reese när hon talar om sig själv (och alla människor):

Allt som Gud är är jag, och allt som Gud har är mitt. Jag är allestädes närvarande, allvetande och allsmäktig. (Jag är jämnt närvarande, vet allt och har all kraft.) Jag är liv, intelligens, kärlek och makt. Jag är templet, där Gud bor. Jag är det som all kärlek kommer från och jag är visdom, kraft, styrka och substans. Jag är absolut helhet och perfektion. 17

Reese tror att människan har alla Guds attribut, vilket gör henne till allestädes närvarande, allvetande och allsmäktig – precis som Gud. På sin webbplats ger hon en lista över några av de människor (och böcker) som hon beundrar och emulerar, och kallar dem ”Stora andliga ledare.” Hennes lista, som jag namnger några få av avslöjar tydligt Reese’s New Age/Ny Tanke samhörighet.
A. New Age-guru Eric Butterworth – upptäck kraften inom dig. Forskaren och författaren Ray Yungen diskuterar Butterworths bok:
I linje med Enhets undervisningen, berättar boken [Upptäck kraften inom dig] om ” människan Gudomlighet” som uppfattas genom mystisk praxis. … Eric Butterworth lär ut att Gud inte är ”uppe.” Han finns i var och en av oss, och det är upp till oss att söka det gudomliga inom oss. 18 (betoning tillagd)
B. Dr. Barbara King – Förändra ditt liv. Pastor King är en gränsöverskridande tro minister för ny tanke vars mentor också är Johnnie Colemon. På Kings webbplats hälsar hon besökare med ordspråket Namaskar (d.v.s. namaste, vilket betyder att guden i mig hälsar guden i dig).
C. Ernest Holmes – ”The Science of Mind = Vetenskapen om sinnet”. Den avlidna Ernest Holmes (1887-1960) var ”grundaren av ”Church of Religious Science = Kyrkan av relisiös vetenskap” och hans bok The Science of Mind betraktas av många i det ockulta som en New Age” Bibel.” 19 Enligt apologisten Dave Hunt lär The Science of Mind ut ”att människan styr sin livsgång … genom mentala processer som fungerar enligt en universell lag … att vi alla skapar våra egna dagliga upplevelser … genom formen och processionen av våra tankar. 20 Författare och föreläsare, Mike Oppenheimer förklarar att Holmes ”trodde som nästan alla ockult involverade gör: ‘Människan kan genom tanken uppfylla sina egna önskemål.’ idén att människan är Gud. 21 Detta är inte ett bibliskt koncept, men det är helt klart ett New Age koncept, grundat i idén att människan är Gud.
På Della Reese webbplats listar hon också Rabbit Morris Lichtenstein ”How to Live = Hur man lever” Charles Roth ”Mind: The Master Power = Sinnet: Mästarkraften” Norman Vincent Peale och Robert H. Schuller.
Reeses basteologi kommer helt klart från New Age ärare. Jesus kan för henne inte betraktas som den enda vägen till Fadern. Snarare är han bara en ”dusch-väg” 22 någon som pekar på vägen (i motsats till att vara vägen). Som Downeys andliga mor och omhuldade mentor är det inte en överdrift att säga att Della Reese har haft ett betydande inflytande på Downeys egen metafysiska New Age övertygelse.
5. Ger hjärtligt stöd för boken som främjar andeguider och panteism
Roma Downey godkände en New Age-bok med titeln ”Loyalty to Your Soul = Lojalitet mot din själ” av Ron och Mary Hulnick (publicerad av New Age förlaget ”Hay House = hö-huset”). Av boken uppgav Downey:

Eftersom jag har en examen från USM har jag förstahands värdet av att delta med Ron och Mary i masterprogrammet i spirituell psykologi. Jag är så tacksam för att ha ”lojalitet till din själ” för att gulligt påminna mig om allt jag har lärt mig. … Lärorna i denna vackra bok har skickat mig på en resa till mitt eget varelse, där jag, insvept i kärlekens säkra vingar, känner det som om jag har kommit hem. 23

Downeys godkännande av Hulnicks bok ligger inbäddat i produktiva New Age´are som Barbara Marx Hubbard, Joan Borysenko och Gay Hendricks ”The Corporate Mystic = Företagsmystiken”. Förresten, Neale Donald Walsch ”Conversations With God = Samtal med Gud”. New Age´aren som sa, ”Hitler skadade inte någon … han förorsakade inte lidande, han avslutade det,” 24 skrev förordet till ”Loyalty to Your Soul = Lojalitet till din själ”. Det är tydligt att Downey läste Hulnicks bok och överensstämmer djupt med den annars skulle hon inte tala om den. För att få en uppfattning om denna ”resa” som Downey är på, lyssna på några citat från Loyalty to Your Soul:

Herre, all skapelsens Gud, vi ber nu att vi ska renas, fyllas, omges och skyddas med det klara ljuset av Andens helighet. Vi ber om närvaro, skydd, vägledning och kärlek till de gudomliga väsendena [andeguider] som arbetar med var och en av oss. 25 (från ”Invokationen” – betoning tillagd)

När människor talar om spiritualitet menar de helt enkelt medvetandet om den heliga verkligheten av den gudomliga essensen inom och utanför hela skapelsen. 26
De som är bekanta med New Ages läror kommer att känna igen sådana uttalanden som att vara kärnan i det ockulta (att människan är gudomlig) och att det finns andeguider som hjälper oss genom livet. Loyalty to Your Soul är en modern version av ”A Course in Miracle = En kurs i miraklr” (New Age “Bibeln”).
Ett behov att varna
Medan jag inte känner någon fiendskap mot Mark Burnett eller Roma Downey och verkligen älskar och bryr mig om dem, har jag stor oro för deras andliga tillstånd. Jag är rädd att sannolikheten för att de ska hitta den sanna Jesus Kristus i hög grad hindras av de evangeliska ledarna och pastorerna som har omringat dem, beundrat dem, till och med följt efter dem – utan att urskilja om de tillhör den bibliska kristna tron. Frågor som kan avslöja deras verkliga övertygelser ställs inte. Om dessa ledare verkligen bryr sig om Burnett och Downey skulle de söka sanningen om deras övertygelser och varna dem om farorna i New Age tanken. Sådan uppriktighet kan potentiellt hjälpa Burnett och Downey att hitta ett förhållande med honom som inte är baserat på de falska förutsättningarna för New Age utan snarare ”på omvändelsen till Gud och tro på vår Herre Jesus Kristus” (Apg 20:21).

och vittnat för både judar och greker om omvändelsen till Gud och tron på vår Herre Jesus.

När filmkanal serien ”History Channel = Historia kanalen” först släpptes hade jag djupa oro eftersom jag visste var Roma Downey stod andligt. När ”Son of God = Guds Son” skulle släppas såg jag den överväldigande acceptansen och omfamningen av Downey och hennes man.
När en stor kristen bokhandlare började lagra ”The Story of God and All of Us = Berättelsen om Gud och alla oss” en bok baserad på filmen Bibeln med Downey och Burnett som författare kände jag att jag behövde informera bokhandlarens representanter om min oro. Jag fick ett kort e-postsvar där företrädaren sa, ”ja, vi är medvetna om vissa frågor” men de beslutade att släppa det ”för allas bästa” trots problemen. Det som han slutade med knockade mig fullständigt:

Jag lyssnade på Roma Downey berätta om sitt engagemang i att göra miniserier och imponerades av hennes kraftfulla kristna vittnesbörd.

Det var som om inget jag hade uppmärksammat honom på kunde få honom att tro att Roma Downey var något annat än en kraftfullt kristen ”med ett vittnesbörd.”
Det blev klart för mig att människor inte ville ta hänsyn till dessa problem. Med allt detta i åtanke är det inte av stor vikt, med tanke på Downeys stora inflytande över kristna, att ställa några mycket avgörande frågor. Roma Downey säger i intervjuer att hon älskar Jesus, och det har varit grunden för den breda acceptansen från kristna ledare och pastorer av henne och hennes filmer.
Här är den enkla sanningen: Antingen vet Mark Burnett och Roma Downey exakt vad de gör och är medvetna om sin roll för att åstadkomma synkronicitet mellan kristendomen och alla troar, eller så vet de inte skillnaden mellan vad de tror och vad Bibeln lär ut . Om det är det första är de kristna i verklig fara för att låta dem komma ännu djupare in i sina inflytande kretsar. Om de inte gör det är de kristna som accepterar dem verkligen fattiga förvaltare av Guds saker och Guds hus. Vad mer är om de i påverkande positioner vet att Roma Downey representerar ett annat trossystem som är främmande för den tro som vi håller kär och väljer att ignorera detta för att göra det goda att sprida goda nyheter borde de vara i stor rädsla. För det är deras ansvar att ta hand om hjorden:

Jag vet att när jag lämnat er ska rovlystna vargar tränga in bland er, och de kommer inte att skona hjorden. Apg 20:29

Förra året på ”National Religious Broadcasters Convention = nationella sammanslutningen för religiösa utsändningar” 2014 hade jag en unik möjlighet att personligen lämna Roma Downey en kopia av min vän Warren B. Smiths vittnesbok ”The Light That Was Dark = Ljuset som var mörkt”. 27 Jag vet inte om hon har läst den, men Jag tror att Gud i hans barmhärtighet når ut och försöker rädda henne och Mark Burnett. Jag har skrivit detta häfte med förståelsen att det här är människor som Jesus dog för att lösa ut och han älskar dem. Skriften säger:

Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. 2 Pet 3:9

Frågor till Roma Downey
Jag har satt upp en uppsättning frågor som måste ställas och besvaras av Mark Burnett och Roma Downey:
 • Tror du att Jesus är den enda vägen till Gud?
 • Har alla människor ”Kristusanden?”
 • Är varje människa gudomlig eller innehåller ett gudomlig väsen?
 • Tror du att Bibeln är Guds ofelbara ord och sanningens sista myndighet?
 • Du vet att Bibeln förbjuder svartkonst är du ledsen att du arbetade med John Edward?
 • Är det du lärde dig från John-Rogers University förenligt med din kristna tro?
 • Ser du nu felet i att stödja New Age-böcker som främjar andeguider och människans gudomlighet, två begrepp som tydligt avvisas i Bibeln?
Det här är rimliga och avgörande frågor, och det är kristna pastorer och ledares ansvar att ställa dem snarare än att fortsätta att främja människor som av allt att döma följer en annan Jesus och ett annat evangelium än det som skrifterna vittnar om.
I januari 2015 uppmanades Roma Downey att vara värd för en av de största samtida kristna musikevenemang på årtionden. Över trettio kända veteranmusiker delade plattformen med Downey. Några av de som uppträdde inkluderade Michael W. Smith, Newsboys, Don Moen, Mark Schultz, Sandi Patti, Travis Cottrell (Beth Moores gudstjänstledare), Chuck Girard och Love Song, Steven Curtis Chapman, Steve Green, Dallas Holm, The Imperials och Nicole Mullen. En rapport från Lighthouse Trails uttryckte oro över konsekvenserna av denna händelse:

Det är ett sorgligt tillstånd när en konsert, som faktureras som ”den största natten i historien med samtida kristen musik” använder en New Age kändis och katolsk påverkan för att hjälpa till att öppna och stänga evenemanget vilket i grund och botten gör ett uttalande till tittare såväl som till kyrkan i stort att kristendomen är förenlig med alla övertygelser. 28

Innebörden
Om vi är villiga att ignorera eller acceptera de tydliga bibliska konflikterna som Downey har presenterat för oss för att göra det bättre, hur mycket mer kommer vi att vara villiga att förbise nästa gång? Den evangeliska / protestantiska kyrkan är redan på stadig glid nerför för upplösning och förkastande av den bibliska lärans väsentligheter i tron genom den ”nya kristendomen” som har dykt upp i otaliga kyrkor, ministerier och kristna högskolor och seminarier. Varje kompromiss är en snöflinga i lavinen som vi bevittnar.
Konsekvenserna
Vad händer när den genomsnittliga kristen eller kyrkan går för att se en Downey-film och tänker, ”Jag undrar vad annat Roma har gjort?” Och sedan köper han sig Downeys och John Edwards CD med svartkonst eller läser Eckhart Tolle eller Tony Robbins eller på väg till Della Reese’s UpChurch-webbplats och långsamt bli förförd av en annan Jesus? Detta kommer att vara ”frukten” av Roma Downeys inflytande på miljoner människor både kristna och icke-kristna. Var är de varningar från kristna ledare och pastorer om farliga förförelser som kommer in i kyrkan och komprometterar sanningen?
New Age som Roma Downey främjar upphöjer människan till en jämlik i helighet, dygd och väsen med Gud. Om New Age verkligen är rätt och människan verkligen är gudomlig, skulle det offer Jesus gjorde på korset inte ha varit nödvändigt. Och faktum är att om människan verkligen är gudomlig, skulle Jesus död för världens synder inte ha någon effekt och skulle varit förgäves för han skulle ha dött för dem som var lika heliga och goda som han var.
Låt oss be för Mark Burnett och Roma Downey, att deras ögon öppnas och att de kommer helt till omvändelse och tro på Jesus Kristus och vänder sig bort från New Age evangeliet. Låt oss komma ihåg att vi också en gång var i mörker och okunniga om den sanna Frälsaren, och han förlossade oss från en mörk grop. Låt oss också göra allt vi kan för att hålla vårt ledarskap i elden för att se till att de inte främjar de saker som försvagas och till och med förstör Guds vittnesmål i världen idag.

Också ni, som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom, om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Kol 1:21-23

Slutnoteringar och källförteckning:
 
4. John Morton, D.S.S., MSIA Spiritual Director, “Your Ultimate Safe Harbour” (New Day Herald, http://www.msia.org/newdayherald/archives/10543-your-ultimate-safe-harbor.
6. Ibid.
8. Ibid.
11. First for Women magazine, 03/31/14, pp. 44-45.
17. Della Reese, Metaphysically Speaking (Lett Reese International Publishing, 2013, Kindle Edition), location 109.
18. Ray Yungen, A Time of Departing (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2nd ed.), pp. 102-104.
19. Warren B. Smith, A “Wonderful” Deception (Magalia, CA: Mountain Stream Press), p. 43.
20. Dave Hunt, Seduction of Christianity (Eugene, OR: Harvest House), p. 21.
21. Mike Oppenheimer, “The Secret Behind the Secret” (http://www.letusreason.org/Popteac38.htm, citing Ernest Holmes in The Science of Mind (Peerless Communications, 2011 Kindle Edition, which is the 1926 Complete Unedited Edition), Kindle location 1243.
23. Her endorsement of the book is inside the front cover of the book.
24. Neale Donald Walsch, Conversations with God: an uncommon dialogue, Book 2 (Charlottesville, VA: Hampton Roads, 1997), p. 56.
25. Hulnick Ph.D., H. Ronald; Mary R. Hulnick Ph.D., Loyalty to Your Soul (Hay House. Kindle Edition, from the Invocation).
26. Ibid., p. 8.
27. Warren B. Smith, The Light That Was Dark (Magalia, CA: Mountain Stream Press): This book chronicles the life of Warren B. Smith when he was heavily involved with the New Age. Smith describes the role that A Course in Miracles played in his and his wife’s lives. In essence, what Roma Downey is endorsing and promoting is the spirituality of A Course in Miracles, the quintessential New Age “bible.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s